Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego

6  MLN  ZŁOTYCH

to wartość jaką otrzyma Szpital Czerniakowski sp. z o.o.
na realizację zadanie pn.

Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego

współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego

 

Całkowita wartość projektu wynosi 10 985 143,74 złotych, z czego 4 000 000,00 złotych to środki Województwa Mazowieckiego, a 2 000 000,00 złotych środki m.st. Warszawy.

Realizacja zadania „Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego” ma na celu zapewnienie pacjentom Szpitala Czerniakowskiego kompleksowej opieki medycznej, w szczególności w zakresie leczenia otyłości olbrzymiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez wprowadzenie projektu cyklicznego z zakresu obowiązkowych szkoleń personelu z zakresu resuscytacji wewnątrzszpitalnej. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w tym m. in. Pracowni Endoskopii, Bloku Operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Centralnej Sterylizatorni oraz przebudowę pomieszczeń starej auli i utworzenia powierzchni na gabinety lekarskie oraz Sali szkoleniowej.

Od początku realizacji projektu w 2022 roku:

 1. Wybudowano w systemie modułowym nowy budynek, który docelowo będzie wykorzystany dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej;
 2. Zakupiono sprzętu w celu wyposażenia Pracowni Endoskopii, w tym:
  • kolonoskop – 1 szt.,
  • gastroskop – 1 szt.,
  • szafa do przechowywania endoskopów – 1 szt.,
  • myjnia do endoskopów – 1 szt.,
  • diatermia – 1 szt.,
  • wózek do transportu chorych – 3 szt.

Zakupy wyposażenia Pracowni Endoskopii wyniosły 504 318,79 złotych.

W kolejnych etapach zadania zaplanowano:

 1. Modernizację pomieszczeń dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej o łącznej planowanej wartości 3 691 285,00 złotych :
  1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
  2. Nadzór autorski;
  3. Roboty budowlano-montażowe, w tym:
   • roboty ogólnobudowlane: rozbiórka konstrukcji lekkiej auli; demontaż stolarki i ślusarki wewnętrznej, sufitów, okładzin, armatury i instalacji; rozbiórka ścian wewnętrznych; rozbiórka stropu; przebicia pod nowe otwory; rozbiórka kanałów technologicznych; osuszenie, odgrzybienie, iniekcja i izolacja ścian fundamentowych; roboty konstrukcyjne; warstwy podposadzkowe piwnicy; montaż ścianek działowych; tynki; posadzki wykończenie; zabezpieczenia (narożniki, odbojnice, taśmy); sufity; drzwi wewnętrzne aluminiowe;
   • instalacje sanitarne: instalacja wentylacji z chłodzeniem, instalacja klimatyzacji; instalacja wod-kan; instalacja c.o.; wyposażenie sanitariatów;
   • instalacje elektryczne i teletechniczne: rozdzielnice; instalacja oświetlenia; instalacja odbiorów siłowych; uziemienia i połączenia wyrównawcze; instalacja telefoniczna i komputerowa; instalacja p.poż.; instalacja domofonowa i kontrola dostępu;
  4. Nadzór inwestorski;
  5. Zakup pierwszego wyposażenia, w tym: stół konferencyjny – 1szt.; krzesła konferencyjne – 30 szt.; sprzęt audiowizualny – 1 kpl. ( w tym: laptop, projektor, mikrofon); System nagłośnienia Sali – 1 kpl.
 2. Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej o łącznej planowanej wartości 1 808 715,00 złotych, w tym:
  • zestawu do neurominitoringu śródoperacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii – 1 szt.;
  • stołów operacyjnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii – 2 szt., Bloku Operacyjnego Okulistycznego – 1 szt. oraz Bloku Operacyjnego Chirurgii – 1 szt.
  • napędów ortopedycznych protezowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedii – 2 szt. ;
  • USG POC dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii – 1 szt.;
  • fantomu ALS dla potrzeb Sali Szkoleniowej – 1 szt.;
  • głowy do intubacji dla potrzeb Sali Szkoleniowej – 1 szt.;
  • ramienia do wkłuć dla potrzeb Sali Szkoleniowej – 1 szt.;
  • łóżek bariatrycznych dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 12 szt.;
  • podnośnika dla pacjenta bariatrycznego dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 1 szt.;
  • krzeseł bariatrycznych dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 6 szt.
  • wózków do transportu chorych dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej – 2 szt.;
  • myjni do narzędzi dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni – 1 szt.;
  • myjni do obuwia dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni – 1 szt.

 

Opublikowano 21 lutego 2023, 15:10
Ostatnia modyfikacja