Oddział Neurologiczny

 

dr n. med. Jarosław Pniewski
Kierownik

Czytaj więcej

 

W Oddziale neurologicznym hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami układu nerwowego, z których istotną grupę stanowią chorzy z udarem mózgu. Pacjenci ci są hospitalizowani i leczeni w Pododdziale udarowym, w którym prowadzone jest leczenie udaru zgodnie z ogólnoświatowymi standardami. Wśród metod leczenia stosowane jest m. in. leczenie fibrynolityczne. Poza chorymi z udarem mózgu w oddziale są diagnozowani i leczeni chorzy z innymi schorzeniami układu nerwowego, między innymi z padaczką, chorobami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Oddział prowadzi leczenie stwardnienia rozsianego w ramach specjalnego programu lekowego, refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz leczenie botuliną, chorych z dystoniami ogniskowymi. Pracownie EEG i EMG oprócz badań dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu, wykonują również badania dla pacjentów innych podmiotów leczniczych na podstawie zawartych umów oraz dla pacjentów wykonujących świadczenia na zasadach komercyjnych.

Lekarze oddziału wykonują świadczenia również w Poradni neurologicznej Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej, gdzie pacjenci po zakończeniu hospitalizacji mogą kontynuować leczenie neurologiczne w trybie ambulatoryjnym.

Oddział neurologiczny posiada 42 łóżka w 14 salach dla pacjentów, w tym 16 łóżek w Pododdziale udarowym oraz pracownie: EEG, EMG i Dopplera.  Pododdział udarowy dysponuje 5-osobową salą intensywnego nadzoru neurologicznego.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu neurologii.

W Oddziale neurologicznym pracuje 20 lekarzy, w tym 14 ze specjalizacją z zakresu neurologii. W skład zespołu medycznego wchodzi także 2 neuropsychologów, neurologopeda oraz 30 pielęgniarek. Współpracuje z nimi doświadczona grupa 4 fizjoterapeutów z Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii.

Elżbieta Zwierzyńska
lek. med. Elżbieta Zwierzyńska
Zastępca Kierownika oddziału

mgr Joanna Pyrka
Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich

Kontakt (pon-pt 7.30-14.30):

Sekretariat/Kierownik: +48 22 31 86 386
Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich: +48 22 31 86 354

e-mail: neurologia@szpitalczerniakowski.waw.pl

Oddział pracuje całodobowo, siedem dni w tygodniu.

Jak dojść do Oddziału Neurologicznego?

Jak dojść na Oddział Neurologiczny?

Opublikowano 5 grudnia 2018, 18:26 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Aneta Wojciechowska