Oddział Chirurgii Ogólnej

II KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I ONKOLOGICZNEJ
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek
Ordynator

Czytaj więcej
logo WUM
 

Oddział kliniczny chirurgii ogólnej jest oddziałem prowadzonym we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Specjalizuje się w kompleksowym leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych. Doświadczenie i posiadany sprzęt pozwalają na wykonywanie wszystkich typów zabiegów resekcyjnych i nieresekcyjnych przełyku, żołądka, wątroby, dróg żółciowych trzustki oraz jelit. Współpraca z ośrodkami onkologicznymi umożliwia multidyscyplinarne leczenie chorych o oparciu o terapię neo i adiuwantową (chemio i/lub radioterapia). W przypadku nieresekcyjnych zmian w wątrobie lub jako uzupełnienie wycięcia stosowana jest metoda termoablacji (RFA). Blok operacyjny wyposażony jest w sprzęt do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego tzw. cell-saver.

Opieka okołooperacyjna prowadzona jest w oparciu o protokół szybkiej rehabilitacji tzw. ERAS (Enhanced Recover After Surgery).

Oddział specjalizuje się również w kompleksowym leczeniu otyłości olbrzymiej i jej powikłań technikami małoinwazyjnymi. Wśród wykonywanych operacji bariatrycznych należy wymienić: rękawową resekcję żołądka (Sleeve gastrectomy), wyłączenie żołądkowe (Gastric bypass), wszczepienie opaski żołądkowej (Gastric banding). Zespół medyczny wykonuje z powodzeniem również operacje rewizyjne w leczeniu otyłości olbrzymiej. W przypadku chorych, u których stan zdrowia nie pozwala na przeprowadzenie operacji wykorzystywana jest metoda pomostowego przygotowania do leczenia chirurgicznego z zastosowaniem balonu wewnątrz żołądkowego (Intragastric balloon). Lekarze zaangażowani w leczenie chirurgiczne otyłości posiadają certyfikat nadawany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

Ponadto w Oddziale klinicznym chirurgii ogólnej wykonywane są:

 • resekcje przełyku z otwarciem klatki piersiowej i bez jej otwierania, w tym subtotalnej resekcje przełyku z zespoleniem na szyi i trójpolową limfadenektomią,
 • operacje uchyłków, zwężeń, zaburzeń czynnościowych oraz urazów przełyku (w tym zabiegi rekonstrukcyjne przełyku z użyciem jelita grubego),
 • zabiegi resekcyjne żołądka ze szczególnym uwzględnieniem chirurgicznego leczenia raka połączenia przełykowo-żołądkowego,
 • zabiegi resekcyjne wątroby włącznie z tzw. dużymi resekcjami (ponad 3 segmenty) w połączeniu z termoablacją,
 • chirurgiczne leczenie raka pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych wymagających jednoczasowych resekcji wątroby, regionalnego wycięcia węzłów chłonnych i rekonstrukcji w obrębie dróg żółciowych,
 • chirurgiczne leczenie nowotworów trzustki (operacje Whipple`a i Traverso, obwodowe pankreatektomie, całkowite wycięcie trzustki),
 • kompleksowe skojarzone leczenie nowotworów jelita cienkiego, grubego i odbytnicy zarówno techniką klasyczną jak i laparoskopową,
 • operacje guzów jamy brzusznej z zajęciem żyły głównej dolnej (skrzeplina, naciekanie bezpośrednie),
 • zabiegi paliatywne (resekcje, zespolenia omijające, stomie odżywcze).

Jednym z priorytetów działalności oddziału jest rozwijanie chirurgii małoinwazyjnej. Aktualnie tą techniką wykonywane są następujące zabiegi:

  • laparoskopia diagnostyczna,
   • laparaskopowe operacje przepuklin pachwinowych (TAPP) 
  • appendectomia, cholecystektomia,
  • wytwarzanie stomii: mikrojejunostomia, gastrostomia, kolostomia i ileostomia,
  • resekcje jelita cienkiego i grubego w chorobach łagodnych i nowotworowych.

Oddział kliniczny chirurgii ogólnej liczy 40 łóżek, w tym 6 w pełni monitorowanych stanowisk w sali pooperacyjnej. Oddział dysponuje własnym Blokiem operacyjnym składającym się z 2 sal operacyjnych wyposażonych w sprzęt umożliwiający wykonywanie pełnej gamy zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej, bariatrycznej, gastroenterologicznej i ogólnej. Oddział posiada dodatkową dydaktyczną salę operacyjną, wyposażoną w nowoczesny trenażer do zabiegów laparoskopowych.

Lekarze oddziału wykonują świadczenia również w Poradni chirurgii ogólnej Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej, gdzie pacjenci mogą korzystać z kontynuacji leczenia po zakończonej hospitalizacji.

Działalność naukowa oddziału skupia się wokół:

 • skojarzonego leczenia nowotworów układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia chirurgii małoinwazyjnej,
 • chirurgii bariatrycznej i metabolicznej,
 • optymalizacji postępowania okołooperacyjnego u chorych poddawanych rozległym operacjom w obrębie jamy brzusznej-rola protokołu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery),
 • żywienie w chirurgii,
 • oceny ryzyka i leczenia chirurgicznego chorych w wieku podeszłym (zespół kruchości),
 • leczenia chirurgicznego zaawansowanych postaci bąblowicy wątroby.

W Oddziale klinicznym chirurgii ogólnej prowadzone są zajęcia dla studentów V i VI roku studentów Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim – programu VI-letniego i IV-letniego, a także zajęcia dla studentów Oddziału Fizjoterapii.

W oddziale pracuje 18 lekarzy, w tym 10 specjalistów, 7 rezydentów, 1 lekarz bez specjalizacji a także 38 pielęgniarek.

Mariusz Wyleżoł
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
Zastępca Ordynatora oddziału

mgr Mariusz Bramowicz
Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich

Kontakt (pon-pt 8.00-14.30):

Ordynator/sekretariat: +48 22 31 86 391, +48 22 31 86 390
Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich: +48 22 31 86 335
Zapisy na konsultacje onkologiczne (płatne) prof. dr hab. n. med Mariusz Frączek: +48 789 057 581

Informacje telefoniczne w sprawie chorych hospitalizowanych są udzielane przez lekarzy pomiędzy godziną 12:00 a 14:00 pod numerem telefonu Pokój lekarski:
+48 22 31 86 256

e-mail: chirurgia@szpitalczerniakowski.waw.pl

Oddział pracuje całodobowo, siedem dni w tygodniu.

Jak dojść do Oddziału Chirurgii Ogólnej?

jak dojść na oddział Chirurgii Ogólnej

Opublikowano 5 grudnia 2018, 15:09 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Jacek Pszonka