Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

Radosław Rzepka
p.o. Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) przeznaczony jest dla pacjentów z nagłym zagrożeniem zdrowia i życia. Pacjenci trafiają do niego przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego, jak też mogą zgłaszać się bezpośrednio. Rejestracja pacjentów prowadzona jest w sposób ciągły. Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał na bazie Izby Przyjęć i został oddany do użytku w marcu 2010 r.

W ramach oddziału prowadzona jest wstępna ocena w czasie której po krótkim wywiadzie i ocenie parametrów życiowych, podejmowana jest decyzja o priorytecie w udzieleniu świadczeń.

W SOR zapewniana jest pierwsza pomoc i stabilizacja pacjenta w nagłych przypadkach, wstępna diagnostyka oraz ewentualna kwalifikacja do leczenia szpitalnego w trybie nagłym.

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje 9 łóżkami, w tym 2 łóżkami intensywnego nadzoru oraz 6 łóżkami wyposażonymi w sprzęt do stałego monitorowania funkcji życiowych

Szpitalny Oddział Ratunkowy ma za zadanie udzielanie pomocy tylko w pilnych przypadkach, i w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Czas oczekiwania na udzielenie świadczeń medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zależy od ilości oczekujących pacjentów, skomplikowania stanów nagłych oraz stopnia pilności udzielenia pomocy. Priorytet w udzieleniu pomocy mają pacjenci wymagający pilnej interwencji oraz pacjenci przywożeni przez zespoły ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pierwszej pomocy zapada decyzja o przeniesieniu pacjenta do oddziału szpitalnego lub skierowania go opieki ambulatoryjnej w ramach Podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Świadczenia w SOR udzielane są w zakresie niezbędnym w stanach nagłych i nie zastępują normalnych świadczeń udzielanych w ramach POZ i AOS.

Pilne świadczenia ambulatoryjne w nocy i święta, w przypadkach nie kwalifikujących się do udzielenia pierwszej pomocy w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zapewnia Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Funkcjonuje ona w dni powszednie od godz. 18.00 do godz. 8.00 dnia następnego, w weekendy od godz. 18.00 w piątek do godz. 8.00 w poniedziałek oraz w święta od godz. 18.00 w dzień poprzedzający święto do godz. 8.00 dnia następnego po dniu świątecznym.

Szpital Czerniakowski świadczy usługi w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Stępińskiej 19/25.

W ramach oddziału zatrudnieni są i przyjmują pacjentów lekarze różnych specjalności. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nad bezpieczeństwem pacjentów czuwają co najmniej dwa piony dyżurowe lekarzy o kompetencjach zgodnych z wymogami ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, lekarze konsultanci oraz minimalnie pięć pionów pielęgniarskich i ratowniczych.lek. med. Henryk Wacławek
Z-ca Kierownika


mgr Iwona Stańczuk
Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich
z-ca Naczelnej Pielęgniarki

Rejestracja (24h): +48 22 31 86 236, +48 22 150 18 64

Punkt lekarsko-pielęgniarski (24h)+48 22 31 86 338

Punkt lekarsko-pielęgniarski (24h)+48 22 31 86 348

Kierownik oddziału (pon-pt 8.00-15.00): +48 22 31 86 307
Pielęgniarka oddziałowa (pon-pt 8-15.00): +48 22 31 86 308

e-mail: rejestracja.sor@szpitalczerniakowski.waw.pl

Szpitalny Oddział Ratunkowy pracuje całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Jak dojść do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

jak dojść na SOR

 

Opublikowano 5 grudnia 2018, 14:42 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Sebastian Świder