Nagroda „Złotego kłosa” dla Prezesa Szpitala Czerniakowskiego!

Paweł Obermeyer, prezes Szpitala Czerniakowskiego i Radny Województwa Mazowieckiego, nagrodzony statuetką ‘Złotego Kłosa’ w kategorii ‘Człowiek z pasją’!

Nagroda przyznawana jest przez Gminę Płońsk osobom, które budują pozytywny wizerunek regionu oraz zarażają swoją pasją innych. Gala Płońskich Wież i Złotych Kłosów miała w tym roku ósmą edycję.

Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano 14 lutego 2024, 09:28
Ostatnia modyfikacja

Szpital Czerniakowski ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie endokrynologii

Z radością informujemy, że Szpital Czerniakowski został ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie endokrynologii, uzyskując akredytację do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w zakresie endokrynologii.
Obecnie Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii, Nefrologii szpitala, zarządzana przez dr n. med. Michała Lisa, posiada wolne miejsca specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii.

Serdecznie zapraszamy!

Sekretariat Ordynatora:
tel.: +48 22 31 86 325
e-mail: sekretariat.wewnetrzny@szpitalczerniakowski.waw.pl

Opublikowano 30 stycznia 2024, 11:19
Ostatnia modyfikacja

Zmieniamy się dla naszych pacjentów! W Szpitalu Czerniakowskim powstał Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Mamy przyjemność poinformować, że w Szpitalu Czerniakowskim, w wyniku połączenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Pododdziału Chirurgii Onkologicznej, powstał Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z 45 łóżkami dla chorych i blokiem operacyjnym z dwiema salami operacyjnymi. Funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej pełni prof. nadzw. dr hab. med. Zoran Stojčev, lekarz posiadający specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek, objął funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej ds. Świadczeń z Zakresu Chirurgii Ogólnej. Powyższe zmiany są kolejnym elementem rozwoju działalności Szpitala w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w obszarze chirurgii onkologicznej.  Przy tej okazji przypominamy, że w 2021 roku, w placówce przy Stępińskiej, utworzono przyszpitalną Poradnię Chirurgii Ogólnej, a w listopadzie 2023 roku, działalność rozpoczęła Poradnia Onkologiczna, stanowiąca dodatkową bazę ambulatoryjną dla pacjentów z nowotworami, kierowanych na leczenie i zabiegi chirurgiczne w ramach hospitalizacji. Nowa struktura w Szpitalu Czerniakowskim jest odpowiedzią na potrzeby społeczne związane z dużą zachorowalnością na nowotwory, i ma na celu zapewnienie chorym większego i szybszego dostępu do świadczeń z zakresu chirurgii onkologicznej. Warto zaznaczyć, że mimo rozwoju nieinwazyjnych technik terapeutycznych, chirurgia nadal pozostaje jedną z ważniejszych metod leczenia znacznej większości nowotworów, często dając szansę na wyleczenie. Przypominamy, że Szpital Czerniakowski nawiązał współpracę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym, m.in. w ramach Brest Cancer Unit i Colorectal Cancer Unit. Lekarze z obu placówek zasiadają we wspólnych konsyliach onkologicznych, podczas których ustalana jest, najlepsza dla pacjenta, ścieżka terapeutyczna. W ramach ww. Oddziału, oprócz zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej, przeprowadzane są m.in.: operacje nowotworów piersi wraz z onkoplastyką, resekcje tarczycy, operacje nowotworów przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego), które mogą być wykonane metodą klasyczną lub laparoskopową, operacje nowotworów skóry. Pacjent onkologiczny zoperowany w Szpitalu Czerniakowskim może otrzymać chemio- lub/i radioterapię w NIO PIB. Szpital na Stępińskiej jest ważnym punktem na mapie Warszawy, a uruchomienie i dynamiczny rozwój chirurgii onkologicznej, przy zapewnieniu, we współpracy z NIO PIB, kompleksowości terapii i koordynacji świadczonych usług, przyniesie ogromne korzyści pacjentom z nowotworami.

Kontakt dla pacjentów/rejestracja: +48 606 901 537; +48 506 293 666, w dni robocze od 8.00 do 15.00

Opublikowano 18 stycznia 2024, 09:09
Ostatnia modyfikacja

Katedra Neurologii Instytutu Nauk Medycznych WMCM UKSW w Szpitalu Czerniakowskim!

Mamy przyjemność poinformować, że 12 grudnia br. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy otwierającej w naszym szpitalu Katedrę Neurologii UKSW, umiejscowioną na bazie Oddziału Neurologii. Umowę podpisali: rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski oraz Paweł Obermeyer – Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego.

Kierownikiem Katedry został prof. dr hab. n. med. Adam Kobayashi.

Porozumienie zakłada m.in. udostępnienie bazy medycznej szpitala w postaci: aparatury medycznej, sprzętu medycznego i wyposażenia technicznego, tak aby Wydział Medyczny UKSW mógł prowadzić działalność badawczo-dydaktyczną, połączoną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Warunki umowy obejmują także organizowanie zajęć w ramach semestrów roku akademickiego oraz praktyk wakacyjnych. Współpraca z UKSW daje lepsze możliwości w zakresie kształcenia kadry medycznej, na czym zyskają przede wszystkim pacjenci.

Przy tej oraz okazji warto przypomnieć, że w Szpitalu Czerniakowskim są również oddziały kliniczne: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uczelni Łazarskiego.

Opublikowano 14 grudnia 2023, 10:52
Ostatnia modyfikacja

Informacja: Możliwe naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

Szanowni Państwo,

Pacjenci Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

W nawiązaniu do informacji o potencjalnym  zagrożeniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych spółce ALAB Laboratoria sp. z o.o. w związku z realizacją przez ww. laboratorium na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o. świadczeń zdrowotnych: diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi

– Szpital  Czerniakowski sp. z o. o.  informuje, że  laboratorium ALAB Laboratoria sp. z o.o. przekazało informację (w oparciu o dane posiadane na dzień: 04 grudnia 2023 roku), że  incydent naruszenia ochrony danych osobowych nie dotyczy Szpitala Czerniakowskiego, ani osób fizycznych korzystających z jego usług.

Opublikowano 4 grudnia 2023, 14:54
Ostatnia modyfikacja

Informacja: Możliwe naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

Szanowni Państwo,

Pacjenci Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

W dniu wczorajszym, tj. 27 listopada br. podwykonawca naszego Szpitala odpowiedzialny za wykonywanie badań laboratoryjnych, spółka ALAB Laboratoria sp. z o.o., przekazał informację
o potencjalnej możliwości kradzieży danych osobowych pacjentów,  na rzecz których  ww. laboratorium  wykonywało zlecone badania.

Powyższe laboratorium wykonywało na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o. świadczenia zdrowotne: diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi na podstawie umów zawieranych w trybie art. 26 ust. 1 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, a co za tym idzie przetwarzało dane osobowe pacjentów Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o.  powierzone  w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych.

Opublikowany przez ALAB Laboratoria sp. z o.o. komunikat oznacza, że również Państwa dane, jako naszych Pacjentów mogą znaleźć się w posiadaniu hakerów – złodziei danych. Powyższe może dotyczyć następujących danych:

– imię, nazwisko,

– adres,

– PESEL,

– miejsce zamieszkania,

– wynik badania.

Są to dane osobowe wrażliwe, które podlegają szczególnej ochronie, a jednocześnie ich ujawnienie pozwala osobom trzecim na podszycie się pod Państwa, czyli kradzież tożsamości.

 

W tej chwili nie znana jest skala ataku, a Szpital Czerniakowski sp. z o. o.  oczekuje na informację od ALAB Laboratoria sp. z o. o.  – czy zdarzenie to dotyczy również danych pacjentów  tego podmiotu leczniczego, jednak z uwagi na potencjalne skutki ataku informujemy Państwa                                       o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i prosimy o:

 • zainstalowanie na telefonach aplikacji Biura Informacji Kredytowej tzw. BIK. Umożliwi ona odbieranie tzw. alertów, czyli powiadomień w formie SMS w czasie rzeczywistym, zawsze kiedy ktoś będzie próbował zaciągnąć kredyt na podstawie Państwa danych osobowych. Żeby skorzystać z usługi oferowanej przez BIK, trzeba założyć bezpłatne konto na stronie www.bik.pl

Mają Państwo możliwość pobrania raportu BIK poprzez:

 • zamówienie go online, na stronie www.bik.pl,
 • zamówienie raportu w swoim banku przez system bankowości internetowej,
 • otrzymanie go bezpośrednio w placówce Banku Pocztowego lub na Poczcie Polskiej, po potwierdzeniu swojej tożsamości u pracownika poczty;
 • zachowanie ostrożności w przypadkach, gdyby ktoś próbował uzyskać dodatkowe dane na Państwa temat telefonicznie lub e-mailowo;
 • jeżeli korzystają Państwo z mediów społecznościowych prosimy o monitorowanie wpisów na swoich kontach i zgłaszanie wszelkich nieautoryzowanych prób wykorzystania Państwa danych Administratorom portali oraz organom ścigania;
 • mogą Państwo również skorzystać z usługi zastrzeżenia numeru ewidencyjnego PESEL w celu zapobiegania zaciągania pożyczek na Państwa dane osobowe (www.bik.pl).

 

W przypadku powzięcia informacji o próbie posłużenia się Państwa danymi w celu np. wyłudzenia kredytu sugerujemy dodatkowo złożenie na Policji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych, co może mieć wartość dowodową, jeśli w przyszłości okazałoby się, że osoba trzecia przy wykorzystaniu Państwa danych osobowych dokonała przestępstwa podszywając się pod Państwa tożsamość.

 

Informujmy również, że Państwa dane osobowe tj. nazwisko, numer PESEL oraz informacje o stanie zdrowia stanowią dobra osobiste, które podlegają ochronie prawnej, na podstawie przepisów Konstytucji RP oraz art. 24 Kodeksu cywilnego. Powyższe oznacza, że                          w przypadku  ich naruszenia maja Państwo  prawo do ich ochrony na drodze postępowania sądowego. 

 

„Komunikat: incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych” ALAB Laboratoria sp. z o. o. zamieściło na stronie: www.alablaboratoria.pl

Opublikowano 29 listopada 2023, 14:03
Ostatnia modyfikacja

Zmiana operatora telekomunikacyjnego

Szanowni Pacjenci,

W trosce o poprawienie jakości kontaktu ze Szpitalem planowana jest zmiana operatora telekomunikacyjnego obsługującego wszystkie numery naszego Szpitala. Zmiana operatora nastąpi w najbliższy wtorek 28.11.2023. W tym dniu mogą wystąpić przejściowe problemy z dostępnością wybranych numerów, zapewniamy jednak, że proces został zaplanowany z troską o Państwa potrzeby, jest przez nas monitorowany, a ewentualne trudności w kontakcie są przejściowe. Bardzo prosimy o wyrozumiałość z Państwa strony.

Pozdrawiamy serdecznie

Opublikowano 27 listopada 2023, 13:24
Ostatnia modyfikacja

Konferencja prasowa na temat raka żołądka

Dziś uczestniczyliśmy w konferencji prasowej na temat raka żołądka, zorganizowanej przez EuropaColon Polska Polska w ramach kampanii „Zaopiekuj się żołądkiem”. Prof. Zoran Stojcev Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim mówił przy tej okazji o znaczeniu chirurgii onkologicznej w leczeniu raka żołądka.

Prof. Stojcev zaznaczył, że podstawową i najbardziej skuteczną metodą leczenia raka żołądka jest chirurgiczne usunięcie guza. Leczenie operacyjne wiąże się najczęściej z usunięciem części lub całego żołądka. Warto zaznaczyć, że przy zaawansowanym, miejscowym nowotworze, który jest operacyjny, stosuje się także chemioterapię. Celem takiego postępowania jest ograniczenie zasięgu nowotworu i umożliwienie przeprowadzenia radykalnej operacji guza, co poprawia wyniki leczenia.

W przypadku raka nieoperacyjnego stosuje się chemioterapię, immunoterapię i leczenie ukierunkowane molekularnie w ramach programu lekowego.

Dziękujemy za zaproszenie Iga Rawicka, to było ważne wydarzenie.

Przypominamy, że w Szpitalu Czerniakowskim istnieje możliwość przeprowadzenia operacji raka żołądka.

Kontakt dla pacjentów/rejestracja: +48 606 901 537; +48 506 293 666, w dni robocze od 8.00 do 15.00

Sekretariat Pododdziału Chirurgii Onkologicznej: +48 789 057 920

Opublikowano 22 listopada 2023, 13:23
Ostatnia modyfikacja

Edukujemy Amazonki!

Szpital Czerniakowski włącza się w kampanię edukacyjną ‘Wiedzą w chorobę”. Uczestniczymy w spotkaniu  dla pacjentek z rakiem piersi zorganizowanym przez Stowarzyszenie Amazonki Warszawa Centrum i Stowarzyszenie ‘Hematoonkologiczni.’ Prof. Zoran Stojcev, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim, przeprowadził wykład na temat prewencyjnej mastektomii. Przy tej okazji przypominamy, że Szpital Czerniakowski aktywnie współpracuje z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie leczenia chorych na nowotwory. m.in. w ramach Breast Cancer Unit i Colorectal Cancer Unit. Lekarze z obu placówek zasiadają we wspólnych konsyliach onkologicznych. W Szpitalu Czerniakowskim prowadzimy operacje nowotworów piersi wraz z onkoplastyką, resekcje tarczycy, operacje nowotworów przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego), które mogą być wykonane metodą klasyczną lub laparoskopową, operacje nowotworów skóry.

Kontakt dla pacjentów/rejestracja: +48 606 901 537; +48 506 293 666, w dni robocze od 8.00 do 15.00

Sekretariat Pododdziału Chirurgii Onkologicznej: +48 789 057 920

Opublikowano 20 listopada 2023, 09:25
Ostatnia modyfikacja

Kliniki Uczelni Łazarskiego w Szpitalu Czerniakowskim!

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu dzisiejszym miało miejsce podpisanie umów otwierających w Szpitalu Czerniakowskim dwie Kliniki Uczelni Łazarskiego.

Są to: Klinika Chirurgii Onkologicznej umiejscowiona na bazie Pododdziału Chirurgii Onkologicznej oraz Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii, która powstała na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych i podległych pododdziałów. Umowy podpisali: Paweł Obermeyer – Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego oraz dr hab. Paweł Olszewski – Dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. Stanowiska ordynatorów powołanych Klinik obejmą: prof. Zoran Stojcev oraz dr Michał Lis, obecni Kierownicy wymienionych jednostek.

 

Współpraca z Uczelnią Łazarskiego i utworzenie Klinik to duży prestiż, ale też nowe możliwości dla szpitala, m.in. w zakresie prowadzenia badań naukowych, których wyniki mogą być przedstawiane na konferencjach naukowych oraz publikowane prasie branżowej, także międzynarodowej. Zyskuje także kadra medyczna. Oddział kliniczny daje bowiem możliwość rozwoju, edukacji i uczestnictwa w szkoleniach, niejednokrotnie niedostępnych dla pracowników podmiotów leczniczych, które nie współpracują z ośrodkami uniwersyteckimi. To kolejny krok podjęty przez Zarząd Szpitala mający na celu ciągłe podnoszenie jakości opieki nad chorymi.

Przy tej oraz okazji warto przypomnieć, że w naszym szpitalu mamy także dwa oddziały kliniczne prowadzone od wielu lat we współpracy z  Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 

Są to: II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej zarządzana przez prof. Mariusza Frączka oraz Klinika Otolaryngologii pod kierownictwem prof. Wojciecha Kukwy.

 

Wielkie Gratulacje dla Zarządu Szpitala i Ordynatorów Klinik.

Opublikowano 7 listopada 2023, 13:47
Ostatnia modyfikacja

Kondolencje

Opublikowano 31 października 2023, 15:21
Ostatnia modyfikacja

Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o wdrożenie e-usług.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

12.2 REACT-EU dla e-usług na Mazowszu

„Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o
wdrożenie e-usług.”

Celem nadrzędnym realizacji niniejszej inwestycji jest poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez informatyzację Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. w oparciu o wdrożenie e-usług dostępnych dla szerokiej rzeszy interesariuszy.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
1) rozbudowa strony www szpitala o funkcjonalności e-usług,
2) wyposażenie w nowoczesny sprzęt informatyczny,
3) modernizacja środowiska serwerowego oraz sieci logicznej,
4) integracja z zewnętrznymi bazami danych i rejestrami,
5) zapewnienie interoperacyjności systemów poprzez ich integrację.

Umowa o dofinasowanie nr RPMA.12.02.00-14-i828/22-00

Całkowita wartość projektu: 16 203 690 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 16 203 690 PLN

Opublikowano 30 października 2023, 13:14
Ostatnia modyfikacja

Prof. Armando De Virgilio z Mediolanu przeprowadził złożone operacje nowotworów głowy i szyi w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, we współpracy z lekarzami Oddziału Otolaryngologii.

W dniach 26-27 października br. w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie odbyły się operacje onkologiczne w obrębie głowy i szyi, które przeprowadził prof. Armando De Virgilio oraz lekarze Oddziału Otolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego pod kierownictwem prof. Wojciecha Kukwy.

W dniu 26 października przeprowadzona została operacja onkologiczna z rekonstrukcją wolnym płatem, u pacjenta z rozległym nowotworem głowy i szyi. Operacja, którą przeprowadził prof. Armando De Virgilio, objęła resekcję guza z równoczasową rekonstrukcją usuniętych struktur wolnym przeszczepem tkanki z kończyny dolnej pacjenta. Taka operacja z jednoczasową rekonstrukcją miała na celu poprawę jakości życia pacjenta, w tym umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zakresie mowy i czynności połykania. Operacja trwała ok. 7 godzin. Czas rekonwalescencji po zabiegu wyniesie 2-3 tygodnie.

W kolejnym dniu prof. Armando De Virgilio i zespół Oddziału Otolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego przeprowadzili trzy zabiegi w obrębie głowy i szyi przy użyciu egzoskopu. Jeden to leczenie bezdechu sennego oraz dwa zabiegi związane ze zmianami nowotworowymi gardła i krtani.

Egzoskop jest urządzeniem do wizualizacji pola operacyjnego w formacie 3D z możliwością powiększenia optycznego i cyfrowego. Pozwala to na uwidocznienie guzów w trudno dostępnych miejscach, np. w przestrzeni przygardłowej. Dodatkowo egzoskop umożliwia lepszą kontrolę hemostazy, a co za tym idzie ułatwia chirurgowi przeprowadzenie zabiegu operacyjnego i przekłada się na bezpieczeństwo i dobro pacjenta.

Podczas przeprowadzonych zabiegów obraz pola operacyjnego 3D widoczny był na dużym ekranie, a zespół medyczny pracował w okularach 3D. Wszystkie zabiegi zakończyły się sukcesem. Warto podkreślić, że technologia cyfrowa zastosowana w egzoskopie umożliwiła rejestrację i opracowanie zapisów wideo przeprowadzonych zabiegów. To ogromny walor dydaktyczny, bowiem pozwala na analizę zastosowanych przez prof. Armando De Virgilio technik operacyjnych.

Prof. Armando De Virgilio przeprowadził też wykłady dla lekarzy Oddziału Otolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego. Dotyczyły one doświadczeń własnych w zakresie chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej w obrębie głowy i szyi.

Prof. Armando De Virgilio jest adiunktem na Uniwersytecie Humanitas w Mediolanie, specjalistą w dziedzinie otolaryngologii. Uzyskał tytuł Doktora Nauk w Technologiach Zaawansowanej Chirurgii. Prof. De Virgilio jest autorem wielu publikacji oraz wybitnym chirurgiem głowy i szyi. Do zainteresowań Doktora należą: chirurgia robotyczna, chirurgia rekonstrukcyjna głowy i szyi z użyciem przeszczepów mikrochirurgicznych, chirurgia funkcjonalna nosa i zatok przynosowych, chirurgia funkcjonalna strun głosowych za pomocą lasera CO2 (fonochirurgia), endoskopowa chirurgia krtani za pomocą lasera CO2, nowotwory głowy i szyi, patologia i chirurgia gruczołów ślinowych, chirurgia tarczycy.

Zespół lekarzy Oddziału Otolaryngologii pod kierownictwem prof. Wojciecha Kukwy planuje dalszą współpracę z prof. Armando De Virgilio.

 

Opublikowano 30 października 2023, 09:01
Ostatnia modyfikacja

RÓŻOWY PAŹDZIERNIK w Szpitalu Czerniakowskim!

Biała Sobota dla mieszkanek Warszawy i okolic bardzo udana. Bezpłatne konsultacje lekarskie u prof. Zorana Stojceva oraz badania USG cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Bardzo dziękujemy Agnieszce Konarzewskiej i Renacie Kajak za ogromne zaangażowanie w akcję, oraz Panu Prezesowi Pawłowi Obermeyer za obecność z nami w tym dniu.

 

Paniom, które przyszły się zbadać, serdecznie GRATULUJEMY odpowiedzialności za swoje zdrowie.

 

Badajmy się! Brawo!

Opublikowano 27 października 2023, 13:46
Ostatnia modyfikacja

Pierwsze operacje onkologiczne w pododdziale Chirurgii Onkologicznej naszego szpitala już przeprowadzone!

Profesor Zoran Stojčev, kierownik pododdziału Chirurgii Onkologicznej i Ordynator Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uczelni Łazarskiego przeprowadził pierwsze operacje u pacjentów z nowotworami. Była to m.in. operacja u pacjentki z nowotworem piersi, u której ryzyko genetyczne wystąpienia nowotworu w drugiej piersi było bardzo wysokie. Prof. Stojcev przeprowadził obustronną, mastektomię z jednoczasową rekonstrukcją piersi. Zabieg trwał ok. 2,5 godziny.

Kontakt dla pacjentów zainteresowanych operacją onkologiczną w naszym szpitalu:

tel.: +48 606 901 537; +48 506 293 666, w dni robocze od 8.00 do 15.00

Sekretariat Pododdziału Chirurgii Onkologicznej nr tel.: +48 789 057 920

Opublikowano 19 października 2023, 14:12
Ostatnia modyfikacja

Amazonki z wizytą w Szpitalu Czerniakowskim!

Prof. Zoran Stojcev, Ordynator Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uczelni Łazarskiego i kierownik pododdziału Chirurgii Onkologicznej gościł przedstawicielki PARS – Polskie Amazonki – Ruch Społeczny. To były dobre rozmowy i ambitne plany odnośnie współpracy na rzecz pacjentów z nowotworami.

Dziękujemy Pani Prezes Elżbiecie Kozik i Magdzie Knefel za pomysły i życzliwość.

Opublikowano 18 października 2023, 09:46
Ostatnia modyfikacja

BIAŁA SOBOTA W SZPITALU CZERNIAKOWSKIM!

Październik to miesiąc Świadomości Raka Piersi. Z tej okazji Szpital Czerniakowski zaprasza mieszkanki Warszawy i okolic na Białą Sobotę! ​

Bezpłatne konsultacje lekarskie z prof. Zoranem Stojcevem oraz badania USG piersi odbędą się 21 października /sobota/ w godz. 9.00 -13.00 w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej , ul. Górska 18.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie jest wymagane skierowanie.

Zrób coś dla siebie w Różowy Październik – przyjdź i się zbadaj!

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano 17 października 2023, 08:20
Ostatnia modyfikacja

Szpital Czerniakowski z Certyfikatem „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”.

Szpital Czerniakowski musiał spełnić kryteria określone przez Radę Ekspertów oraz podpisać deklarację „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, zobowiązując się do przestrzegania 11 zasad, mających zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla personelu medycznego. Deklaracja zawiera zobowiązanie m.in. do posiadania procedur podawania leków niebezpiecznych, rzetelnej oceny ryzyka wystąpienia ekspozycji zawodowej i jej zapobiegania, prowadzeniu cyklicznych szkoleń dla personelu medycznego, jak również prowadzenia rejestru zranień i zakłuć oraz stosowania i korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego.

 

Otrzymanie certyfikatu potwierdza, że nasz szpital stosuje się do najważniejszych zasad i standardów bezpieczeństwa, co przekłada na bezpieczeństwo pacjentów podczas ich pobytu w placówce.

Opublikowano 16 października 2023, 08:14
Ostatnia modyfikacja

Wizyta wspaniałych kobiet w naszym Pododdziale Chirurgii Onkologicznej w Różowy Październik!

Dziękujemy Pani Marszałek Sejmu, Małgorzacie Kidawie-Błońskiej i Pani Posłance na Sejm RP Aleksandrze Gajewskiej za zachęcanie do profilaktyki i czujności onkologicznej.

Przy tej okazji przypominamy, w Szpitalu Czerniakowskim, ruszył pododdział Chirurgii Onkologicznej z prof. Zoran Stojcev na czele.

Pierwsze zabiegi już z nami. Pacjenci zyskali nowe miejsce, gdzie mogą być leczeni pod okiem znakomitych lekarzy.

W ramach pododdziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Czerniakowskiego przeprowadzamy m.in.: operacje nowotworów piersi wraz z onkoplastyką, resekcje tarczycy, operacje nowotworów przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego), które mogą być wykonane metodą klasyczną lub laparoskopową, operacje nowotworów skóry.

Kontakt dla pacjentów/rejestracja: +48 606 901 537; +48 506 293 666, w dni robocze od 8.00 do 15.00

Opublikowano 16 października 2023, 08:12
Ostatnia modyfikacja

Szpital Czerniakowski uruchomił Pododdział Chirurgii Onkologicznej i podjął współpracę z Narodowym Instytutem Onkologii PIB. To dobra wiadomość dla pacjentów z nowotworami, tym bardziej, że ich liczba wciąż rośnie.

W otwarciu Pododdziału uczestniczyła Renata Kaznowska – Wiceprezydent m.st. Warszawy.

W placówce pracę rozpoczął prof. Zoran Stojcev, chirurg onkolog z ponad 35 letnim doświadczeniem klinicznym, który przeprowadził kilkanaście tysięcy operacji onkologicznych.

Skuteczne leczenie chorych jest uzależnione od wczesnego i trafnego rozpoznania nowotworu jak również od szybkiego wdrożenia odpowiedniego leczenia w ramach kompleksowej opieki onkologicznej – mówi prof. nadzw. dr hab. med. Zoran Stojčev, kierownik pododdziału Chirurgii Onkologicznej i Ordynator Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uczelni Łazarskiego w Szpitalu Czerniakowskim. Pomimo rozwoju nieinwazyjnych technik terapeutycznych, chirurgia nadal pozostaje jedną z ważniejszych metod leczenia znacznej większości nowotworów, często dając szansę na wyleczenie – dodaje prof. Stojčev.

 

Szpital nawiązał współpracę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym, m.in. w ramach Brest Cancer Unit i  Colorectal Cancer Unit. Lekarze z obu placówek będą zasiadać we wspólnych konsyliach onkologicznych, podczas których ustalana będzie najlepsza dla pacjenta ścieżka terapeutyczna.

W ramach pododdziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Czerniakowskiego mogą być przeprowadzane  m.in.: operacje nowotworów piersi wraz z onkoplastyką, resekcje tarczycy, operacje nowotworów przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego), które mogą być wykonane metodą klasyczną lub laparoskopową, operacje nowotworów skóry.

Paweł Obermeyer, Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego podkreśla: Pacjent z chorobą nowotworową powinien być leczony w ośrodkach z możliwością kompleksowej opieki onkologicznej. Taką opiekę naszym chorym zapewni współpraca z Narodowym Instytutem Onkologii PIB. Dzięki temu pacjent onkologiczny zoperowany w naszej placówce,  zależnie od wskazań medycznych, może otrzymać chemio- lub/i radioterapię w Instytucie Onkologii. Obecnie, Pododdział Chirurgii Onkologicznej dysponuje 12 łóżkami, ale potrzeby są znacznie większe i będziemy to brać pod uwagę w dalszym rozwoju naszego szpitala.- dodaje Obermeyer.

 

Szpital Czerniakowski to ważny punkt na mapie Warszawy, a uruchomienie możliwości leczenia chirurgicznego nowotworów, oraz zapewnienie, przy współpracy z NIO, kompleksowości terapii i koordynacji świadczonych usług, niewątpliwie przyniesie ogromne korzyści pacjentom onkologicznym.

 

Szpital posiada zarejestrowaną Poradnię Chirurgii Onkologicznej, w której pacjent może mieć zapewnioną opiekę przed i pooperacyjną. Obecnie placówka wystąpiła do MOW NFZ
z wnioskiem o zakontraktowanie świadczeń w ramach ww. poradni.  Do tego czasu pacjenci będą przyjmowani w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej.

 

Utworzenie pododdziału Chirurgii Onkologicznej wpisuje się znakomicie w działania m.st Warszawy w obszarze onkologii. W dniu 5 października br. Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła Stanowisko w sprawie Miesiąca Świadomości Raka Piersi, w którym wyraża swoje pełne poparcie dla wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz profilaktyki i leczenia raka piersi. Rada zachęca też Prezydenta m.st. Warszawy do podejmowania kolejnych działań edukacyjnych, profilaktycznych i wspierających kobiety chorujące na raka piersi.

 

Kontakt dla pacjentów/rejestracja: +48 606 901 537; +48 506 293 666, w dni robocze od 8.00 do 15.00

 

Opublikowano 12 października 2023, 11:42
Ostatnia modyfikacja

prof. dr hab. Jerzy Alojzy Polański z tytułem Honoris Causa

Z ogromną radością informujemy, że prof. dr hab. Jerzy Alojzy Polański, wybitny chirurg i wieloletni pracownik Szpitala Czerniakowskiego, został odznaczony tytułem honorowym Honoris Causa przez Towarzystwo Chirurgów Polskich.

Serdecznie Gratulujemy Panie Profesorze i życzymy dalszych sukcesów!

Opublikowano 6 października 2023, 09:33
Ostatnia modyfikacja

Profesor Zoran Stojčev dołącza do zespołu Szpitala Czerniakowskiego

Z ogromną przyjemnością informujemy, że do zespołu Szpitala Czerniakowskiego dołączył prof. nadzw. dr hab. med. Zoran Stojčev, znakomity chirurg onkolog z 35 letnim doświadczeniem klinicznym, który objął stanowisko Kierownika pododdziału Chirurgii Onkologicznej i Koordynatora Zarządu ds. Onkologii .

W ramach nowo powstałej struktury profesor Stojčev będzie przeprowadzał operacje onkologiczne, m.in.: raka piersi (także z jednoczasową rekonstrukcją), raka tarczycy, nowotworów układu pokarmowego (przełyku, żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego), nowotworów skóry.

Więcej o dorobku Profesora Zorana Stojčeva:  https://szpitalczerniakowski.waw.pl/oddzialy/pododdzial-chirurgii-onkologicznej/

Zapraszamy też do oglądania materiału o Panu Profesorze w TVP 2, w najbliższą sobotę (30 września).

Felieton będzie emitowany ok. 8.15  w programie PytanienaŚniadanie. Podcast możecie Państwo zobaczyć w tym samym dniu o 12.00.

Materiały są elementem kampanii „Planuję Długie Życie” realizowanej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, zadanie Obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.

Panu Profesorowi składamy serdeczne GRATULACJE i życzymy wielu sukcesów w leczeniu pacjentów.

Opublikowano 29 września 2023, 08:40
Ostatnia modyfikacja

Szpital Czerniakowski uruchomił nowoczesny SOR

Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego przy ul. Stępińskiej dobiegła końca. Dzięki inwestycji, finansowanej z budżetu miasta, oddział zyskał dwa razy większą powierzchnię. Nowy SOR Szpitala Czerniakowskiego został również wyposażony i umeblowany. Już w kolejnym tygodniu trafią tam pacjenci.

Priorytet na zdrowie

Jak podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, opieka zdrowotna jest jednym z najważniejszych działań miasta.

Aby zapewniać mieszkańcom najlepszą opieką medyczną oraz komfortowe warunki pracy dla kadry z miejskich szpitali i przychodni, od 2019 roku przeznaczyliśmy na zdrowie już blisko 1 mld zł z budżetu Warszawy. Na tę gigantyczną kwotę składają się wydatki związane m.in. z budową Szpitala Południowego, rozbudową Szpitala Bielańskiego, modernizacją Szpitala Wolskiego czy utworzeniem Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet. Dzięki tym środkom wybudowaliśmy również nowe przychodnie i kupiliśmy specjalistyczny sprzęt medyczny dla wielu placówek – wylicza prezydent i dodaje: –  Niemal 21 mln zł przeznaczyliśmy również na rozbudowę oddziału ratunkowego Szpitala Czerniakowskiego, gdzie rocznie trafia 20 tys. pacjentów, często z zagrożeniem życia lub zdrowia.

Dwa razy więcej miejsca i łóżek

Do budynku, w którym mieścił się oddział ratunkowy Szpitala Czerniakowskiego, dobudowano dwie nowe części – parterową od strony ul. Stępińskiej oraz trzykondygnacyjną od strony ul. Górskiej.

W wyniku rozbudowy łączna powierzchnia użytkowa SOR zwiększyła się dwukrotnie – o niemal 600 m kw. Pozwoliło to również na podwojenie liczby łóżek dla pacjentów z 9 do 20 stanowisk. Z miejskiego budżetu przeznaczyliśmy również 6 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i aparatury oraz wyposażenia oddziału – zaznacza Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, która odpowiada m.in. za miejską politykę zdrowotną.

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia SOR, m.in. rejestracja i poczekalnie, gabinety badań, sale: obserwacyjna, resuscytacyjno-zabiegowa, wstępnej intensywnej terapii. W ramach inwestycji wymienione zostały m.in. posadzki, okna i drzwi.

W nowej części od strony ul. Górskiej na kondygnacji podziemnej mieszczą się pomieszczenia techniczne i magazynowe. Piętro zostało przeznaczone na potrzeby administracyjne.

Od strony podwórka zlokalizowano osobny wjazd dla karetek oraz wejście dla pieszych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Po generalnym remoncie podjazdu zapewnia możliwość podjazdu pod budynek dwóch karetek jednocześnie. Niezależne wejście główne dla pieszych, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajduje się od strony ul. Górskiej.

Jak podkreśla dr Paweł Obermeyer, prezes Szpitala Czerniakowskiego, w czasie trwania inwestycji SOR działał nieprzerwanie, w innej części placówki. Od 1 lipca przenosimy oddział ratunkowy do zmodernizowanego budynku. W celu zabezpieczenia zdrowia i życia pacjentów, m.in ostrych dyżurów, robimy to etapami. Do końca tygodnia cały SOR zostanie przeniesiony, a już w przyszłym tygodniu zacznie docelowo działać w wyremontowanej części szpitala – dodaje prezes.

Prace związane z rozbudową oddziału ratunkowego Szpitala Czerniakowskiego były nadzorowane poprzez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Opublikowano 5 lipca 2023, 11:28
Ostatnia modyfikacja

Medal ‘PRO MASOVIA’ dla Prof. Mariusza Frączka!

Prof. Mariusz Frączek, Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM w Szpitalu Czerniakowskim nagrodzony medalem ‘PRO MASOVIA’, za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

Medal wraz z aktem nadania, w imieniu Marszałka Adama Struzika, wręczył Paweł Obermeyer, Radny Województwa Mazowieckiego i Prezes Szpitala Czerniakowskiego.

Gratulujemy serdecznie Panie Profesorze!

Opublikowano 6 czerwca 2023, 08:42
Ostatnia modyfikacja

Dotacja w kwocie 7 000 000 zł dla Szpitala Czerniakowskiego

Informujemy, że Szpital Czerniakowski otrzymał dotację inwestycyjną na lata 2023-2025 w łącznej kwocie 7000 000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja i przygotowanie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu Czerniakowskim do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych”.

Umowę dotacyjną odebrał Paweł Obermeyer, Prezes Szpitala Czerniakowskiego.

Dotacja obejmuje dofinansowanie w kwocie 4 000 000 zł z budżetu województwa mazowieckiego, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, oraz 3 000 000 zł z budżetu miasta stołecznego Warszawy.

Dotacja przeznaczona jest na przebudowę i modernizację pomieszczeń szpitala o powierzchni 400 m2, w celu utworzenia pododdziału udarowego, w tym pracowni angiografii, sali intensywnego nadzoru, pomieszczeń przygotowawczych, śluzy personelu i pacjenta oraz na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

fot. Szymon Pulcyn/UM Warszawa

Opublikowano 2 czerwca 2023, 08:33
Ostatnia modyfikacja

Zapraszamy do udziału w programie promocji zdrowia ‘AKTYWNY SENIOR’

Serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 60. rok życia do udziału w programie AKTYWNY SENIOR. To program promocji zdrowia finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

W ramach programu będą Państwo mieli możliwość udziału w zajęciach ogólnousprawniających prowadzonych przez fizjoterapeutów Szpitala Czerniakowskiego oraz uzyskać wiedzę niezbędną do wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych.

Zajęcia odbywać się będą przez dwa miesiące (16 spotkań), dwa razy w tygodniu.

Zapisy przyjmuje sekretariat Zakładu Rehabilitacji w terminie do 14 lipca 2023 r., pod nr tel.: 22 31 86 237 (o przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń). Nasz zespół, czeka na Państwa.

ZAPRASZAMY!

Opublikowano 30 maja 2023, 12:16
Ostatnia modyfikacja

Szpital Czerniakowski prowadzi profilaktyczne badania kolonoskopowe wykonywane w ramach programu badań przesiewowych.

Nowotwór jelita grubego jest niezwykle podstępny. Może rozwijać się bez objawów nawet przez kilka lat, dlatego tak ważne są badania przesiewowe i wczesne wykrycie choroby.

Takim badaniem jest kolonoskopia.

Na nowotwór jelita grubego zapada rocznie około 18 tys. osób w Polsce. Rak jelita grubego jest drugim, po raku płuca, nowotworem wśród wszystkich zachorowań w polskiej populacji.

Informacje o przygotowaniu do badania znajdują się w zakładce Pracowni Endoskopii.

Opublikowano 23 maja 2023, 13:53
Ostatnia modyfikacja

Delegacja z Arabii Saudyjskiej w Szpitalu Czerniakowskim

Przedstawiciele King Abdullah International Medical Research Center z Arabii Saudyjskiej gościli w Szpitalu Czerniakowskim. Wizyta lekarzy z KAIMRC miała na celu poznanie procedur i praktyk związanych z prowadzeniem badań klinicznych w Polsce, tak aby na podstawie zdobytych informacji i doświadczeń, mogli oni usprawnić prowadzenie badań klinicznych w Arabii Saudyjskiej.

Podczas spotkania z zespołem medycznym Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Czerniakowskiego goście poznali możliwości medyczne naszej placówki oraz drogę jaką przechodzi obecnie szpital w celu wejścia w świat badań klinicznych. Po zakończeniu wizyty, przedstawiciele KAIMRC  bardzo pozytywnie odebrali otwartość i zaangażowanie naszych pracowników, ich profesjonalne podejście do pacjenta, chęć rozwoju w obszarze badań klinicznych oraz dobrą współpracę w zespole jak również w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi.

Wszystko wskazuje na to, że przy takim zaangażowaniu zespołu medycznego oraz przychylności Zarządu Szpitala, badania kliniczne w Szpitalu Czerniakowskim będą prowadzone i dynamicznie rozwijane, stanowiąc dodatkową opcję terapeutyczna dla naszych pacjentów.

Opublikowano 18 maja 2023, 10:45
Ostatnia modyfikacja

Informacja o Konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.

Opublikowano 28 kwietnia 2023, 13:42
Ostatnia modyfikacja

Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego

6  MLN  ZŁOTYCH

to wartość jaką otrzyma Szpital Czerniakowski sp. z o.o.
na realizację zadanie pn.

Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego

współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego

 

Całkowita wartość projektu wynosi 11 136 433,74 złotych, z czego 4 000 000,00 złotych to środki Województwa Mazowieckiego, a 2 000 000,00 złotych środki m.st. Warszawy.

Realizacja zadania „Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego” ma na celu zapewnienie pacjentom Szpitala Czerniakowskiego kompleksowej opieki medycznej, w szczególności w zakresie leczenia otyłości olbrzymiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez wprowadzenie projektu cyklicznego z zakresu obowiązkowych szkoleń personelu z zakresu resuscytacji wewnątrzszpitalnej. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w tym m. in. Pracowni Endoskopii, Bloku Operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Centralnej Sterylizatorni oraz przebudowę pomieszczeń starej auli i utworzenia powierzchni na gabinety lekarskie oraz Sali szkoleniowej.

Od początku realizacji projektu w 2022 roku:

 1. Wybudowano w systemie modułowym nowy budynek, który docelowo będzie wykorzystany dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej;
 2. Zakupiono sprzętu w celu wyposażenia Pracowni Endoskopii, w tym:
  • kolonoskop – 1 szt.,
  • gastroskop – 1 szt.,
  • szafa do przechowywania endoskopów – 1 szt.,
  • myjnia do endoskopów – 1 szt.,
  • diatermia – 1 szt.,
  • wózek do transportu chorych – 3 szt.

Zakupy wyposażenia Pracowni Endoskopii wyniosły 504 318,79 złotych.

W  2023 roku:

 1. Zakupiono sprzęt medyczny dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej o łącznej wartości 1 825 382,04 złotych, w tym:
  • zestaw do neurominitoringu śródoperacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii – 1 szt.;
  • stoły operacyjne dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii – 2 szt., Bloku Operacyjnego Okulistycznego – 1 szt. oraz Bloku Operacyjnego Chirurgii – 1 szt.
  • napędy ortopedyczneh protezowe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii – 2 szt. ;
  • USG POC dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii – 1 szt.;
  • fantom ALS dla potrzeb Sali Szkoleniowej – 1 szt.;
  • głowę do intubacji dla potrzeb Sali Szkoleniowej – 1 szt.;
  • ramię do wkłuć dla potrzeb Sali Szkoleniowej – 1 szt.;
  • łóżko bariatryczne dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 12 szt.;
  • podnośnik dla pacjenta bariatrycznego dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 1 szt.;
  • krzesła bariatryczne dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 6 szt.
  • wózki do transportu chorych dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 2 szt.;
  • myjnię do narzędzi dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni – 1 szt.;
  • myjnię do obuwia dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni – 1 szt.
 1. Częściowo zmodernizowano pomieszczenia dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej na wartość 1 674 617,96 złotych, w tym :
  1. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową;
  2. Pełniono Nadzór autorski;
  3. Wykonano częściowo niżej wymienione roboty budowlano-montażowe:
 • Roboty budowlane: POZIOM „-1” (STAN SUROWY); POZIOM „0” (STAN WYKOŃCZENIOWY)
 1. Wykonanie posadzki na stropie w poziomie parteru wraz z izolacją
 2. Wykonanie nowych ścian działowych wraz z zabudową kanałów wentylacyjnych i instalacji wod-kan (silkat/gk)
 3. Wykonanie nowych posadzek z montażem wykładzin i płytek gresowych
 4. Montaż sufitów podwieszanych
 5. Wykonanie robót tynkarskich i okładzin ściennych z płytek glazurowych
 6. Montaż drzwi wewnętrznych
 7. Roboty malarskie
 8. Montaż elementów zabezpieczających (narożniki ochronne, odbojnice, taśmy)
 9. Montaż zabudów meblarskich
 • ROBOTY INSTALACYJNE: POZIOM”-1” (STAN SUROWY)|; POZIOM „0” (STAN WYKOŃCZENIOWY)
 1. Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych – przewody, puszki, trasy kablowe.
 2. Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych – montaż tzw. białego montażu (tablice, oprawy, gniazda, włączniki)
 3. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej – piony, poziomy, podejścia, zawory kulowe.
 4. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej – montaż tzw. białego montażu (armatura i urządzenia sanitarne, pochwyty, dozowniki, pojemniki, szczotki wieszaki, lustra, oznakowanie BHP i PPOŻ, tabliczki informacyjne)
 5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – tzw. biały montaż (grzejniki, zawory termostatyczne)
 6. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej – przewody spiro, kanały z blachy, tłumiki, filtry
 7. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej – tzw. biały montaż (centrala, nagrzewnica, zawory nawiewne i wyciągowe, kratki wentylacyjne, anemostaty)

Zaawansowanie rzeczowo -finansowe inwestycji (robót budowlanych) od początku budowy:  1.422.477,96 zł brutto (z czego 10.000 zł brutto za nadzór autorski) tj. 40,98%

 1. Pełniono nadzór inwestorski;

W kolejnych etapach zadania zaplanowano:

 1. Zakończenie robót budowlanych;
 2. Zakup pierwszego wyposażenia, w tym:
 • stół konferencyjny – 1szt.;
 • krzesła konferencyjne – 30 szt.;
 • sprzęt audiowizualny – 1 kpl. ( w tym: laptop, projektor, mikrofon);
 • system nagłośnienia Sali – 1 kpl.

 

Opublikowano 21 lutego 2023, 15:10
Ostatnia modyfikacja

Dlaczego tyjemy w różnych miejscach?

O tym, w programie Pytanie na Śniadanie mówił dr Michał Lis, Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Czerniakowskiego.

Zapraszamy do obejrzenia materiału.

 

Opublikowano 25 stycznia 2023, 10:56
Ostatnia modyfikacja

7 MLN PLN NA INFORMATYZACJĘ SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO

Szpital Czerniakowski otrzymał 7 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na informatyzację. Wsparcie pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Szpital został beneficjentem projektu: ‚Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego w oparciu o wdrożenie e-usług.’

 

Opublikowano 27 grudnia 2022, 15:42
Ostatnia modyfikacja

Życzenia

Opublikowano 21 grudnia 2022, 09:22
Ostatnia modyfikacja

Wywiad z Pawłem Obermeyerem- Prezesem Szpitala Czerniakowskiego

O Warszawskim Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej mówił Prezes Szpitala Czerniakowskiego – Paweł Obermeyer w wywiadzie, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej.

 

Opublikowano 30 września 2022, 12:45
Ostatnia modyfikacja

Szpital Czerniakowski w gronie laureatów Konkursu ‚Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE’

Szpital został wyróżniony w kategorii ‚Innowacyjny szpital -zarządzanie’, za projekt Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej. W gali wręczenia nagród uczestniczył Prezes Szpitala – Paweł Obermeyer. Cieszymy się, że koncepcja wielodyscyplinarnej opieki nad chorymi na otyłość została doceniona. Motywuje to nas do jeszcze cięższej pracy, wdrażania nowatorskich rozwiązań i poprawy jakości świadczonych usług.

Opublikowano 30 września 2022, 12:42
Ostatnia modyfikacja

Rak Krtani

O objawach raka krtani, jego leczeniu i opiece pooperacyjnej mówił, w programie  ‘Pytanie na Śniadanie’, dr hab. n. med. Wojciech Kukwa – Ordynator Oddziału Klinicznego Otolaryngologii w Szpitalu Czerniakowskim. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem i historią Pana Stanisława, który wrócił do normalności i pracy nauczyciela, dzięki protezie głosowej.

Pytanie na śniadanie

Opublikowano 27 września 2022, 16:55
Ostatnia modyfikacja

Bezpłatne Konsultacje Laryngologiczne

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje laryngologiczne w Szpitalu Czerniakowskim. Akcja związana jest ze zbliżającym się X Europejskim Tygodniem Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.
Badania będą prowadzone się w środę 21 września od 8.00 do 15.00.

Opublikowano 13 września 2022, 13:17
Ostatnia modyfikacja

Kondolencje

Opublikowano 29 sierpnia 2022, 11:47
Ostatnia modyfikacja

Informacja o powierzchni przeznaczonej do najmu

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. informuje o możliwości najmu powierzchni w Szpitalu Czerniakowskim z przeznaczeniem na prowadzeniem działalności gastronomiczno-handlowej. Szczegóły dostępne w ogłoszeniu zamieszczonym w poniższym linku.

Załączniki

Opublikowano 15 lipca 2022, 17:18
Ostatnia modyfikacja

Informacja o możliwości najmu miejsc parkingowych

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. informuje o możliwości najmu miejsc parkingowych na terenie Szpitala. Szczegóły dostępne w ogłoszeniu zamieszczonym w poniższym linku.

Załączniki

Opublikowano 14 lipca 2022, 18:08
Ostatnia modyfikacja

Nowy pawilon medyczny w Szpitalu Czerniakowskim

100 dni  – dokładnie tyle zajęło zaprojektowanie, wybudowanie i wykończenie budynku modułowego, który stanął na terenie Szpitala Czerniakowskiego. Obecnie, w związku z trwającą rozbudową i modernizacją SOR, w pawilonie będzie funkcjonował oddział ratunkowy. Inwestycja za blisko 5 mln zł została sfinansowana ze środków m.s.t Warszawy. W otwarciu obiektu uczestniczyła m.in.: Małgorzata Kidawa-Błońska – Wicemarszałek Sejmu RP, Olga Pilarska-Siennicka – Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy, Rafał Miastowski – Burmistrz Dzielnicy Mokotów.

Paweł Obermeyer, Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego, podziękował za otrzymane środki finansowe i podkreślił: „To realna pomoc dla naszego szpitala, która z jednej strony pozwala nam zabezpieczyć ciągłość udzielania ratunkowych świadczeń medycznych (podczas remontu SOR), z drugiej zaś poszerza powierzchnię naszego szpitala o dodatkowych 500 m2. To najbardziej nowoczesna część szpitala z pełną infrastrukturą medyczną i socjalną, w której pacjenci będą korzystać z opieki medycznej  naszego personelu w bezpiecznych i komfortowych warunkach.”

Zapraszamy też do zapoznania się z komunikatem prasowym.

Budynek modułowy Szpital Czenriakowski

Załączniki

Opublikowano 4 lipca 2022, 13:19
Ostatnia modyfikacja

Szpital Czerniakowski z nowym rezonansem i aparaturą diagnostyczną!

Województwo Mazowieckie przekazało Szpitalowi Czerniakowskiemu dotację  w kwocie 6 841 245 zł brutto, w ramach projektu: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Z dotacji zakupiony został  rezonans magnetyczny z wyposażeniem w module kontenerowym.

Ponadto  wyposażyliśmy nasz szpital w nowoczesną aparaturę medyczną:

 • 5 aparatów do znieczulania
 • 3 aparaty USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
 • automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
 • 6 defibrylatorów z wyposażeniem
 • 3 respiratory.

W uroczystym odbiorze nowego wyposażenia wzięli udział Elżbieta Lanc, Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego i Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy.

Paweł Obermeyer, Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego doceniając otrzymaną dotację powiedział: Bardzo dziękuję za ogromne wsparcie samorządu województwa mazowieckiego dla naszego szpitala. To realna pomoc, dzięki której możemy poszerzyć naszą ofertę diagnostyczną. Sprzęt zakupiony w ramach dotacji  ma duże znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa naszych pacjentów. To kolejny wspólny projekt m.st. Warszawa i zarządu województwa mazowieckiego.

Serdecznie za to dziękuję i liczę na dalsze wsparcie, bo potrzeby są ogromne.

Dzięki nowej aparaturze nasi pacjenci będą mogli czuć się bezpieczniej.

W związku z dzisiejszą uroczystością otwarcia rezonansu magnetycznego z wyposażeniem w module kontenerowym, Zarząd Szpitala Czerniakowskiego odebrał podziękowania i

Gratulacje od Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

podziękowania

 

 Zapraszamy też do zapoznania się z komunikatem prasowym.

 

Kolejny sprzęt dla miejskich szpitali

Załączniki

Opublikowano 29 czerwca 2022, 08:01
Ostatnia modyfikacja

Nowy ambulans do transportu pacjentów

Szpital Czerniakowski otrzymał  nowy ambulans do transportu pacjentów. Zakup pojazdu był możliwy dzięki wsparciu samorządu województwa, w ramach projektu unijnego za blisko 30 mln zł. Wsparcie jest elementem, realizowanego przez samorząd województwa, unijnego projektu, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19 poprzez doposażanie mazowieckich placówek medycznych. W konferencji prasowej, obok Elżbiety Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego oraz Renaty Kaznowskiej, zastępcy prezydenta m.st. Warszawy, wziął udział Paweł Obermeyer, prezes zarządu Szpitala Czerniakowskiego, który przekazał przedstawicielom samorządu województwa podziękowanie za otrzymane wsparcie i zapewnił, że ambulans posłuży pacjentom i zapewni im transport w godnych i bezpiecznych warunkach.

GALERIA

Opublikowano 13 maja 2022, 14:50
Ostatnia modyfikacja

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych.

W tym dniu składamy najserdeczniejsze życzenia i ogromne podziękowania wszystkim osobom wykonującym zawód pielęgniarki i położnej w Szpitalu Czerniakowskim oraz w innych placówkach medycznych.
Dziękujemy za trud wkładany w codzienną pracę na rzecz chorych, za troskę, poświęcenie, empatię, czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem pacjentów.
Szczególne podziękowania składamy za ciężką pracę w dobie pandemii COVID-19.

Święto 12 maja ustanowione zostało przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. Data 12 maja to urodziny Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielki pierwszej szkoły pielęgniarstwa (w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza w Londynie).

Opublikowano 12 maja 2022, 09:28
Ostatnia modyfikacja

XVI MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

W dniach 22-23 kwietnia 2022 r. w Warszawie, odbyła się konferencja  „XVI MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE”.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji jest prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek –Kierownik Oddziału Chirurgii Szpitala Czerniakowskiego oraz Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, Wydział Medyczny WUM, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Ogólnej Województwa Mazowieckiego.

Konferencja jest jednym z ważniejszych zjazdów naukowo-szkoleniowych odbywających się od ponad 17 lat na terenie Mazowsza. W konferencji wziął udział także Prezes naszego szpitala, Paweł Obermeyer.

MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE to spotkanie naukowo-szkoleniowe, to również koleżeńskie forum wymiany doświadczeń i poglądów. Program został przygotowany we współpracy z Towarzystwem Chirurgów Polskich oraz Okręgową Izba Pielęgniarek i Położnych i obejmował szeroko rozumiane powikłania w chirurgii i zagadnienia dotyczące specyfiki leczenia chorych w wieku senioralnym. Przedstawiono także problemy związane z bezpieczeństwem chorego na bloku operacyjnym, jak i z obecnymi zaleceniami właściwej opieki nad chorym w oddziale. Ważnym punktem programu była prezentacja najnowszych możliwości leczenia chorych na nowotwory, oraz konfrontacja własnych metod leczenia z system przyjętym w Japonii.

Zjazd był także transmitowany podczas 2. Konferencji „Choroby jelita grubego” w Krakowie.

Opublikowano 28 kwietnia 2022, 12:46
Ostatnia modyfikacja

Życzenia

Opublikowano 15 kwietnia 2022, 09:55
Ostatnia modyfikacja

Szpital Czerniakowski leczy pacjentów z chorobą otyłościową

Szpital Czerniakowski leczy pacjentów z chorobą otyłościową. Jesteśmy w gronie 15 ośrodków w Polsce, które w ramach pilotażowego programu KOS-BAR, kompleksowo leczą osoby chorujące na otyłość olbrzymią. Projekt jest finansowany przez NFZ m.in. z tzw. opłaty cukrowej.
Mówiliśmy o tym podczas konferencji prasowej z udziałem Pani Renaty Kaznowskiej, zastępcy prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialnej m.in. za obszar miejskiej polityki zdrowotnej.

Załączniki

Opublikowano 30 marca 2022, 09:49
Ostatnia modyfikacja

POMOC MEDYCZNA DLA OBYWATELI UKRAINY

Informujemy, że każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę od 24 lutego 2022 r., może otrzymać pomoc medyczną na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli Polski. Szczegóły pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy znajdują się w poniższych plikach w języku ukraińskim i w języku polskim.

Załączniki

Opublikowano 9 marca 2022, 15:34
Ostatnia modyfikacja

Jak wygląda leczenie choroby otyłościowej w Warszawskim Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej Szpitala Czerniakowskiego? Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.

W Warszawskim Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej Szpitala Czerniakowskiego chorobę otyłościową leczymy kompleksowo. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny pod kierownictwem profesora Mariusza Wyleżoła decyduje, jaka forma leczenia będzie najlepsza dla danego pacjenta. W skład zespołu wchodzą lekarze różnych specjalności oraz psycholog, dietetyk kliniczny i fizjoterapeuta. Pan Piotr to jeden z naszych pacjentów leczonych z powodu choroby otyłościowej. Poznajcie Państwo drogę, którą przebył pod opieką zespołu medycznego naszego szpitala. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego i przypominamy, że w Warszawskim Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej Szpitala Czerniakowskiego leczymy pacjentów z chorobą otyłościową o różnym poziomie zaawansowania. Informujemy również, że Szpital Czerniakowski realizuje obecnie pilotażowy program kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR.

Chorzy zainteresowani leczeniem choroby otyłościowej w Szpitalu Czerniakowskim powinni uzyskać skierowanie, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z rozpoznaniem ICD-10: E 66.0 „Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii”. Skierowanie należy dostarczyć do rejestracji Przychodni Specjalistycznej (wejście od ulicy Górskiej 18), w dni powszednie, w godzinach od 7:30 do 18:00.
Kontakt dla pacjentów: tel.: +48 514 869 490; otylosc@szpitalczerniakowski.waw.pl

Opublikowano 18 lutego 2022, 14:35
Ostatnia modyfikacja

Ruszył pilotażowy program KOS-BAR w Szpitalu Czerniakowskim.

W grudniu br. Szpital Czerniakowski w Warszawie podpisał umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR. Tym samym szpital stał się realizatorem świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2021 r. (Dz. U. poz. 1622).
Kontakt dla pacjentów: tel.: +48 514 869 490; mail: otylosc@szpitalczerniakowski.waw.pl

Załączniki

Opublikowano 10 grudnia 2021, 12:26
Ostatnia modyfikacja

Endoskopia

Informujemy, że począwszy od dnia 1 grudnia 2021 r., w Pracowni Endoskopii Szpitala Czerniakowskiego, uruchomiona zostaje możliwość wykonania gastroskopii i kolonoskopii. Badania odbywają się na parterze szpitala obok SOR, wejście od strony ul. Stępińskiej.
Zapisy na badania są prowadzone na podstawie skierowania do pracowni diagnostycznej lub pracowni endoskopowej ze wskazaniem na rodzaj badania. Skierowanie może być wystawione przez dowolną poradnię, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Skierowanie w formie tradycyjnej należy dostarczyć w ciągu tygodnia od zapisu do pracowni badań ambulatoryjnych szpitala, w przypadku e-skierowania wystarczy podać numer PESEL i kod skierowania.

Zapisy na badania są prowadzone od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-14:00 pod numerem telefonu (22) 318 63 74.

Przygotowanie do gastroskopii:
• pacjent musi być na czczo (8 godzin bez jedzenia, 4 godziny bez picia)
• 2 tygodnie przed badaniem należy odstawić leki przeciwwrzodowe.

Przygotowanie do kolonoskopii opisane jest w plikach poniżej.

Wszelkich informacji na temat przygotowania do badań udzieli Państwu również personel Pracowni Endoskopii.

Opublikowano 25 listopada 2021, 18:25
Ostatnia modyfikacja

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Trwa Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, którego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u ludzi.
W czasach, kiedy nie znano jeszcze antybiotyków, wiele chorób bakteryjnych przebiegało bardzo ciężko i nierzadko kończyło się śmiercią. To właśnie antybiotyki, uznawane za jedno z najważniejszych osiągnięć nowoczesnej medycyny umożliwiły skuteczną walkę z chorobami nękającymi nas przez wieki. Niestety, w wyniku niewłaściwego stosowania tych leków, bakterie wytworzyły oporność na ich działanie.
Pamiętajmy zatem:
• Antybiotyki są skuteczne jedynie w przypadku zakażeń bakteryjnych.
• Antybiotyki nie są lekiem na zakażenia wywołane wirusami, takie jak zwyczajne przeziębienie czy grypa.
• Antybiotyki nie zapobiegają przenoszeniu wirusów pomiędzy ludźmi.
• Przyjmowanie antybiotyków z niewłaściwych powodów, na przykład w celu leczenia przeziębienia lub grypy, nie przynosi pacjentowi żadnych korzyści.
• Niewłaściwe stosowanie antybiotyków powoduje jedynie, że bakterie stają się na nie oporne. Kiedy więc będziemy potrzebować antybiotyków w przyszłości, mogą one już być nieskuteczne.
• Antybiotyki często wywołują działania niepożądane, na przykład biegunkę.
• Przed użyciem antybiotyków należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.

Opublikowano 23 listopada 2021, 12:47
Ostatnia modyfikacja

Powołanie do Rady Ekspertów

Mamy przyjemność poinformować, że prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek, Ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Czerniakowskiego, został powołany do  Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Gratulujemy Panie Profesorze!

 

Opublikowano 22 września 2021, 08:51
Ostatnia modyfikacja

Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej

Szpital Czerniakowski uruchomił Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej. W Centrum leczone są osoby z najbardziej zaawansowanymi postaciami choroby otyłościowej, które kwalifikują się do operacji bariatrycznej, jak również chorzy z nadwagą i otyłością, u których może być stosowane leczenie zachowawcze. Wymagane jest skierowanie lekarskie. Kontakt dla pacjentów: tel.: +48 514 869 490

Polsat News

Opublikowano 14 września 2021, 14:31
Ostatnia modyfikacja

Kondolencje

Opublikowano 14 września 2021, 10:00
Ostatnia modyfikacja

Informacja o programie laparoskopowych resekcji wątroby

W dniach 13.07.2021 oraz 16.07.2021 w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej WUM kierowanej przez prof. Mariusza Frączka i działającej na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Czerniakowskiego sp. z o .o., wykonano po raz pierwszy techniką laparoskopową dwie rozległe resekcje wątroby. W obu przypadkach zabieg polegał na wycięciu prawego płata wątroby (prawostronna hemihepatektomia). U pierwszego pacjenta wskazaniem do operacji był przerzut raka jelita grubego, u kolejnej pacjentki wskazaniem był dwuogniskowy rak dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych. W związku z tym ostatnia operacja poszerzona została o regionalną limfadanektomię czyli usunięcie układu chłonnego. Oba zabiegi przeprowadził prof. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Asystę stanowili pracownicy Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Czerniakowskiego: dr med. Łukasz Masior oraz dr med. Aneta-Obcowska-Hamerska. Przebieg śród i pooperacyjny w obu przypadkach był niepowikłany. Chorzy przebywają aktualnie pod opieką poradni przyszpitalnej. W trakcie zabiegu nad bezpieczeństwem chorych czuwał wyszkolony zespół anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych kierowany przed dr Tomasza Siegla. Kluczową rolę odegrała też grupa pielęgniarek chirurgicznych kierowana przez mgr Beatę Lisowską.

Tym samym Oddział Chirurgii Ogólnej dołączył do grona kilku ośrodków w Polsce wykonujących rozległe resekcje miąższu wątroby w całości techniką laparoskopową. Dzięki zaangażowaniu Kierownika Kliniki i Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej prof. Mariusza Frączka oraz Prezesa Zarządu Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. dr Pawła Obermeyera udało się nawiązać współpracę z prof. Michałem Grątem, który dynamicznie rozwija program minimalnie inwazyjnej chirurgii wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza.

Tak rozległe i skomplikowane operacje wymagają nowoczesnego i precyzyjnego sprzętu. Dzięki wsparciu firm sprzętowych w tym firmy Storz, w obu przypadkach chirurdzy mogli korzystać z najnowszej dostępnej na rynku kolumny do zabiegów laparoskopowych w technice 4K. Bezkrwawe i precyzyjne wycięcie miąższu wątroby było z kolei możliwe dzięki najnowszej generacji instrumentarium firmy Söring.

Wspomniane powyżej zabiegi są początkiem rozwoju minimalnie inwazyjnej chirurgii hepatobiliarnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Czerniakowskiego. Do tej pory chirurgia małoinwazyjna była rutynowo stosowana w oddziale w przypadkach chirurgii bariatrycznej i kolorektanej. W planach są kolejne zabiegi resekcji wątroby, które pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój programu.

Poniżej odnośniki do zdjęć z resekcji. Ostrzegamy, że zamieszczone zdjęcia mogą zostać uznane za drastyczne.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Opublikowano 26 sierpnia 2021, 14:10
Ostatnia modyfikacja

SZCZEPIMY SIĘ

#SZCZEPIMYSIĘ p/Covid-19 już od dziś, drugą dawką w dowolnym miejscu.  Także w naszym przyszpitalnym punkcie szczepień: Przychodnia Specjalistyczna – ul. Górska 18, Warszawa.

Zapisy przez:
portal https://pacjent.gov.pl/ lub bezpośrednio u naszych koordynatorów (pn.-pt. 7:30-15:30):
👉 telefonicznie: +48 22 31 86401, +48 604 588 399
👉 mailowo: szczepienia@szpitalczerniakowski.waw.pl

Opublikowano 1 lipca 2021, 11:30
Ostatnia modyfikacja

Nagroda

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki w dniu 13.04.2021 zostały przyznane przez Prezydenta Miasta Warszawy odznaczenia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” w Mieście Stołecznym Warszawie. Wśród nagrodzonych były Panie Pielęgniarki naszego Szpitala.

Maria Szymańczak – Pielęgniarka Epidemiologiczna – Kierownik Centralnej Sterylizacji

Dorota Kur – Pielęgniarka Oddziału Chorób Wewnętrznych

Maria Czarnecka – Pielęgniarka Oddziału Chorób Wewnętrznych

Barbara Popiel – Pielęgniarka operacyjna Oddziału Okulistyki

W imieniu Zarządu Szpitala Czerniakowskiego składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.
Jesteśmy dumni z naszych Pielęgniarek.

 

Opublikowano 17 maja 2021, 09:52
Ostatnia modyfikacja

Nagroda

 

W dniu 12.05.2021 z okazji Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Położnej Minister Zdrowia przyznał odznaczenia „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”, jedną z nagrodzonych jest nasza koleżanka Pani Iwona Stańczuk – Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W imieniu Zarządu Szpitala Czerniakowskiego składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.
Jesteśmy dumni z naszej Pielęgniarki.

 

Opublikowano 13 maja 2021, 12:45
Ostatnia modyfikacja

Życzenia

Opublikowano 12 maja 2021, 10:56
Ostatnia modyfikacja

Informacja o konkursie ofert na najem powierzchni pod lokal gastronomiczno – handlowy

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. informuje o ogłoszeniu konkursu ofert na wyłonienie najemcy powierzchni w celu prowadzenia działalności gospodarczej
w postaci lokalu gastronomiczno – handlowego, położonego w suterenie budynku Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej w zakładce: Praca i konkursy ofert >> Konkursy ofert 2021 >> Konkurs ofert na wyłonienie najemcy powierzchni w celu prowadzenia działalności gospodarczej w postaci lokalu gastronomiczno – handlowego, położonego w suterenie budynku Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o.

Opublikowano 21 stycznia 2021, 12:22
Ostatnia modyfikacja

Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

LEK. TADEUSZA WASIAKA

lekarza Szpitala Czerniakowskiego w latach 1998-2004
Wyrazy żalu i współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają

ZARZĄD I PRACOWNICY SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO SP. Z O. O.

Opublikowano 31 grudnia 2020, 14:18
Ostatnia modyfikacja

ZAWIESZENIE DO ODWOŁANIA PLANOWYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Z uwagi na  polecenie Ministra Zdrowia znak. ROO.532.1.124.2020.147(3) realizacji od dnia 21 października 2020r. do odwołania stanu epidemii – świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o. 200 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – w tym zapewnienie 9 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorami oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, zawieszono do odwołania wykonywanie świadczeń planowych we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala z wyjątkiem Stacji Dializ i programów lekowych. Określone konsultacje Poradni odbywać się będą w formie teleporady.

Opublikowano 9 listopada 2020, 15:29
Ostatnia modyfikacja

Gratulacje

Miło nam poinformować, że Pani mgr Katarzyna Wąsiewska – Pielęgniarka Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego odebrała złoty medal Zygmunta Gilewicza nadawany absolwentom Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie za wybitne wyniki w nauce. Serdecznie gratulujemy, jednocześnie życząc Pani mgr Katarzynie Wąsiewskiej dalszych sukcesów naukowych i zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanej ofiarnej pracy na rzecz dobra pacjentów.

Opublikowano 9 listopada 2020, 15:28
Ostatnia modyfikacja

Wstrzymanie do odwołania odpłatnych świadczeń medycznych

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem COVID-19, wstrzymuje się do odwołania odpłatne świadczenia medyczne w postaci konsultacji lekarskich oraz zabiegów w Szpitalu Czerniakowskim. Decyzja dotyczy również teleporad.

 

 

 

Opublikowano 19 października 2020, 10:43
Ostatnia modyfikacja

Bezpieczni w czasie epidemii – cykl filmów edukacyjnych

„Bezpieczni w czasie epidemii” to cykl 10 filmów przygotowanych przez Biuro Profilaktyki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia, w których zaproszeni eksperci udzielają odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania pojawiające w czasie pandemii. W filmach omawiane są zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zasady profilaktyki. Film zapowiadający cykl – https://youtu.be/hAL-HbtxBGE

Odnośniki do opublikowanych odcinków:

 1. Wiedza oparta na faktach https://youtu.be/UVvr9YpAEbc
 2. Higiena i bezpieczeństwo https://youtu.be/a87D6dxHPj4
 3. Jak korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)? https://youtu.be/EDhMwv6bfE0
 4. Jak korzystać z opieki ambulatoryjnej (AOS)? https://www.youtube.com/watch?v=7E7eFvSRteA
 5. Jak korzystać z opieki szpitalnej? https://www.youtube.com/watch?v=LOrbiXWqnfQ
 6. W zdrowym ciele zdrowy duch! https://www.youtube.com/watch?v=B3sjJON0_qc

Filmy w przygotowaniu:

 1. Żywienie ma znaczenie!
 2. Podróże bez ryzyka
 3. Praca w nowej rzeczywistości
 4. Nasza odpowiedzialność

Wszystkie filmy są z napisami dla osób niesłyszących. Cykl filmów dostępny jest na kanale Akademia NFZ  na You Tube oraz na stronie https://linkd.pl/9adp.

Patronat merytoryczny sprawuje Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

 

źródło: um.warszawa.pl

Opublikowano 21 września 2020, 11:07
Ostatnia modyfikacja

Gratulacje

Miło nam poinformować, że Pani Natalia Kotowska, Pielęgniarka Szpitala Czerniakowskiego, pracująca w Oddziale Chirurgii Ogólnej zajęła 5-te miejsce w grupie finalistów konkursu „Właściwa opieka nad pacjentem we właściwym czasie”, organizowanym przez amerykańską firmę technologiczną. Pomysł przedstawiony przez Panią Natalię Kotowską, był na tyle inspirujący i innowacyjny, że pozwolił na osiągnięcie tak wysokiego miejsca w w/w konkursie. Pani Natalii Kotowskiej serdecznie gratulujemy i życzymy jej dalszych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz pacjentów i ich komfortu.

Opublikowano 17 września 2020, 11:38
Ostatnia modyfikacja

Informacja dla pacjentów Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w trakcie wizyt w Przychodni Przyszpitalnej obowiązuje wewnętrzna procedura w/g której każdego pacjenta obowiązuje:

 • pomiar temperatury,
 • dezynfekcja rąk,
 • wypełnienie ankiety epidemiologicznej,
 • noszenie maski zakrywającej nos i usta,
 • zachowanie dystansu 1,5 m od innych pacjentów,
 • nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi (w miarę możliwości).

Jeśli pacjent wymaga obecności osoby towarzyszącej, osobę tę obowiązują również wszystkie w/w zasady.
Ponadto w poczekalni Przychodni może przebywać tylko ograniczona liczba pacjentów.
Dziękujemy Państwu za współpracę, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Opublikowano 11 września 2020, 08:22
Ostatnia modyfikacja

Projekt #COVID19

Ponad 8,4 mln złotych na walkę z COVID-19

to wartość wsparcia jakie otrzymał
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
będący Partnerem Projektu
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV2 na terenie województwa mazowieckiego”,
realizowanego przez Województwo Mazowieckie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 578 172 121,00 zł, w tym 493 442 397,00 zł to środki europejskie, blisko 50 585 382,00 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 34 144 342,00 zł pochodzi z budżetu państwa.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

  • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
  • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
  • zakup urządzeń do dezynfekcji;
  • zakup środków do dezynfekcji;
  • zakup środków ochrony indywidualnej;
  • zakup leków, szczepionek, testów;
  • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
  • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Początkowy termin zakończenia Projektu został założony na koniec 2020 r., jednak dalszy rozwój epidemii Covid-19 na terenie RP spowodował przedłużenie jego realizacji do 2023 r.
W związku z niniejszym Projektem w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o. (Partner Projektu) zostały wdrożone niezbędne działania mające na celu minimalizację zagrożeń epidemiologicznych związanych z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2. Zwiększono efektywność wysokospecjalistycznej opieki diagnostycznej i medycznej udzielanej w reżimie sanitarnym pacjentom potencjalnie chorym lub stwierdzonym COVID-19 dzięki wsparciu o:

 • pompy infuzyjne strzykawkowe
 • aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami
 • defibrylatory dwufazowe z możliwością stymulacji i kardiowersji
 • ssaki elektryczne
 • aparaty do znieczulenia
 • aparaty USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc
 • automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
 • defibrylatory z wyposażeniem
 • respiratory
 • ambulans sanitarny typu T z wyposażeniem
 • Rezonans magnetyczny z wyposażeniem w module kontenerowym oraz wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych związanych z jego posadowieniem

 

Od początku epidemii COVID-19 do Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o trafiło już m.in.:

  • 42 sztuki aparatury medycznej (6,98 mln zł),
  • 39 sztuk wyposażenia (47,7 tys. zł),
  • 539 tys. sztuk środków ochrony osobistej i 4,2 tys. litrów płynów do dezynfekcji (1,07 mln zł),
  • 110 sztuk materiałów jednorazowego użytku i akcesoriów (10,1 tys. zł),
  • ambulans sanitarny z wyposażeniem (299,0 tys. zł)
  • rezonans magnetyczny z wyposażeniem (5,2 mln zł)

Łącznie w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy wsparcie o wartości 8 404 068,74 złotych.

Okres realizacji projektu: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

GALERIA

 

FILMY

Opublikowano 28 kwietnia 2020, 09:43
Ostatnia modyfikacja

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Z okazji przypadającego w dniu 7 kwietnia

Dnia Pracownika Służby Zdrowia

składam wszystkim pracownikom Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o.
wyrazy uznania i wdzięczności
za pełną wysiłku pracę wykonywaną dla naszego Szpitala.
Dziękuję w szczególności za Państwa poświęcenie i służbę na rzecz wszystkich naszych pacjentów i ich rodzin i towarzyszenie im w chwilach choroby oraz w procesie zdrowienia.

W tym trudnym czasie, związanym z panującą epidemią, życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, dalszej siły oraz życzliwości ze strony wszystkich tych dla których wykonujecie Państwo swoją cenną i owocną pracę.

Prezes Zarządu
Dr n. med. Dariusz Jabłoński

Opublikowano 7 kwietnia 2020, 17:52
Ostatnia modyfikacja

Komunikat

Opublikowano 1 kwietnia 2020, 13:45
Ostatnia modyfikacja

Ograniczenie przyjmowania interesantów w Archiwum Zakładowym i Dokumentacji Medycznej

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą COVID – 19, mając na uwadze w szczególności bezpieczeństwo pacjentów i personelu, w dniach od 13 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. godziny przyjmowania interesantów w Archiwum Zakładowym i Dokumentacji Medycznej ograniczone są do dwóch godzin dziennie (8.00-10.00). W przypadku dalszego utrzymywania się stanu zagrożenia epidemiologicznego w/w zasady mogą zostać przedłużone poza powyższy okres.

Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków o wydanie dokumentacji medycznej oraz wniosków kopii danych podlegających przetwarzaniu w formie elektronicznej, wysyłając je na adres email: archiwum@szpitalczerniakowski.waw.pl

W przypadku złożenia w/w wniosków osobiście lub elektronicznie – podpisanych kwalifikowanym certyfikatem – informujemy, iż jest możliwość wysłania  dokumentacji medycznej listem poleconym po uprzednim dokonaniu opłaty za udostępnienie dokumentacji na konto szpitala.

Zasady udostępniania i dostarczania dokumentacji medycznej (w tym w trybie o którym mowa powyżej) oraz wzory wniosków dostępne są w zakładce dokumentacja medyczna

Zachęcamy do kontaktu z Archiwum Zakładowym i Dokumentacji Medycznej:

– telefonicznie pod nr tel: 22 31 86 287,

– mailowo na adres: archiwum@szpitalczerniakowski.waw.pl

Opublikowano 17 marca 2020, 12:23
Ostatnia modyfikacja

Podziękowania

 

Dziękujemy mieszkańcom Warszawy, którzy wspierają nasz Szpital w sytuacji dla nas wszystkich odmiennej. Jesteśmy wzruszeni Waszą postawą ułatwiającą pracę tym, którzy ryzykują zdrowie pomagając innym. Dobrze, że jesteśmy razem.

Opublikowano 17 marca 2020, 12:17
Ostatnia modyfikacja

KOMUNIKAT

 

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 ograniczamy do niezbędnego minimum udzielanie świadczeń wykonywanych planowo. Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz części zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych. Podobna sytuacja dotyczy konsultacji w Przychodni przyszpitalnej. Pacjenci informowani są o zmianach telefonicznie.
Ograniczenia będą obowiązywać do odwołania.

Opublikowano 17 marca 2020, 12:14
Ostatnia modyfikacja

Konsultacje dietetyka – teraz także w trybie odpłatnym

 

 

 

Kierownikiem Działu Żywienia i dietetykiem w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o. jest mgr inż. Agnieszka Białkowska. Od niemalże 15 lat konsultuje z powodzeniem naszych pacjentów w szpitalu oraz w przyszpitalnej Poradni Chorób Metabolicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Oddziale Warszawskim oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Wykłada oraz prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

 

 

 

 

Czytaj więcej

Opublikowano 23 stycznia 2020, 12:15
Ostatnia modyfikacja

Podsumowanie roku 2019

Początek roku to doskonała okazja do podsumowań oraz przypomnienia osiągnięć finansowych Szpitala w minionym roku. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. , placówka o II stopniu referencyjności, oferując coraz większą liczbę świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta, zdołała znacznie pomniejszyć istniejącą stratę finansową. Korzystne zmiany obrazują poniższe wykresy:

Czytaj więcej

Opublikowano 21 stycznia 2020, 21:27
Ostatnia modyfikacja

Informacja

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że odeszła od nas Pani Hanna Jobda. Była długoletnim pracownikiem Szpitala Czerniakowskiego, pełniąc funkcję Pielęgniarki Oddziałowej na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Zapamiętamy Ją jako wspaniałego człowieka i wspaniałą koleżankę.

Koleżanki i Koledzy ze Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Opublikowano 15 stycznia 2020, 12:11
Ostatnia modyfikacja