24.04.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 24 kwietnia 2024, 08:35
Ostatnia modyfikacja

23.04.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 23 kwietnia 2024, 08:55
Ostatnia modyfikacja

19.04.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 19 kwietnia 2024, 08:55
Ostatnia modyfikacja

18.04.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 18 kwietnia 2024, 07:48
Ostatnia modyfikacja

16.04.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 16 kwietnia 2024, 07:47
Ostatnia modyfikacja

12.04.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 12 kwietnia 2024, 08:30
Ostatnia modyfikacja

11.04.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 11 kwietnia 2024, 11:03
Ostatnia modyfikacja

Szpital Czerniakowski w Warszawie nawiązał współpracę ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie.

Współpraca dotyczy zwiększenia dostępności do tzw. trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu. List intencyjny w tej sprawie podpisał prezes zarządu Szpitala Czerniakowskiego Paweł Obermeyer i dyrektor ciechanowskiego szpitala, Andrzej Kamasa,

Trombektomia mechaniczna to obecnie najskuteczniejsza metoda leczenia ostrego udaru mózgu. Niestety jej dostępność jest bardzo niska ze względu na brak specjalistów. Tymczasem na Mazowszu udar mózgu dotyka rocznie niemal 10 000 osób. Podpisując list intencyjny przedstawiciele obu placówek zobowiązali się do wypracowania zasad współpracy przy wykorzystaniu zasobów kadrowych i sprzętowych obu stron dla zapewnienia pacjentom ciechanowskiego szpitala dostępu do trombektomii. Współpraca obejmie również szkolenia kadry medycznej ciechanowskiego szpitala w zakresie wykonywania tego zabiegu.

Opublikowano 10 kwietnia 2024, 09:37
Ostatnia modyfikacja

10.04.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 10 kwietnia 2024, 08:10
Ostatnia modyfikacja

Zespół medyczny Szpitala Czerniakowskiego w Senacie RP

Zespół Szpitala Czerniakowskiego na czele z Prezesem Pawłem Obermeyerem włączył się w akcję badań profilaktycznych w Senacie RP.

W dniu 4 kwietnia uczestniczyliśmy w wydarzeniu pt.: ,,Senat Rzeczypospolitej Polskiej stawia na profilaktykę”.

To akcja zorganizowana przez Agnieszkę Gorgoń-Komor – Senator RP, skierowana do Senatorów RP i pracowników Senatu. Spotkaliśmy się też z Marszałek Senatu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Planowaliśmy kolejne wspólne akcje profilaktyczne.

Celem wydarzenia byłą promocja medycyny prewencyjnej, dzięki której możemy zapobiegać chorobom cywilizacyjnym. W dniu profilaktyki uczestniczył zespół lekarski i pielęgniarski Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym, Diabetologicznym, Nefrologicznym i Stacją Dializ oraz zespół Oddziału Okulistycznego Szpitala Czerniakowskiego.

Wykonywaliśmy pomiary ciśnienia tętniczego krwi, glukozy oraz badania dna oka. Ponadto zespół lekarski naszego Szpitala udzielał konsultacji endokrynologicznych, diabetologicznych i kardiologicznych.

Opublikowano 9 kwietnia 2024, 12:00
Ostatnia modyfikacja

09.04.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 9 kwietnia 2024, 09:54
Ostatnia modyfikacja

08.04.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 8 kwietnia 2024, 07:36
Ostatnia modyfikacja

05.04.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 8 kwietnia 2024, 07:34
Ostatnia modyfikacja

04.04.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 4 kwietnia 2024, 08:08
Ostatnia modyfikacja

Poradnia Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim Uruchomiona!

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 2 kwietnia br. w Szpitalu Czerniakowskim uruchomiona została Poradnia Chirurgii Onkologicznej. To kolejna zmiana, którą wprowadziliśmy z myślą o pacjentach z nowotworami. W związku z tym chorzy mogą być przyjmowani szybko, bez czekania w kolejce. Zapisy ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Onkologicznej przyjmujemy pod nr tel.: +48 506 293 666.

Przy tej okazji przypominamy, że w Szpitalu Czerniakowskim przeprowadzane są operacje nowotworów piersi wraz z rekonstrukcją, resekcje tarczycy, operacje nowotworów przełyku, żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego, operacje nowotworów skóry. Szpital Czerniakowski współpracuje z Narodowym Instytutem Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie – PIB, w którym pacjent po wykonanej operacji może kontynuować leczenie onkologiczne.

Opublikowano 3 kwietnia 2024, 08:20
Ostatnia modyfikacja

03.04.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 3 kwietnia 2024, 07:59
Ostatnia modyfikacja

02.04.2024

 

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 2 kwietnia 2024, 10:28
Ostatnia modyfikacja

29.03.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – podstawowy

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 29 marca 2024, 09:52
Ostatnia modyfikacja

28.03.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – podstawowy

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 28 marca 2024, 09:15
Ostatnia modyfikacja

27.03.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – podstawowy

obiad – cukrzycowy

Opublikowano 27 marca 2024, 09:05
Ostatnia modyfikacja

26.03.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – podstawowy i cukrzycowy

Opublikowano 26 marca 2024, 09:46
Ostatnia modyfikacja

25.03.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – podstawowy i cukrzycowy

Opublikowano 25 marca 2024, 11:22
Ostatnia modyfikacja

21.03.2024

 

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 21 marca 2024, 09:25
Ostatnia modyfikacja

20.03.2024

 

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 20 marca 2024, 09:43
Ostatnia modyfikacja

19.03.2024

 

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 19 marca 2024, 09:18
Ostatnia modyfikacja

18.03.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 18 marca 2024, 09:20
Ostatnia modyfikacja

Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży odgrywa kluczową rolę w ich  rozwoju oraz w kształtowaniu ich przyszłości. Obejmuje szeroki zakres aspektów emocjonalnych, behawioralnych i społecznych, które wpływają na ogólny dobrostan i funkcjonowanie człowieka.

 

Oto kilka kluczowych elementów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:

Emocjonalna równowaga: Zdrowe dzieci i młodzież są w stanie identyfikować, rozumieć i radzić sobie ze swoimi emocjami. Mają zdolność do wyrażania siebie i swoich potrzeb, pozytywnych,
jak i trudnych emocji, oraz posiadają zdolność do budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Odporność psychiczna: Zdolność do przeciwdziałania i adaptacji w obliczu trudności życiowych jest kluczowym elementem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Odporność psychiczna obejmuje umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnościami oraz dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Wsparcie społeczne: Silne  dobre relacje w rodzinie, z przyjaciółmi, nauczycielami i innymi ważnymi osobami są czynnikiem chroniącym, dlatego są istotne dla dobrostanu dzieci i młodzieży. Posiadanie wsparcia społecznego pomaga im radzić sobie ze stresem, redukuje uczucie samotności i izolacji, oraz wspiera poczucie przynależności i wartości.

Samopoczucie i samoocena: dzieci i młodzież mające poczucie własnej wartości i pewność siebie. adekwatnie postrzegają swoje zasoby, w tym osiągnięcia, umiejętności i cechy osobiste, co wpływa na ich ogólne samopoczucie i samoocenę oraz zdolność do radzenia sobie z trudnościami i przeżywania  frustracji.

Zdolność do nauki i rozwoju: Zdrowe psychicznie dzieci i młodzież są w stanie skupić się na nauce, rozwijają się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie, są otwarte i ciekawe świata i wykazują chęć do zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.

Wczesne rozpoznawanie i interwencja: W przypadku problemów w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, wczesne rozpoznanie i odpowiednia pomoc lub interwencja specjalistyczna są kluczowe dla zapobiegania dalszym komplikacjom oraz wspierania zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Istotne jest podejmowanie działań psychoedukacyjnych, promowanie zdrowego wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę pozwalającą skuteczniej wspierać dzieci i młodzież w sytuacjach trudnych.  Ważne jest nie tylko zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiego wsparcia społecznego ale też dostępność zróżnicowanej pomocy w ramach  do opieki zdrowotnej psychoterapii czy pomocy psychologicznej dla najmłodszych członków społeczeństwa.

 

W ramach akcji Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego, który potrwa od 16 do 23 marca 2024 r. odbędą się liczne bezpłatne wykłady, warsztaty, webinary.  Mieszkańcy będą mogli także skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji indywidualnych. Akcja skierowana jest do rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz do młodzieży.

Spotkania poprowadzą doświadczeni specjaliści oraz eksperci w dziedzinie psychologii dziecięcej i młodzieżowej, którzy podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi narzędziami. Spotkania skupią się na różnorodnych aspektach zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, obejmując tematy takie jak:

Tematyka spotkań m.in.:

 • Rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem
 • Zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży
 • Depresja i lęk
 • Wsparcie emocjonalne w domu i w szkole.
 • Rola rodziców i opiekunów w promowaniu zasad zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.
 • Wczesne rozpoznawanie i interwencja w przypadku problemów zdrowia psychicznego.

 

Akcja rozpoczyna się dn. 16.03.2024 r. w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1
ul. Zawiszy 13. Wykłady otwierające poprowadzą dr n. med. Anna Dunajska – psychiatra dziecięcy, wykład pt. „Diagnostyka małych dzieci w wieku 1-6 lat oraz dr n. med. Cezary Żechowski – psychiatra, wykład pt. „Co powinniśmy wiedzieć o zaburzeniach psychicznych młodzieży”. W tym dniu w godz. 13.00-15.00 odbędzie się także webinarium przygotowane przez Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „Kopernik” Sp. z o.o. pt. „Co się dzieje w mózgu nastolatka?”

Po zakończeniu wykładów mieszkańcy będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych
ze specjalistami z wolskich poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz miejskich przychodni.

Akcja zakończy się dn. 23.03.2024 r. w Terminalu Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24,  Piknikiem Edukacyjnym (w godz. 10:00-13:00) zorganizowanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne działające na terenie Dzielnicy Praga-Południe: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 16. Wydarzenie uświetnią trzy wykłady prowadzone przez ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego: o godz.10.15 – wykład dr. n. med. Cezarego Żechowskiego „Jak wspierać rodzinę dziecka w kryzysie psychicznym unikając stygmatyzacji i wykluczenia. Rola dialogu i sieci społecznych”, o godz.11.15 – wykład dr Bartosza Zalewskiego z Uniwersytetu SWPS – „Czynniki sprzyjające zdrowiu psychicznemu w rodzinie” oraz o godz.12.15 – wykład dr Magdaleny Śniegulskiej z Uniwersytetu SWPS „Dobrostan dzieci i młodzieży”.

Podczas Pikniku odbędą się także konsultacje indywidualne z doświadczonymi specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym z psychoterapeutami oraz z psychiatrą dziecięcym. Tematem konsultacji będą m. in. kryzysy rodzinne, rozwód i separacja, zaburzenia rozwoju fizycznego
i psychospołecznego we wczesnych etapach rozwoju dziecka, opieka i wsparcie dziecka
z niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwoju, kryzys psychiczny, zachowania ryzykowne, depresja, trauma i strata, uzależnienie od mediów cyfrowych, komunikacja z nastolatkiem, wpływ odżywiania na funkcjonowanie i dobrostan dzieci i młodzieży, trudności dzieci i wynikające z nich potrzeby diagnostyczne oraz działania wychowawcze.

W programie przewidziane są różnorodne animacje edukacyjne, dostosowane do wieku i potrzeb uczestników, przygotowane przez poradnie, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 we współpracy
z Międzyszkolnym Kołem Wolontariusza prowadzonym przez Towarzystwo Szansa. Studenci Koła Naukowego Psychoedukacji Uniwersytetu SWPS poprowadzą zabawy i zadania psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci. Zaprezentowane zostaną „Książki, które pomagają żyć” oraz ekspozycja książek psychoedukacyjnych Biblioteki Wielokulturowej Terminalu Kultury Gocław. Autor przewodników spacerowo-rowerowych z wydawnictwa RAJD podzieli się pomysłami na rodzinne spędzania czasu
w plenerze. Piknik będzie okazją do rozmów z przedstawicielami organizacji działających w ramach Partnerstwa dla Dzieci Pragi-Południe, W punkcie zorganizowanym przez Wspólne Podwórka, będzie można dowiedzieć się, gdzie szukać wsparcia na terenie Pragi-Południe. Niech będzie to czas, który pozwoli nam razem dbać o dobrostan oraz zdrowie psychiczne naszych dzieci i młodzieży, bo „potrzebna jest cała wioska aby wychować dziecko”.

Na zakończenie Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego mieszkańcy Warszawy będą mogli skorzystać także z wykładu pt. „Działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego”, oraz warsztatu pt. „Techniki relaksacyjne i uważnościowe dla dzieci i młodzieży” które przeprowadzą psycholodzy z SZPZLO Warszawa-Wawer.

Więcej informacji o wydarzeniach zaplanowanych w ramach Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego dostępnych jest na stronach internetowych https://zdrowie.um.warszawa.pl/ oraz https://edukacja.um.warszawa.pl/

 

Załączniki

Opublikowano 12 marca 2024, 15:07
Ostatnia modyfikacja

12.03.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 12 marca 2024, 09:08
Ostatnia modyfikacja

11.03.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 11 marca 2024, 09:45
Ostatnia modyfikacja

07.03.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 7 marca 2024, 09:14
Ostatnia modyfikacja

4 marca- Światowy Dzień Otyłości.

Z tej okazji, podczas konferencji prasowej Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, eksperci podkreślili, że liczba osób z otyłością w Polsce jest dramatycznie duża. Co 4 osoba dorosła choruje na otyłość, a nasze dzieci tyją najszybciej w Europie. Tymczasem system opieki zdrowotnej w Polsce nie jest przygotowany na leczenie tej, bardzo licznej, grupy chorych. Trudności w dostępie do leczenia otyłości na poziomie POZ oraz brak dostępu do refundowanych leków sprawiają, że pacjenci są w bardzo trudnej sytuacji. Prof. Mariusz Wyleżoł, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim podkreślił, że otyłość nadal jest postrzegana jako nadmierna masa ciała, a chorzy są nierozumiani i dyskryminowani. Warto podkreślić, że otyłość to choroba przewlekła, nawracająca, która powoduje ok. 200 powikłań i może doprowadzić do śmierci.

Zapraszamy też do obejrzenia programu Dzień Dobry TVN z udziałem prof. Mariusza Wyleżoł.

Przy okazji Światowego Dnia Otyłości przypominamy, w naszym szpitalu pacjentów z otyłością leczymy kompleksowo (zachowawczo i operacyjnie), niezależnie od stadium zaawansowania choroby. Każdy pacjent jest omawiany podczas konsylium z udziałem lekarzy, dietetyka, fizjoterapeuty i psychologa. Właśnie wtedy podejmowana jest decyzja o ścieżce leczenia, najlepszej dla danego pacjenta.

Kontakt dla pacjentów: +48 514 869 490

 

 

Opublikowano 5 marca 2024, 09:20
Ostatnia modyfikacja

05.03.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 5 marca 2024, 09:17
Ostatnia modyfikacja

Bezpieczna i skuteczna terapii dożylna w Szpitalu Czerniakowskim!

Zespół Dostępów Naczyniowych Szpitala Czerniakowskiego troszczy się o zapewnienie naszym pacjentom najwyższej jakości opieki podczas terapii infuzyjnej.
Aż 30% dorosłych pacjentów boryka się z trudnościami w uzyskaniu dostępu naczyniowego podczas leczenia. W trakcie np. dwutygodniowego pobytu szpitalnego, wielu z nich wymaga nawet kilkudziesięciu wkłuć w poszukiwaniu właściwej żyły. W odpowiedzi na te wyzwania, Zespół Dostępów Naczyniowych wdraża rozwiązania, które nie tylko minimalizują dyskomfort pacjentów, ale także zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo terapii infuzyjnej. Jego członkowie specjalizują się w doborze i umieszczaniu kaniul u pacjentów z trudnym dostępem naczyniowym, dążąc do minimalizacji dyskomfortu i ryzyka powikłań.

Zaangażowanie w doskonalenie procesów oraz ciągłe podnoszenie standardów opieki sprawiają, że pacjenci mogą mieć pewność, że są w dobrych rękach. Zespół Dostępów Naczyniowych Szpitala Czerniakowskiego to nie tylko grupa specjalistów, ale także zespół ludzi, których celem jest zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa, komfortu i skutecznej terapii dożylnej.

W skład Zespołu wchodzą: mgr piel. Anna Gąsior, mgr piel. Agata Bryk, mgr piel. Grzegorz Cichowlas, mgr piel. Tomasz Glapiński, lic. piel. Tomasz Maleńczyk, mgr piel. Marta Moskal, mgr piel. Marceli Solecki, mgr piel. Natalia Zachariasz, mgr piel. Robert Zaczek.

 

Opublikowano 4 marca 2024, 09:08
Ostatnia modyfikacja

04.03.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 4 marca 2024, 09:06
Ostatnia modyfikacja

29.02.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 29 lutego 2024, 09:07
Ostatnia modyfikacja

28.02.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 28 lutego 2024, 08:57
Ostatnia modyfikacja

Biopsja gruboigłowa dla pacjentów z podejrzeniem raka piersi.

Poszerzamy zakres świadczeń dla pacjentów onkologicznych. Biopsja gruboigłowa to kolejna usługa medyczna, którą szpital uruchomił z myślą o pacjentach z podejrzeniem raka piersi. Przy tej okazji przypominamy, że w Szpitalu Czerniakowskim przeprowadzamy operacje nowotworów piersi wraz z rekonstrukcją, resekcje tarczycy, operacje nowotworów przełyku, żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego, operacje nowotworów skóry. Szpital Czerniakowski współpracuje z Narodowym Instytutem Onkologii PIB, w którym pacjent po wykonanej operacji może kontynuować leczenie onkologiczne.

 

Opublikowano 26 lutego 2024, 09:20
Ostatnia modyfikacja

21.02.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – podstawowy i cukrzycowy

Opublikowano 21 lutego 2024, 11:18
Ostatnia modyfikacja

20.02.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – podstawowy i cukrzycowy

Opublikowano 20 lutego 2024, 12:34
Ostatnia modyfikacja

19.02.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – podstawowy i cukrzycowy

Opublikowano 19 lutego 2024, 08:59
Ostatnia modyfikacja

16.02.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – podstawowy

obiad – cukrzycowy

Opublikowano 16 lutego 2024, 10:16
Ostatnia modyfikacja

15.02.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – podstawowy i cukrzycowy

Opublikowano 15 lutego 2024, 10:49
Ostatnia modyfikacja

14.02.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – podstawowy

obiad – cukrzycowy

Opublikowano 14 lutego 2024, 13:50
Ostatnia modyfikacja

Nagroda „Złotego kłosa” dla Prezesa Szpitala Czerniakowskiego!

Paweł Obermeyer, prezes Szpitala Czerniakowskiego i Radny Województwa Mazowieckiego, nagrodzony statuetką ‘Złotego Kłosa’ w kategorii ‘Człowiek z pasją’!

Nagroda przyznawana jest przez Gminę Płońsk osobom, które budują pozytywny wizerunek regionu oraz zarażają swoją pasją innych. Gala Płońskich Wież i Złotych Kłosów miała w tym roku ósmą edycję.

Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano 14 lutego 2024, 09:28
Ostatnia modyfikacja

13.02.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – podstawowy i cukrzycowy

Opublikowano 13 lutego 2024, 09:18
Ostatnia modyfikacja

07.02.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 7 lutego 2024, 09:29
Ostatnia modyfikacja

06.02.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 6 lutego 2024, 10:48
Ostatnia modyfikacja

02.02.2024

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 2 lutego 2024, 11:21
Ostatnia modyfikacja

01.02.2024

 

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 1 lutego 2024, 11:21
Ostatnia modyfikacja

31.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 31 stycznia 2024, 09:46
Ostatnia modyfikacja

Szpital Czerniakowski ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie endokrynologii

Z radością informujemy, że Szpital Czerniakowski został ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie endokrynologii, uzyskując akredytację do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w zakresie endokrynologii.
Obecnie Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii, Nefrologii szpitala, zarządzana przez dr n. med. Michała Lisa, posiada wolne miejsca specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii.

Serdecznie zapraszamy!

Sekretariat Ordynatora:
tel.: +48 22 31 86 325
e-mail: sekretariat.wewnetrzny@szpitalczerniakowski.waw.pl

Opublikowano 30 stycznia 2024, 11:19
Ostatnia modyfikacja

30.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 30 stycznia 2024, 10:05
Ostatnia modyfikacja

29.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 29 stycznia 2024, 09:05
Ostatnia modyfikacja

26.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 26 stycznia 2024, 10:02
Ostatnia modyfikacja

25.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 25 stycznia 2024, 09:20
Ostatnia modyfikacja

23.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 23 stycznia 2024, 09:22
Ostatnia modyfikacja

22.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 22 stycznia 2024, 12:57
Ostatnia modyfikacja

Zmieniamy się dla naszych pacjentów! W Szpitalu Czerniakowskim powstał Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Mamy przyjemność poinformować, że w Szpitalu Czerniakowskim, w wyniku połączenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Pododdziału Chirurgii Onkologicznej, powstał Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z 45 łóżkami dla chorych i blokiem operacyjnym z dwiema salami operacyjnymi. Funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej pełni prof. nadzw. dr hab. med. Zoran Stojčev, lekarz posiadający specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek, objął funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej ds. Świadczeń z Zakresu Chirurgii Ogólnej. Powyższe zmiany są kolejnym elementem rozwoju działalności Szpitala w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w obszarze chirurgii onkologicznej.  Przy tej okazji przypominamy, że w 2021 roku, w placówce przy Stępińskiej, utworzono przyszpitalną Poradnię Chirurgii Ogólnej, a w listopadzie 2023 roku, działalność rozpoczęła Poradnia Onkologiczna, stanowiąca dodatkową bazę ambulatoryjną dla pacjentów z nowotworami, kierowanych na leczenie i zabiegi chirurgiczne w ramach hospitalizacji. Nowa struktura w Szpitalu Czerniakowskim jest odpowiedzią na potrzeby społeczne związane z dużą zachorowalnością na nowotwory, i ma na celu zapewnienie chorym większego i szybszego dostępu do świadczeń z zakresu chirurgii onkologicznej. Warto zaznaczyć, że mimo rozwoju nieinwazyjnych technik terapeutycznych, chirurgia nadal pozostaje jedną z ważniejszych metod leczenia znacznej większości nowotworów, często dając szansę na wyleczenie. Przypominamy, że Szpital Czerniakowski nawiązał współpracę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym, m.in. w ramach Brest Cancer Unit i Colorectal Cancer Unit. Lekarze z obu placówek zasiadają we wspólnych konsyliach onkologicznych, podczas których ustalana jest, najlepsza dla pacjenta, ścieżka terapeutyczna. W ramach ww. Oddziału, oprócz zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej, przeprowadzane są m.in.: operacje nowotworów piersi wraz z onkoplastyką, resekcje tarczycy, operacje nowotworów przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego), które mogą być wykonane metodą klasyczną lub laparoskopową, operacje nowotworów skóry. Pacjent onkologiczny zoperowany w Szpitalu Czerniakowskim może otrzymać chemio- lub/i radioterapię w NIO PIB. Szpital na Stępińskiej jest ważnym punktem na mapie Warszawy, a uruchomienie i dynamiczny rozwój chirurgii onkologicznej, przy zapewnieniu, we współpracy z NIO PIB, kompleksowości terapii i koordynacji świadczonych usług, przyniesie ogromne korzyści pacjentom z nowotworami.

Kontakt dla pacjentów/rejestracja: +48 606 901 537; +48 506 293 666, w dni robocze od 8.00 do 15.00

Opublikowano 18 stycznia 2024, 09:09
Ostatnia modyfikacja

18.01.2024

 

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 18 stycznia 2024, 09:07
Ostatnia modyfikacja

17.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 17 stycznia 2024, 11:07
Ostatnia modyfikacja

16.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 16 stycznia 2024, 09:09
Ostatnia modyfikacja

15.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 15 stycznia 2024, 09:42
Ostatnia modyfikacja

12.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 12 stycznia 2024, 10:03
Ostatnia modyfikacja

11.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 11 stycznia 2024, 09:48
Ostatnia modyfikacja

08.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 8 stycznia 2024, 11:26
Ostatnia modyfikacja

04.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 4 stycznia 2024, 12:48
Ostatnia modyfikacja

03.01.2024

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 3 stycznia 2024, 11:25
Ostatnia modyfikacja

02.01.2024

 

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 2 stycznia 2024, 10:05
Ostatnia modyfikacja

29.12.2023

 

 

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 29 grudnia 2023, 10:33
Ostatnia modyfikacja

28.12.2023

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 28 grudnia 2023, 09:13
Ostatnia modyfikacja

27.12.2023

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 27 grudnia 2023, 09:08
Ostatnia modyfikacja

21.12.2023

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 21 grudnia 2023, 09:06
Ostatnia modyfikacja

20.12.2023

 

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 20 grudnia 2023, 09:17
Ostatnia modyfikacja

19.12.2023

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 19 grudnia 2023, 11:24
Ostatnia modyfikacja

18.12.2023

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 18 grudnia 2023, 10:56
Ostatnia modyfikacja

15.12.2023

 

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa

obiad – dieta cukrzycowa

Opublikowano 15 grudnia 2023, 09:38
Ostatnia modyfikacja

Katedra Neurologii Instytutu Nauk Medycznych WMCM UKSW w Szpitalu Czerniakowskim!

Mamy przyjemność poinformować, że 12 grudnia br. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy otwierającej w naszym szpitalu Katedrę Neurologii UKSW, umiejscowioną na bazie Oddziału Neurologii. Umowę podpisali: rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski oraz Paweł Obermeyer – Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego.

Kierownikiem Katedry został prof. dr hab. n. med. Adam Kobayashi.

Porozumienie zakłada m.in. udostępnienie bazy medycznej szpitala w postaci: aparatury medycznej, sprzętu medycznego i wyposażenia technicznego, tak aby Wydział Medyczny UKSW mógł prowadzić działalność badawczo-dydaktyczną, połączoną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Warunki umowy obejmują także organizowanie zajęć w ramach semestrów roku akademickiego oraz praktyk wakacyjnych. Współpraca z UKSW daje lepsze możliwości w zakresie kształcenia kadry medycznej, na czym zyskają przede wszystkim pacjenci.

Przy tej oraz okazji warto przypomnieć, że w Szpitalu Czerniakowskim są również oddziały kliniczne: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uczelni Łazarskiego.

Opublikowano 14 grudnia 2023, 10:52
Ostatnia modyfikacja

14.12.2023

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 14 grudnia 2023, 10:41
Ostatnia modyfikacja

13.12.2023

śniadanie – dieta podstawowa

śniadanie – dieta cukrzycowa

obiad – dieta podstawowa i cukrzycowa

Opublikowano 13 grudnia 2023, 09:11
Ostatnia modyfikacja

12.12.2023

śniadanie – dieta podstawowa

obiad – dieta podstawowa

Opublikowano 12 grudnia 2023, 10:33
Ostatnia modyfikacja

Informacja: Możliwe naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

Szanowni Państwo,

Pacjenci Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

W nawiązaniu do informacji o potencjalnym  zagrożeniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych spółce ALAB Laboratoria sp. z o.o. w związku z realizacją przez ww. laboratorium na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o. świadczeń zdrowotnych: diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi

– Szpital  Czerniakowski sp. z o. o.  informuje, że  laboratorium ALAB Laboratoria sp. z o.o. przekazało informację (w oparciu o dane posiadane na dzień: 04 grudnia 2023 roku), że  incydent naruszenia ochrony danych osobowych nie dotyczy Szpitala Czerniakowskiego, ani osób fizycznych korzystających z jego usług.

Opublikowano 4 grudnia 2023, 14:54
Ostatnia modyfikacja

Informacja: Możliwe naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

Szanowni Państwo,

Pacjenci Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

W dniu wczorajszym, tj. 27 listopada br. podwykonawca naszego Szpitala odpowiedzialny za wykonywanie badań laboratoryjnych, spółka ALAB Laboratoria sp. z o.o., przekazał informację
o potencjalnej możliwości kradzieży danych osobowych pacjentów,  na rzecz których  ww. laboratorium  wykonywało zlecone badania.

Powyższe laboratorium wykonywało na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o. świadczenia zdrowotne: diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi na podstawie umów zawieranych w trybie art. 26 ust. 1 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, a co za tym idzie przetwarzało dane osobowe pacjentów Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o.  powierzone  w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych.

Opublikowany przez ALAB Laboratoria sp. z o.o. komunikat oznacza, że również Państwa dane, jako naszych Pacjentów mogą znaleźć się w posiadaniu hakerów – złodziei danych. Powyższe może dotyczyć następujących danych:

– imię, nazwisko,

– adres,

– PESEL,

– miejsce zamieszkania,

– wynik badania.

Są to dane osobowe wrażliwe, które podlegają szczególnej ochronie, a jednocześnie ich ujawnienie pozwala osobom trzecim na podszycie się pod Państwa, czyli kradzież tożsamości.

 

W tej chwili nie znana jest skala ataku, a Szpital Czerniakowski sp. z o. o.  oczekuje na informację od ALAB Laboratoria sp. z o. o.  – czy zdarzenie to dotyczy również danych pacjentów  tego podmiotu leczniczego, jednak z uwagi na potencjalne skutki ataku informujemy Państwa                                       o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i prosimy o:

 • zainstalowanie na telefonach aplikacji Biura Informacji Kredytowej tzw. BIK. Umożliwi ona odbieranie tzw. alertów, czyli powiadomień w formie SMS w czasie rzeczywistym, zawsze kiedy ktoś będzie próbował zaciągnąć kredyt na podstawie Państwa danych osobowych. Żeby skorzystać z usługi oferowanej przez BIK, trzeba założyć bezpłatne konto na stronie www.bik.pl

Mają Państwo możliwość pobrania raportu BIK poprzez:

 • zamówienie go online, na stronie www.bik.pl,
 • zamówienie raportu w swoim banku przez system bankowości internetowej,
 • otrzymanie go bezpośrednio w placówce Banku Pocztowego lub na Poczcie Polskiej, po potwierdzeniu swojej tożsamości u pracownika poczty;
 • zachowanie ostrożności w przypadkach, gdyby ktoś próbował uzyskać dodatkowe dane na Państwa temat telefonicznie lub e-mailowo;
 • jeżeli korzystają Państwo z mediów społecznościowych prosimy o monitorowanie wpisów na swoich kontach i zgłaszanie wszelkich nieautoryzowanych prób wykorzystania Państwa danych Administratorom portali oraz organom ścigania;
 • mogą Państwo również skorzystać z usługi zastrzeżenia numeru ewidencyjnego PESEL w celu zapobiegania zaciągania pożyczek na Państwa dane osobowe (www.bik.pl).

 

W przypadku powzięcia informacji o próbie posłużenia się Państwa danymi w celu np. wyłudzenia kredytu sugerujemy dodatkowo złożenie na Policji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych, co może mieć wartość dowodową, jeśli w przyszłości okazałoby się, że osoba trzecia przy wykorzystaniu Państwa danych osobowych dokonała przestępstwa podszywając się pod Państwa tożsamość.

 

Informujmy również, że Państwa dane osobowe tj. nazwisko, numer PESEL oraz informacje o stanie zdrowia stanowią dobra osobiste, które podlegają ochronie prawnej, na podstawie przepisów Konstytucji RP oraz art. 24 Kodeksu cywilnego. Powyższe oznacza, że                          w przypadku  ich naruszenia maja Państwo  prawo do ich ochrony na drodze postępowania sądowego. 

 

„Komunikat: incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych” ALAB Laboratoria sp. z o. o. zamieściło na stronie: www.alablaboratoria.pl

Opublikowano 29 listopada 2023, 14:03
Ostatnia modyfikacja

Zmiana operatora telekomunikacyjnego

Szanowni Pacjenci,

W trosce o poprawienie jakości kontaktu ze Szpitalem planowana jest zmiana operatora telekomunikacyjnego obsługującego wszystkie numery naszego Szpitala. Zmiana operatora nastąpi w najbliższy wtorek 28.11.2023. W tym dniu mogą wystąpić przejściowe problemy z dostępnością wybranych numerów, zapewniamy jednak, że proces został zaplanowany z troską o Państwa potrzeby, jest przez nas monitorowany, a ewentualne trudności w kontakcie są przejściowe. Bardzo prosimy o wyrozumiałość z Państwa strony.

Pozdrawiamy serdecznie

Opublikowano 27 listopada 2023, 13:24
Ostatnia modyfikacja

Konferencja prasowa na temat raka żołądka

Dziś uczestniczyliśmy w konferencji prasowej na temat raka żołądka, zorganizowanej przez EuropaColon Polska Polska w ramach kampanii „Zaopiekuj się żołądkiem”. Prof. Zoran Stojcev Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim mówił przy tej okazji o znaczeniu chirurgii onkologicznej w leczeniu raka żołądka.

Prof. Stojcev zaznaczył, że podstawową i najbardziej skuteczną metodą leczenia raka żołądka jest chirurgiczne usunięcie guza. Leczenie operacyjne wiąże się najczęściej z usunięciem części lub całego żołądka. Warto zaznaczyć, że przy zaawansowanym, miejscowym nowotworze, który jest operacyjny, stosuje się także chemioterapię. Celem takiego postępowania jest ograniczenie zasięgu nowotworu i umożliwienie przeprowadzenia radykalnej operacji guza, co poprawia wyniki leczenia.

W przypadku raka nieoperacyjnego stosuje się chemioterapię, immunoterapię i leczenie ukierunkowane molekularnie w ramach programu lekowego.

Dziękujemy za zaproszenie Iga Rawicka, to było ważne wydarzenie.

Przypominamy, że w Szpitalu Czerniakowskim istnieje możliwość przeprowadzenia operacji raka żołądka.

Kontakt dla pacjentów/rejestracja: +48 606 901 537; +48 506 293 666, w dni robocze od 8.00 do 15.00

Sekretariat Pododdziału Chirurgii Onkologicznej: +48 789 057 920

Opublikowano 22 listopada 2023, 13:23
Ostatnia modyfikacja

Edukujemy Amazonki!

Szpital Czerniakowski włącza się w kampanię edukacyjną ‘Wiedzą w chorobę”. Uczestniczymy w spotkaniu  dla pacjentek z rakiem piersi zorganizowanym przez Stowarzyszenie Amazonki Warszawa Centrum i Stowarzyszenie ‘Hematoonkologiczni.’ Prof. Zoran Stojcev, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim, przeprowadził wykład na temat prewencyjnej mastektomii. Przy tej okazji przypominamy, że Szpital Czerniakowski aktywnie współpracuje z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie leczenia chorych na nowotwory. m.in. w ramach Breast Cancer Unit i Colorectal Cancer Unit. Lekarze z obu placówek zasiadają we wspólnych konsyliach onkologicznych. W Szpitalu Czerniakowskim prowadzimy operacje nowotworów piersi wraz z onkoplastyką, resekcje tarczycy, operacje nowotworów przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego), które mogą być wykonane metodą klasyczną lub laparoskopową, operacje nowotworów skóry.

Kontakt dla pacjentów/rejestracja: +48 606 901 537; +48 506 293 666, w dni robocze od 8.00 do 15.00

Sekretariat Pododdziału Chirurgii Onkologicznej: +48 789 057 920

Opublikowano 20 listopada 2023, 09:25
Ostatnia modyfikacja

Kliniki Uczelni Łazarskiego w Szpitalu Czerniakowskim!

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu dzisiejszym miało miejsce podpisanie umów otwierających w Szpitalu Czerniakowskim dwie Kliniki Uczelni Łazarskiego.

Są to: Klinika Chirurgii Onkologicznej umiejscowiona na bazie Pododdziału Chirurgii Onkologicznej oraz Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii, która powstała na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych i podległych pododdziałów. Umowy podpisali: Paweł Obermeyer – Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskiego oraz dr hab. Paweł Olszewski – Dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. Stanowiska ordynatorów powołanych Klinik obejmą: prof. Zoran Stojcev oraz dr Michał Lis, obecni Kierownicy wymienionych jednostek.

 

Współpraca z Uczelnią Łazarskiego i utworzenie Klinik to duży prestiż, ale też nowe możliwości dla szpitala, m.in. w zakresie prowadzenia badań naukowych, których wyniki mogą być przedstawiane na konferencjach naukowych oraz publikowane prasie branżowej, także międzynarodowej. Zyskuje także kadra medyczna. Oddział kliniczny daje bowiem możliwość rozwoju, edukacji i uczestnictwa w szkoleniach, niejednokrotnie niedostępnych dla pracowników podmiotów leczniczych, które nie współpracują z ośrodkami uniwersyteckimi. To kolejny krok podjęty przez Zarząd Szpitala mający na celu ciągłe podnoszenie jakości opieki nad chorymi.

Przy tej oraz okazji warto przypomnieć, że w naszym szpitalu mamy także dwa oddziały kliniczne prowadzone od wielu lat we współpracy z  Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 

Są to: II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej zarządzana przez prof. Mariusza Frączka oraz Klinika Otolaryngologii pod kierownictwem prof. Wojciecha Kukwy.

 

Wielkie Gratulacje dla Zarządu Szpitala i Ordynatorów Klinik.

Opublikowano 7 listopada 2023, 13:47
Ostatnia modyfikacja

Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o wdrożenie e-usług.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

12.2 REACT-EU dla e-usług na Mazowszu

„Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez rozbudowę systemu informatycznego Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w oparciu o
wdrożenie e-usług.”

Celem nadrzędnym realizacji niniejszej inwestycji jest poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez informatyzację Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. w oparciu o wdrożenie e-usług dostępnych dla szerokiej rzeszy interesariuszy.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
1) rozbudowa strony www szpitala o funkcjonalności e-usług,
2) wyposażenie w nowoczesny sprzęt informatyczny,
3) modernizacja środowiska serwerowego oraz sieci logicznej,
4) integracja z zewnętrznymi bazami danych i rejestrami,
5) zapewnienie interoperacyjności systemów poprzez ich integrację.

Umowa o dofinasowanie nr RPMA.12.02.00-14-i828/22-00

Całkowita wartość projektu: 16 110 664,53 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 16 110 664,53 PLN

Opublikowano 30 października 2023, 13:14
Ostatnia modyfikacja

Prof. Armando De Virgilio z Mediolanu przeprowadził złożone operacje nowotworów głowy i szyi w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, we współpracy z lekarzami Oddziału Otolaryngologii.

W dniach 26-27 października br. w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie odbyły się operacje onkologiczne w obrębie głowy i szyi, które przeprowadził prof. Armando De Virgilio oraz lekarze Oddziału Otolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego pod kierownictwem prof. Wojciecha Kukwy.

W dniu 26 października przeprowadzona została operacja onkologiczna z rekonstrukcją wolnym płatem, u pacjenta z rozległym nowotworem głowy i szyi. Operacja, którą przeprowadził prof. Armando De Virgilio, objęła resekcję guza z równoczasową rekonstrukcją usuniętych struktur wolnym przeszczepem tkanki z kończyny dolnej pacjenta. Taka operacja z jednoczasową rekonstrukcją miała na celu poprawę jakości życia pacjenta, w tym umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zakresie mowy i czynności połykania. Operacja trwała ok. 7 godzin. Czas rekonwalescencji po zabiegu wyniesie 2-3 tygodnie.

W kolejnym dniu prof. Armando De Virgilio i zespół Oddziału Otolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego przeprowadzili trzy zabiegi w obrębie głowy i szyi przy użyciu egzoskopu. Jeden to leczenie bezdechu sennego oraz dwa zabiegi związane ze zmianami nowotworowymi gardła i krtani.

Egzoskop jest urządzeniem do wizualizacji pola operacyjnego w formacie 3D z możliwością powiększenia optycznego i cyfrowego. Pozwala to na uwidocznienie guzów w trudno dostępnych miejscach, np. w przestrzeni przygardłowej. Dodatkowo egzoskop umożliwia lepszą kontrolę hemostazy, a co za tym idzie ułatwia chirurgowi przeprowadzenie zabiegu operacyjnego i przekłada się na bezpieczeństwo i dobro pacjenta.

Podczas przeprowadzonych zabiegów obraz pola operacyjnego 3D widoczny był na dużym ekranie, a zespół medyczny pracował w okularach 3D. Wszystkie zabiegi zakończyły się sukcesem. Warto podkreślić, że technologia cyfrowa zastosowana w egzoskopie umożliwiła rejestrację i opracowanie zapisów wideo przeprowadzonych zabiegów. To ogromny walor dydaktyczny, bowiem pozwala na analizę zastosowanych przez prof. Armando De Virgilio technik operacyjnych.

Prof. Armando De Virgilio przeprowadził też wykłady dla lekarzy Oddziału Otolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego. Dotyczyły one doświadczeń własnych w zakresie chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej w obrębie głowy i szyi.

Prof. Armando De Virgilio jest adiunktem na Uniwersytecie Humanitas w Mediolanie, specjalistą w dziedzinie otolaryngologii. Uzyskał tytuł Doktora Nauk w Technologiach Zaawansowanej Chirurgii. Prof. De Virgilio jest autorem wielu publikacji oraz wybitnym chirurgiem głowy i szyi. Do zainteresowań Doktora należą: chirurgia robotyczna, chirurgia rekonstrukcyjna głowy i szyi z użyciem przeszczepów mikrochirurgicznych, chirurgia funkcjonalna nosa i zatok przynosowych, chirurgia funkcjonalna strun głosowych za pomocą lasera CO2 (fonochirurgia), endoskopowa chirurgia krtani za pomocą lasera CO2, nowotwory głowy i szyi, patologia i chirurgia gruczołów ślinowych, chirurgia tarczycy.

Zespół lekarzy Oddziału Otolaryngologii pod kierownictwem prof. Wojciecha Kukwy planuje dalszą współpracę z prof. Armando De Virgilio.

 

Opublikowano 30 października 2023, 09:01
Ostatnia modyfikacja