BIP


Szpital Czerniakowski
Spółka z o.o.

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl
Centrala: +48 22 31 86 000
NIP: 521-293-24-55
REGON 011026815

 


Forma prawna

Szpital Czerniakowski działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym wspólnikiem spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.Przedmiot działalności

Szpital Czerniakowski jest wielospecjalistycznym szpitalem miejskim. Od dnia 17 maja 2017 r. szpital działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem jego funkcjonowania jest ochrona zdrowia ludności z terenu całego kraju, w szczególności mieszkańców dzielnic m.st. Warszawy: Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i ambulatoryjnych. Zakres udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych obejmuje zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, w tym badań i konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji, profilaktyki oraz zapewnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Szpital posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie wymagań normy PN – EN ISO 9001:2009. W lutym 2010 r. uzyskał również Certyfikat „Szpital bez Bólu” potwierdzający spełnienie kryteriów wymaganych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Centrum Monitorowania jakości w Służbie Zdrowia przyznało Szpitalowi w 2012 roku Certyfikat świadczący o spełnianiu przez Szpitalny Oddział Ratunkowy wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r.Organy spółki

Zarząd:

  • Paweł Obermeyer – Prezes Zarządu
  • Gwidon Wójcik – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Paweł Sukiennik – Przewodniczący
  • Magdalena Soszyńska-Kamieniecka
  • Robert Kempa
  • Andrzej Ślęzak

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
Bieżący nadzór właścicielski w imieniu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy sprawuje – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Ładu Korporacyjnego Urzędu.Struktura własnościowa

100 % udziałów spółki posiada Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Podstawy działania

Szpital Czerniakowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie działa na podstawie:

• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

• Aktu założycielskiego (tekst jednolity obowiązujący od 09.05.2024 r.) 

• Regulaminu organizacyjnego  (tekst jednolity obowiązujący od 24.05.2024 r.) 
  załącznik nr 1załącznik nr 2-3  ,załącznik nr 4,  załącznik nr 5,

• Innych przepisów dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz regulaminów wewnętrznych.

Opublikowano 5 grudnia 2018, 14:01 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Sebastian Świder