Zakład Diagnostyki Obrazowej

Agnieszka Witek-Grzybowska

dr n. med. Gabriela Zapolska
Kierownik

Czytaj więcej

W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą: Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia rentgenowska oraz Pracownia ultrasonograficzna. Zakład wykonuje diagnostykę obrazową na nowoczesnym sprzęcie, w który został wyposażony w październiku 2018 roku. Zakład wykonuje badania obrazowe dla:

 • pacjentów Szpitala Czerniakowskiego posiadających skierowanie ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, innych oddziałów szpitalnych oraz Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej (w ramach NFZ),
 • pacjentów wykonujących badania na zasadzie świadczeń komercyjnych,
 • pacjentów innych ośrodków leczniczych, które posiadają umowę ze Szpitalem Czerniakowskim na wykonywanie badań obrazowych.

Zakład oferuje badania w zakresie:

 • rentgenodiagnostyki konwencjonalnej – cyfrowej (RTG),
 • ultrasonografii (USG),
 • tomografii komputerowej (TK).
 • rezonansu magnetycznego (MRI)

Na badania TK, USG, MRI oraz na badania RTG z użyciem środka kontrastowego obowiązują zapisy pod nr tel. +48 22 15 01 861

Na wszystkie badania TK i RTG wymagane jest skierowanie od lekarza (również w przypadku badań wykonywanych odpłatnie).

W ramach diagnostyki RTG zakład wykonuje:

 • klasyczne badania rentgenowskie klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu kostnego,
 • kontrastowe badania rentgenowskie (górny odcinek przewodu pokarmowego, pasaż przewodu pokarmowego, wlew doodbytniczy, cholangiografia, fistulografia).

W ramach diagnostyki USG zakład wykonuje:

 • klasyczne badania USG jamy brzusznej, szyi, tarczycy, układu kostno-stawowego,
 • badania naczyniowe USG Doppler kończyn dolnych, tętnic szyjnych.

W ramach diagnostyki tomografii komputerowej zakład wykonuje:

 • klasyczne badania TK bez/z użyciem środka kontrastowego klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy małej, szyi, głowy, zatok, kończyn,
 • badania TK z opcją angio klatki piersiowej, jamy brzusznej, głowy, szyi, kończyn.

W ramach diagnostyki rezonansem magnetycznym zakład wykonuje:

 • klasyczne badania MRI bez/z użyciem środka kontrastowego głowy, twarzoczaszki, szyi, jamy brzusznej, miednicy mniejszej oraz stawów,
 • badania MRI z opcją angio głowy, szyi, jamy brzusznej.

Obecnie Zakład Diagnostyki Obrazowej dysponuje:

 • cyfrowym aparatem RTG z torem wizyjnym Eidos,
 • cyfrowym aparatem RTG kostno-płucnym Carestream,
 • aparatem przyłóżkowym RTG Shimadzu (wykorzystywanym w oddziałach szpitalnych),
 • 64-rzędowym Tomografem Komputerowym Philips,
 • aparatem USG Hitachi
 • aparatem rezonansu magnetycznego 1.5 T firmy GE

Informacja o szczególnej ochronie kobiet w wieku rozrodczym

W skład zespołu wchodzi: 19 lekarzy, w tym 11 specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz 4 rezydentów. W zakładzie pracuje również 6 pielęgniarek, 16 elektroradiologów oraz 3 rejestratorki medyczne. Całodobowo dyżur pełni lekarz radiolog, pielęgniarka diagnostyczna oraz elektroradiolodzy.


lek. Olgiert Kot
Z-ca Kierownika ZDO

Daniel Seliga
Kierownik Zespołu Elektroradiologów

Rejestracja (pon-pt 8.00-17.00) +48 22 15 01 861

Kierownik (pon-pt 8.00-15.00) +48 22 31 86 246

e-mail: radiologia@szpitalczerniakowski.waw.pl

Badania RTG bez użycia środka kontrastowego wykonywane są bez zapisów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. (wymagane skierowanie lekarskie).

Zakład Diagnostyki Obrazowej pracuje całodobowo, siedem dni w tygodniu.

Jak dojść do Zakładu Diagnostyki Obrazowej?

Jak dojść do Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Opublikowano 5 grudnia 2018, 18:23 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Jacek Pszonka