Inwestycje

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. w 2018 r. zrealizował projekt pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego”.
Projekt współfinansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Zakres projektu objął pięć zadań:

1) doposażenie i modernizację pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej, w tym m.in.:

  • a) zakup tomografu komputerowego,
  • b) zakup aparatu rentgenowskiego telekomando,
  • c) zakup aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego;

2) modernizację pomieszczeń Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej: przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych wraz instalacją wentylacji mechanicznej i montażem platformy dla osób niesprawnych ruchowo;

3) modernizację Pracowni Endoskopii i korytarza w budynku D;

4) modernizację trzech wind szpitalnych;

5) odtworzenie hydroforni ppoż wraz z wymianą instalacji hydrantowej.

Dofinansowanie ze środków Miasta stołecznego Warszawa: 9.351.100,00 zł

Realizacja planowanych w projekcie zadań zakończyła się w grudniu 2018 r.

Opublikowano 5 grudnia 2018, 18:08 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Wiśniewski