Specjalistyczna przychodnia przyszpitalna

WEJŚCIE OD UL. GÓRSKIEJ 18

 

mgr Agnieszka Konarzewska
Kierownik

Renata Kajak
Zastępca Kierownika
 

Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna udziela świadczeń medycznych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjentom posiadającym skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Głównym celem działania przychodni jest objęcie pacjentów kompleksową, specjalistyczną opieką medyczną. Przychodnia ściśle współpracuje z oddziałami szpitala, konsultują w niej lekarze pracujący w oddziałach szpitalnych Szpitala Czerniakowskiego, co daje gwarancję ciągłości leczenia prowadzonego przez tego samego specjalistę.

Po kwalifikacji do hospitalizacji i ustaleniu jej terminu, Przychodnia wykonuje wszystkie konieczne badania diagnostyczne, przeprowadza konsultacje anestezjologiczne jeszcze przed przyjęciem do oddziału zabiegowego i płynnie przejmuje opiekę nad pacjentem po jego wypisie. Dotyczy to również chorych przyjętych w SOR. Mają oni możliwość kontynuacji leczenia w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej.

Dużą grupę pacjentów stanowią chorzy onkologiczni. Przychodnia przeprowadza w ramach szybkiej terapii onkologicznej diagnostykę wstępną i pogłębioną, kieruje na konsylium, które odbywa się na terenie szpitala, w kolejnym etapie pacjent przekazywany jest do leczenia szpitalnego. Dzięki pracy koordynatora, pacjent nie czuje się opuszczony i zaniedbany w tak trudnych dla Niego chwilach.

Dla chorych zniecierpliwionych długimi kolejkami udostępniona została możliwość korzystania ze świadczeń komercyjnych. W przychodni realizowane są konsultacje profesorsko-ordynatorskie, prowadzone przez uznanych specjalistów, wykonywana jest diagnostyka – głównie okulistyczna oraz drobne zabiegi chirurgiczne.

Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna, posiada w swojej strukturze 11 poradni:

Rejestracja:+48 22 15 01 860,
Kierownik: +48 22 31 86 285

e-mail: rejestracja.przychodnia@szpitalczerniakowski.waw.pl

Godziny pracy rejestracji:

dni powszednie: 7.30 – 18.00,

WEJŚCIE OD UL. GÓRSKIEJ 18

Jak dojść do Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej?

Jak dojść do Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej

Opublikowano 5 grudnia 2018, 13:59 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Jacek Pszonka