Poradnia Diabetologiczna

W poradni prowadzone jest:

  • diagnozowanie i leczenie cukrzycy oraz chorób z nią związanych u osób dorosłych
  • diagnozowanie i opieka nad pacjentkami z cukrzycą ciążową
  • opieka nad pacjentami z cukrzycą typu 1 po ukończeniu 18 r.ż., zmieniających tryb opieki z pediatrycznej na internistyczną
  • leczenie cukrzycy z zastosowaniem najnowszych technik (pompy insulinowe, ciągłe monitorowanie glikemii)
  • planowanie opieki diabetologicznej
  • prowadzenie szkoleń dla osób z cukrzycą, edukacja diabetologiczna oraz konsultacje dietetyczne

Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

tel.: (22) 318 63 80

mail:  poradnia.diabetologiczna@szpitalczerniakowski.waw.pl

 

Dni i godziny pracy poradni:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-14:00
Środa 8:00-17:00
Czwartek 11:00-17:00
Piątek 8:00-14:00

 
 
 
Zespół medyczny poradni

dr n. med. Olga Turowska
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest renomowanym specjalistą oraz ekspertem w diagnostyce i leczeniu cukrzycy typu 1, cukrzycy typu 2 oraz cukrzycy ciążowej. W swojej pracy kładzie nacisk na indywidualne podejście do pacjenta, szanując jego unikalne potrzeby. Jest szczególnie zaangażowana w wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych, które obecnie mają duże zastosowanie w diabetologii i terapii cukrzycy. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz uczestnikiem licznych międzynarodowych zjazdów naukowych Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD), Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA) oraz Advanced Technologies & Treatments For Diabetes (ATTD). Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie terapii pompowej i ciągłych systemów monitorowania glikemii (m.in. Szkoła Pompowa PTD). Pracuje również jako wykładowca w tematyce nowoczesnych systemów monitorowania glikemii oraz nowoczesnej farmakoterapii cukrzycy. Biegle włada językiem angielskim.

lek. Dominika Cichońska-Musioł
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych
W 2014 r. ukończyła z wyróżnieniem kierunek lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W czasie studiów odbywała praktyki zagranicznie, między innymi na Litwie, we Włoszech i Słowenii. Biegle władam językiem angielskim.
Doświadczenia klinicznego nabierała pracując w warszawskich szpitalach (Szpital Bielański, Szpital Grochowski, Mazowiecki Szpital Bródnowski), gdzie w latach 2015 – 2021 ukończyła szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych, a 2021-2023 z diabetologii. Jej praktyka zawodowa obejmuje również pracę w poradni jako internista i lekarz POZ. Stale poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe na licznych sympozjach naukowych oraz kursach. Na co dzień oferuje kompleksową opiekę pacjentom ze wszystkimi typami cukrzycy, stanem przedcukrzycowym, otyłością. W swojej pracy zwraca uwagę na indywidualne podejście do pacjenta, ciepłą i przyjazną atmosferę w trakcie wizyt. Szeroko propaguje zalecenia medycyny stylu życia oraz najnowsze rekomendacje towarzystw naukowych.

lek. Katarzyna Wolder
diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalistka chorób wewnętrznych oraz diabetologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szpitalach warszawskich (Szpital Bielański, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Mazowiecki Szpital Bródnowski) oraz w ambulatoryjnej opiece internistycznej i diabetologicznej. Zajmuje się leczeniem pacjentów ze wszystkimi typami cukrzycy, stanem przedcukrzycowym oraz otyłością. Biegle włada językiem angielskim.

dr n. med. Monika Pliszka
edukator diabetologiczny
Adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym w 2011 r. obroniła pracę doktorską dotyczącą zaburzeń transportu glukozy do komórek. Od wielu lat zajmuje się edukacją diabetologiczną pacjentów z cukrzycą, otyłością, stanem przedcukrzycowym, zespołem metabolicznym oraz ich rodzin. Ukończyła certyfikowane kursy z zakresu systemów ciągłego monitorowania glikemii oraz pomp insulinowych. Przekazuje wiedzę jak postępować w cukrzycy, uczy pacjentów zarządzania cukrzycą, modyfikacji stylu życia, stosowania nowoczesnych technologii w leczeniu. Odznaczona medalem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków za duży wkład w edukację pacjentów. Z każdym pacjentem pracuje w sposób indywidualny, bo każda cukrzyca to inna historia życia.

Opublikowano 25 kwietnia 2024, 11:17 przez Jacek Pszonka

Ostatnia modyfikacja przez Jacek Pszonka