Termin składania ofert do dnia 10.01.2020r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 10.01.2020r. o godz: 10:15

UWAGA!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 13.01.2020r. do godz: 12:00

Termin otwarcia ofert dnia 13.01.2020r. o godz: 12:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 10.01.2020r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert  dnia 10.01.2020r. o godz: 11:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!

Termin składania ofert do dnia 13.01.2020r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert  dnia 13.01.2020r. o godz: 11:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!

Termin składania ofert do dnia 16.01.2020r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert  dnia 16.01.2020r. o godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 30.12.2019r do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 30.12.2019r. 0 godzinie 11.15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 30.12.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 30.12.2019r., godz. 10:15

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 07.01.2020r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 07.01.2020r., godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Załączniki

Termin składania ofert: 20 grudnia 2019 roku, do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 20 grudnia 2019 roku, o godz. 11.15

Wyjaśnienia treści SIWZ!!!

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert!

Nowy termin składania ofert: 23 grudnia 2019 roku, do godz. 11.00

Nowy termin otwarcia ofert: 23 grudnia 2019 roku, o godz. 11.15

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 20.12.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 20.12.2019r godz: 10:15

Zmiana terminu

Termin składania ofert do dnia 23.12.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 23.12.2019r godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert: 16 grudnia 2019 roku do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 16 grudnia 2019 roku o godz. 11.15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 18.12.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 18.12.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 16.12.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 16.12.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 03.12.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 03.12.2019r., godz. 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

Termin składania ofert do dnia 05.12.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 05.12.2019r. godz: 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

Termin składania ofert do dnia 09.12.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 09.12.2019r. godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 29.11.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 29.11.2019r. godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 29.11.2019r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 29.11.2019r godz: 11;15

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 02.12.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 02.12.2019r godz: 10;15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 29.11.2019r. do godziny 12:00

Termin otwarcia ofert dnia 29.11.2019r., godz. 12:15

Załączniki

Termin składania ofert: 28 listopada 2019 roku do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2019 roku o godz. 11.15

Zmiana terminu składania ofert!!!:

Termin składania ofert: 3 grudnia 2019 roku do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 3 grudnia 2019 roku o godz. 10.15

Sprostowanie: Adres e-mail do wizji lokalnej: bot@szpitalczerniakowski.waw.pl

Zmiana terminu składania ofert!!!:

Termin składania ofert: 6 grudnia 2019 roku do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2019 roku o godz. 10.15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 20.11.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 20.11.2019r., godz. 10:15

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 22.11.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 22.11.2019r., godz. 10:15

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 25.11.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 25.11.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert: 4 listopada 2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 4 listopada 2019 roku o godz. 10:15

Wizja lokalna: 29 października 2019 roku o godz. 12:00

Termin składania ofert: 7 listopada 2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 7 listopada 2019 roku o godz. 10:15

Zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert: 8 listopada 2019 roku do godz. 10:00

Termin składania ofert: 8 listopada 2019 roku do godz. 10:00

Odpowiedzi na pytania!!!

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki