Medal ‘PRO MASOVIA’ dla Prof. Mariusza Frączka!

Prof. Mariusz Frączek, Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM w Szpitalu Czerniakowskim nagrodzony medalem ‘PRO MASOVIA’, za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

Medal wraz z aktem nadania, w imieniu Marszałka Adama Struzika, wręczył Paweł Obermeyer, Radny Województwa Mazowieckiego i Prezes Szpitala Czerniakowskiego.

Gratulujemy serdecznie Panie Profesorze!

Opublikowano 6 czerwca 2023, 08:42
Ostatnia modyfikacja

Dotacja w kwocie 7 000 000 zł dla Szpitala Czerniakowskiego

Informujemy, że Szpital Czerniakowski otrzymał dotację inwestycyjną na lata 2023-2025 w łącznej kwocie 7000 000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja i przygotowanie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów w Szpitalu Czerniakowskim do wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych”.

Umowę dotacyjną odebrał Paweł Obermeyer, Prezes Szpitala Czerniakowskiego.

Dotacja obejmuje dofinansowanie w kwocie 4 000 000 zł z budżetu województwa mazowieckiego, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, oraz 3 000 000 zł z budżetu miasta stołecznego Warszawy.

Dotacja przeznaczona jest na przebudowę i modernizację pomieszczeń szpitala o powierzchni 400 m2, w celu utworzenia pododdziału udarowego, w tym pracowni angiografii, sali intensywnego nadzoru, pomieszczeń przygotowawczych, śluzy personelu i pacjenta oraz na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

fot. Szymon Pulcyn/UM Warszawa

Opublikowano 2 czerwca 2023, 08:33
Ostatnia modyfikacja

Zapraszamy do udziału w programie promocji zdrowia ‘AKTYWNY SENIOR’

Serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 60. rok życia do udziału w programie AKTYWNY SENIOR. To program promocji zdrowia finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

W ramach programu będą Państwo mieli możliwość udziału w zajęciach ogólnousprawniających prowadzonych przez fizjoterapeutów Szpitala Czerniakowskiego oraz uzyskać wiedzę niezbędną do wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych.

Zajęcia odbywać się będą przez dwa miesiące (16 spotkań), dwa razy w tygodniu.

Zapisy przyjmuje sekretariat Zakładu Rehabilitacji w terminie do 14 lipca 2023 r., pod nr tel.: 22 31 86 237 (o przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń). Nasz zespół, czeka na Państwa.

ZAPRASZAMY!

Opublikowano 30 maja 2023, 12:16
Ostatnia modyfikacja

Szpital Czerniakowski prowadzi profilaktyczne badania kolonoskopowe wykonywane w ramach programu badań przesiewowych.

Nowotwór jelita grubego jest niezwykle podstępny. Może rozwijać się bez objawów nawet przez kilka lat, dlatego tak ważne są badania przesiewowe i wczesne wykrycie choroby.

Takim badaniem jest kolonoskopia.

Na nowotwór jelita grubego zapada rocznie około 18 tys. osób w Polsce. Rak jelita grubego jest drugim, po raku płuca, nowotworem wśród wszystkich zachorowań w polskiej populacji.

Informacje o przygotowaniu do badania znajdują się w zakładce Pracowni Endoskopii.

Opublikowano 23 maja 2023, 13:53
Ostatnia modyfikacja

Delegacja z Arabii Saudyjskiej w Szpitalu Czerniakowskim

Przedstawiciele King Abdullah International Medical Research Center z Arabii Saudyjskiej gościli w Szpitalu Czerniakowskim. Wizyta lekarzy z KAIMRC miała na celu poznanie procedur i praktyk związanych z prowadzeniem badań klinicznych w Polsce, tak aby na podstawie zdobytych informacji i doświadczeń, mogli oni usprawnić prowadzenie badań klinicznych w Arabii Saudyjskiej.

Podczas spotkania z zespołem medycznym Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Czerniakowskiego goście poznali możliwości medyczne naszej placówki oraz drogę jaką przechodzi obecnie szpital w celu wejścia w świat badań klinicznych. Po zakończeniu wizyty, przedstawiciele KAIMRC  bardzo pozytywnie odebrali otwartość i zaangażowanie naszych pracowników, ich profesjonalne podejście do pacjenta, chęć rozwoju w obszarze badań klinicznych oraz dobrą współpracę w zespole jak również w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi.

Wszystko wskazuje na to, że przy takim zaangażowaniu zespołu medycznego oraz przychylności Zarządu Szpitala, badania kliniczne w Szpitalu Czerniakowskim będą prowadzone i dynamicznie rozwijane, stanowiąc dodatkową opcję terapeutyczna dla naszych pacjentów.

Opublikowano 18 maja 2023, 10:45
Ostatnia modyfikacja

Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego

6  MLN  ZŁOTYCH

to wartość jaką otrzyma Szpital Czerniakowski sp. z o.o.
na realizację zadanie pn.

Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego

współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego

 

Całkowita wartość projektu wynosi 10 985 143,74 złotych, z czego 4 000 000,00 złotych to środki Województwa Mazowieckiego, a 2 000 000,00 złotych środki m.st. Warszawy.

Realizacja zadania „Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego” ma na celu zapewnienie pacjentom Szpitala Czerniakowskiego kompleksowej opieki medycznej, w szczególności w zakresie leczenia otyłości olbrzymiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez wprowadzenie projektu cyklicznego z zakresu obowiązkowych szkoleń personelu z zakresu resuscytacji wewnątrzszpitalnej. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w tym m. in. Pracowni Endoskopii, Bloku Operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Centralnej Sterylizatorni oraz przebudowę pomieszczeń starej auli i utworzenia powierzchni na gabinety lekarskie oraz Sali szkoleniowej.

Od początku realizacji projektu w 2022 roku:

 1. Wybudowano w systemie modułowym nowy budynek, który docelowo będzie wykorzystany dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej;
 2. Zakupiono sprzętu w celu wyposażenia Pracowni Endoskopii, w tym:
  • kolonoskop – 1 szt.,
  • gastroskop – 1 szt.,
  • szafa do przechowywania endoskopów – 1 szt.,
  • myjnia do endoskopów – 1 szt.,
  • diatermia – 1 szt.,
  • wózek do transportu chorych – 3 szt.

Zakupy wyposażenia Pracowni Endoskopii wyniosły 504 318,79 złotych.

W kolejnych etapach zadania zaplanowano:

 1. Modernizację pomieszczeń dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej o łącznej planowanej wartości 3 691 285,00 złotych :
  1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
  2. Nadzór autorski;
  3. Roboty budowlano-montażowe, w tym:
   • roboty ogólnobudowlane: rozbiórka konstrukcji lekkiej auli; demontaż stolarki i ślusarki wewnętrznej, sufitów, okładzin, armatury i instalacji; rozbiórka ścian wewnętrznych; rozbiórka stropu; przebicia pod nowe otwory; rozbiórka kanałów technologicznych; osuszenie, odgrzybienie, iniekcja i izolacja ścian fundamentowych; roboty konstrukcyjne; warstwy podposadzkowe piwnicy; montaż ścianek działowych; tynki; posadzki wykończenie; zabezpieczenia (narożniki, odbojnice, taśmy); sufity; drzwi wewnętrzne aluminiowe;
   • instalacje sanitarne: instalacja wentylacji z chłodzeniem, instalacja klimatyzacji; instalacja wod-kan; instalacja c.o.; wyposażenie sanitariatów;
   • instalacje elektryczne i teletechniczne: rozdzielnice; instalacja oświetlenia; instalacja odbiorów siłowych; uziemienia i połączenia wyrównawcze; instalacja telefoniczna i komputerowa; instalacja p.poż.; instalacja domofonowa i kontrola dostępu;
  4. Nadzór inwestorski;
  5. Zakup pierwszego wyposażenia, w tym: stół konferencyjny – 1szt.; krzesła konferencyjne – 30 szt.; sprzęt audiowizualny – 1 kpl. ( w tym: laptop, projektor, mikrofon); System nagłośnienia Sali – 1 kpl.
 2. Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej o łącznej planowanej wartości 1 808 715,00 złotych, w tym:
  • zestawu do neurominitoringu śródoperacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii – 1 szt.;
  • stołów operacyjnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii – 2 szt., Bloku Operacyjnego Okulistycznego – 1 szt. oraz Bloku Operacyjnego Chirurgii – 1 szt.
  • napędów ortopedycznych protezowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii – 2 szt. ;
  • USG POC dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii – 1 szt.;
  • fantomu ALS dla potrzeb Sali Szkoleniowej – 1 szt.;
  • głowy do intubacji dla potrzeb Sali Szkoleniowej – 1 szt.;
  • ramienia do wkłuć dla potrzeb Sali Szkoleniowej – 1 szt.;
  • łóżek bariatrycznych dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 12 szt.;
  • podnośnika dla pacjenta bariatrycznego dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 1 szt.;
  • krzeseł bariatrycznych dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 6 szt.
  • wózków do transportu chorych dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 2 szt.;
  • myjni do narzędzi dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni – 1 szt.;
  • myjni do obuwia dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni – 1 szt.

 

Opublikowano 21 lutego 2023, 15:10
Ostatnia modyfikacja

Dlaczego tyjemy w różnych miejscach?

O tym, w programie Pytanie na Śniadanie mówił dr Michał Lis, Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Czerniakowskiego.

Zapraszamy do obejrzenia materiału.

 

Opublikowano 25 stycznia 2023, 10:56
Ostatnia modyfikacja

7 MLN PLN NA INFORMATYZACJĘ SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO

Szpital Czerniakowski otrzymał 7 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na informatyzację. Wsparcie pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Szpital został beneficjentem projektu: ‚Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego w oparciu o wdrożenie e-usług.’

 

Opublikowano 27 grudnia 2022, 15:42
Ostatnia modyfikacja

Życzenia

Opublikowano 21 grudnia 2022, 09:22
Ostatnia modyfikacja

Pielęgniarki

Szpital Czerniakowski sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

Pielęgniarki

Wymagania:
– 2 lata stażu pracy w pracowni endoskopowej- kolonoskopia, bronchoskopia.
– ukończony kurs endoskopowy.

Miejsce pracy:
Szpital Czerniakowski sp. z o.o. Warszawa, ul. Stępińska 19/25, Pracownia Endoskopowa

Osoby zainteresowane prosimy składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 Kodeksu Pracy) osobiście w kancelarii Szpitala lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „PIELĘGNIARKA” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt – tel. +48 22 318 62 09, +48 602 672 469 (Pielęgniarka Naczelana)

Prosimy o zawarcie w przesłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

Opublikowano 19 października 2022, 12:59
Ostatnia modyfikacja

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz sprawowania nadzoru nad lekarzami rezydentami w trakcie wykonywania przez nich zabiegów operacyjnych.

Termin składania ofert do dnia 25.10.2022r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 25.10.2022r. godz. 12:00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 14 października 2022, 11:30
Ostatnia modyfikacja

Wywiad z Pawłem Obermeyerem- Prezesem Szpitala Czerniakowskiego

O Warszawskim Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej mówił Prezes Szpitala Czerniakowskiego – Paweł Obermeyer w wywiadzie, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej.

 

Opublikowano 30 września 2022, 12:45
Ostatnia modyfikacja

Szpital Czerniakowski w gronie laureatów Konkursu ‚Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE’

Szpital został wyróżniony w kategorii ‚Innowacyjny szpital -zarządzanie’, za projekt Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej. W gali wręczenia nagród uczestniczył Prezes Szpitala – Paweł Obermeyer. Cieszymy się, że koncepcja wielodyscyplinarnej opieki nad chorymi na otyłość została doceniona. Motywuje to nas do jeszcze cięższej pracy, wdrażania nowatorskich rozwiązań i poprawy jakości świadczonych usług.

Opublikowano 30 września 2022, 12:42
Ostatnia modyfikacja

Rak Krtani

O objawach raka krtani, jego leczeniu i opiece pooperacyjnej mówił, w programie  ‘Pytanie na Śniadanie’, dr hab. n. med. Wojciech Kukwa – Ordynator Oddziału Klinicznego Otolaryngologii w Szpitalu Czerniakowskim. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem i historią Pana Stanisława, który wrócił do normalności i pracy nauczyciela, dzięki protezie głosowej.

Pytanie na śniadanie

Opublikowano 27 września 2022, 16:55
Ostatnia modyfikacja

Bezpłatne Konsultacje Laryngologiczne

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje laryngologiczne w Szpitalu Czerniakowskim. Akcja związana jest ze zbliżającym się X Europejskim Tygodniem Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.
Badania będą prowadzone się w środę 21 września od 8.00 do 15.00.

Opublikowano 13 września 2022, 13:17
Ostatnia modyfikacja

Kondolencje

Opublikowano 29 sierpnia 2022, 11:47
Ostatnia modyfikacja

Informacja o powierzchni przeznaczonej do najmu

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. informuje o możliwości najmu powierzchni w Szpitalu Czerniakowskim z przeznaczeniem na prowadzeniem działalności gastronomiczno-handlowej. Szczegóły dostępne w ogłoszeniu zamieszczonym w poniższym linku.

Załączniki

Opublikowano 15 lipca 2022, 17:18
Ostatnia modyfikacja

Informacja o możliwości najmu miejsc parkingowych

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. informuje o możliwości najmu miejsc parkingowych na terenie Szpitala. Szczegóły dostępne w ogłoszeniu zamieszczonym w poniższym linku.

Załączniki

Opublikowano 14 lipca 2022, 18:08
Ostatnia modyfikacja

Nowy pawilon medyczny w Szpitalu Czerniakowskim

100 dni  – dokładnie tyle zajęło zaprojektowanie, wybudowanie i wykończenie budynku modułowego, który stanął na terenie Szpitala Czerniakowskiego. Obecnie, w związku z trwającą rozbudową i modernizacją SOR, w pawilonie będzie funkcjonował oddział ratunkowy. Inwestycja za blisko 5 mln zł została sfinansowana ze środków m.s.t Warszawy. W otwarciu obiektu uczestniczyła m.in.: Małgorzata Kidawa-Błońska – Wicemarszałek Sejmu RP, Olga Pilarska-Siennicka – Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy, Rafał Miastowski – Burmistrz Dzielnicy Mokotów.

Paweł Obermeyer, Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego, podziękował za otrzymane środki finansowe i podkreślił: „To realna pomoc dla naszego szpitala, która z jednej strony pozwala nam zabezpieczyć ciągłość udzielania ratunkowych świadczeń medycznych (podczas remontu SOR), z drugiej zaś poszerza powierzchnię naszego szpitala o dodatkowych 500 m2. To najbardziej nowoczesna część szpitala z pełną infrastrukturą medyczną i socjalną, w której pacjenci będą korzystać z opieki medycznej  naszego personelu w bezpiecznych i komfortowych warunkach.”

Zapraszamy też do zapoznania się z komunikatem prasowym.

Budynek modułowy Szpital Czenriakowski

Załączniki

Opublikowano 4 lipca 2022, 13:19
Ostatnia modyfikacja

Szpital Czerniakowski z nowym rezonansem i aparaturą diagnostyczną!

Województwo Mazowieckie przekazało Szpitalowi Czerniakowskiemu dotację  w kwocie 6 841 245 zł brutto, w ramach projektu: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Z dotacji zakupiony został  rezonans magnetyczny z wyposażeniem w module kontenerowym.

Ponadto  wyposażyliśmy nasz szpital w nowoczesną aparaturę medyczną:

 • 5 aparatów do znieczulania
 • 3 aparaty USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
 • automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
 • 6 defibrylatorów z wyposażeniem
 • 3 respiratory.

W uroczystym odbiorze nowego wyposażenia wzięli udział Elżbieta Lanc, Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego i Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy.

Paweł Obermeyer, Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego doceniając otrzymaną dotację powiedział: Bardzo dziękuję za ogromne wsparcie samorządu województwa mazowieckiego dla naszego szpitala. To realna pomoc, dzięki której możemy poszerzyć naszą ofertę diagnostyczną. Sprzęt zakupiony w ramach dotacji  ma duże znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa naszych pacjentów. To kolejny wspólny projekt m.st. Warszawa i zarządu województwa mazowieckiego.

Serdecznie za to dziękuję i liczę na dalsze wsparcie, bo potrzeby są ogromne.

Dzięki nowej aparaturze nasi pacjenci będą mogli czuć się bezpieczniej.

W związku z dzisiejszą uroczystością otwarcia rezonansu magnetycznego z wyposażeniem w module kontenerowym, Zarząd Szpitala Czerniakowskiego odebrał podziękowania i

Gratulacje od Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

podziękowania

 

 Zapraszamy też do zapoznania się z komunikatem prasowym.

 

Kolejny sprzęt dla miejskich szpitali

Załączniki

Opublikowano 29 czerwca 2022, 08:01
Ostatnia modyfikacja

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki/ pielęgniarza.

Termin składania ofert do dnia 20.07.2022r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 20.07.2022r. godz. 12:00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 28 czerwca 2022, 11:06
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń przez indywidualne praktyki lekarskie na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz Pracowni ultrasonograficznej.

Termin składania ofert do dnia 20.06.2022r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 20.06.2022r. godz. 12:00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 14 czerwca 2022, 14:10
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń przez indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Pracowni tomografii komputerowej, Pracowni rentgenowskiej oraz Pracowni ultrasonograficznej.

Termin składania ofert do dnia 20.06.2022r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 20.06.2022r. godz. 12:00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 14 czerwca 2022, 14:05
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń na stanowisku Zastępcy Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Czerniakowski, Sp. z o.o.

Termin składania ofert do dnia 20.06.2022r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 20.06.2022r. godz. 12:00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 14 czerwca 2022, 13:54
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń na stanowisku Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Czerniakowski, Sp. z o.o.

Termin składania ofert do dnia 20.06.2022r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 20.06.2022r. godz. 12:00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 14 czerwca 2022, 13:51
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej przez podmioty lecznicze zatrudniające lekarzy w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Termin składania ofert do dnia 20.06.2022r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 20.06.2022r. godz. 12:00

Konkurs rozstrzygnięty

Opublikowano 13 czerwca 2022, 14:18
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Stacji Dializ przez indywidualne/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie

Termin składania ofert do dnia 20.06.2022r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 20.06.2022r. godz. 12:00

Konkurs rozstrzygnięty

Opublikowano 9 czerwca 2022, 07:59
Ostatnia modyfikacja