Pododdział Chirurgii Onkologicznej

KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ UCZELNI ŁAZARSKIEGO

prof. nadzw. dr hab. med. Zoran Stojčev

Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej

Kierownik Pododdziału Chirurgii Onkologicznej
Koordynator Zarządu ds. Onkologii

Zoran Stojčev ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu w Bratysławie w 1988 r. Po rocznym stażu w Bratysławie rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Słupsku. Kolejno zdobywał stopnie specjalizacji w chirurgii ogólnej – w 1991r. pierwszy stopień, a w 1995 r. uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. W tym samym roku zdobył również tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej. W 2000 r. obronił pracę doktorską w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1997 r. utworzył i objął stanowisko Ordynatora na wydzielonym z Chirurgii ogólnej, Oddziale Chirurgii Onkologicznej szpitala w Słupsku. Następnie w roku 2010 r. objął stanowisko Ordynatora połączonych Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej oraz Chirurgii Onkologicznej. Stanowisko to pełnił do lutego 2016 r.
W 2016r. pracował przez kilka miesięcy w Londynie w prestiżowym Szpitalu Imperial College.
Po wygraniu konkursu objął stanowisko Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach gdzie pracował do 2021 roku.
W międzyczasie organizował Chirurgię Onkologiczną w Radomskim Centrum Onkologii i wybrał RCO, jako stałe miejsce pracy. Cztery lata był Dyrektorem Medycznym.
Odbył wiele staży i kursów w najbardziej renomowanych ośrodkach w kraju i za granicą, takich jak:

 • Department of Surgery, Seoul National University Hospital;
 • Szpital Imperial College w Londynie;
 • St Mark’s Hospital w Londynie;
 • Szpital Toranomon w Tokyo;
 • Szpitale w Bordeaux, Berlinie i Madrycie;
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej w Gdańsku, Centrum Onkologii w Warszawie, Krakowie, Gliwicach;

W pracy zawodowej łączy aktywność chirurgiczną z prowadzeniem projektów naukowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych, dotyczących aspektów klinicznych schorzeń leczonych na prowadzonych przez niego oddziałach. Mimo różnorodnych wyzwań, jakie przed sobą stawia, znajduje także czas na działalność dydaktyczną. Przez wiele lat wykładał chirurgię na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Słupsku i prowadził też zajęcia dla studentów medycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez 5 lat był Kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Katowicach.
W 2021 roku wybrał Radomskie Centrum Onkologii jako główne miejsce pracy gdzie tworzył chirurgie onkologiczną od podstaw.
W 2021 roku pod jego Kierownictwem Szpital uzyskał międzynarodowy certyfikat ,,Breast Cancer Unit,,
Jest członkiem towarzystw naukowych:

 • European Society of Surgical Oncology;
 • Towarzystwa Chirurgów Polskich;
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej;
 • Polskiego Towarzystwa Badań Raka Piersi;

W latach 2002 – 2012 i ponownie od 2016 – 2022 roku był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Członek zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Od 2013 r. przez dwie kadencje był przewodniczącym Gdańskiego Oddziału TCHP.
W 2002 r. zorganizował VIII zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Ustce i od tego czasu przewodniczy organizacji corocznych konferencji naukowo szkoleniowych pod nazwą “Usteckie Dni Onkologiczne”. Zorganizował 20 konferencji.
W 2015 r. obronił pracę habilitacyjną na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym pt. „Markery molekularne w raku żołądka”.
Podczas swego ponad 30-letniego doświadczenia zawodowego wykonał kilka tysięcy  dużych operacji, początkowo zabiegi z zakresie chirurgii ogólnej, a później z zakresu chirurgii onkologicznej. Wykonał setki operacji resekcji żołądka z powodu raka, liczne resekcje trzustki, przełyków i wątrób. Niezliczoną ilość operacji jelita grubego metodą klasyczną, a od wielu lat wykonuje większość operacji raka odbytnicy metodą laparoskopową.
Co roku wykonywał setki zabiegów z powodu raka piersi wraz z zabiegami rekonstrukcji szczególnie jednoczasowe. Jako pierwszy na Pomorzu rozpoczął leczenie oszczędzające raka piersi w 1996 roku.
Rekonstrukcje piersi jednoczasowo lub  odroczone z implantami lub własnych tkanek wykonuje od 2000 roku.
Szczególny istotnie dla niego jest szkolenie młodych lekarzy. Pod jego kierownictwem kilka osób ukończyło specjalizacje z chirurgii onkologicznej i z chirurgii ogólnej. Organizował liczne warsztaty chirurgiczne dla lekarzy z całego kraju, na których dzielił się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami chirurgicznymi, szczególnie z zakresie chirurgii piersi, przełyku, żołądka, trzustki, jelita grubego i tarczycy. Jest ekspertem krajowym w wielu dziedzinach i bierze czynny udział w ustalaniu standardów leczenia onkologicznego.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” 2008;
 • Medal Kombatantów i Więźniów Politycznych 2014;
 • Laureat konkursu „Lekarz roku 2016”;
 • Laureat konkursu „Osobowość Roku 2016”;
 • Honorowy Obywatel Gminy Ustka; 2016
 • Srebrny Medal Rydygiera 2021

Działalność lecznicza pododdziału

Leczenie chorób nowotworowych prowadzone jest w sposób skoordynowany, w oparciu o nowoczesne standardy leczenia, w ścisłej współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytutem Badawczym. Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, Pracownią Endoskopii i Laboratorium Analitycznym, co pozwala na nowoczesną, szybką i dokładną diagnostykę.

 

Konsylium onkologiczne

Pacjent, u którego lekarz podejrzewa nowotwór złośliwy, diagnozowany jest w najszybszym możliwym czasie. Po uzyskaniu potwierdzenia rozpoznania nowotworu prowadzone jest leczenie w sposób skoordynowany. Zakładana jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) oraz przeprowadzana pełna diagnostyka pogłębiona. Karta DiLO uzupełniana jest przez poszczególnych lekarzy specjalistów na wszystkich etapach diagnozowania oraz leczenia pacjenta, dzięki czemu wszelkie informacje o nim znajdują się w jednym miejscu. Decyzje terapeutyczne u każdego chorego z rozpoznanym nowotworem podejmowane są w trybie konsylium onkologicznego, w którym uczestniczą lekarze wielu specjalności m.in. chirurg onkolog, onkolog, radioterapeuta, radiodiagnosta, także psycholog i fizjoterapeuta.

Konsylia prowadzone są wspólnie z Narodowym Instytutem Onkologii.

W trakcie konsylium chory badany, omawiane są wyniki badań i na ich podstawie podejmowane są konkretne decyzje terapeutyczne. Pacjent w trakcie leczenia jest  przypisany do koordynatora leczenia, który ułatwia pacjentowi przejście przez kolejne etapy terapii.
Leczenie chirurgiczne prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów chirurgii onkologicznej, na nowoczesnym bloku operacyjnym.

 

Procedury z zakresu chirurgii onkologicznej:

 1. Leczenie zmian łagodnych i złośliwych piersi:
 • tumorektomia
 • kwadrantektomia
 • biopsja węzła wartownika jak i limfadenektomia
 • leczenie oszczędzające raka piersi (BCT)
 • zabiegi onkoplastyczne:
  • amputacja piersi z jednoczasową rekonstrukcją
  • rekonstrukcja piersi odroczona, z własnych tkanek
  • profilaktyczna mastektomia z jednoczasową rekonstrukcją
 • biopsja stereotaktyczna
 • biopsja mammotomiczna.
 1. Operacje tarczycy:
 • operacje raków tarczycy (całkowite wycięcie tarczycy z limfadenektomią centralną i boczną szyi)
 • reoperacje tarczycy (wznowa wola łagodnego, radykalizacja leczenia po niedoszczętnym wycięciu tarczycy z powodu raka)
 • wola guzowatego łagodnego.
 1. Zabiegi operacyjne na przewodzie pokarmowym:
 • resekcje przełyku – zarówno przezrozworowe jak i radykalne resekcje z trójpolową limfadenektomią, w przypadkach zmian złośliwych
 • resekcje żołądka – zarówno całkowite radykalne resekcje z limfadenektomią D2 (ewentualnie D3), jak i resekcje częściowe
 • operacje trzustki – pankreatoduodenektomia sposobem Whiplle’a, totalna pankreatektomia, dystalne resekcje trzustki
 • operacje jelita grubego – zarówno częściowe resekcje okrężnicy, jak również operacje guzów odbytnicy
 • przednie wycięcie odbytnicy, brzuszno- kroczowe/krzyżowe wycięcie odbytnicy z zachowaniem zasad Total Mesorectal Excision (TME); zabiegi te wykonywane są metodą klasyczną, jak i techniką laparoskopową
 • guzy miednicy małej, w tym ginekologia onkologiczna
 • operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych
 • operacje guzów pęcherzyka żółciowego.
 1. Zabiegi w obrębie skóry:
 • wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych
 • zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej: płaty i przeszczepy skóry
 • leczenie czerniaka skóry:
  • biopsja wycinająca zmian podejrzanych
  • mikrostopniowanie II po potwierdzeniu czerniaka wraz z biopsją węzła wartowniczego.

Rejestracja pod nr tel.: +48 606 901 537; +48 506 293 666, w dni robocze od 8.00 do 15.00
Sekretariat nr tel.: +48 789 057 920, w dni robocze od 8.00 do 15.00

Opublikowano 24 sierpnia 2023, 11:39 przez Jacek Pszonka

Ostatnia modyfikacja przez Jacek Pszonka