Zakład Patomorfologii

 
Krystyna Filipowicz

lek. med. Krystyna Filipowicz
Kierownik
Specjalista patomorfolog

Czytaj więcej
 

Zakład Patomorfologii zajmuje się wykonywaniem badań histopatologicznych (w trybie rutynowym i śródoperacyjnych), sekcji zwłok (badań autopsyjnych)) oraz przechowywaniem zwłok. Zakład działa na potrzeby wewnętrzne Szpitala Czerniakowskiego oraz wykonuje świadczenia na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Do zakresu świadczeń wykonywanych w ramach badań histopatologicznych należą:

  • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe,
  • biopsje małe i duże jednoblokowe,
  • biopsje duże wieloblokowe,
  • biopsje wieloblokowe z materiałów operacyjnych,
  • badania śródoperacyjne (INTRA) – wykonywane wraz z oceną,
  • barwienie utrwalonych preparatów cytologicznych,
  • wykonywanie i konsultacje preparatów cytologicznych płynów ustrojowych,
  • wykonanie preparatu histopatologicznego.

Do zakresu świadczeń wykonywanych w ramach sekcji zwłok (badań autopsyjnych) należą:

  • autopsje (wykonanie, napisanie rozpoznania i protokołu),
  • autopsje pełne z rozpoznaniem (wykonanie +/- 10 bloków, ocena oraz podsumowanie anatomo-kliniczne.)

W zakładzie pracuje 4 lekarzy patomorfologów oraz 2 techników histopatologii.

Kontakt (pon-pt 8.00-14.00)

Kierownik: +48 22 31 86 395
Sekretariat: +48 22 31 86 292

e-mail: patomorfologia@szpitalczerniakowski.waw.pl

Zakład Patomorfologii pracuje od poniedziałku do piątku,w godzinachod 8.00 do 14.00.

Jak dojść do Zakładu Patomorfologii?

Jak dojść do Zakładu Patomorfologii