Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Od dnia 1 stycznia 2020 r. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna jest realizowana w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o. przy ulicy Stępińskiej 19/25 .

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w trybie dyżurowym zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w godzinach wieczornych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc medyczną do dowolnej placówki udzielającej świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Lekarzy dyżurujący w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Szpital Czerniakowski świadczy usługi w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej.

tel.: + 48 22 318 63 80

tel.: + 48 22 318 62 27

tel.: + 48 22 318 62 21

 

Opublikowano 5 grudnia 2018, 18:23 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Jacek Pszonka