Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii, Nefrologii

Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii, Nefrologii
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii, Nefrologii

 

Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym, Pododdziałem Diabetologicznym, Pododdziałem Nefrologicznym i Stacją Dializ
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie
dr n. med. Micha
ł Lis
specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, diabetolog

Czytaj więcej

Zastępca Ordynatora
lek. med. Ewa Klamczyńska
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Zastępca Ordynatora
dr n.med. Tomasz Rusinowicz
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Koordynator Sali Intensywnego Nadzoru
lek. med. Tomasz Saniewski
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

 

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologicznym, Pododdziałem Diabetologicznym, Pododdziałem Nefrologicznym i Stacją Dializ jest ośrodkiem akredytowanym do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w zakresie chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii. W ramach Pododdziału Endokrynologicznego prowadzona jest diagnostyka chorób przysadki mózgowej, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, gonad, jak również zaburzeń metabolicznych tkanki kostnej. W obrębie Poddziału Diabetologicznego wykonujemy diagnostykę zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Prowadzimy leczenie różnych typów cukrzycy i jej powikłań. Ponadto Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii prowadzi projekty naukowe, której efektem są liczne artykuły publikowane w międzynarodowych czasopismach medycznych.

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Diabetologii, Nefrologii posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii i endokrynologii.

WYKAZ PROWADZONYCH PRAC NAUKOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU I KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII, NEFROLOGII SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO W WARSZAWIE

W oddziale pracuje 8 lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, nefrologii, kardiologii, pulmonologii oraz diabetologii, 8 lekarzy rezydentów oraz 44 pielęgniarek.

 

mgr Wioleta Słomka
Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich
 
 
 

Kontakt (pon-pt 8.00-15.00)

Ordynator/Sekretariat: +48 22 31 86 325
Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich: +48 22 31 86 329, +48 22 31 86 344

e-mail: sekretariat.wewnetrzny@szpitalczerniakowski.waw.pl

Oddział pracuje całodobowo, siedem dni w tygodniu.

Jak dojść do Oddziału Chorób Wewnętrznych?

Jak dojść na Oddział Chorób Wewnętrznych

Opublikowano 5 grudnia 2018, 18:23 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Jacek Pszonka