Generic selectors
Dokładne przeszukiwanie
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj we wpisach
Szukaj na stronach

 • duża zmiana skórna do 2 cm średnicy: znamiona, bliznowce, przetoki, szczeliny odbytu,
 • tkanki stawowe; migdałki; wycinki z krtani, żylaki,
 • materiał z rewizji dróg żółciowych,
 • biopsja wątroby (bez barwień dodatkowych),
 • tkanki po operacji przepuklin,
 • pojedynczy polip przewodu pokarmowego,
 • torbiele (dermoidalne, pilonidalne, boczne szyi itp.),
 • wyskrobiny z zatok i jam nosa (bez odwapnienia),
 • biopsja szyjki macicy (pojedyncza);

Do ceny doliczyć należy podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

92 zł
 • mnogie (powyżej 3) wielopoziomowe (w tym endoskopowe) błony śluzowej przewodu pokarmowego,
 • polipy (w tym mnogie) przewodu pokarmowego,
 • duże zmiany skórne i błon śluzowych (powyżej 2 cm średnicy) wymagające oceny marginesu resekcji: nowotwory wargi, duże znamiona, raki skóry, duże zmiany zapalne skóry, błon śluzowych,
 • resekcja endoskopowa (każda),
 • wycinki z pęcherza moczowego,
 • węzeł chłonny – biopsja diagnostyczna,
 • wycinki i/lub resekcja przezcewkowa prostaty,
 • pęcherzyk żółciowy (łącznie z węzłem/ami chłonnymi niezależnie od ilości pobranych wycinków),
 • szyjka macicy (elektrokonizacja) bez/lub z wyskrobinami z jamy macicy.

Do ceny doliczyć należy podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

110 zł
 • resekcje narządowe/-ów: pulonectomia, kolktomia, gasterektomia- bez węzłów chłonnych i granic resekcji, w tym guzek/-ki tarczycy, płat/-ty tarczycy i cieśń, macica (mięśniaki) + przydatki,
 • gruczoł sutkowy: usunięcie guzka, „guzek łagodny”, wycinek diagnostyczny,
 • enukleacje (bez nowotworów),
 • guzy mózgu,
 • węzły chłonne,
 • dotyczy resekcji węzłów.

Do ceny doliczyć należy podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

1 wycinek: 23 zł

Cena określa koszt sterylizacji. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć narzędzia umyte, zdezynfekowane, opakowane w rękaw papierowo-foliowy lub papier sterylizacyjny i dołączyć test chemiczny. Bardzo ważne by materiał - sprzęt dostarczany do sterylizacji był suchy, bez zabezpieczeń gazikami, wacikami, papierami (spowoduje zatrzymanie procesu sterylizacji a w konsekwencji - potrzeba ponownego przepakowania materiału). W przypadku, gdy Szpital zabezpiecza narzędzia i materiały opatrunkowe w rękaw papierowo-foliowy i test chemiczny kwota zwiększa się od 1,5 zł do 2,0 zł.

Brak możliwości sterylizacji bielizny, materiałów z celulozy, proszków, płynów, urządzeń z długimi i ślepo zakończonymi kanałami, sączki z nitką, worki na mikroskop, codubix, plastry, folie uszne, gaziki, waciki.

Do wyżej wymienionych cen dolicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

INFORMACJE O CENTRALNEJ STERYLIZATORNI