Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego

6  MLN  ZŁOTYCH

to wartość jaką otrzyma Szpital Czerniakowski sp. z o.o.
na realizację zadanie pn.

Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego

współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego

 

Całkowita wartość projektu wynosi 11 136 433,74 złotych, z czego 4 000 000,00 złotych to środki Województwa Mazowieckiego, a 2 000 000,00 złotych środki m.st. Warszawy.

Realizacja zadania „Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego” ma na celu zapewnienie pacjentom Szpitala Czerniakowskiego kompleksowej opieki medycznej, w szczególności w zakresie leczenia otyłości olbrzymiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez wprowadzenie projektu cyklicznego z zakresu obowiązkowych szkoleń personelu z zakresu resuscytacji wewnątrzszpitalnej. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w tym m. in. Pracowni Endoskopii, Bloku Operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Centralnej Sterylizatorni oraz przebudowę pomieszczeń starej auli i utworzenia powierzchni na gabinety lekarskie oraz Sali szkoleniowej.

Od początku realizacji projektu w 2022 roku:

 1. Wybudowano w systemie modułowym nowy budynek, który docelowo będzie wykorzystany dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej;
 2. Zakupiono sprzętu w celu wyposażenia Pracowni Endoskopii, w tym:
  • kolonoskop – 1 szt.,
  • gastroskop – 1 szt.,
  • szafa do przechowywania endoskopów – 1 szt.,
  • myjnia do endoskopów – 1 szt.,
  • diatermia – 1 szt.,
  • wózek do transportu chorych – 3 szt.

Zakupy wyposażenia Pracowni Endoskopii wyniosły 504 318,79 złotych.

W  2023 roku:

 1. Zakupiono sprzęt medyczny dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej o łącznej wartości 1 825 382,04 złotych, w tym:
  • zestaw do neurominitoringu śródoperacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii – 1 szt.;
  • stoły operacyjne dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii – 2 szt., Bloku Operacyjnego Okulistycznego – 1 szt. oraz Bloku Operacyjnego Chirurgii – 1 szt.
  • napędy ortopedyczneh protezowe dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii – 2 szt. ;
  • USG POC dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii – 1 szt.;
  • fantom ALS dla potrzeb Sali Szkoleniowej – 1 szt.;
  • głowę do intubacji dla potrzeb Sali Szkoleniowej – 1 szt.;
  • ramię do wkłuć dla potrzeb Sali Szkoleniowej – 1 szt.;
  • łóżko bariatryczne dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 12 szt.;
  • podnośnik dla pacjenta bariatrycznego dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 1 szt.;
  • krzesła bariatryczne dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 6 szt.
  • wózki do transportu chorych dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 2 szt.;
  • myjnię do narzędzi dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni – 1 szt.;
  • myjnię do obuwia dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni – 1 szt.
 1. Częściowo zmodernizowano pomieszczenia dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej na wartość 1 674 617,96 złotych, w tym :
  1. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową;
  2. Pełniono Nadzór autorski;
  3. Wykonano częściowo niżej wymienione roboty budowlano-montażowe:
 • Roboty budowlane: POZIOM „-1” (STAN SUROWY); POZIOM „0” (STAN WYKOŃCZENIOWY)
 1. Wykonanie posadzki na stropie w poziomie parteru wraz z izolacją
 2. Wykonanie nowych ścian działowych wraz z zabudową kanałów wentylacyjnych i instalacji wod-kan (silkat/gk)
 3. Wykonanie nowych posadzek z montażem wykładzin i płytek gresowych
 4. Montaż sufitów podwieszanych
 5. Wykonanie robót tynkarskich i okładzin ściennych z płytek glazurowych
 6. Montaż drzwi wewnętrznych
 7. Roboty malarskie
 8. Montaż elementów zabezpieczających (narożniki ochronne, odbojnice, taśmy)
 9. Montaż zabudów meblarskich
 • ROBOTY INSTALACYJNE: POZIOM”-1” (STAN SUROWY)|; POZIOM „0” (STAN WYKOŃCZENIOWY)
 1. Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych – przewody, puszki, trasy kablowe.
 2. Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych – montaż tzw. białego montażu (tablice, oprawy, gniazda, włączniki)
 3. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej – piony, poziomy, podejścia, zawory kulowe.
 4. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej – montaż tzw. białego montażu (armatura i urządzenia sanitarne, pochwyty, dozowniki, pojemniki, szczotki wieszaki, lustra, oznakowanie BHP i PPOŻ, tabliczki informacyjne)
 5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – tzw. biały montaż (grzejniki, zawory termostatyczne)
 6. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej – przewody spiro, kanały z blachy, tłumiki, filtry
 7. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej – tzw. biały montaż (centrala, nagrzewnica, zawory nawiewne i wyciągowe, kratki wentylacyjne, anemostaty)

Zaawansowanie rzeczowo -finansowe inwestycji (robót budowlanych) od początku budowy:  1.422.477,96 zł brutto (z czego 10.000 zł brutto za nadzór autorski) tj. 40,98%

 1. Pełniono nadzór inwestorski;

W kolejnych etapach zadania zaplanowano:

 1. Zakończenie robót budowlanych;
 2. Zakup pierwszego wyposażenia, w tym:
 • stół konferencyjny – 1szt.;
 • krzesła konferencyjne – 30 szt.;
 • sprzęt audiowizualny – 1 kpl. ( w tym: laptop, projektor, mikrofon);
 • system nagłośnienia Sali – 1 kpl.

 

Opublikowano 21 lutego 2023, 15:10
Ostatnia modyfikacja