Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 

prof. nadzw. dr hab. med. Zoran Stojčev
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uczelni Łazarskiego. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu w Bratysławie w 1988 r. Po rocznym stażu w Bratysławie rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Słupsku. Kolejno zdobywał stopnie specjalizacji w chirurgii ogólnej – w 1991 r. pierwszy stopień, a w 1995 r. uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. W tym samym roku zdobył również tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej. W 2000 r. obronił pracę doktorską w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1997 r. utworzył i objął stanowisko Ordynatora na wydzielonym z Chirurgii ogólnej, Oddziale Chirurgii Onkologicznej szpitala w Słupsku. Następnie w roku 2010 r. objął stanowisko Ordynatora połączonych Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej oraz Chirurgii Onkologicznej. Stanowisko to pełnił do lutego 2016 r. W 2016 r. pracował przez kilka miesięcy w Londynie w prestiżowym Szpitalu Imperial College. Po wygraniu konkursu objął stanowisko Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie pracował do 2021 roku. W międzyczasie organizował Chirurgię Onkologiczną w Radomskim Centrum Onkologii i wybrał RCO, jako stałe miejsce pracy. Cztery lata był Dyrektorem Medycznym. Odbył wiele staży i kursów w najbardziej renomowanych ośrodkach w kraju i za granicą, takich jak: Department of Surgery, Seoul National University Hospital; Szpital Imperial College w Londynie; St Mark’s Hospital w Londynie; Szpital Toranomon w Tokyo; Szpitale w Bordeaux, Berlinie i Madrycie; Klinika Chirurgii Onkologicznej w Gdańsku, Centrum Onkologii w Warszawie, Krakowie, Gliwicach.
W pracy zawodowej łączy aktywność chirurgiczną z prowadzeniem projektów naukowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych, dotyczących aspektów klinicznych schorzeń leczonych na prowadzonych przez niego oddziałach. Mimo różnorodnych wyzwań, jakie przed sobą stawia, znajduje także czas na działalność dydaktyczną. Przez wiele lat wykładał chirurgię na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Słupsku i prowadził też zajęcia dla studentów medycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez 5 lat był Kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Katowicach. W 2021 roku wybrał Radomskie Centrum Onkologii jako główne miejsce pracy, gdzie tworzył chirurgie onkologiczną od podstaw. W 2021 roku pod jego Kierownictwem Szpital uzyskał międzynarodowy certyfikat ,,Breast Cancer Unit, Jest członkiem towarzystw naukowych: European Society of Surgical Oncology; Towarzystwa Chirurgów Polskich; Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; Polskiego Towarzystwa Badań Raka Piersi. W latach 2002 – 2012 i ponownie od 2016 – 2022 roku był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Członek zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Od 2013 r. przez dwie kadencje był przewodniczącym Gdańskiego Oddziału TCHP. W 2002 r. zorganizował VIII zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Ustce i od tego czasu przewodniczy organizacji corocznych konferencji naukowo szkoleniowych pod nazwą “Usteckie Dni Onkologiczne”. Zorganizował 20 konferencji. W 2015 r. obronił pracę habilitacyjną na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym pt. „Markery molekularne w raku żołądka”. Podczas swego ponad 30-letniego doświadczenia zawodowego wykonał kilka tysięcy dużych operacji, początkowo zabiegi z zakresie chirurgii ogólnej, a później z zakresu chirurgii onkologicznej. Wykonał setki operacji resekcji żołądka z powodu raka, liczne resekcje trzustki, przełyków i wątrób. Niezliczoną ilość operacji jelita grubego metodą klasyczną, a od wielu lat wykonuje większość operacji raka odbytnicy metodą laparoskopową. Co roku wykonywał setki zabiegów z powodu raka piersi wraz z zabiegami rekonstrukcji szczególnie jednoczasowe. Jako pierwszy na Pomorzu rozpoczął leczenie oszczędzające raka piersi w 1996 roku. Rekonstrukcje piersi jednoczasowo lub odroczone z implantami lub własnych tkanek wykonuje od 2000 roku. Szczególny istotnie dla niego jest szkolenie młodych lekarzy. Pod jego kierownictwem kilka osób ukończyło specjalizacje z chirurgii onkologicznej i z chirurgii ogólnej. Organizował liczne warsztaty chirurgiczne dla lekarzy z całego kraju, na których dzielił się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami chirurgicznymi, szczególnie z zakresie chirurgii piersi, przełyku, żołądka, trzustki, jelita grubego i tarczycy. Jest ekspertem krajowym w wielu dziedzinach i bierze czynny udział w ustalaniu standardów leczenia onkologicznego. Nagrody i wyróżnienia: Medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” 2008; Medal Kombatantów i Więźniów Politycznych 2014; Laureat konkursu „Lekarz roku 2016”; Laureat konkursu „Osobowość Roku 2016”; Honorowy Obywatel Gminy Ustka; 2016 Srebrny Medal Rydygiera 2021.
 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek
Zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej ds. Świadczeń z Zakresu Chirurgii Ogólnej.

Pełni funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej ds. Świadczeń z Zakresu Chirurgii Ogólnej i Kierownika II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Pracował pod kierunkiem prof. Jerzego Szczerbania, prof. Andrzeja Karwowskiego i prof. Marka Krawczyka. Swój warsztat chirurgiczny kształtował również w czasie licznych staży zagranicznych, między innymi w Japonii pod kierunkiem prof. Hiroshi Akyamy, w ośrodkach uniwersyteckich w Austrii, Anglii, Niemiec i Francji. Jego szczególnym przedmiotem zainteresowań jest chirurgia onkologiczna układu pokarmowego: nowotwory przełyku, żołądka, wątroby, trzustki oraz jelita grubego. Prowadzi szeroką działalność naukową i dydaktyczną. Profesor Mariusz Frączek jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej województwa mazowieckiego.
 

Oddział dysponuje 45 łóżkami dla chorych i blokiem operacyjnym z dwiema salami operacyjnymi. Opieka okołooperacyjna prowadzona jest w oparciu o protokół szybkiej rehabilitacji tzw. ERAS (Enhanced Recover After Surgery). W oddziale wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz bariatrycznej.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej.

 

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA

Leczenie chorób nowotworowych prowadzone jest w  sposób skoordynowany, w oparciu o nowoczesne standardy leczenia, w ścisłej współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym. Pacjent, u którego lekarz podejrzewa nowotwór złośliwy, diagnozowany jest w najszybszym możliwym czasie. Po uzyskaniu potwierdzenia rozpoznania nowotworu zakładana jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) oraz przeprowadzana pełna diagnostyka pogłębiona. Karta DiLO uzupełniana jest przez poszczególnych lekarzy specjalistów na wszystkich etapach diagnozowania oraz leczenia pacjenta, dzięki czemu wszelkie informacje o  nim znajdują się w jednym miejscu. Decyzje terapeutyczne u każdego chorego z rozpoznanym nowotworem podejmowane są w trybie konsylium onkologicznego, w którym uczestniczą lekarze wielu specjalności m.in. chirurg onkolog, onkolog, radioterapeuta, radiodiagnosta, także psycholog i zjoterapeuta. Konsylia prowadzone są wspólnie z Narodowym Instytutem Onkologii. W trakcie konsylium omawiane są wyniki badań i na ich podstawie podejmowane są konkretne decyzje terapeutyczne. Pacjent w trakcie leczenia jest przypisany do koordynatora leczenia, który ułatwia pacjentowi przejście przez kolejne etapy terapii.

Procedury z zakresu chirurgii onkologicznej wykonywane w oddziale obejmują:

 1. Leczenie zmian łagodnych i złośliwych piersi:
 • tumorektomia
 • kwadrantektomia
 • biopsja węzła wartownika jak i limfadenektomia
 • leczenie oszczędzające raka piersi (BCT)
 • zabiegi onkoplastyczne:
 • amputacja piersi z jednoczasową rekonstrukcją
 • rekonstrukcja piersi odroczona, z własnych tkanek
 • profilaktyczna mastektomia z jednoczasową rekonstrukcją
 • biopsja stereotaktyczna
 • biopsja mammotomiczna.
 1. Operacje tarczycy:
 • operacje raków tarczycy (całkowite wycięcie tarczycy z limfadenektomią centralną i boczną szyi)
 • reoperacje tarczycy (wznowa wola łagodnego, radykalizacja leczenia po niedoszczętnym wycięciu tarczycy z powodu raka)
 • operacje wola guzowatego łagodnego.
 1. Zabiegi operacyjne na przewodzie pokarmowym:
 • resekcje przełyku – zarówno przezrozworowe jak i radykalne resekcje z trójpolową limfadenektomią,
 • w przypadkach zmian złośliwych resekcje żołądka – zarówno całkowite radykalne resekcje z limfadenektomią D2 (ewentualnie D3), jak i resekcje częściowe
 • operacje trzustki – pankreatoduodenektomia sposobem Whiplle’a, totalna pankreatektomia, dystalne resekcje trzustki
 • operacje jelita grubego – zarówno częściowe resekcje okrężnicy, jak również operacje guzów odbytnicy
 • przednie wycięcie odbytnicy, brzuszno- kroczowe/krzyżowe wycięcie odbytnicy z zachowaniem zasad Total Mesorectal Excision (TME); zabiegi te wykonywane są metodą klasyczną, jak i techniką laparoskopową
 • guzy miednicy małej, w tym ginekologia onkologiczna
 • operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych
 • operacje guzów pęcherzyka żółciowego.
 1. Zabiegi w obrębie skóry:
 • wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych.
 • zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej: płaty i przeszczepy skóry.
 • leczenie czerniaka skóry: biopsja wycinająca zmian podejrzanych.

 

CHRURGIA OGÓLNA

W zakresie chirurgii ogólnej wykonywane są takie zabiegi jak:

 • operacje pęcherzyka żółciowego (kamica, inne schorzenia) – głównie laparoskopowe;
 • operacje dróg żółciowych;
 • operacje śledziony (schorzenia hematologiczne)
 • operacje żołądka (choroba wrzodowa, nowotwory) – operacje zarówno planowe jak i w przypadkach perforacji lub krwotoków – także laparoskopowe operację perforacji;
 • operacje jelita cienkiego;
 • bąblowicą wątroby 
 • operacje wyrostka robaczkowego – klasyczne i  laparoskopowo;
 • operacje trzustki (nowotwory, choroby zapalne, torbiele);
 • operacje jelita grubego (nowotwory, choroby zapalne i inne) – także laparoskopowe;
 • operacje schorzeń odbytu (przetoki, szczeliny, guzki krwawnicze, ropnie);
 • operacje przepuklin brzusznych, pachwinowych(TAPP) udowych klasyczne i laparoskopowo
 • wykonywanie przetok odżywczych (w tym PEG).
 • żylaki kończyn dolnych 

 

CHIRURGIA BARIATRYCZNA

W zakresie chirurgii bariatrycznej wykonywane są takie zabiegi jak:

 • rękawowa resekcja żołądka (Sleeve gastrectomy)
 • wyłączenie żołądkowe (Gastric bypass)
 • wszczepienie opaski żołądkowej (Gastric banding).

Zespół medyczny wykonuje także operacje rewizyjne w leczeniu otyłości olbrzymiej, a w przypadku chorych, u których stan zdrowia nie pozwala na przeprowadzenie operacji wykorzystywana jest metoda pomostowego przygotowania do leczenia chirurgicznego z zastosowaniem balonu wewnątrz żołądkowego (Intragastric balloon).

 

Pacjenci mogą korzystać z kontynuacji leczenia, po zakończonej hospitalizacji, w przyszpitalnych poradniach:  Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Onkologicznej.

Działalność naukowa oddziału skupia się wokół: skojarzonego leczenia nowotworów układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia chirurgii małoinwazyjnej, chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, optymalizacji postępowania okołooperacyjnego u  chorych poddawanych rozległym operacjom w obrębie jamy brzusznej-rola protokołu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), żywienie w chirurgii, oceny ryzyka i leczenia chirurgicznego chorych w wieku podeszłym. W oddziale prowadzone są zajęcia dla studentów V  i VI roku studentów Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim – programu VI-letniego i IV-letniego, a także zajęcia dla studentów Oddziału Fizjoterapii.

W roku 2023 roku nawiązana została również współpraca z Uczelnią Łazarskiego w zakresie chirurgii onkologicznej.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Zoran Stojcev, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

prof. dr hab. n. med Mariusz Frączek, specjalista chirurgii ogólnej

dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, specjalista chirurgii ogólnej

dr n. med. Jerzy Kuśnierz, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

dr n. med. Aneta Obcowska-Hamerska, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

dr n. med. Małgorzata Polańska-Płachta, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej Czytaj więcej

lek. med. Dariusz Drzazgowski, specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Paweł Konrad, specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Katarzyna Cybula, specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Mateusz Burdzel, specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Agata Pomianowska, specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Lubna Al-Hamdani, specjalista chirurgii ogólnej
Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej. Ukończyła I Wydział Lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Studia na Uniwersytecie Medycznym Al-Mustansiriya w Bagdadzie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Jest członkiem zwyczajnym Warszawskiego Oddziału TChP. Uzyskała Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.  Uczestniczyła w warsztatach: Taktyczno-Ewakuacyjne Ratownictwo Medyczne z elementami zaawansowanych zabiegów ratujących życie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w dziedzinie Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM. Od 2024 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Współautorka artykułu naukowego pt.: Rzadki przypadek torbieli endomatrialnej więzadła obłego macicy zlokalizowanej w kanale Nucka, opublikowanego w czasopiśmie Lekarz Wojskowy oraz publikacji: Ostra niewydolność tętnic kończyny dolnej opublikowanego na stronie www.echirurgia.pl. Biegle włada językiem polskim, angielskim i arabskim. Interesuje się chirurgią minimalnoinwazyjną, plastyką przepuklin brzusznych i chirurgią onkologiczną.

lek. med. Karolina Konowrocka, specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Rafał Głuszko, specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Łukasz Kaczorowski, specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Magdalena Szczotko, rezydent

lek med. Magdalena Tytkie, rezydent

lek. med. Simon Ziemka, rezydent

lek. med. Klaudia Kwiatek, rezydent

lek. med. Gabriel Zaremba-Wróblewski, rezydent

lek. med. Małgorzata Ostrowska, specjalista radiologii

lek. med. Agnieszka Kwiatkowska, rezydent

 

Sekretariat Ordynatora:

tel.: +48 789 057 920, w dni robocze od 8.00 do 15.00

tel.: +48 789 057 979, w dni robocze po godz. 15.00

e-mail: sekretariat.onkologia@szpitalczerniakowski.waw.pl

 

Sekretariat Oddziału:

tel.: +48 22 31 86 391, +48 22 31 86 390  

tel.: +48 789 057 581 – rejestracja na konsultację płatną u prof. dr hab. n med. Mariusza Frączka; zabieg wszczepienia portu naczyniowego; płatne zabiegi bariatryczne 

e-mail: chirurgia@szpitalczerniakowski.waw.pl

 

Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich:

Tel.: +48 22 31 86 335

 

Rejestracja pacjentów onkologicznych:

tel.: +48 606 901 537; +48 506 293 666, w dni robocze od 8.00 do 15.00

 

Informacje telefoniczne w sprawie chorych hospitalizowanych są udzielane przez lekarzy pomiędzy godziną 12:00 a 14:00 pod numerem telefonu: +48 22 31 86 256  

Oddział pracuje całodobowo, siedem dni w tygodniu.

Jak dojść do Oddziału Chirurgii Ogólnej?

jak dojść na oddział Chirurgii Ogólnej

II KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I ONKOLOGICZNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ UCZELNI ŁAZARSKIEGO

 

Opublikowano 5 grudnia 2018, 15:09 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Jacek Pszonka