Termin składania ofert do dnia 10.01.2020r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 10.01.2020r. o godz: 10:15

UWAGA!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 13.01.2020r. do godz: 12:00

Termin otwarcia ofert dnia 13.01.2020r. o godz: 12:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 10.01.2020r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert  dnia 10.01.2020r. o godz: 11:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!

Termin składania ofert do dnia 13.01.2020r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert  dnia 13.01.2020r. o godz: 11:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!

Termin składania ofert do dnia 16.01.2020r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert  dnia 16.01.2020r. o godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 30.12.2019r do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 30.12.2019r. 0 godzinie 11.15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 30.12.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 30.12.2019r., godz. 10:15

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 07.01.2020r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 07.01.2020r., godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Załączniki

Termin składania ofert: 20 grudnia 2019 roku, do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 20 grudnia 2019 roku, o godz. 11.15

Wyjaśnienia treści SIWZ!!!

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert!

Nowy termin składania ofert: 23 grudnia 2019 roku, do godz. 11.00

Nowy termin otwarcia ofert: 23 grudnia 2019 roku, o godz. 11.15

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 20.12.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 20.12.2019r godz: 10:15

Zmiana terminu

Termin składania ofert do dnia 23.12.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 23.12.2019r godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert: 16 grudnia 2019 roku do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 16 grudnia 2019 roku o godz. 11.15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 18.12.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 18.12.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 16.12.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 16.12.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 03.12.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 03.12.2019r., godz. 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

Termin składania ofert do dnia 05.12.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 05.12.2019r. godz: 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

Termin składania ofert do dnia 09.12.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 09.12.2019r. godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 29.11.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 29.11.2019r. godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 29.11.2019r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 29.11.2019r godz: 11;15

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 02.12.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 02.12.2019r godz: 10;15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 29.11.2019r. do godziny 12:00

Termin otwarcia ofert dnia 29.11.2019r., godz. 12:15

Załączniki

Termin składania ofert: 28 listopada 2019 roku do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2019 roku o godz. 11.15

Zmiana terminu składania ofert!!!:

Termin składania ofert: 3 grudnia 2019 roku do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 3 grudnia 2019 roku o godz. 10.15

Sprostowanie: Adres e-mail do wizji lokalnej: bot@szpitalczerniakowski.waw.pl

Zmiana terminu składania ofert!!!:

Termin składania ofert: 6 grudnia 2019 roku do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2019 roku o godz. 10.15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 20.11.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 20.11.2019r., godz. 10:15

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 22.11.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 22.11.2019r., godz. 10:15

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 25.11.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 25.11.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert: 4 listopada 2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 4 listopada 2019 roku o godz. 10:15

Wizja lokalna: 29 października 2019 roku o godz. 12:00

Termin składania ofert: 7 listopada 2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 7 listopada 2019 roku o godz. 10:15

Zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert: 8 listopada 2019 roku do godz. 10:00

Termin składania ofert: 8 listopada 2019 roku do godz. 10:00

Odpowiedzi na pytania!!!

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 31.10.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 31.10.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Dostawa produktów leczniczych ( sprawa 62/2019)

Termin składania ofert do dnia 29.10.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 29.10.2019r. godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 21.10.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 21.10.2019r godz: 10:15

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 24.10.2019 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 24.10.2019 r. godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 18.10.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 18.10.2019r. godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 18.10.2019 do godziny 10:00

Otwarcie ofert dnia 18.10.2019, godz. 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 23.10.2019 do godziny 10:00

Otwarcie ofert dnia 23.10.2019, godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 07.10.2019 do godziny 10:00

Otwarcie ofert dnia 07.10.2019 godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert: 26.09.2019 r. do godz. 11.00;

Termin otwarcia ofert: 26.09.2019 r. o godz. 11.15.

Nowy termin składania ofert: 30.09.2019 r. do godz. 11.00;

Nowy termin otwarcia ofert: 30.09.2019 r. o godz. 11.15.

Zmiana terminu składania ofert!!!

Odpowiedzi na pytania!!!

Nowy termin składania ofert: 02.10.2019 r. do godz. 10.00.

Nowy termin otwarcia ofert: 02.10.2019 r. o godz. 10.15.

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu Nr 4!!!

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia: 27.09.2019r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu:27.09.2019r do godz. 10:15

Nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert do dnia: 08.10.2019r do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert w dniu: 08.10.2019r do godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert: 18 września 2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 18 września 2019 r. o godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert!

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 20.09.2019 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 20.09.2019 r. godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert!

Załączniki

Termin składania ofert: do dnia 13 września 2019 roku do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: dnia 13 września 2019 roku o godz. 12.15

Unieważnienie postępowania!!!

Załączniki

Termin składania ofert: 06.09.2019 r. do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 06.09.2019 r. o godz. 10.15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 06.09.2019r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 06.09.2019r. godz: 11:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 10.09.2019r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 10.09.2019r godz: 11:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 28.08.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 28.08.2019r. godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 22.08.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 22.08.2019r godz: 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 28.08.2019r do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 28.08.2019r godz: 11:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 21.08.2019 r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 21.08.2019 r. godz: 10:15

Wyjaśnienia treści SIWZ!!!

Załączniki

Składanie ofert do dnia 20.08.2019 r., do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 20.08.2019 r., godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert: 19.08.2019 r., godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 19.08.2019 r., godz. 11.15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu Nr 5!!!

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych!!!

Załączniki

Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 19.08.2019 r. godz. 10.15

Termin składania ofert : 21.08.2019r godz: 12:00

Termin otwarcia ofert : 21.08.2019r. godz: 12:15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 12.08.2019 r. do godziny 12:00

Otwarcie ofert w dniu 12.08.2019 r., godz. 12:15

Załączniki

Termin składania ofert: 12 sierpnia 2019 roku, godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2019 roku, godz 10:15

Termin składania ofert : 16 sierpnia 2019 , godz: 10:00

Termin otwarcia ofert : 16 sierpnia 2019 roku, godz: 10:15

Zmiana terminu składania ofert!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert : 21.08.2019r do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert: 21.08.2019r godz: 11:15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 20.08.2019 r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 20.08.2019 r., godz. 11:15

 

Termin składania ofert do dnia 13.08.2019 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 13.08.2019 r., godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 09.08.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 09.08.2019roku o godz. 10:15

NOWY TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 12.08.2019 roku do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert w dniu 12.08.2019roku o godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia: 08.08.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 08.08.2019 roku o godz. 10:15

NOWY TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia: 13.08.2019 roku do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert w dniu: 13.08.2019 roku o godz. 11:15

Załączniki

Termin składania ofert: do dnia 06.08.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 06.08.2019 roku o godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert: 2 sierpnia 2019 roku, godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 2 sierpnia 2019 roku, godz. 10:15

Odpowiedzi na pytania!

Informacja z otwarcia!

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 31.07.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 31.07.2019 roku o godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 29.07.2019 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 29.07.2019 r., godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 25.07.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 25.07.2019r., godz. 10:15

Załączniki

UWAGA!!!! NOWY TERMIN!!!

Termin składania ofert do dnia 30.07.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 30.07.2019r., godz. 10:15

 

Termin składania ofert do dnia 23.07.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 23.07.2019r., godz. 10:15

Załączniki

UWAGA!! ZMIANA TERMINU OTWARCIA

Termin składania ofert do dnia 24.07.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 24.07.2019r godz: 10:15

Termin składania ofert do dnia 22.07.2019r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 22.07.2019r godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 19.07.2019r do godz: 12:00

Termin otwarcia ofert w dniu 19.07.2019r godz: 12:15

Informacja z otwarcia ofert!

Unieważnienie postępowania!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 09.07.2019r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 09.07.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00

Postępowanie przetargowe o wartości nieprzekraczającej 30.000 Euro, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Załączniki

Termin składania ofert 01.07.2019r. godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 01.07.2019r godz: 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 28.06.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 28.06.2019 roku o godz. 10:15

NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 01.07.2019 roku do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert w dniu 01.07.2019 roku o godz. 10:45

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 26.06.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 26.06.2019 roku o godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 02.07.2019r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 02.07.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 25.06.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 25.06.2019 roku o godz. 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 27.06.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 27.06.2019 roku o godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 10.15.

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych!

Unieważnienie wyboru P.7!

Zawiadomienie o powtórnym wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 7!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 13.06.2019 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 13.06.2019 r. godz. 10:15

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert do dnia 17.06.2019 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 17.06.2019 r. godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert upływa w dniu 4 czerwca 2019 roku o godzinie 10.30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 roku o godzinie 10.45

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 10.30

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 roku o godzinie 10.45

Odpowiedzi na pytania!

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 06.06.2019 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 06.06.2019 r. godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 24.04.2019 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 24.04.2019 roku godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 17.04.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 17.04.2019r. godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 15.04.2019r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert dnia 15.04.2019r. godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 11.04.2019roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.04.2019roku o godz. 10:15

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert do dnia 15.04.2019 roku do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 15.04.2019 roku o godz. 11:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 25.03.2019r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 25.03.2019r godz. 10:15

 

Termin składania ofert do dnia 09.04.2019r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 09.04.2019r. godz. 11:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 21.03.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.03.2019r. godz. 10:15

 

Nowy termin składania ofert do dnia 29.03.2019 do godziny 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 29.03.2019 godz 10:15

 

Nowy termin składania ofert do dnia 08.04.2019r. do godziny 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 08.04.2019r. godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 11.02.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.02.2019r. godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 12.02.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 12.02.2019r. o godz. 10:15

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 30.01.2019 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 30.01.2019 r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
PlikOpisWielkość plikuOstatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania 2.pdfOdpowiedzi na pytania cz.2202 Kb25.01.2019 12:36
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania.pdfOdpowiedzi na pytania cz.1551 Kb25.01.2019 12:36
Zapisz ten plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdfogłoszenie o zamówieniu428 Kb18.01.2019 12:22
Zapisz ten plik (SIWZ_01.2019.pdf)SIWZ_01.2019.pdfSIWZ 01.2019893 Kb18.01.2019 12:21
Zapisz ten plik (Zał. nr 1.6 do SIWZ_01.Druk oferty i ośw.doc)Zał. nr 1.6 do SIWZ_01.Druk oferty i ośw.doczałącznik nr 1.6 do SIWZ104 Kb18.01.2019 12:21
Zapisz ten plik (Zał. nr 2_01.Oświadczenie  z  art 25 a ust 1.doc)Zał. nr 2_01.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doczałącznik nr 2 do SIWZ107 Kb18.01.2019 12:21
Zapisz ten plik (Zał. nr 3 do SIWZ_Formularz a-c..xls)Zał. nr 3 do SIWZ_Formularz a-c..xlszałącznik nr 3 do SIWZ 56 Kb18.01.2019 12:20
Zapisz ten plik (Zał. nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf)Zał. nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdfzałącznik nr 4 do SIWZ522 Kb18.01.2019 12:12
Zapisz ten plik (Zał. nr 5 do SIWZ_01.Ośw._Grupa Kapitałowa.doc)Zał. nr 5 do SIWZ_01.Ośw._Grupa Kapitałowa.doczałącznik nr 5 do SIWZ66 Kb18.01.2019 12:11

Załączniki