Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i/lub w czasie dyżuru przez lekarzy specjalistów z I i II stopniem specjalizacji oraz lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata) w zakresie medycyny ratunkowej, chirurgii, anestezjologii, chorób wewnętrznych oraz lekarzy systemu w rozumieniu  art. 57 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT-SOR.pdf)Ogłoszenie o wyborze ofert   130 Kb 16.02.2018 09:20
Zapisz ten plik (Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018.pdf)Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018r   162 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Ogłoszenie - Zał. Nr 1.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie   136 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Regulamin Pracy Komisji Konkursowej - Zał. Nr 2.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   318 Kb 01.02.2018 14:59
Zapisz ten plik (4. Formularz ofertowy - zał. nr 3.doc)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   55 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Zał Nr. 4.pdf)Załącznik nr 4 – SWKO   733 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Umowa - Zał. Nr 5.pdf)Załącznik nr 5 – Umowa   1314 Kb 01.02.2018 14:57

Termin składania ofert do dnia 11.01.2019 r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.01.2019 r. o godzinie 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 - Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf)Załącznik Nr 5 – Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf   1298 Kb 21.12.2018 08:19
Zapisz ten plik (Załacznik Nr 4 - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Załacznik Nr 4 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf   642 Kb 21.12.2018 08:19
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna.docx)Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna.docx   28 Kb 21.12.2018 08:18
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 2 - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf)Załącznik Nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf   305 Kb 21.12.2018 08:18
Zapisz ten plik (Ogłoszenie konkursu ofert na świadczena zdrowotne w SOR.pdf)Ogłoszenie konkursu ofert na świadczena zdrowotne w SOR.pdf   131 Kb 21.12.2018 08:17

Termin składania ofert do dnia 19.12.2018 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 19.12.2018 r.  godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 511 Kb 20.12.2018 08:40
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 478 Kb 19.12.2018 11:38
Zapisz ten plik (Odpowiedzi II.pdf)Odpowiedzi na pytania II   214 Kb 13.12.2018 13:40
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   225 Kb 12.12.2018 11:06
Zapisz ten plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 412 Kb 06.12.2018 08:55
Zapisz ten plik (SIWZ_90.2018.pdf)SIWZ_90.2018.pdf SIWZ 90.2018 888 Kb 06.12.2018 08:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 90. Druk oferty i ośw (1).doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ – 90. Druk oferty i ośw (1).doc załącznik nr 1.6.7 do SIWZ 100 Kb 06.12.2018 08:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc załącznik nr 2 do SIWZ 106 Kb 06.12.2018 08:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_pak.1-Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ_pak.1-Formularz a-c.xls załącznik nr 3 do SIWZ – pakiet 1 62 Kb 06.12.2018 08:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_pak.2-Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ_pak.2-Formularz a-c.xls załącznik nr 3 do SIWZ – pakiet 2 264 Kb 06.12.2018 08:51
Zapisz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf)załącznik nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 568 Kb 06.12.2018 08:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 66 Kb 06.12.2018 08:45

Termin składania ofert do dnia 08.01.2019r. do godz: 10:00

Termin otarcia ofert dnia 08.01.2019r. godz: 10:15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie  e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem:https://szpitalczerniakowski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/.

Termin składania ofert do dnia 28.11.2018r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 28.11.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyborze .pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   508 Kb 07.12.2018 11:39
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   452 Kb 28.11.2018 11:44
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania cz. II   220 Kb 20.11.2018 12:29
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania 1.pdf)Odpowiedzi na pytania cz. I   496 Kb 20.11.2018 12:28
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   415 Kb 14.11.2018 13:40
Zapisz ten plik (Siwz pdf.pdf)SIWZ   950 Kb 14.11.2018 13:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 1.6 do SIWZ_88.Druk oferty i ośw..doc)Załacznik nr 1.6 do SIWZ   89 Kb 14.11.2018 13:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   113 Kb 14.11.2018 13:39
Zapisz ten plik (Zał. nr 3 do SIWZ_88.Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz a-c   81 Kb 14.11.2018 13:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   541 Kb 14.11.2018 13:38
Zapisz ten plik (Zał. nr 5 do SIWZ_Ośw_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   66 Kb 14.11.2018 13:38

Termin składania ofert do 30.11.2018 do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 30.11.2018 godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 506 Kb 06.12.2018 14:19
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert.pdf Protokół z otwarcia ofert 421 Kb 30.11.2018 11:34
Zapisz ten plik (ZMIANA.Zał.nr 1.6 do SIWZ_Druk oferty i ośw..doc)ZMIANA.Zał.nr 1.6 do SIWZ_Druk oferty i ośw..doc załącznik nr 1i 6 do SIWZ – ZMIANA 101 Kb 20.11.2018 11:54
Zapisz ten plik (ZMIANA.Zał. nr 4 do SIWZ_83.projekt umowy.pdf)ZMIANA.Zał. nr 4 do SIWZ_83.projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ – Zmiana 516 Kb 20.11.2018 11:53
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)odpowiedzi na pytania.pdf Odpowiedzi na pytania 910 Kb 20.11.2018 11:04
Zapisz ten plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 415 Kb 13.11.2018 11:35
Zapisz ten plik (SIWZ_83.2018.pdf)SIWZ_83.2018.pdf SIWZ 83.2018 850 Kb 13.11.2018 11:35
Zapisz ten plik (Załącznik 3B_pak_1 do SIWZ_83 Parametry techniczne graniczne.docx)Załącznik 3B_pak_1 do SIWZ_83 Parametry techniczne graniczne.docx załącznik nr 3B do SIWZ 21 Kb 13.11.2018 11:35
Zapisz ten plik (Załącznik 3B_pak_2 do SIWZ_83 Parametry techniczne graniczne.docx)Załącznik 3B_pak_2 do SIWZ_83 Parametry techniczne graniczne.docx załącznik nr 3B do SIWZ 21 Kb 13.11.2018 11:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ – Druk oferty i ośw..doc załącznik nr 1i 6 do SIWZ 101 Kb 13.11.2018 11:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc załącznik nr 2 do SIWZ 98 Kb 13.11.2018 11:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3A do SIWZ_Form.a-c_pak1.xls)Załącznik nr 3A do SIWZ_Form.a-c_pak1.xls załącznik nr 3A do SIWZ 48 Kb 13.11.2018 11:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3A do SIWZ_Form.a-c_pak2.xls)Załącznik nr 3A do SIWZ_Form.a-c_pak2.xls załącznik nr 3A do SIWZ 53 Kb 13.11.2018 11:33
Zapisz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 515 Kb 13.11.2018 11:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 68 Kb 13.11.2018 11:33

Termin składania ofert do 23.11.2018 do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 23.11.2018 godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 495 Kb 04.12.2018 08:54
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert.pdf Protokół z otwarcia ofert 408 Kb 23.11.2018 11:32
Zapisz ten plik (ZMIANA.Zał. nr 3.2 do SIWZ_OPZ.doc)ZMIANA.Zał. nr 3.2 do SIWZ_OPZ.doc załącznik nr 3.2 do SIWZ – Zmiana 69 Kb 21.11.2018 07:46
Zapisz ten plik (ZMIANA.Zał. nr 4_86.Projekt umowy.pdf)ZMIANA.Zał. nr 4_86.Projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ – Zmiana 1013 Kb 21.11.2018 07:45
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania cz.2.pdf)odpowiedzi na pytania cz.2.pdf Odpowiedzi na pytania cz.2 256 Kb 20.11.2018 11:06
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania cz.1.pdf)odpowiedzi na pytania cz.1.pdf Odpowiedzi na pytania cz.1 2637 Kb 20.11.2018 11:06
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 418 Kb 12.11.2018 14:32
Zapisz ten plik (SIWZ_86.2018.pdf)SIWZ_86.2018.pdf SIWZ 86.2018 892 Kb 12.11.2018 14:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ – Druk Oferty i Ośw.doc załącznik nr 1i 6 do SIWZ 125 Kb 12.11.2018 14:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc załącznik nr 2 do SIWZ 126 Kb 12.11.2018 14:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Formularz ilościowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Formularz ilościowo-cenowy.xls załącznik nr 3.1 do SIWZ 52 Kb 12.11.2018 14:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 do SIWZ - OPZ.doc)Załącznik nr 3.2 do SIWZ – OPZ.doc załącznik nr 3.2 do SIWZ 69 Kb 12.11.2018 14:29
Zapisz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 1013 Kb 12.11.2018 14:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 66 Kb 12.11.2018 14:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 – Zobowiazanie innego Podmiotu.docx Załącznik nr 7 do SIWZ 15 Kb 12.11.2018 14:28

Termin składania ofert do 14.11.2018 do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 14.11.2018 godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 472 Kb 29.11.2018 14:13
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert.pdf Protokół z otwarcia ofert 269 Kb 14.11.2018 11:38
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf ogłoszenie o zamówieniu 409 Kb 31.10.2018 14:12
Zapisz ten plik (SIWZ 85.2018.pdf)SIWZ 85.2018.pdf SIWZ 85.2018 882 Kb 31.10.2018 14:12
Zapisz ten plik (Załacznik nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załacznik nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls załącznik nr 3 do SIWZ 76 Kb 31.10.2018 14:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - 85.Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ – 85.Druk Oferty i Ośw.doc załącznik nr 1 i 6 do SIWZ 107 Kb 31.10.2018 14:10
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - 85.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 – 85.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc załącznik nr 2 do SIWZ 106 Kb 31.10.2018 14:10
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 561 Kb 31.10.2018 14:10
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 67 Kb 31.10.2018 14:10

Termin składania ofert do dnia 04.12.2018r. do godz: 10;00

Termin otwarcia ofert dnia 04.12.2018r. godz: 10:15

ZMIANA TERMINU

Termin składania ofert do dnia 14.12.2018r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 14.12.2018r. o godz: 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia.lampa.84.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert   288 Kb 14.12.2018 11:22
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   506 Kb 03.12.2018 11:08
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _29.11.2018.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane   81 Kb 29.11.2018 10:40
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji   1502 Kb 27.11.2018 14:11
Zapisz ten plik (zmiana terminu.pdf)Zmiana terminu   312 Kb 27.11.2018 14:10
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Załącznik Nr 3 do SIWZ_Parametry tech..doc)Zmodyfikowany Załacznik nr 3 do SIWZ- Parametry techniczne   130 Kb 05.11.2018 12:44
Zapisz ten plik (odp+modyfikacja .pdf)Odpowiedzi na pytania + modyfikacja   514 Kb 05.11.2018 12:43
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   181 Kb 22.10.2018 09:58
Zapisz ten plik (JEDZ EPSD.zip)JEDZ EPSD   88 Kb 22.10.2018 09:57
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   797 Kb 22.10.2018 09:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ_84.Druk Oferty i Ośw.doc)Załacznik nr 1.6.7 do SIWZ   120 Kb 22.10.2018 09:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ _Wzór JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do Siwz   190 Kb 22.10.2018 09:56
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 do SIWZ_Parametry tech..doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   110 Kb 22.10.2018 09:51
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_84.Projekt Umowy.doc.pdf)Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ   339 Kb 22.10.2018 09:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   65 Kb 22.10.2018 09:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ   148 Kb 22.10.2018 09:44

Termin składania ofert do dnia 30.11.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 30.11.2018r. godz: 10:15

ZMIANA TERMINU

Termin składania ofert do dnia 14.12.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 14.12.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.stol.82.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert   285 Kb 14.12.2018 11:18
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ_Parametry tech. graniczne.doc)Zmodyfikowany Załacznik nr 3 do SIWZ- Parametry techniczne   157 Kb 03.12.2018 11:02
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf)Zmodyfikowany załacznik nr 4 do SIWZ- projekt umowy   521 Kb 03.12.2018 11:01
Zapisz ten plik (oDPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf)Odpowiedzi na pytania   1708 Kb 03.12.2018 10:57
Zapisz ten plik (ogłoszenie o sprostowaniu opublikowanepdf.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu – opublikowane   166 Kb 26.11.2018 08:40
Zapisz ten plik (ogłoszenie o sprostowaniu.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji   1441 Kb 21.11.2018 08:19
Zapisz ten plik (zmiana terminu.pdf)Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert   312 Kb 21.11.2018 08:19
Zapisz ten plik (Ogłoszenie opublikowane.pdf)Ogłoszenie   183 Kb 17.10.2018 09:31
Zapisz ten plik (EPSD JEDZ.zip)JEDZ   88 Kb 17.10.2018 09:31
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   802 Kb 17.10.2018 09:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ_82.Druk Oferty i Ośw.doc)Załacznik nr 1.6.7 do SIWZ   121 Kb 17.10.2018 09:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ _Wzór JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   190 Kb 17.10.2018 09:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Parametry tech. graniczne.doc)ZAłącznik nr 3 do SIWZ   155 Kb 17.10.2018 09:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_82.Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   339 Kb 17.10.2018 09:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   65 Kb 17.10.2018 09:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.pdf)Załacznik nr 8 do SIWZ   148 Kb 17.10.2018 09:24

Termin składania ofert do dnia 22.11.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 22.11.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   592 Kb 22.11.2018 12:53
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   1544 Kb 15.11.2018 09:49
Zapisz ten plik (Ogłoszenie opublikowane.pdf)Ogłoszenie   190 Kb 12.10.2018 10:04
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   946 Kb 12.10.2018 10:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 60.Druk oferty i ośw.doc)Załacznik nr 1.6.7 do SIWZ   105 Kb 12.10.2018 10:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4.pdf)Załacznik nr 4 do SIZW   560 Kb 12.10.2018 10:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załacznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 12.10.2018 09:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załacznik nr 3.1 do SIWZ   38 Kb 12.10.2018 09:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 do SIWZ _Formularz cenowy .xls)Załącznik nr 3.2 do SIWZ   66 Kb 12.10.2018 09:58
Zapisz ten plik (Załacznik nr 3.3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załacznik nr 3.3 do SIWZ   60 Kb 12.10.2018 09:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załacznik nr 5 – Ośw. Grupa Kapitałowa   65 Kb 12.10.2018 09:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf)Załacznik nr 8 do SIWZ   145 Kb 12.10.2018 09:56

termin składania ofert do dnia 19.10.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 19.10.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (wybór.pdf)Zawiadomienie o wynikach postępowania – pakiet nr 1 523 Kb 14.12.2018 08:42
Zapisz ten plik (wyniki.pdf)Zawiadomienie o wynikach postępowania – pakiet 2,3,4,5 i 6 722 Kb 23.11.2018 13:42
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert 562 Kb 19.10.2018 11:38
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania II.pdf)Odpowiedzi na pytania cz. II 510 Kb 16.10.2018 10:04
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania .pdf)Odpowiedzi na pytania 968 Kb 16.10.2018 09:02
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie BZP 453 Kb 09.10.2018 07:41
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ 959 Kb 09.10.2018 07:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6 do SIWZ_80.Druk oferty i ośw..doc)Załacznik nr 1.6 do SIWZ 101 Kb 09.10.2018 07:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załacznik nr 2 do SIWZ 98 Kb 09.10.2018 07:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz a-c 185 Kb 09.10.2018 07:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4.pdf)Załącznik nr 4 – Projekt umowy 526 Kb 09.10.2018 07:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załacznik nr 5 – Ośw. Grupa Kapitałowa 65 Kb 09.10.2018 07:39

Termin składania ofert do dnia 12.10.2018 do godz. 10:00

Otwarcie ofert w dniu 12.10.2018 o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 471 Kb 31.10.2018 13:37
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   268 Kb 12.10.2018 10:47
Zapisz ten plik (ZMIANA.Zał. nr 3 do SIWZ_79 Parametry tecH..docx)Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ   30 Kb 09.10.2018 07:26
Zapisz ten plik (zmiana załącznik nr 4.pdf)Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ- Projekt umowy   525 Kb 09.10.2018 07:25
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   2493 Kb 09.10.2018 07:24
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 410 Kb 28.09.2018 06:58
Zapisz ten plik (SIWZ_79.2018.pdf)SIWZ_79.2018.pdf SIWZ 79.2018 884 Kb 28.09.2018 06:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - 79.Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ – 79.Druk Oferty i Ośw.doc załącznik nr 1 i 6 do SIWZ 112 Kb 28.09.2018 06:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - 79.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 – 79.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc załącznik nr 2 do SIWZ 106 Kb 28.09.2018 06:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_79 Parametry techniczne graniczne.docx)Załącznik nr 3 do SIWZ_79 Parametry techniczne graniczne.docx załącznik nr 3 do SIWZ 28 Kb 28.09.2018 06:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ_projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 525 Kb 28.09.2018 06:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 67 Kb 28.09.2018 06:56

Termin składania ofert do dnia 01.10.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 01.10.2018 r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 464 Kb 03.10.2018 07:08
Zapisz ten plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 305 Kb 01.10.2018 11:48
Zapisz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ - ZMIANA.pdf)załącznik nr 4 do SIWZ – ZMIANA.pdf załącznik nr 4 do SIWZ – Zmiana 3605 Kb 26.09.2018 10:07
Zapisz ten plik (załącznik nr 3 do SIWZ-ZMIANA.pdf)załącznik nr 3 do SIWZ-ZMIANA.pdf załącznik nr 3 do SIWZ – Zmiana 833 Kb 26.09.2018 10:07
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania..pdf)Odpowiedzi na pytania..pdf Odpowiedzi na pytania 518 Kb 26.09.2018 10:04
Zapisz ten plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 408 Kb 20.09.2018 08:07
Zapisz ten plik (SIWZ_78.2018.pdf)SIWZ_78.2018.pdf SIWZ 78.2018 880 Kb 20.09.2018 08:07
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - 78.Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ – 78.Druk Oferty i Ośw.doc załącznik nr 1 i 6 do SIWZ 108 Kb 20.09.2018 08:07
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - 78.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 – 78.Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc załącznik nr 2 do SIWZ 106 Kb 20.09.2018 08:06
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_78 Parametry techniczne graniczne.docx)Załącznik nr 3 do SIWZ_78 Parametry techniczne graniczne.docx załącznik nr 3 do SIWZ 23 Kb 20.09.2018 08:06
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_78 Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ_78 Projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 525 Kb 20.09.2018 08:06
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 67 Kb 20.09.2018 08:05

Termin składania ofert  do 25.10.2018 do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 25.10.2018 godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 708 Kb 13.11.2018 12:47
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postepowania_pak.2.pdf)zawiadomienie o wyniku postepowania_pak.2.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania_pakiet nr 2 264 Kb 31.10.2018 13:44
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 308 Kb 25.10.2018 11:58
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 190 Kb 17.09.2018 09:49
Zapisz ten plik (SIWZ 72.2018.pdf)SIWZ 72.2018.pdf SIWZ 72.2018 887 Kb 17.09.2018 09:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 72. Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ – 72. Druk oferty i ośw.doc załącznik nr 1.6.7 do SIWZ 107 Kb 17.09.2018 09:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.72.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.72.doc załącznik nr 2 do SIWZ 191 Kb 17.09.2018 09:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.72.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz a-c.72.xls załącznik nr 3 do SIWZ 62 Kb 17.09.2018 09:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.72.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.72.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 356 Kb 17.09.2018 09:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 65 Kb 17.09.2018 09:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.pdf załącznik nr 8 do SIWZ 222 Kb 17.09.2018 09:46

Termin składania ofert do dnia 25.10.2018 do godziny 11:00

Otwarcie ofert 25.10.2018 o godz. 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 474 Kb 14.11.2018 07:47
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 283 Kb 25.10.2018 11:59
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 182 Kb 17.09.2018 09:57
Zapisz ten plik (SIWZ 73.2018.pdf)SIWZ 73.2018.pdf SIWZ 73.2018 885 Kb 17.09.2018 09:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 73. Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ – 73. Druk oferty i ośw.doc załącznik nr 1.6.7 do SIWZ 106 Kb 17.09.2018 09:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.73.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.73.doc załącznik nr 2 do SIWZ 191 Kb 17.09.2018 09:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.73.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz a-c.73.xls załącznik nr 3 do SIWZ 59 Kb 17.09.2018 09:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.73.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.73.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 357 Kb 17.09.2018 09:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - 73.Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – 73.Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 60 Kb 17.09.2018 09:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_73.Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ_73.Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf załącznik nr 8 do SIWZ 289 Kb 17.09.2018 09:54

Termin składania ofert do dnia 25.10.2018 do godz. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 25.10.2018 o godz. 12:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 704 Kb 13.11.2018 12:45
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 274 Kb 25.10.2018 12:40
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   607 Kb 05.10.2018 10:56
Zapisz ten plik (modyfikacja formularza a-c.pdf)modyfikacja formularza a-c.pdf Modyfikacja załącznika nr 3 do SIWZ 1195 Kb 01.10.2018 14:04
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 183 Kb 17.09.2018 10:02
Zapisz ten plik (SIWZ 74.2018.pdf)SIWZ 74.2018.pdf SIWZ 74.2018 884 Kb 17.09.2018 10:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 74. Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ – 74. Druk oferty i ośw.doc załącznik nr 1.6.7 do SIWZ 106 Kb 17.09.2018 10:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.74.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.74.doc załącznik nr 2 do SIWZ 190 Kb 17.09.2018 10:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.74.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz a-c.74.xls załącznik nr 3 do SIWZ 73 Kb 17.09.2018 10:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.74.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.74.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 353 Kb 17.09.2018 10:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - 74.Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – 74.Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 60 Kb 17.09.2018 10:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_74.Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ_74.Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf załącznik nr 8 do SIWZ 213 Kb 17.09.2018 10:00

Termin składania ofert do dnia 26.10.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 26.10.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Wybór.pdf)Zawiadomienie o wynikach postępowania   591 Kb 27.11.2018 10:09
Zapisz ten plik (informacja z otarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   491 Kb 26.10.2018 11:34
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   1223 Kb 19.10.2018 08:10
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   192 Kb 14.09.2018 12:36
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   885 Kb 14.09.2018 12:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 76.Druk oferty i ośw.doc)Zmodyfikowany załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   108 Kb 14.09.2018 12:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - 76.JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 14.09.2018 12:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - 76.Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   55 Kb 14.09.2018 12:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_76.projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   231 Kb 14.09.2018 12:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 14.09.2018 12:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_76.Instrukcja JEDZ.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ   212 Kb 14.09.2018 12:32

Termin składania ofert 29.10.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 29.10.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (wybór.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   741 Kb 27.11.2018 11:09
Zapisz ten plik (Informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   525 Kb 29.10.2018 11:32
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   853 Kb 19.10.2018 07:41
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   189 Kb 14.09.2018 12:52
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   885 Kb 14.09.2018 12:51
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 77.Druk oferty i ośw.doc)Załączni nr 1.6.7 do SIWZ   107 Kb 14.09.2018 12:50
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - 77.JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do Siwz   187 Kb 14.09.2018 12:50
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_77.Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   42 Kb 14.09.2018 12:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_77.projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   226 Kb 14.09.2018 12:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_77.Ośw._Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 14.09.2018 12:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_77.Instrukcja JEDZ.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ   212 Kb 14.09.2018 12:48

Termin składania ofert do dnia 20.09.2018r. do godz: 10:00

termin otwarcia ofert dnia 20.09.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   500 Kb 09.10.2018 09:16
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   447 Kb 20.09.2018 10:20
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania III - na strone.pdf)Odpowiedzi na pytania cz.III   282 Kb 17.09.2018 11:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_75.Ośw._Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ_75.Ośw._Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 61 Kb 13.09.2018 13:54
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na strone 2.pdf)Odpowiedzi na pytania cz. II   233 Kb 13.09.2018 11:24
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na strone 1.pdf)Odpowiedzi na pytania cz.I   491 Kb 13.09.2018 11:24
Zapisz ten plik (Ogłoszenie BPZ.pdf)Ogłoszenie BZP   415 Kb 10.09.2018 12:46
Zapisz ten plik (SIWZ PDF.pdf)SIWZ   971 Kb 10.09.2018 12:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - 75.Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ   96 Kb 10.09.2018 12:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 10.09.2018 12:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_75.Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   38 Kb 10.09.2018 12:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_75.projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   225 Kb 10.09.2018 12:45

Termin składania ofert do dnia 17.09.2018 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 17.09.2018 r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku.pdf)zawiadomienie o wyniku.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 476 Kb 20.09.2018 13:41
Zapisz ten plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 275 Kb 17.09.2018 11:31
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania.pdf Odpowiedzi na pytania 540 Kb 13.09.2018 10:48
Zapisz ten plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu 406 Kb 05.09.2018 08:14
Zapisz ten plik (SIWZ.70.2018.pdf)SIWZ.70.2018.pdf SIWZ 70.2018 996 Kb 05.09.2018 08:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6 do SIWZ_70.Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ_70.Druk oferty i ośw..doc załącznik nr 1.6. do SIWZ 93 Kb 05.09.2018 08:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc załącznik nr 2 do SIWZ 106 Kb 05.09.2018 08:13
Zapisz ten plik (załącznik nr 3- Formularz asortymentowo-cenowy.xls)załącznik nr 3- Formularz asortymentowo-cenowy.xls załącznik nr 3 do SIWZ 88 Kb 05.09.2018 08:13
Zapisz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ-projekt umowy.pdf)załącznik nr 4 do SIWZ-projekt umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 524 Kb 05.09.2018 08:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 65 Kb 05.09.2018 08:12
Zapisz ten plik (załącznik nr 7a-7f do SIWZ-wzory druków.pdf)załącznik nr 7a-7f do SIWZ-wzory druków.pdf Załącznik nr 7 do SIWZ 930 Kb 05.09.2018 08:12

Termin składania ofert do dnia 13.09.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 13.09.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Wybór.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniekszej oferty   522 Kb 26.09.2018 09:53
Zapisz ten plik (inf z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   456 Kb 13.09.2018 10:51
Zapisz ten plik (Odpowiedzi 2.pdf)Odpowiedzi na pytania II   214 Kb 10.09.2018 12:19
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   580 Kb 05.09.2018 13:14
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   422 Kb 03.09.2018 13:34
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   964 Kb 03.09.2018 13:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6 do SIWZ_71.Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ   100 Kb 03.09.2018 13:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 03.09.2018 13:33
Zapisz ten plik (Zalacznik nr 3_ 71.Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   49 Kb 03.09.2018 13:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_71.projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   224 Kb 03.09.2018 13:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 03.09.2018 13:32

Termin składania ofert do dnia:10.10.2018 do godz.10:00

Otwarcie ofert w dniu 10.10.2018 godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   257 Kb 11.10.2018 13:06
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)odpowiedzi na pytania.pdf Odpowiedzi na pytania 539 Kb 17.09.2018 10:29
Zapisz ten plik (SIWZ_69.2018..pdf)SIWZ_69.2018..pdf SIWZ 69.2018 794 Kb 30.08.2018 10:10
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieaniu opublik..pdf)Ogłoszenie o zamówieaniu opublik..pdf ogłoszenie o zamówieniu 122 Kb 30.08.2018 10:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ_69.Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ_69.Druk Oferty i Ośw.doc załącznik nr 1.6.7 do SIWZ 120 Kb 30.08.2018 10:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ _Wzór JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ _Wzór JEDZ.doc załącznik nr 2 do SIWZ 190 Kb 30.08.2018 10:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ _Parametry graniczne.docx)Załącznik nr 3 do SIWZ _Parametry graniczne.docx załącznik nr 3 do SIWZ 32 Kb 30.08.2018 10:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_69.Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ_69.Projekt Umowy.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 397 Kb 30.08.2018 10:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 60 Kb 30.08.2018 10:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf załącznik nr 8 do SIWZ 216 Kb 30.08.2018 10:01

Termin składania ofert do dnia: 09.10.2018 do godz. 10:00

Otwarcie ofert w dniu 09.10.2018 godz. 10:15

ZMIANA TERMINU

Termin składania ofert do dnia : 12.10.2018r. do godz: 11:00

Otwarcia ofert dnia 12.10.2018r. godz: 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 497 Kb 29.10.2018 12:20
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   464 Kb 12.10.2018 11:41
Zapisz ten plik (opublikowane ogłoszene o sprostowaniu.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu – opublikowane   163 Kb 10.10.2018 08:04
Zapisz ten plik (odpowiedzi na strone.pdf)Odpowiedzi na pytania + modyfikacja   2214 Kb 05.10.2018 10:39
Zapisz ten plik (ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji   1480 Kb 05.10.2018 10:38
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)Zmodyfikowany załacznik nr 4 do SIWZ- projekt umowy   573 Kb 05.10.2018 10:38
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu opubl..pdf)Ogłoszenie o zamówieniu opubl..pdf ogłoszenie o zamówieniu 140 Kb 29.08.2018 10:03
Zapisz ten plik (SIWZ 68.2018..pdf)SIWZ 68.2018..pdf SIWZ 68.2018 876 Kb 29.08.2018 10:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 68. Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ – 68. Druk oferty i ośw.doc załącznik nr 1.6.7 do SIWZ 107 Kb 29.08.2018 10:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.doc załącznik nr 2 do SIWZ 190 Kb 29.08.2018 10:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.68.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz a-c.68.xls załącznik nr 3 do SIWZ 138 Kb 29.08.2018 10:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.68.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.68.pdf załącznik nr 4 do SIWZ 357 Kb 29.08.2018 10:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc załącznik nr 5 do SIWZ 60 Kb 29.08.2018 10:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf załącznik nr 8 do SIWZ 214 Kb 29.08.2018 10:00

Termin składania ofert do dnia 17.08.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 17.08.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-08-20 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   533 Kb 20.08.2018 10:52
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   288 Kb 20.08.2018 06:29
Zapisz ten plik (Ogłoszenie PDF.pdf)Ogłoszenie   436 Kb 27.07.2018 12:37
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   914 Kb 27.07.2018 12:37
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_1_Druk oferty.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ   40 Kb 27.07.2018 12:37
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_2_osw_z_art_25_a_ust_1.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ   51 Kb 27.07.2018 12:36
Zapisz ten plik (Załacznik nr 3 - Przedmiar korytarz.pdf)Załącznik nr 3 – Korytarz   2271 Kb 27.07.2018 12:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Przedmiar endoskopia.pdf)Załącznik nr 3 – Endoskopia   5336 Kb 27.07.2018 12:36
Zapisz ten plik (Załaznik nr 4 - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   519 Kb 27.07.2018 12:35
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5_STWiORB.pdf)Załącznik nr 5 do SIWZ   6846 Kb 27.07.2018 12:35
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 6_Rzut A.pdf)Załącznik nr 6 – rzut A   599 Kb 27.07.2018 12:33
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 6_Rzut B.pdf)Załącznik nr 6 – rzut B   493 Kb 27.07.2018 12:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 7 do SIWZ   61 Kb 27.07.2018 12:31
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_8_zobowiazanie_innego_Podmiotu.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   18 Kb 27.07.2018 12:31

Termin składania ofert do dnia 06.09.2018 r. do godz: 10:00

Termin składania ofert do dnia 10.09.2018 r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 06.09.2018 r. godz: 10:15

Termin otwarcia ofert 10.09.2018 r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-09-10 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   486 Kb 10.09.2018 11:54
Zapisz ten plik (Protokoł z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert   456 Kb 10.09.2018 10:24
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II   195 Kb 06.09.2018 14:26
Zapisz ten plik (2018-09-06 Odpowiedzi na pytania i modyf. SIWZ.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana SIWZ   1263 Kb 06.09.2018 14:26
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu   846 Kb 31.08.2018 08:21
Zapisz ten plik (2018-08-31 Modyfikacja SIWZ.pdf)Modyfikacja SIWZ   348 Kb 31.08.2018 08:21
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_8_zobowiazanie_innego_Podmiotu.docx)Załącznik Nr 8_Zobowiązanie innego Podmiotu   18 Kb 21.08.2018 09:18
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik Nr 7_Oświadczenie Grupa Kapitałowa   66 Kb 21.08.2018 09:17
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 6_Rzut B.pdf)Załącznik Nr 6_Rzut B   493 Kb 21.08.2018 09:17
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 6_Rzut A.pdf)Załącznik Nr 6_Rzut A   599 Kb 21.08.2018 09:17
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5_STWiORB.pdf)Załącznik Nr 5_STWiORB   6846 Kb 21.08.2018 09:16
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4_Projekt umowy.pdf)Załącznik Nr 4_Projekt umowy   296 Kb 21.08.2018 09:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Przedmiar endoskopia.pdf)Załącznik Nr 3_Przedmiar endoskopia   5336 Kb 21.08.2018 09:16
Zapisz ten plik (Załacznik nr 3 - Przedmiar korytarz.pdf)Załącznik Nr 3_Przedmiar korytarz   2271 Kb 21.08.2018 09:16
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_2_osw_z_art_25_a_ust_1.docx)Załącznik nr 2_Oświadczenie z art. 25 a ust. 1   51 Kb 21.08.2018 09:15
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_1_Druk oferty.docx)Załącznik Nr 1_Druk oferty   40 Kb 21.08.2018 09:14
Zapisz ten plik (SIWZ 67.Endo. i Kor. D.pdf)SIWZ.67.2018   533 Kb 21.08.2018 09:14
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.67.2018.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   6464 Kb 21.08.2018 09:14

Termin składania ofert do dnia 29.08.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 29.08.2018 r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku.pdf)zawiadomienie o wyniku.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 461 Kb 31.08.2018 07:56
Zapisz ten plik (Protokoł z otwarcia ofert_66.2018.pdf)Protokoł z otwarcia ofert_66.2018.pdf Protokół z otwarcia ofert 280 Kb 29.08.2018 10:30
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)odpowiedzi na pytania.pdf Odpowiedzi na pytania 302 Kb 22.08.2018 13:52
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu   418 Kb 17.08.2018 08:38
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   955 Kb 17.08.2018 08:38
Zapisz ten plik (Zalacznik nr 3_ Formularz cenowy.xls)załącznik nr 3 do SIWZ   53 Kb 17.08.2018 08:38
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6. do SIWZ   104 Kb 17.08.2018 08:38
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)załącznik nr 2 do SIWZ   112 Kb 17.08.2018 08:37
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4_Projekt umowy.pdf)załącznik nr 4 do SIWZ   530 Kb 17.08.2018 08:37
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)załącznik nr 5 do SIWZ   65 Kb 17.08.2018 08:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)załącznik nr 7 do SIWZ   17 Kb 17.08.2018 08:36

Termin składania ofert: do 24 sierpnia 2018 do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 24 sierpnia 2018 o godz. 13.00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie Rozstrzygnięcie konkursu.pdf)Ogłoszenie Rozstrzygnięcie konkursu.pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 79 Kb 28.08.2018 13:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 - Wzór Umowy.pdf)Wzór umowy   888 Kb 07.08.2018 14:01
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4 - SWKO.pdf)SWKO   650 Kb 07.08.2018 14:00
Zapisz ten plik (Formularz ofertowy - wersja edytowalna.docx)Formularz ofertowy wersja edytowalna   26 Kb 07.08.2018 14:00
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy.pdf)Formularz ofertowy pdf   322 Kb 07.08.2018 14:00
Zapisz ten plik (Załacznik Nr 2- Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Regulamin pracy Komisji Konkursowej   311 Kb 07.08.2018 13:59
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.pdf)Ogłoszenie o konkursie   124 Kb 07.08.2018 13:59

Termin składania ofert do dnia 31.08.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 31.08.2018r godz: 10:15

ZMIANA TERMINU

Termin składania ofert do dnia 14.09.2018r. do godz: 10:00

Termin składania ofert dnia 14.09.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (wybór.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniekszej oferty   863 Kb 06.11.2018 12:13
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   782 Kb 14.09.2018 11:08
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane.pdf)Opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu   163 Kb 05.09.2018 13:29
Zapisz ten plik (unieważnienie.pdf)Unieważnienie postępowania w pakiecie nr 6 i 6A   550 Kb 03.09.2018 13:24
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o sprostowaniu robocze.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji   1317 Kb 28.08.2018 11:03
Zapisz ten plik (Odpoiedzi na strone.pdf)Odpowiedzi na pytania cz.II +modyfikacja   560 Kb 28.08.2018 11:03
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ - 60.doc)Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ   178 Kb 28.08.2018 11:02
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Zał.. 3.6 A.xls)Zmodyfikowany załącznik nr 3.6A do SIWZ   40 Kb 28.08.2018 11:01
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Zał. 3.6.xls)Zmodyfikowany Załącznik nr 3.6 do SIWZ   44 Kb 28.08.2018 11:01
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany załącznik nr 3.4.xls)Zmodyfikowany Załącznik nr 3 dla pakietu nr 4   35 Kb 07.08.2018 12:00
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania + modyfikacja SIWZ   490 Kb 07.08.2018 11:58
Zapisz ten plik (Ogłoszenie opublikowane.pdf)Ogłoszenie   193 Kb 23.07.2018 10:17
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   188 Kb 23.07.2018 10:16
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   936 Kb 23.07.2018 10:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 60.Druk oferty i ośw.doc)Załacznik nr 1.6.7 do SIWZ   105 Kb 23.07.2018 10:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   107 Kb 23.07.2018 10:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - 60.projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   384 Kb 23.07.2018 10:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 23.07.2018 10:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ   212 Kb 23.07.2018 10:12

Termin składania ofert: do dnia 07.08.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 07.08.2018 r. o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-08-08 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   485 Kb 08.08.2018 11:02
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert   276 Kb 07.08.2018 10:16
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_7_zobowiazanie_innego_Podmiotu.docx)Załącznik Nr 7_Zobowiązanie innego Podmiotu   18 Kb 19.07.2018 06:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik Nr 6_Oświadczenie_Grupa kapitałowa   66 Kb 19.07.2018 06:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_STWiORB.pdf)Załącznik Nr 5_STWiORB   2636 Kb 19.07.2018 06:11
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_4_64.Projekt umowy.pdf)Załącznik Nr 4_Projekt umowy   312 Kb 19.07.2018 06:11
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Przedmiar.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ _Przedmiar   2106 Kb 19.07.2018 06:11
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_2_osw_z_25a.docx)Załącznik nr 2_Ośwwiadczenie z art. 25 a ust. 1   51 Kb 19.07.2018 06:10
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_1_Druk oferty 64.docx)Załącznik Nr 1_Druk oferty   38 Kb 19.07.2018 06:10
Zapisz ten plik (SIWZ 64 konserwacja budowlana.pdf)SIWZ.64.2018   517 Kb 19.07.2018 06:09
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   274 Kb 19.07.2018 06:09

Termin składania ofert: do dnia 28.08.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 28.08.2018 r. o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-09-10 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   454 Kb 10.09.2018 09:50
Zapisz ten plik (Protokol z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert   282 Kb 28.08.2018 10:15
Zapisz ten plik (JEDZ EPSD.zip)EPSD JEDZ   90 Kb 16.07.2018 06:23
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.pdf)Załącznik Nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ   147 Kb 16.07.2018 06:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik Nr 5 do SIWZ_Ośw._Grupa Kapitałowa   66 Kb 16.07.2018 06:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_62.Projekt Umowy.pdf)Załącznik Nr 4_Projekt umowy   336 Kb 16.07.2018 06:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_USG-4 głowice.doc)Załącznik Nr 3 do SIWZ_OPZ   223 Kb 16.07.2018 06:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ _Wzór JEDZ.doc)Załącznik Nr 2 do SIWZ_Wzór JEDZ   189 Kb 16.07.2018 06:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ_62.Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7_Druk oferty   121 Kb 16.07.2018 06:19
Zapisz ten plik (SIWZ_62.2018.pdf)SIWZ_62.2018   503 Kb 16.07.2018 06:18
Zapisz ten plik (2018-OJS134-304849-pl.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   124 Kb 16.07.2018 06:18

Termin składania ofert: do dnia 24.08.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 24.08.2018 r. o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (wybór 1-8.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiet 1-8   836 Kb 28.09.2018 09:57
Zapisz ten plik (wybór.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pakiet nr 3   441 Kb 20.09.2018 12:47
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.52.2018.pdf)Protokół z otwarcia ofert   749 Kb 24.08.2018 10:19
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   1028 Kb 16.08.2018 11:24
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018   292 Kb 16.07.2018 07:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie_Grupa Kapitałowa   60 Kb 16.07.2018 07:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_52.projekt umowy.pdf)Załącznik Nr 4_Projekt umowy   224 Kb 16.07.2018 07:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_52.Formularz a-c.xls)Załącznik Nr 3 do SIWZ_Formularz asortymentowo-cenowy   76 Kb 16.07.2018 07:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ _Wzór JEDZ   187 Kb 16.07.2018 07:24
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik Nr 1.6.7 do SIWZ_Druk oferty   101 Kb 16.07.2018 07:24
Zapisz ten plik (SIWZ 52.2018.pdf)SIWZ_52.2018   468 Kb 16.07.2018 07:22
Zapisz ten plik (2018-OJS134-304952-pl.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   198 Kb 16.07.2018 07:21

Termin składania ofert: do dnia 27.08.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 27.08.2018 r. o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   1303 Kb 04.10.2018 09:32
Zapisz ten plik (Unieważnienie.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pakiet 12,16 i 19   250 Kb 31.08.2018 11:10
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert 1007 Kb 27.08.2018 10:22
Zapisz ten plik (odpowiedzi pdf.pdf)Odpowiedzi na pytania   8922 Kb 20.08.2018 11:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018   212 Kb 16.07.2018 07:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie_Grupa Kapitałowa   60 Kb 16.07.2018 07:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_53.projekt umowy.pdf)Załącznik Nr 4_Projekt umowy   229 Kb 16.07.2018 07:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.xls)Załącznik Nr 3 do SIWZ_Formularz asortymentowo-cenowy   124 Kb 16.07.2018 07:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ _Wzór JEDZ   187 Kb 16.07.2018 07:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 53.Druk oferty i ośw.doc)Załącznik Nr 1.6.7 do SIWZ_Druk oferty   115 Kb 16.07.2018 07:29
Zapisz ten plik (SIWZ 53.2018.pdf)SIWZ_53.2018   506 Kb 16.07.2018 07:29
Zapisz ten plik (2018-OJS134-304827-pl.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   335 Kb 16.07.2018 07:29

Termin składania ofert: do dnia 01.08.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 01.08.2018 r. o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 485 Kb 03.08.2018 10:28
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   280 Kb 01.08.2018 09:45
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_8_zobowiazanie_innego_Podmiotu.docx)Załącznik Nr 8_Zobowiązanie innego Podmiotu   18 Kb 11.07.2018 10:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik Nr 7_Oświadczenie Grupa Kapitałowa   66 Kb 11.07.2018 10:57
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 6_Rzuty.pdf)Załącznik Nr 6_Rzuty   626 Kb 11.07.2018 10:57
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5_STWiORB Przychodnia.pdf)Załącznik Nr 5_STWiORB   6926 Kb 11.07.2018 10:56
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4_63.Projekt umowy.pdf)Załącznik Nr 4_Projekt umowy   294 Kb 11.07.2018 10:56
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3_Przedmiar.pdf)Załącznik Nr 3_Przedmiar   192 Kb 11.07.2018 10:56
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_2_osw_z_art_25_a_ust_1.docx)Załącznik nr 2_Ośwwiadczenie z art. 25 a ust. 1   51 Kb 11.07.2018 10:55
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_1_Druk oferty.docx)Załącznik Nr 1_Druk oferty   39 Kb 11.07.2018 10:55
Zapisz ten plik (SIWZ 63.Przychodnia.pdf)SIWZ_63.2018   519 Kb 11.07.2018 10:54
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   6409 Kb 11.07.2018 10:54

Termin składania ofert do dnia 20.07.2018 do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 20.07.2017 o godz. 11:30

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego   301 Kb 25.07.2018 08:28
Zapisz ten plik (2018-07-20 pismo_info_otwarcie.pdf)Protokół z otwarcia ofert   194 Kb 20.07.2018 11:37
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o konkursie.pdf)Ogłoszenie o konkursie   553 Kb 05.07.2018 14:42
Zapisz ten plik (Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Regulamin pracy Komisji Konkursowej   522 Kb 05.07.2018 14:41
Zapisz ten plik (SWKO konkurs rezonans.pdf)SWKO konkurs rezonans   4811 Kb 05.07.2018 14:41
Zapisz ten plik (Zał. nr 1 do SWKO - formularz asor.-cen.doc)załącznik nr 1 do SWKO   66 Kb 05.07.2018 14:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 2 do SWKO- parametry tech.pdf)załącznik nr 2 do SWKO   568 Kb 05.07.2018 14:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 3 do SWKO - Projekt umowy.pdf)załącznik nr 3 do SWKO   694 Kb 05.07.2018 14:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 4 do SWKO - oferta.doc)załącznik nr 4 do SWKO   136 Kb 05.07.2018 14:40

Termin składania ofert do dnia: 11.07.2018 do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 11.07.2018 o godzinie 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   947 Kb 20.08.2018 12:38
Zapisz ten plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   529 Kb 11.07.2018 10:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1.-3.9.Formularz a-c.xls)Zmodyfikowany załącznik nr 3.1-3.9 Formularz a-c   91 Kb 09.07.2018 10:09
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania II.06.07.2018.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców cz. II   1984 Kb 06.07.2018 13:14
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_06.07.2018.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_06.07.2018   946 Kb 06.07.2018 13:13
Zapisz ten plik (2018-07-04 Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców   206 Kb 04.07.2018 15:29
Zapisz ten plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu   438 Kb 29.06.2018 07:33
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   945 Kb 29.06.2018 07:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.8 do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)załącznik nr 1,6,7,8 do SIWZ   120 Kb 29.06.2018 07:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)załącznik nr 2 do SIWZ   106 Kb 29.06.2018 07:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1.xls)załącznik nr 3.1 do SIWZ   54 Kb 29.06.2018 07:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2.xls)załącznik nr 3.2 do SIWZ   35 Kb 29.06.2018 07:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.3.xls)załącznik nr 3.3 do SIWZ   40 Kb 29.06.2018 07:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.4.xls)załącznik nr 3.4 do SIWZ   28 Kb 29.06.2018 07:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.5.xls)załącznik nr 3.5 do SIWZ   29 Kb 29.06.2018 07:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.6.xls)załącznik nr 3.6 do SIWZ   30 Kb 29.06.2018 07:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.7.xls)załącznik nr 3.7 do SIWZ   30 Kb 29.06.2018 07:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.8.xls)załącznik nr 3.8 do SIWZ   31 Kb 29.06.2018 07:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.9.xls)załącznik nr 3.9 do SIWZ   29 Kb 29.06.2018 07:28
Zapisz ten plik (załącznik nr 4.pdf)załącznik nr 4 do SIWZ   522 Kb 29.06.2018 07:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)załącznik nr 5 do SIWZ   64 Kb 29.06.2018 07:25

Termin składania ofert: do dnia 14.08.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 14.08.2018 r. o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   264 Kb 16.08.2018 11:39
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   551 Kb 10.07.2018 12:24
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.pdf)Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018   424 Kb 29.06.2018 09:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie_Grupa Kapitałowa   64 Kb 29.06.2018 09:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_59.Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ_59.Projekt Umowy   517 Kb 29.06.2018 09:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ _Parametry graniczne.docx)Załącznik nr 3 do SIWZ _Parametry graniczne   26 Kb 29.06.2018 09:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ _Wzór JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ _Wzór JEDZ   190 Kb 29.06.2018 09:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ_59.Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ_59.Druk Oferty i Ośw   121 Kb 29.06.2018 09:39
Zapisz ten plik (SIWZ_59.2018.pdf)SIWZ_59.2018   794 Kb 29.06.2018 09:38
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   171 Kb 29.06.2018 09:38

Termin składania ofert do dnia 10.07.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 10.07.2018 r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf zawiadomienie o wyniku postępowania 713 Kb 28.08.2018 12:31
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   433 Kb 10.07.2018 10:54
Zapisz ten plik (2018-07-06 Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców   221 Kb 06.07.2018 12:37
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie o zamówieniu   412 Kb 26.06.2018 10:33
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   879 Kb 26.06.2018 10:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   109 Kb 26.06.2018 10:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)załącznik nr 2 do SIWZ   106 Kb 26.06.2018 10:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)załącznik nr 3 do SIWZ   167 Kb 26.06.2018 10:30
Zapisz ten plik (załącznik nr 4-projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   490 Kb 26.06.2018 10:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   67 Kb 26.06.2018 10:19

Termin składania ofert: do dnia 31.07.2018r do godz. 10:00

Termin składania ofert: do dnia 03.08.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 31.07.2018r o godz. 10:15

Termin otwarcia ofert: w dniu 03.08.2018r o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-09-06 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania_zadanie nr 3   503 Kb 06.09.2018 14:45
Zapisz ten plik (2018-09-03 Zawiadomienie o wynikach_zad. 1 i 2.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania_zadanie nr 1 i 2   729 Kb 03.09.2018 13:37
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia.pdf)Protokół z otwarcia ofert   566 Kb 03.08.2018 10:37
Zapisz ten plik (Opublikowane 2018-OJS138-315148-pl.pdf)20.07.2018. Opublikowane w DUWE Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   82 Kb 20.07.2018 08:24
Zapisz ten plik (Projekt osłon cz. II.pdf)17.07.2018.Projekt osłon cz. II   5441 Kb 17.07.2018 12:38
Zapisz ten plik (Projekt osłon cz. I.pdf)17.07.2018.Projekt osłon cz. I   5469 Kb 17.07.2018 12:38
Zapisz ten plik (Dokumentacja Branżowa.zip)17.07.2018.Dokumentacja Branżowa   14555 Kb 17.07.2018 12:38
Zapisz ten plik (Dokumentacja Architektura.zip)17.07.2018.Dokumentacja Architektura   5423 Kb 17.07.2018 12:37
Zapisz ten plik (17.07.2018.Zmodyfikowany Zał. 3 _Zadanie Nr 2.doc)17.07.2018.Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ.Zadanie nr 2   323 Kb 17.07.2018 12:36
Zapisz ten plik (17.07.2018.Zmodyfikowany Zał. 3_Zadanie Nr 1.docx)17.07.2018.Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ.Zadanie nr 1   126 Kb 17.07.2018 12:36
Zapisz ten plik (17.07.2018.Zmodyfikowany Zał. 4_Projekt umowy.pdf)17.07.2018.Zmodyfikowany Załącznik Nr 4 do SIWZ.Projekt umowy   360 Kb 17.07.2018 12:35
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania_2018.07.17.pdf)17.07.2018.Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ   6556 Kb 17.07.2018 12:35
Zapisz ten plik (17.07.2018.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)17.07.2018.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do DUWE   82 Kb 17.07.2018 12:34
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   155 Kb 22.06.2018 11:07
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   635 Kb 22.06.2018 08:38
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 do SIWZ_Druk oferty.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ   120 Kb 22.06.2018 08:37
Zapisz ten plik (espd-request - JEDZ.zip)JEDZ   90 Kb 22.06.2018 08:37
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ _Wzór JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   190 Kb 22.06.2018 08:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Zadanie Nr 1.docx)Załącznik nr 3 do SIWZ_Zad. 1   125 Kb 22.06.2018 08:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Zadanie Nr 2.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ_Zad. 2   322 Kb 22.06.2018 08:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Zadanie Nr 3.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ_Zad. 3   237 Kb 22.06.2018 08:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_44.Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   329 Kb 22.06.2018 08:34
Zapisz ten plik (Załączni Nr 2 do Umowy_Dane wyjściowe.pdf)Załącznik nr 2 do Umowy   319 Kb 22.06.2018 08:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 22.06.2018 08:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ_Oświadczenie z rozdz. III ust. 2 pkt 6-8 SIWZ.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ   51 Kb 22.06.2018 08:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   26 Kb 22.06.2018 08:33

Termin składania ofert do dnia 06.07.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 06.07.2018r. godz: 10:30

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   498 Kb 09.07.2018 11:15
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert   301 Kb 06.07.2018 09:44
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.27.06.2018.pdf)Odpowiedzi na pytania II   339 Kb 27.06.2018 06:14
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   285 Kb 25.06.2018 11:23
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   415 Kb 21.06.2018 11:49
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   856 Kb 21.06.2018 11:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ   105 Kb 21.06.2018 11:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   97 Kb 21.06.2018 11:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3A do SIWZ - formularz cenowy (2).xls)Załącznik nr 3A do SIWZ   14 Kb 21.06.2018 11:41
Zapisz ten plik (Załacznik 3B zadanie 1 do SIWZ.doc)Załącznik nr 3B zadanie nr 1   32 Kb 21.06.2018 11:41
Zapisz ten plik (Załacznik 3B zadanie 2 do SIWZ.doc)Załącznik nr 3B – zadanie nr 2   32 Kb 21.06.2018 11:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   579 Kb 21.06.2018 11:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   67 Kb 21.06.2018 11:39

Termin składania ofert do dnia 30.07.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 30.07.2018r. godz: 10:15

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 06.08.2018 do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert dnia 06.08.2018r. godz:10.15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania – pakiet nr 1   463 Kb 28.08.2018 13:13
Zapisz ten plik (unieważnieie.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania w pakiecie nr 2   513 Kb 07.08.2018 13:37
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   469 Kb 06.08.2018 10:39
Zapisz ten plik (Zmiana ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji   1442 Kb 27.07.2018 09:42
Zapisz ten plik (odpowiedzi 2.pdf)Odpowiedzi na pytania   659 Kb 27.07.2018 09:42
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   244 Kb 10.07.2018 12:23
Zapisz ten plik (SIwz pdf.pdf)SIWZ   886 Kb 18.06.2018 10:59
Zapisz ten plik (ogłoszenie pdf.pdf)Ogłoszenie   186 Kb 18.06.2018 08:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 51.Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   107 Kb 18.06.2018 08:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 18.06.2018 08:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   62 Kb 18.06.2018 08:39
Zapisz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ pdf.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   523 Kb 18.06.2018 08:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   66 Kb 18.06.2018 08:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   25 Kb 18.06.2018 08:33

Termin składania ofert do dnia 05/07/2018, godzina 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 05/07/2018, godzina 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   468 Kb 06.07.2018 11:11
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert   281 Kb 05.07.2018 10:19
Zapisz ten plik (2018-06-22odp.na pyt..pdf)Pytania i odpowiedzi   253 Kb 22.06.2018 13:45
Zapisz ten plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   434 Kb 18.06.2018 11:14
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   547 Kb 18.06.2018 11:14
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_1_Druk oferty 56.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ   38 Kb 18.06.2018 11:13
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_2_osw_z_25a.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ   51 Kb 18.06.2018 11:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Przedmiar.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ   2070 Kb 18.06.2018 11:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ-projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   312 Kb 18.06.2018 11:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ_STWiORB.pdf)Załącznik nr 5 do SIWZ   2636 Kb 18.06.2018 11:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ   66 Kb 18.06.2018 11:12
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_7_zobowiazanie_innego_Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   18 Kb 18.06.2018 11:12

Termin składania ofert do dnia 25.06.2018r. do godz: 11.00

Termin otwarcia ofert dnia 25.06.2018r. godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (konkurs2.pdf)ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   189 Kb 26.06.2018 14:00
Zapisz ten plik (Zał. 5 - Umowa na SOR.pdf)Załącznik nr 5 – umowa   1284 Kb 15.06.2018 12:38
Zapisz ten plik (Zał. 4 - SWKO.pdf)SWKO   645 Kb 15.06.2018 12:37
Zapisz ten plik (Zał. 3 - Formularz ofertowy.docx)Formularz ofertowy   26 Kb 15.06.2018 12:37
Zapisz ten plik (Zał. 2 - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf)Regulamin Pracy Konkursowej   308 Kb 15.06.2018 12:36
Zapisz ten plik (Ogłoszenie konkursu na świadczenia zdrowotne SOR.pdf)Ogłoszenie   133 Kb 15.06.2018 12:36

Termin składania ofert: do dnia 03.07.2018r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 03.07.2018r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-07-20 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   534 Kb 20.07.2018 08:43
Zapisz ten plik (2018-07-03 pismo_info_otwarcie.pdf)Protokół z otwarcia ofert   437 Kb 03.07.2018 10:16
Zapisz ten plik (2018-06-29 Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców   268 Kb 29.06.2018 12:06
Zapisz ten plik (Ogloszenie o zamowieniu-Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   441 Kb 15.06.2018 09:36
Zapisz ten plik (SIWZ 55.Hydrofornia.doc.pdf)SIWZ   613 Kb 15.06.2018 09:36
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_1_Druk oferty.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ   40 Kb 15.06.2018 09:36
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_2_osw_z_art_25_a_ust_1.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ   66 Kb 15.06.2018 09:35
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 do SIWZ_PFU.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ   13205 Kb 15.06.2018 09:35
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4_Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   347 Kb 15.06.2018 09:34
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 do SIWZ_Rzut pomieszczenia.pdf)Załącznik nr 5 do SIWZ   379 Kb 15.06.2018 09:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ   66 Kb 15.06.2018 09:34
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_7_zobowiazanie_innego_Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   18 Kb 15.06.2018 09:34

Termin skłądania ofert do dnia 25.06.2018r do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 25.06.2018r. godz: 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawaidomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wynikach postępowania   464 Kb 29.06.2018 08:02
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   283 Kb 25.06.2018 12:19
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   222 Kb 20.06.2018 12:50
Zapisz ten plik (ogłoszenie PDF.pdf)Ogłoszenie   406 Kb 14.06.2018 10:07
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   934 Kb 14.06.2018 10:07
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1. 6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ   94 Kb 14.06.2018 10:07
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 14.06.2018 10:07
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   33 Kb 14.06.2018 10:06
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   517 Kb 14.06.2018 10:06
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 – Oświadczenie – Grupa kapitałowa   62 Kb 14.06.2018 10:05

Termin składania ofert: do dnia 29.06.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 29.06.2018r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-07-02 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   467 Kb 02.07.2018 14:35
Zapisz ten plik (Protokol z otwarcia ofert.pdf)Protokół z otwarcia ofert   287 Kb 29.06.2018 10:22
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   324 Kb 25.06.2018 11:40
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   405 Kb 12.06.2018 13:55
Zapisz ten plik (SIWZ 50.2018.pdf)SIWZ   508 Kb 12.06.2018 13:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   107 Kb 12.06.2018 13:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   106 Kb 12.06.2018 13:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_50 Parametry techniczne graniczne.docx)Załącznik nr 3 do SIWZ   23 Kb 12.06.2018 13:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ-Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   341 Kb 12.06.2018 13:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   67 Kb 12.06.2018 13:53

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2018r do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: w dniu 26.06.2018r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania   504 Kb 06.07.2018 07:10
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia_26.06.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert   293 Kb 26.06.2018 09:26
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_1 do SIWZ_Druk oferty.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ   40 Kb 07.06.2018 14:55
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_2 do SIWZ_osw_z_art_25_a_ust_1.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ   52 Kb 07.06.2018 14:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ   62 Kb 07.06.2018 14:54
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_7 do SIWZ_zobowiazanie_innego_Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   18 Kb 07.06.2018 14:54
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   9539 Kb 06.06.2018 10:28
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   15250 Kb 06.06.2018 10:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 1 do SIWZ   1971 Kb 06.06.2018 10:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 2 do SIWZ   2135 Kb 06.06.2018 10:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ   5381 Kb 06.06.2018 10:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   12221 Kb 06.06.2018 10:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 5 do SIWZ   1075 Kb 06.06.2018 10:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 6 do SIWZ   307 Kb 06.06.2018 10:24
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 7 do SIWZ   342 Kb 06.06.2018 10:23

Termin składania ofert do dnia 18.07.2018r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 18.07.2018r godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Wybór 1-14.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   1402 Kb 20.08.2018 12:19
Zapisz ten plik (Wybór - pakiet 2.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiet nr 2   479 Kb 16.08.2018 12:23
Zapisz ten plik (info z otwarcia ofert dodatkowych.pdf)Informacja z otwarcia ofert dodatkowych   228 Kb 25.07.2018 13:28
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert.31..pdf)Protokół z otwarcia ofert_19.07.2018   1096 Kb 19.07.2018 10:50
Zapisz ten plik (Odpowiedzi_18.07.2018.pdf)Odpowiedzi na pytania_18.07.2018   199 Kb 18.07.2018 11:30
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia   85 Kb 03.07.2018 13:35
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji   1454 Kb 29.06.2018 09:07
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania + modyfikacja.pdf)Odpowiedzi na pytania + modyfikacja SIWZ   2363 Kb 29.06.2018 09:07
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Zmodyfikowany załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   109 Kb 29.06.2018 09:06
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ.xls)Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ   74 Kb 29.06.2018 09:06
Zapisz ten plik (ogłoszenie PDF.pdf)Ogłoszenie   283 Kb 05.06.2018 08:32
Zapisz ten plik (projekt umow.pdf)Załącznik nr 4 – projekt umowy   524 Kb 05.06.2018 08:32
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   908 Kb 05.06.2018 08:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   105 Kb 05.06.2018 08:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 05.06.2018 08:31
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   66 Kb 05.06.2018 08:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 05.06.2018 08:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   25 Kb 05.06.2018 08:29

Termin składania ofert: do dnia 20.07.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 20.07.2018r o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf Zawiadomienie o wyniku postępowania 487 Kb 10.08.2018 07:48
Zapisz ten plik (Protokoł z otwarcia ofert.20.07.2018.pdf)Protokół z otwarcia ofert_20.07.2018   261 Kb 20.07.2018 10:49
Zapisz ten plik (Ogłoszenie na strone.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   185 Kb 05.06.2018 08:36
Zapisz ten plik (SIWZ 46.2018.pdf)SIWZ   561 Kb 05.06.2018 08:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 46. Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6,7 do SIWZ   109 Kb 05.06.2018 08:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   190 Kb 05.06.2018 08:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   118 Kb 05.06.2018 08:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   399 Kb 05.06.2018 08:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 05.06.2018 08:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   25 Kb 05.06.2018 08:34

Termin składania ofert do dnia 12.06.2018r do godz: 09.00

Termin otwarcia ofert 12.06.2018r godz: 09.15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawaidomienie o wynikach postępowania.pdf)Zawiadomienie o wynikach postępowania   493 Kb 14.06.2018 10:34
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   288 Kb 12.06.2018 11:17
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   343 Kb 06.06.2018 10:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3B - MODYFIKACJA.pdf)Załącznik nr 3B do SIWZ – MODYFIKACJA   834 Kb 06.06.2018 10:32
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:49
Zapisz ten plik (Ogłoszenie..pdf)Ogłoszenie   414 Kb 30.05.2018 13:00
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   813 Kb 30.05.2018 13:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1. 6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ   93 Kb 30.05.2018 13:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 30.05.2018 12:59
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3A do SIWZ - formularz cenowy.xls)Załącznik nr 3A do SIWZ   31 Kb 30.05.2018 12:59
Zapisz ten plik (Załacznik 3B do SIWZ-poprawiony.doc)Załącznik nr 3B do SIWZ   47 Kb 30.05.2018 12:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - Projekt umowy Pdf..pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   575 Kb 30.05.2018 12:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 30.05.2018 12:58

Termin składania ofert do dnia 12.06.2018r do godz: 09.00

Termin otwarcia ofert 12.06.2018r godz: 09.15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawaidomienie o wynikach postępowania.pdf)Zawiadomienie o wynikach postępowania   493 Kb 14.06.2018 10:34
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   288 Kb 12.06.2018 11:17
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   343 Kb 06.06.2018 10:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3B - MODYFIKACJA.pdf)Załącznik nr 3B do SIWZ – MODYFIKACJA   834 Kb 06.06.2018 10:32
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:49
Zapisz ten plik (Ogłoszenie..pdf)Ogłoszenie   414 Kb 30.05.2018 13:00
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   813 Kb 30.05.2018 13:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1. 6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ   93 Kb 30.05.2018 13:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 30.05.2018 12:59
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3A do SIWZ - formularz cenowy.xls)Załącznik nr 3A do SIWZ   31 Kb 30.05.2018 12:59
Zapisz ten plik (Załacznik 3B do SIWZ-poprawiony.doc)Załącznik nr 3B do SIWZ   47 Kb 30.05.2018 12:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - Projekt umowy Pdf..pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   575 Kb 30.05.2018 12:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 30.05.2018 12:58

Termin składania ofert: do dnia 14.06.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 14.06.2018r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (wyniki.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   484 Kb 14.06.2018 13:48
Zapisz ten plik (2018-06-14 Informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   296 Kb 14.06.2018 10:22
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:50
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   138 Kb 28.05.2018 13:04
Zapisz ten plik (SIWZ 45.Hydrofornia.pdf)SIWZ   769 Kb 28.05.2018 13:04
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_1_Druk oferty.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ   52 Kb 28.05.2018 13:04
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_2_osw_z_art_25_a_ust_1.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ   66 Kb 28.05.2018 13:03
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 do SIWZ_PFU.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ   13205 Kb 28.05.2018 13:03
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 do PFU_Mapa podstawowa.pdf)Załącznik nr 1 do PFU   1431 Kb 28.05.2018 13:02
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4_45.Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   390 Kb 28.05.2018 13:01
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 do SIWZ_Rzut pomieszczenia.pdf)Załącznik nr 5 do SIWZ   379 Kb 28.05.2018 13:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ   61 Kb 28.05.2018 13:00
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_7_zobowiazanie_innego_Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   21 Kb 28.05.2018 13:00

Termin składania ofert do dnia 11.06.2018r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 11.06.2018r godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (konkurs.pdf)ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   222 Kb 26.06.2018 13:59
Zapisz ten plik (ZaB_cznik do Umów.pdf)Załącznik do umów   69 Kb 24.05.2018 10:38
Zapisz ten plik (ZaB_cznik do umowy - specyfikacja - wersja do edycji.docx)Załącznik do umowy – specyfikacja   15 Kb 24.05.2018 10:37
Zapisz ten plik (Wzór Umowy - ZDO - ZaB. Nr 5.pdf)Wzór Umowy ZDO   1176 Kb 24.05.2018 10:37
Zapisz ten plik (Wzór Umowy - Stacja Dializ - ZaB. Nr 5a.pdf)Wzór Umów – Stacja Dializ   1219 Kb 24.05.2018 10:37
Zapisz ten plik (Wzór Umowy - OddziaB Chorób Wewn_trznych - ZaB. Nr 5b.pdf)Wzór umowy – Oddział Chorób Wewnętrznych   1237 Kb 24.05.2018 10:36
Zapisz ten plik (SzczegóBowe warunki konkursu ofert - ZaB. Nr 4.pdf)Szczegółowe warunki konkursu ofert   686 Kb 24.05.2018 10:35
Zapisz ten plik (Regulami pracy Komisji Konkursowej - zaB. Nr 2.pdf)Regulamin pracy Komisji Konkursowej   297 Kb 24.05.2018 10:34
Zapisz ten plik (OgBoszenie o konkursie ofert na [wiadczenia zdrowotne ZDO, Stacja Dializ, Oddzia)Ogłoszenie   232 Kb 24.05.2018 10:34
Zapisz ten plik (Formularz ofertowy - zaB. Nr 3.pdf)Formularz ofertowy   353 Kb 24.05.2018 10:33
Zapisz ten plik (Formularz ofertowy - zaB. nr 3 wersja do edycji.doc)Formularz ofertowy   65 Kb 24.05.2018 10:33

Termin składania ofert: do dnia 05.06.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 05.06.2018r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-06-15 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   500 Kb 15.06.2018 09:11
Zapisz ten plik (2018-06-05 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   287 Kb 05.06.2018 14:21
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:51
Zapisz ten plik (2018-05-30 Odp. na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   220 Kb 30.05.2018 11:08
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   129 Kb 23.05.2018 08:19
Zapisz ten plik (SIWZ Usługi informatyczne 37.2018.pdf)SIWZ   757 Kb 23.05.2018 08:19
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_1_oferta.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ   35 Kb 23.05.2018 08:18
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_2_osw_z_art_25_a_ust_1.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ   49 Kb 23.05.2018 08:18
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_3_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ   173 Kb 23.05.2018 08:18
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_4_Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   413 Kb 23.05.2018 08:17
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_5_oswiadczenie_Grupa_Kapitałowa.docx)Załącznik nr 5 do SIWZ   35 Kb 23.05.2018 08:17
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_6_zobowiazanie_innego_Podmiotu.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ   19 Kb 23.05.2018 08:17
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_7 _wykaz_osob.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   26 Kb 23.05.2018 08:17

Termin składania ofert do dnia 04.07.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 04.07.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Wybór.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   894 Kb 10.08.2018 12:21
Zapisz ten plik (Protokol z otwarcia ofert.04.07.2018.pdf)Protokół z otwarcia ofert   798 Kb 04.07.2018 10:26
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania na stronę.pdf)Odpowiedzi na pytania   4158 Kb 27.06.2018 12:36
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:50
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   268 Kb 23.05.2018 11:15
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   834 Kb 23.05.2018 11:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 42.Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   107 Kb 23.05.2018 10:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 23.05.2018 10:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3.1 – 3.12 do SIWZ   103 Kb 23.05.2018 10:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   521 Kb 23.05.2018 10:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 23.05.2018 10:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   25 Kb 23.05.2018 10:56

Termin składania ofert: do dnia 06.06.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 06.06.2018r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-06-12 Zawiadomienie o wyniku.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   488 Kb 12.06.2018 14:25
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert. 41.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert   474 Kb 07.06.2018 06:16
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:53
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   132 Kb 18.05.2018 08:05
Zapisz ten plik (SIWZ Endoskopia i Kor. D.pdf)SIWZ   634 Kb 18.05.2018 08:05
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_1_Druk oferty.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ   38 Kb 18.05.2018 08:04
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_2_osw_z_art_25_a_ust_1.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ   51 Kb 18.05.2018 08:04
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3_Przedmiar Endoskopia.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ   1990 Kb 18.05.2018 08:04
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3_Przedmiar Korytarz.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ   1101 Kb 18.05.2018 08:03
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4_Projekt umowy.docx)Załącznik nr 4 do SIWZ   69 Kb 18.05.2018 08:03
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5_STWiORB.pdf)Załącznik nr 5 do SIWZ   6846 Kb 18.05.2018 08:03
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 6_Rzut A.pdf)Załącznik nr 6 do SIWZ – Rzut A   599 Kb 18.05.2018 08:02
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 6_Rzut B.pdf)Załącznik nr 6 do SIWZ – Rzut B   493 Kb 18.05.2018 08:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 7 do SIWZ   61 Kb 18.05.2018 08:01
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_8_zobowiazanie_innego_Podmiotu.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   18 Kb 18.05.2018 08:00

Termin składania ofert: do dnia 27.06.2018r do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 27.06.2018r godz. 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-07-04 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   473 Kb 04.07.2018 15:38
Zapisz ten plik (Protokol z otwarcia.27.06.2018.pdf)Protokół z otwarcia ofert   262 Kb 27.06.2018 10:24
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:52
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   126 Kb 18.05.2018 11:29
Zapisz ten plik (SIWZ 40.2018.pdf)SIWZ   597 Kb 18.05.2018 11:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1,6,7 do SIWZ   100 Kb 18.05.2018 11:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 18.05.2018 11:28
Zapisz ten plik (Zał. nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   50 Kb 18.05.2018 11:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_40 projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   347 Kb 18.05.2018 11:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 18.05.2018 11:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   28 Kb 18.05.2018 11:27

Termin składania ofert: do dnia 07.06.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 07.06.2018r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-06-12 Zawiadomienieo wyniku.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   489 Kb 12.06.2018 14:26
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia ofert. 43.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert   479 Kb 07.06.2018 10:32
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:52
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamowieniu - opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   132 Kb 18.05.2018 12:20
Zapisz ten plik (SIWZ Przychodnia.pdf)SIWZ   635 Kb 18.05.2018 12:20
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_1_Druk oferty.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ   38 Kb 18.05.2018 12:20
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_2_osw_z_art_25_a_ust_1.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ   51 Kb 18.05.2018 12:19
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3_Przedmiar Przychodnia.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ   5239 Kb 18.05.2018 12:19
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4_43.Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   290 Kb 18.05.2018 12:18
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5_STWiORB Przychodnia.pdf)Załącznik nr 5 do SIWZ   6926 Kb 18.05.2018 12:18
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 6_Rzuty.pdf)Załącznik nr 6 do SIWZ   626 Kb 18.05.2018 12:18
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 7 do SIWZ   61 Kb 18.05.2018 12:17
Zapisz ten plik (Załącznik_nr_8_zobowiazanie_innego_Podmiotu.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   18 Kb 18.05.2018 12:17

Termin składania ofert: do dnia 25.06.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 25.06.2018r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.17.07.2018.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   510 Kb 17.07.2018 14:55
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   470 Kb 25.06.2018 12:19
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   331 Kb 18.06.2018 11:48
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:55
Zapisz ten plik (Uszczegółowiony zał. 3.xls)Uszczegółowiony załącznik nr 3 do SIWZ   56 Kb 17.05.2018 10:56
Zapisz ten plik (modyfikacja.pdf)Wyjaśnienia do załącznika nr 3   211 Kb 17.05.2018 10:56
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   161 Kb 14.05.2018 08:49
Zapisz ten plik (SIWZ staplery 38.2018.pdf)SIWZ   598 Kb 14.05.2018 08:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 38.Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6,7 do SIWZ   103 Kb 14.05.2018 08:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 14.05.2018 08:48
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   49 Kb 14.05.2018 08:47
Zapisz ten plik (Zał. nr 4 do SIWZ -38. Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   217 Kb 14.05.2018 08:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 14.05.2018 08:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   25 Kb 14.05.2018 08:47

Termin składania ofert: do dnia 27.06.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 27.06.2018r godz. 10:15

NOWY Termin składania ofert: do dnia 06.07.2018r do godz. 10:00

NOWY Termin otwarcia ofert: w dniu 06.07.2018r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Wybór.pdf)Zawiadomienie o wynikach postępowania   860 Kb 09.08.2018 06:41
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia.pdf)Protokół z otwarcia ofert   744 Kb 06.07.2018 12:23
Zapisz ten plik (Ogłoszenie opublikowane.pdf)Opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu   164 Kb 21.06.2018 09:27
Zapisz ten plik (ogłoszenie wysłane.pdf)Ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji   1349 Kb 19.06.2018 11:21
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany załącznik nr 1.6.7.doc)Zmodyfikowany załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   105 Kb 19.06.2018 11:20
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany zal. nr 3 do SIWZ.xls)Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ   68 Kb 19.06.2018 11:20
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania na strone.doc)Odpowiedzi na pytania + modyfikacja SIWZ   159 Kb 19.06.2018 11:20
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:54
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieaniu opublikowanel.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   244 Kb 14.05.2018 08:59
Zapisz ten plik (SIWZ 39.2018.pdf)SIWZ   597 Kb 14.05.2018 08:59
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1,6,7 do SIWZ   104 Kb 14.05.2018 08:59
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 14.05.2018 08:58
Zapisz ten plik (Zał. nr 3 do SIWZ_Formularz a-c. Pak. 1-4.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ- Pakiet 1-4   57 Kb 14.05.2018 08:58
Zapisz ten plik (Zał. nr 3 do SIWZ_Formularz a-c. Pak. 5-8.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ- Pakiet 5-8   113 Kb 14.05.2018 08:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_39 projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   218 Kb 14.05.2018 08:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 14.05.2018 08:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   25 Kb 14.05.2018 08:57

Termin składania ofert do dnia 11.06.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 11.06.2018r. godz 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018.07.02_Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   469 Kb 02.07.2018 14:59
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   303 Kb 11.06.2018 11:09
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:58
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   1693 Kb 04.06.2018 10:50
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załacznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 27.04.2018 11:59
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   180 Kb 27.04.2018 11:57
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   832 Kb 27.04.2018 11:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 22.Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   99 Kb 27.04.2018 11:57
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   47 Kb 27.04.2018 11:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   522 Kb 27.04.2018 11:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 27.04.2018 11:52
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   25 Kb 27.04.2018 11:52

Termin składania ofert do dnia 12.06.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 12.06.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)zawiadomienie o wyniku postępowania   803 Kb 06.07.2018 07:07
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   593 Kb 12.06.2018 11:31
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   1837 Kb 04.06.2018 11:00
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:57
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   242 Kb 27.04.2018 12:22
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   834 Kb 27.04.2018 12:22
Zapisz ten plik (Załacznik nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   92 Kb 27.04.2018 12:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 23.Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   106 Kb 27.04.2018 12:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 27.04.2018 12:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   591 Kb 27.04.2018 12:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 27.04.2018 12:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   25 Kb 27.04.2018 12:18

Termin składania ofert do dnia 11.05.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 11.05.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:56
Zapisz ten plik (Zawiadomioenie o wynikach.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   772 Kb 28.05.2018 10:00
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   517 Kb 11.05.2018 11:17
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania po terminie.pdf)Odpowiedzi na pytania   191 Kb 10.05.2018 09:46
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania sprostowanie.pdf)Odpowiedzi na pytania – sprostowanie   183 Kb 09.05.2018 11:34
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   1261 Kb 07.05.2018 11:58
Zapisz ten plik (ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   456 Kb 27.04.2018 12:46
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   906 Kb 27.04.2018 12:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1. 6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ   95 Kb 27.04.2018 12:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 27.04.2018 12:45
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   83 Kb 27.04.2018 12:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   585 Kb 27.04.2018 12:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 27.04.2018 12:44

Termin składania ofert: do dnia 15.05.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w  dniu 15.05.2018r o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-06-12 Zawiadomienie - wybór.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   511 Kb 12.06.2018 11:24
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 10:59
Zapisz ten plik (2018-05-15 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   304 Kb 15.05.2018 10:58
Zapisz ten plik (2018-05-11 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   625 Kb 11.05.2018 11:49
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   108 Kb 24.04.2018 14:57
Zapisz ten plik (SIWZ_30.2018.pdf)SIWZ   592 Kb 24.04.2018 14:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   108 Kb 24.04.2018 14:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 24.04.2018 14:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Parametry techniczne graniczne.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   84 Kb 24.04.2018 14:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   400 Kb 24.04.2018 14:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   63 Kb 24.04.2018 14:55

Termin składania ofert: do dnia 27.04.2018r do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 27.04.2018r o godz. 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-05-11 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   469 Kb 11.05.2018 11:58
Zapisz ten plik (Protokół z otwarcia fert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   275 Kb 27.04.2018 11:32
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   110 Kb 19.04.2018 08:53
Zapisz ten plik (SIWZ_32.pdf)SIWZ   582 Kb 19.04.2018 08:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   117 Kb 19.04.2018 08:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 19.04.2018 08:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Parametry techniczne graniczne.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   185 Kb 19.04.2018 08:52
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   378 Kb 19.04.2018 08:52
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   63 Kb 19.04.2018 08:52

Termin składania ofert do dnia 19.04.2018r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 19.04.2018r godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie wyników konkursu.pdf)Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   260 Kb 25.04.2018 19:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie   123 Kb 13.04.2018 08:15
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 2 - Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin pracy Komisji Konkursowej   297 Kb 13.04.2018 08:14
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy (wersja do edycji)-1.doc)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (wersja do edycji)   63 Kb 13.04.2018 08:14
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy.pdf)Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy   404 Kb 13.04.2018 08:13
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4 - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Załącznik Nr 4 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert   683 Kb 13.04.2018 08:12
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 - Umowa OAIIT.pdf)Załącznik Nr 5 – Umowa OAIIT   1305 Kb 13.04.2018 08:12
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5a - Umowa Stacja Dializ.pdf)Załącznik Nr 5a – Umowa Stacja Dializ   1283 Kb 13.04.2018 08:11
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5b - Umowa ZDO.pdf)Umowa Nr 5b – Umowa ZDO   1282 Kb 13.04.2018 08:11
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5c - Umowa Tomografia Komputerowa.pdf)Załącznik Nr 5c – Umowa Tomografia Komputerowa   1211 Kb 13.04.2018 08:10
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5d - Umowa RTG.pdf)Załącznik nr 5d – Umowa RTG   1203 Kb 13.04.2018 08:07
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5e - Umowa USG.pdf)Załącznik Nr 5e- Umowa USG   1215 Kb 13.04.2018 08:07

Termin składania ofert: do dnia 14.05.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 14.05.2018r o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 11:01
Zapisz ten plik (2018-05-28 Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   468 Kb 28.05.2018 07:35
Zapisz ten plik (2018-05-14 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   274 Kb 14.05.2018 09:24
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   111 Kb 12.04.2018 10:17
Zapisz ten plik (SIWZ 34.2017.pdf)SIWZ   594 Kb 12.04.2018 10:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.8 do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6,7,8 do SIWZ   112 Kb 12.04.2018 10:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 12.04.2018 10:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ -Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   32 Kb 12.04.2018 10:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - 34.Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   266 Kb 12.04.2018 10:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 12.04.2018 10:12

Termin składania ofert do dnia 19.04.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 19.04.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-05-09 Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   458 Kb 09.05.2018 09:07
Zapisz ten plik (2018-04-19 Protokół z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   292 Kb 19.04.2018 09:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ   15 Kb 10.04.2018 08:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 10.04.2018 08:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy   655 Kb 10.04.2018 08:15
Zapisz ten plik (Zał. Nr 3 B. Zad nr 3 - S Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3B – Zad 3   25 Kb 10.04.2018 08:15
Zapisz ten plik (Zał. Nr 3 B. Zad nr 2 - P Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3B – Zad 2   26 Kb 10.04.2018 08:14
Zapisz ten plik (Zał. Nr 3 B. Zad nr 1 - T Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3B – Zad. 1   26 Kb 10.04.2018 08:14
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 A Opis przedmiotu zamówienia.docx)Załącznik nr 3A – opis przedmiotu zamówienia   43 Kb 10.04.2018 08:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   132 Kb 10.04.2018 08:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 - Druk oferty.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ   99 Kb 10.04.2018 08:13
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   853 Kb 10.04.2018 08:12
Zapisz ten plik (Ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   433 Kb 10.04.2018 08:12

Termin składania ofert: do dnia 18.04.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 18.04.2018r o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-05-15 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   471 Kb 15.05.2018 09:12
Zapisz ten plik (ProtokoB z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   291 Kb 18.04.2018 17:29
Zapisz ten plik (załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   37 Kb 03.04.2018 09:05
Zapisz ten plik (Ogloszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   128 Kb 30.03.2018 09:31
Zapisz ten plik (SIWZ 29.2017.pdf)SIWZ   593 Kb 30.03.2018 09:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6 do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   92 Kb 30.03.2018 09:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 30.03.2018 09:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - 29 Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   260 Kb 30.03.2018 09:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 30.03.2018 09:30

Termin składania ofert do dnia 12.04.2018r. do godz: 10;00

Termin otwarcia ofert dnia 12.04.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wynikach.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   472 Kb 23.04.2018 12:28
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   287 Kb 20.04.2018 13:19
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   912 Kb 09.04.2018 11:33
Zapisz ten plik (Ogłoszenie PDF.pdf)Ogłoszenie   414 Kb 30.03.2018 10:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 30.03.2018 10:47
Zapisz ten plik (zAŁĄCZNIK NR 4 DO siwz.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   519 Kb 30.03.2018 10:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3- Srodki dla Działu Higieny.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   27 Kb 30.03.2018 10:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 30.03.2018 10:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1. 6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ   89 Kb 30.03.2018 10:46
Zapisz ten plik (siwz pdf.pdf)SIWZ   898 Kb 30.03.2018 10:45

Termin składania ofert:  do dnia 08.05.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 08.05.2018r o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 11:09
Zapisz ten plik (2018-06-04 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   470 Kb 04.06.2018 08:50
Zapisz ten plik (ProtokoB z otwarcia ofert_26.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert   266 Kb 08.05.2018 16:10
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   127 Kb 27.03.2018 09:03
Zapisz ten plik (SIWZ 26.2.2018.pdf)SIWZ   548 Kb 27.03.2018 09:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 26. Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6,7 do SIWZ   101 Kb 27.03.2018 09:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 27.03.2018 09:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   222 Kb 27.03.2018 09:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -26.Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   263 Kb 27.03.2018 09:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 27.03.2018 09:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   25 Kb 27.03.2018 09:01

Termin składania ofert: do dnia 08.05.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 08.05.2018r o godz. 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 11:09
Zapisz ten plik (2018-05-23 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   479 Kb 23.05.2018 09:34
Zapisz ten plik (ProtokoB z otwarcia ofert_27.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert   268 Kb 08.05.2018 16:10
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   128 Kb 27.03.2018 09:20
Zapisz ten plik (SIWZ 27.2018.pdf)SIWZ   549 Kb 27.03.2018 09:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 27. Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6,7 do SIWZ   104 Kb 27.03.2018 09:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 27.03.2018 09:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   54 Kb 27.03.2018 09:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -27.Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   265 Kb 27.03.2018 09:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 27.03.2018 09:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   25 Kb 27.03.2018 09:19

Termin składania ofert do dnia 10.04.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 10.04.2018 godz: 10:15

Termin składania ofert do dnia 13.04.2018r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 13.04.2018r. godz: 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   481 Kb 23.04.2018 11:06
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   302 Kb 13.04.2018 10:57
Zapisz ten plik (Umowa po zmianach !!!!!.doc)Nowy załącznik nr 4 do SIWZ   205 Kb 06.04.2018 08:59
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   242 Kb 06.04.2018 07:00
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)odpowiedzi na pytania   1157 Kb 06.04.2018 06:57
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   426 Kb 26.03.2018 12:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   63 Kb 26.03.2018 12:22
Zapisz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ - pdf.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   409 Kb 26.03.2018 12:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3_Formularz a-c.25.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   30 Kb 26.03.2018 12:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 26.03.2018 12:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załacznik nr 1.6 do SIWZ   92 Kb 26.03.2018 12:21
Zapisz ten plik (SIWZ - pdf.pdf)SIWZ   808 Kb 26.03.2018 12:20

Termin składania ofert do dnia:06.04.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 06.04.2018r godz.10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-04-06 Zawiadomienie o wynikach - Unieważnienie.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   490 Kb 06.04.2018 12:54
Zapisz ten plik (2018-04-06 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   278 Kb 06.04.2018 09:52
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   129 Kb 20.03.2018 08:59
Zapisz ten plik (SIWZ 24.2018.pdf)SIWZ   571 Kb 20.03.2018 08:59
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 - Druk oferty.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ   99 Kb 20.03.2018 08:59
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   132 Kb 20.03.2018 08:58
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 A Opis przedmiotu zamówienia.docx)Załącznik nr 3A do SIWZ   39 Kb 20.03.2018 08:58
Zapisz ten plik (Zał. Nr 3 B. Zad nr 1 - T Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3B Zadanie nr 1 do SIWZ   26 Kb 20.03.2018 08:58
Zapisz ten plik (Zał. Nr 3 B. Zad nr 2 - P Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3B Zadanie nr 2 do SIWZ   26 Kb 20.03.2018 08:57
Zapisz ten plik (Zał. Nr 3 B. Zad nr 3 - S Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3B Zadanie nr 3 do SIWZ   25 Kb 20.03.2018 08:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   410 Kb 20.03.2018 08:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 20.03.2018 08:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ   15 Kb 20.03.2018 08:53

Termin składania ofert do dnia 27.04.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 27.04.2018r. godz:10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 11:11
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach .pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   573 Kb 01.06.2018 06:49
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   443 Kb 27.04.2018 11:05
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   561 Kb 20.04.2018 09:15
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   193 Kb 15.03.2018 12:14
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   916 Kb 15.03.2018 12:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   101 Kb 15.03.2018 12:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 15.03.2018 12:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_19.Formularz a-c..xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   110 Kb 15.03.2018 12:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   515 Kb 15.03.2018 12:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 15.03.2018 12:11
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ – Instrukcja JEDZ   28 Kb 15.03.2018 12:07

Termin składania ofert: do dnia 26.03.2018 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 26.03.2018 roku godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-03-28 Zawiadomienie o wyniku postępownia- unieważnienie.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania – unieważnienie postępowania   510 Kb 28.03.2018 07:45
Zapisz ten plik (2018-03-26 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   277 Kb 26.03.2018 09:26
Zapisz ten plik (2018-03-14 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   470 Kb 14.03.2018 08:27
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   114 Kb 07.03.2018 08:48
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   580 Kb 07.03.2018 08:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   118 Kb 07.03.2018 08:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 07.03.2018 08:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Parametry techniczne graniczne.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   178 Kb 07.03.2018 08:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   384 Kb 07.03.2018 08:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 07.03.2018 08:46

Termin składania ofert: do dnia 19.03.2018r do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 19.03.2018r godz. 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chorób)Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu   92 Kb 23.03.2018 09:55
Zapisz ten plik (Zarządzenie Nr 8 z dnia 06.03.2018 r..pdf)Zarządzenie Nr 8 z dnia 06.03.2018r   153 Kb 06.03.2018 16:15
Zapisz ten plik (Zał. Nr 1 Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie ofert   134 Kb 06.03.2018 16:15
Zapisz ten plik (Zał. Nr 2 - Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   310 Kb 06.03.2018 16:14
Zapisz ten plik (Zał. Nr 3 Formularz ofertowy.pdf)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   294 Kb 06.03.2018 16:14
Zapisz ten plik (Zał. Nr 4 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Załącznik nr 4 – SWKO   694 Kb 06.03.2018 16:13
Zapisz ten plik (Zał. Nr 5 Umowa.pdf)Załącznik nr 5 – Umowa   1324 Kb 06.03.2018 16:13

Termin składania ofert do dnia 16.04.2018r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 16.04.2018r. godz: 10:15

Termin składania ofert do dnia 20.04.2018r. do godz: 12:00

Termin otwarcia dnia 20.04.2018r. godz: 12:15

Termin składania ofert do dnia 09.05.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 09.05.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyborze.pdf)Zawiadomienie o wynikach postępowania   863 Kb 18.06.2018 12:36
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 11:20
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   538 Kb 09.05.2018 11:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 A do SIWZ - zmodyfikowany (1).pdf)Załącznik nr 4 A do SIWZ – zmodyfikowany (1).pdf   248 Kb 23.04.2018 13:14
Zapisz ten plik (Ogłoszenie wysłane do publikacji.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji   2196 Kb 17.04.2018 13:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 9 i 10 do SIWZ.doc)Załącznik nr 9 i 10 do SIWZ   63 Kb 17.04.2018 13:05
Zapisz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ_Instrukcja JEDZ.18.04.2018.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ   28 Kb 17.04.2018 13:04
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania +modyfikacja.pdf)Odpowiedzi na pytania + modyfikacja   3382 Kb 17.04.2018 13:02
Zapisz ten plik (przesunięcie terminu.pdf)Informacja o przesunięciu terminu   332 Kb 06.04.2018 13:16
Zapisz ten plik (ogłoszenie wysłane do publikacji.pdf)Ogłoszenie wysłane do publikacji   444 Kb 06.04.2018 13:08
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   207 Kb 06.03.2018 11:42
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   867 Kb 06.03.2018 11:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   112 Kb 06.03.2018 11:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 06.03.2018 11:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do SIWZ 21.xls)Załącznik nr 3.1 do SIWZ   50 Kb 06.03.2018 11:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 do SIWZ 21.xls)Załącznik nr 3.2 do SIWZ   41 Kb 06.03.2018 11:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.3 do SIWZ 21.xls)Załącznik nr 3.3 do SIWZ   35 Kb 06.03.2018 11:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.4 do SIWZ 21.xls)Załącznik nr 3.4 do SIWZ   32 Kb 06.03.2018 11:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.5 do SIWZ 21.xls)Załącznik 3.5 do SWIZ   45 Kb 06.03.2018 11:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.6 do SIWZ 21.xls)Załącznik nr 3.6 do SIWZ   35 Kb 06.03.2018 11:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4A do SIWZ.pdf)Załącznik nr 4A   520 Kb 06.03.2018 11:38
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4B do SIWZ.pdf)Załącznik nr 4B   554 Kb 06.03.2018 11:38
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej   61 Kb 06.03.2018 11:37

Termin składania ofert do dnia 17.04.2018r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 17.04.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie wyniku postępowania_15.2018.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   920 Kb 07.06.2018 06:39
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 11:19
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   484 Kb 17.04.2018 11:57
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   4850 Kb 10.04.2018 11:26
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Załącznik nr 1.6.7.do SIWZ.doc)Zmodyfikowany załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   105 Kb 10.04.2018 11:26
Zapisz ten plik (Fotografia pakiet nr 2 poz. 16..jpg)Załącznik – zdjęcie pak. 2 poz. 16   33 Kb 10.04.2018 11:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf   563 Kb 08.03.2018 08:52
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   201 Kb 06.03.2018 12:37
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   934 Kb 06.03.2018 12:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   105 Kb 06.03.2018 12:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 06.03.2018 12:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 Endoskopia.xls)Załącznik nr 3.1 do SIWZ   48 Kb 06.03.2018 12:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 Ortopedia.xls)Załącznik nr 3.2 do SIWZ   44 Kb 06.03.2018 12:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.3 okulistyka.xls)Załącznik nr 3.3 do SIWZ   40 Kb 06.03.2018 12:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.4 okulistyka.xls)Załącznik nr 3.4 do SIWZ   35 Kb 06.03.2018 12:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.5 okulistyka.xls)Załącznik nr 3.5 do SIWZ   35 Kb 06.03.2018 12:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 06.03.2018 12:25

Termin składania ofert do dnia 12.03.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 12.03.2018r. o godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   57 Kb 12.04.2018 08:53
Zapisz ten plik (2018-03-27 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   476 Kb 27.03.2018 13:19
Zapisz ten plik (2018-03-12 Informacja z otwracia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   282 Kb 12.03.2018 10:37
Zapisz ten plik (2018-03-08 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   488 Kb 08.03.2018 15:12
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   414 Kb 02.03.2018 10:19
Zapisz ten plik (Siwz pdf.pdf)SIWZ   885 Kb 02.03.2018 10:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ   88 Kb 02.03.2018 10:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załacznik nr 2 do SIWZ   113 Kb 02.03.2018 10:18
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 – formularz cenowy   32 Kb 02.03.2018 10:18
Zapisz ten plik (Załacznik nr 4 - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 – projekt umowy   521 Kb 02.03.2018 10:17
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   63 Kb 02.03.2018 10:17

Termin składania ofert: do dnia 13.04.2018 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 13.04.2018 roku o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-07-02 Zawiado. o powtórnym wyborze..pdf)Zawiadomienie o powtórnym wyborze.Pakiet Nr 4   543 Kb 02.07.2018 09:29
Zapisz ten plik (2018-06-21 Zawiadomienie o uniew. wyb. i pon. bad. of.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty i ponownym badaniu ofert – pak.4   259 Kb 21.06.2018 11:59
Zapisz ten plik (2018-06-12- Zawiadomienie o wyniku.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   1093 Kb 12.06.2018 14:19
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 11:17
Zapisz ten plik (Informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   537 Kb 13.04.2018 10:48
Zapisz ten plik (2018-03-28 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   3015 Kb 28.03.2018 08:18
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   181 Kb 28.02.2018 10:43
Zapisz ten plik (SIWZ 18.2018.pdf)SIWZ   599 Kb 28.02.2018 10:43
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6,7 do SIWZ   105 Kb 28.02.2018 10:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 28.02.2018 10:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   47 Kb 28.02.2018 10:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -18.Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   220 Kb 28.02.2018 10:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 28.02.2018 10:41

Termin składania ofert do 11.04.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.04.2018r godz. 10:14

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   617 Kb 11.05.2018 12:08
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)informacja z otwarcia.pdf   500 Kb 12.04.2018 07:53
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania   222 Kb 05.04.2018 10:35
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania na strone.pdf)Odpowiedzi na pytania   1597 Kb 28.03.2018 08:31
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu-Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   209 Kb 28.02.2018 15:03
Zapisz ten plik (SIWZ 17.2018.pdf)SIWZ   595 Kb 28.02.2018 15:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - 17.Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6,7 do SIWZ   104 Kb 28.02.2018 15:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 28.02.2018 15:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_17.Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   63 Kb 28.02.2018 15:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -17.Projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   182 Kb 28.02.2018 15:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 28.02.2018 15:01

Termin składania ofert do dnia: 16.03.2018 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 16.03.2018 roku o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   57 Kb 02.05.2018 12:41
Zapisz ten plik (2018-04-06 Zawiadomienie o wynikach.pdf)2018-04-06 Zawiadomienie o wynikach.pdf   486 Kb 06.04.2018 13:47
Zapisz ten plik (2018-03-16 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   282 Kb 16.03.2018 10:30
Zapisz ten plik (2018-03-12 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   544 Kb 12.03.2018 13:12
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   108 Kb 27.02.2018 12:17
Zapisz ten plik (SIWZ 14.2018.pdf)SIWZ   591 Kb 27.02.2018 12:17
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   106 Kb 27.02.2018 12:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 27.02.2018 12:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Parametry techniczne graniczne.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   190 Kb 27.02.2018 12:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ 14. Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   397 Kb 27.02.2018 12:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   64 Kb 27.02.2018 12:12

Termin składania ofert do dnia: 14.03.2018 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 14.03.2018 roku o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   60 Kb 19.04.2018 13:07
Zapisz ten plik (2018-03-27 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   771 Kb 27.03.2018 13:42
Zapisz ten plik (2018-03-14 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   536 Kb 14.03.2018 11:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.Formularz a-c_Pakiet Nr.1.2 - ZMIANA.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ-ZMIANA   44 Kb 12.03.2018 14:17
Zapisz ten plik (2018-03-12 Uzupełnienie sprostowania odpowiedzi.pdf)Uzupełnienie sprostowania odpowiedzi   210 Kb 12.03.2018 14:13
Zapisz ten plik (2018-03-12 Sprostowanie odpowiedzi.pdf)Sprostowanie odpowiedzi udzielonych w dn.08.03.2018r   210 Kb 12.03.2018 11:59
Zapisz ten plik (2018-03-08 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   547 Kb 08.03.2018 15:29
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   133 Kb 26.02.2018 13:40
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   591 Kb 26.02.2018 13:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6 do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   92 Kb 26.02.2018 13:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   103 Kb 26.02.2018 13:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.Formularz a-c_Pakiet Nr.1.2.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   44 Kb 26.02.2018 13:38
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   263 Kb 26.02.2018 13:38
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 26.02.2018 13:38

Termin składania ofert do dnia 09.04.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 09.04.2018r godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wyborze.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   897 Kb 27.04.2018 10:04
Zapisz ten plik (Unieważnienie.pdf)Unieważnienie postępowania w pakietach 2,6,,8,11,12,13 i 14   263 Kb 10.04.2018 12:04
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia   768 Kb 09.04.2018 12:58
Zapisz ten plik (odpwoiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania   273 Kb 05.04.2018 10:37
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   3525 Kb 23.03.2018 12:29
Zapisz ten plik (Projekt umowy.pdf)Projekt umowy.pdf   518 Kb 20.02.2018 14:03
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   261 Kb 20.02.2018 11:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 20.02.2018 11:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - nowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   112 Kb 20.02.2018 11:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 20.02.2018 11:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   108 Kb 20.02.2018 11:29
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   904 Kb 20.02.2018 11:26

Termin składania ofert do dnia: 28.03.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 28.03.2018r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-04-19 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   831 Kb 19.04.2018 07:41
Zapisz ten plik (2018-03-28 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   475 Kb 28.03.2018 10:04
Zapisz ten plik (2018-03-20 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   2432 Kb 20.03.2018 13:18
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu-Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   211 Kb 15.02.2018 09:55
Zapisz ten plik (SIWZ 12.2018.pdf)SIWZ   598 Kb 15.02.2018 09:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6,7 do SIWZ   108 Kb 15.02.2018 09:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 15.02.2018 09:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ- 12.Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   50 Kb 15.02.2018 09:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   266 Kb 15.02.2018 09:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 15.02.2018 09:53

Termin składania ofert do dnia 05.04.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 05.04.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Oświadczenia RODO do Umowy i na strone.pdf)Oświadczenie dot. RODO   328 Kb 04.06.2018 11:22
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wynikach   862 Kb 30.05.2018 12:31
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)informacja z otwarcia.pdf   589 Kb 05.04.2018 12:50
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na strone.pdf)Odpowiedzi na pytania   3213 Kb 28.03.2018 10:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 19.02.2018 13:30
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   206 Kb 15.02.2018 11:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 15.02.2018 11:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - 11.projekt umowy.doc)Zalącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   168 Kb 15.02.2018 11:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.6.xls)Załącznik nr 3.6 do SIWZ   31 Kb 15.02.2018 11:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.5.xls)Załącznik nr 3.5 do SIWZ   41 Kb 15.02.2018 11:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.4.xls)Załącznik nr 3.4 do SIWZ   42 Kb 15.02.2018 11:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.3.xls)Załącznik nr 3.3 do SIWZ   51 Kb 15.02.2018 11:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2.xls)Załącznik nr 3.2 do SIWZ   37 Kb 15.02.2018 11:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1.xls)Załącznik nr 3.1 do SIWZ   41 Kb 15.02.2018 11:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   106 Kb 15.02.2018 11:25
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   934 Kb 15.02.2018 11:23

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i/lub w czasie dyżuru przez lekarzy specjalistów z I i II stopniem specjalizacji oraz lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata) w zakresie medycyny ratunkowej, chirurgii, anestezjologii, chorób wewnętrznych oraz lekarzy systemu w rozumieniu  art. 57 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT-SOR.pdf)Ogłoszenie o wyborze ofert   130 Kb 16.02.2018 09:20
Zapisz ten plik (Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018.pdf)Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018r   162 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Ogłoszenie - Zał. Nr 1.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie   136 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Regulamin Pracy Komisji Konkursowej - Zał. Nr 2.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   318 Kb 01.02.2018 14:59
Zapisz ten plik (4. Formularz ofertowy - zał. nr 3.doc)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   55 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Zał Nr. 4.pdf)Załącznik nr 4 – SWKO   733 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Umowa - Zał. Nr 5.pdf)Załącznik nr 5 – Umowa   1314 Kb 01.02.2018 14:57

Termin składania ofert do dnia: 20.02.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 20.02.2018r o godz. 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 23.02.2018r do godz. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: w dniu 23.02.2018r godz. 10:15

 

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-04-16-Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   2886 Kb 16.04.2018 07:55
Zapisz ten plik (2018-03-07 Zawiadomienie o unieważnieniu -pakiety_ brak ofert.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu -Pakiety 1,4,5,6,7,9,14,15,16,17,19,21,25,31,32   291 Kb 07.03.2018 15:17
Zapisz ten plik (2018-02-23 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   1163 Kb 23.02.2018 12:53
Zapisz ten plik (2018-02-14 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   1374 Kb 14.02.2018 10:25
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   38 Kb 14.02.2018 09:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz i-c-ZMIANA.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ-ZMIANA   150 Kb 14.02.2018 09:56
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   179 Kb 01.02.2018 13:18
Zapisz ten plik (SIWZ.10.przeglady.pdf)SIWZ   530 Kb 01.02.2018 13:18
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6 do SIWZ - Druk oferty.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   94 Kb 01.02.2018 13:17
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   123 Kb 01.02.2018 13:17
Zapisz ten plik (Załacznik nr 3 do SIWZ_Formularz i-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   146 Kb 01.02.2018 13:17
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ_10.Projekt umowy .pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   295 Kb 01.02.2018 13:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 01.02.2018 13:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   15 Kb 01.02.2018 13:16

Termin składania ofert: do dnia 09.03.2018r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 09.03.2018r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieelniu zamówienia -przekazane.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – przekazane do publikacji   103 Kb 09.04.2018 13:05
Zapisz ten plik (2018-03-30 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   470 Kb 30.03.2018 10:31
Zapisz ten plik (2018-03-09 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   280 Kb 09.03.2018 10:34
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   124 Kb 30.01.2018 11:23
Zapisz ten plik (SIWZ 07.2018.pdf)SIWZ   593 Kb 30.01.2018 11:23
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - Druk oferty i ośw_07.2018.doc)Załącznik nr 1,6,7 do SIWZ   106 Kb 30.01.2018 11:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 30.01.2018 11:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   62 Kb 30.01.2018 11:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   396 Kb 30.01.2018 11:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 30.01.2018 11:20

Termin składania ofert: do dnia 09.03.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 09.03.2018r godz. 10:45

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przesłane.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   102 Kb 06.04.2018 11:17
Zapisz ten plik (2018-03-29 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   473 Kb 29.03.2018 12:31
Zapisz ten plik (2018-03-09 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   274 Kb 09.03.2018 11:56
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   120 Kb 30.01.2018 11:59
Zapisz ten plik (SIWZ 09.2018.pdf)SIWZ   589 Kb 30.01.2018 11:59
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6,7 do SIWZ   107 Kb 30.01.2018 11:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 30.01.2018 11:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   29 Kb 30.01.2018 11:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   390 Kb 30.01.2018 11:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 30.01.2018 11:58

Termin składania ofert: do dnia 06.02.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 06.02.2018r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zanówienia-Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   57 Kb 12.03.2018 09:54
Zapisz ten plik (2018-02-14 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   472 Kb 14.02.2018 09:32
Zapisz ten plik (2018-02-06 Protokół z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   293 Kb 06.02.2018 14:51
Zapisz ten plik (2018-01-31 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   1524 Kb 31.01.2018 09:30
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   105 Kb 18.01.2018 13:35
Zapisz ten plik (SIWZ 08.2018.pdf)SIWZ   590 Kb 18.01.2018 13:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   105 Kb 18.01.2018 13:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 18.01.2018 13:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Parametry techniczne graniczne.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   95 Kb 18.01.2018 13:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   374 Kb 18.01.2018 13:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   63 Kb 18.01.2018 13:33

Termin składania ofert: do dnia 01.02.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 01.02.2018r godz. 10:15

ZMIANA TERMINÓW!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA: 08.02.2018R GODZ. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT W DNIU: 08.02.2018R GODZ. 10:15

ZMIANA TERMINÓW:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA: 12.02.2018R GODZ. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT W DNIU: 12.02.2018R GODZ. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-03-16 Zawiadomienie o wyniku postępowania po ponownym badaniu ofert.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania po ponownym badaniu ofert   677 Kb 16.03.2018 15:43
Zapisz ten plik (2018-03-09 Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru i ocenie ofert.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty…   239 Kb 09.03.2018 14:23
Zapisz ten plik (2018-03-07 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   1063 Kb 07.03.2018 15:50
Zapisz ten plik (2018-02-12 Protokól z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   459 Kb 12.02.2018 11:09
Zapisz ten plik (modyfikacja.pdf)Sprostowanie   247 Kb 08.02.2018 14:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do SIWZ-ZMIANA.doc)Załącznik nr 3.1 – modyfikacja   77 Kb 08.02.2018 10:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 do SIWZ-ZMIANA.doc)Załącznik nr 3.2 – Modyfikaja   79 Kb 08.02.2018 10:03
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_II- Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_II   32 Kb 31.01.2018 08:36
Zapisz ten plik (2018-01-31- Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   2136 Kb 31.01.2018 08:36
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   32 Kb 26.01.2018 15:41
Zapisz ten plik (2018-01-26 Przedłużenie terminu składania ofert.pdf)Informacja o zmianie terminu składania ofert   222 Kb 26.01.2018 15:41
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   108 Kb 17.01.2018 08:36
Zapisz ten plik (SIWZ 05.2018.pdf)SIWZ   591 Kb 17.01.2018 08:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   106 Kb 17.01.2018 08:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 17.01.2018 08:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do SIWZ.doc)Załącznik nr 3.1. do SIWZ   77 Kb 17.01.2018 08:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 do SIWZ.doc)Załącznik nr 3.2. do SIWZ   79 Kb 17.01.2018 08:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt Umowy.05.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   390 Kb 17.01.2018 08:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   63 Kb 17.01.2018 08:34

Termin składania ofert do dnia: 19.01.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 19.01.2018r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   66 Kb 26.02.2018 15:23
Zapisz ten plik (2018-01-26 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   885 Kb 26.01.2018 09:12
Zapisz ten plik (2018-01-19 Protokół z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   498 Kb 19.01.2018 12:08
Zapisz ten plik (2018-01-11 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   322 Kb 11.01.2018 12:33
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   115 Kb 08.01.2018 12:42
Zapisz ten plik (SIWZ 04.2017.pdf)SIWZ   560 Kb 08.01.2018 12:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.8 do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6,7,8 do SIWZ   114 Kb 08.01.2018 12:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 08.01.2018 12:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3.1. do SIWZ   32 Kb 08.01.2018 12:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3.2. do SIWZ   30 Kb 08.01.2018 12:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.3 Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3.3. do SIWZ   32 Kb 08.01.2018 12:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -04. Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   260 Kb 08.01.2018 12:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 08.01.2018 12:39

Termin składania ofert do dnia 09.02.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 09.02.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (wybór.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   804 Kb 28.03.2018 09:27
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   590 Kb 09.02.2018 12:18
Zapisz ten plik (Zmieniony.Zał. nr 4 do SIWZ -01.Projekt umowy.doc)Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ   171 Kb 29.01.2018 14:01
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   2719 Kb 29.01.2018 14:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Zalącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 29.12.2017 12:54
Zapisz ten plik (Załacznik nr 4 do SIWZ pdf.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   514 Kb 29.12.2017 12:54
Zapisz ten plik (Zasłącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   61 Kb 29.12.2017 12:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załacznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 29.12.2017 12:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   104 Kb 29.12.2017 12:53
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   691 Kb 29.12.2017 12:53
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   231 Kb 29.12.2017 12:53

Termin składania ofert do dnia 15.02.2018r. do godz: 10;00

Termin otwarcia ofert dnia 15.02.2018r. godz: 10;15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   536 Kb 12.03.2018 13:33
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   489 Kb 15.02.2018 12:40
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   1745 Kb 29.01.2018 14:06
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 29.12.2017 13:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ pdf.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   514 Kb 29.12.2017 12:59
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załacznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 29.12.2017 12:59
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 do SIWZ_02.Formularz a-c.xls)Załacznik nr 3 do SIWZ   60 Kb 29.12.2017 12:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   103 Kb 29.12.2017 12:58
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   690 Kb 29.12.2017 12:58
Zapisz ten plik (Ogłoszenie pdf.pdf)Ogłoszenie   201 Kb 29.12.2017 12:57

Termin składania ofert do dnia 16.02.2018r. do godz; 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 16.02.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-04-03 Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   571 Kb 03.04.2018 13:16
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   518 Kb 16.02.2018 13:18
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   3000 Kb 30.01.2018 08:43
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -03.Projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   170 Kb 29.12.2017 15:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 29.12.2017 13:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_03.Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   51 Kb 29.12.2017 13:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 29.12.2017 13:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   102 Kb 29.12.2017 13:03
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   689 Kb 29.12.2017 13:03
Zapisz ten plik (ogłoszenie PDF.pdf)Ogłoszenie   194 Kb 29.12.2017 13:03