01
02
03
04
05
06
07
  • Simple Item 1
  • 1

Niniejszym informujemy, iż w dniu 15 maja 2017 r. podpisano akt przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 17 maja 2017 roku.

 

Przekształcenie

 

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000678693).

 

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów.

 

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

 

Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa

 

Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000678693, NIP 521-293-24-55, REGON 011026815, którą reprezentuje prezes: mgr Elżbieta Makulska-Gertruda.

 

Szpital Czerniakowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nadal będzie aktywnie pomagać wszystkim potrzebującym pacjentom, dokładając wszelkich starań, aby utrzymać jakość usług na najwyższym poziomie.

 

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.


Dzięki zaangażowaniu pacjentów placówki, szpitalnych duszpasterzy oraz dyrekcji Szpitala Czerniakowskiego, we wtorek 25.04.2017 roku, nowo otwarta kaplica została uroczyście poświęcona przez Kardynała Kazimierza Nycza. Jak podkreśliła Dyrektor Szpitala Elżbieta Makulska – Gertruda: „Uświęcona kaplica to ważne miejsce dla naszych pacjentów, ich rodzin, lekarzy i personelu szpitala, ponieważ otrzymali oni miejsce, gdzie mogą znaleźć duchowe wsparcie i siłę do zmagań w walce z chorobą.”

 

W trakcie wtorkowej uroczystości poświęcenia kaplicy Kardynał Nycz podkreślił symboliczny wymiar tego miejsca. „Podczas choroby wraz z ciałem cierpi dusza. Dlatego należy dostrzegać holistyczną wizję leczenia pacjenta – terapie farmakologiczne dla schorowanego ciała, oraz doznania duchowe dla cierpiącej duszy. Kaplica - Dom Boży, to odpowiedź na potrzeby duchowe pacjentów szpitala, którzy potrzebują umacniać swoją duszę.”

W uroczystości wzięli także udział pacjenci szpitala, którzy podziękowali i wyrazili wdzięczność administracji szpitala za zaangażowanie i trud włożony w to przedsięwzięcie. Jak dodała Pani Czesława, wieloletnia pacjentka okulistyki: kaplica to miejsce, gdzie chorzy, ich rodziny, oraz lekarze i personel placówki mogą składać swoje nadzieje i prośby. Pani Czesława wyraziła wdzięczność środowisk pacjenckich „za integralne podejście wobec podopiecznych – tak farmakologicznego, jak i duchowego.

 

*                      *                      *

 

Szpital Czerniakowski rozpoczął swą działalność leczniczą na terenie Mokotowa Dolnego w 1958 roku. Zgodnie
z misją „ Jesteśmy po to, aby pomagać chorym” Szpital otacza swą opieką pacjentów z terenu całego kraju. Obecnie Szpital na 9 oddziałach, w tym 3 oddziałach Klinicznych dysponuje ok. 290 łóżkami i rocznie hospitalizuje średnio ok. 13 tys. osób. W ciągu roku w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej liczącej 12 poradni udzielanych jest średnio 53 tys. porad specjalistycznych. Nad zdrowiem pacjentów czuwa około 650 pracowników zatrudnionych w Szpitalu, w tym 135 lekarzy i 252 pielęgniarek. Od stycznia 2017 roku funkcję Dyrektora Szpitala pełni Elżbieta Makulska – Gertruda.

 

święcenie kaplicy święcenie klaplicy święcenie kaplicy

święcenie kaplicy święcenie kaplicy święcenie kaplicy

 

Miło nam poinformować, że Szpital Czerniakowski podpisał umowę o współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Na umowie podpisy złożyli Dyrektor Szpitala Elżbieta Makulska-Gertruda oraz Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH.

Zawarte porozumienie zakłada współpracę w obszarze podnoszenia kwalifikacji pracowników służby zdrowia. Podmioty będą kooperowały tworząc programy szkoleniowe i oferując szkolenia dedykowane dla lekarzy, pielęgniarek i pracowników administracyjnych szpitali i przychodni z zakresu zarządzania zespołem, kontaktu
z Pacjentem, zachowania w sytuacjach konfliktowych, analitycznego rozwiązywania problemów, audytu wewnętrznego oraz zachowania w sytuacjach korupcyjnych.

Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia współpracy o inne obszary związane z zarządzaniem w ochronie zdrowia, w tym zwłaszcza wspólną realizację wszelkich form podnoszenia kwalifikacji pracowników tego sektora.

 

podpisanie umowy podpisanie umowy

 podpisanie umowy

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.03.2017 Szpital Czerniakowski podpisał deklarację chęci uczestniczenia
w działaniach mentoringowych z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.

 

Umowę deklaracji podpisali Dyrektor Szpitala Elżbieta Makulska-Gertruda oraz Dyrektor KPK PB Pan Andrzej Gaik.

Wspólna deklaracja zapewni Szpitalowi bezpłatne konsultacje, szkolenia/warsztaty, mentoring, konferencje, spotkania brokerskie oraz wsparcie w poszukiwaniu nowych partnerów do projektów badawczych.

 

umowa  mowa

 umowa

Szpital Czerniakowski zatrudni:

- Pielęgniarki do pracy w systemie zmianowym, na oddziałach Szpitala Czerniakowskiego

- Opiekunów medycznych w systemie pracy zmianowej, do pracy na oddziałach Szpitala Czerniakowskiego

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:

p.o. piel. Naczelnej Małgorzata Skibińska

Tel.: 22 31 86 209

lub drogą mailową (przesłanie CV) pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szpital Czerniakowski SP ZOZ w Warszawie nawiąże współpracę z podmiotami leczniczymi w zakresie realizacji badań USG. Dysponujemy wysokiej klasy aparatem USG Logiq 7 oraz profesjonalnym zespołem specjalistów.

W szczególności oferujemy następujące rodzaje badań USG:

- jamy brzusznej

- stawu barkowego

- stawu łokciowego

- stawu kolanowego

- nadgarstka

- stawów ręki

- stawów stopy

- stawu skokowego

- ścięgna Achillesa

- szyi

- ślinianek

- tarczycy

- układu moczowego

- tętnic szyjnych (doppler)

- tętnic kończyny górnej (doppler)

- tętnicy kończyny dolnej (doppler)

- tętnic nerkowych (doppler)

- żył kończyny dolnej (doppler)

- żył kończyn dolnych (próba uciskowa)

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 22 31 86 206


W związku z artykułem prasowym pt. "Prywatna klinika w państwowym szpitalu" oraz materiałem wyemitowanym w TV Republika w dniu 6 grudnia 2016 r. informujemy, że w powyższej sprawie wszczęte zostało wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.

W zależności od wyników postępowania Dyrekcja Szpitala podejmie właściwe kroki prawne.

 


Miło nam poinformować, że nasza pielęgniarka Pani mgr Iwona Kowalczyk z oddziału okulistycznego,
w jesiennej edycji egzaminu państwowego ze specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, uzyskała najwyższy wynik w kraju. Serdecznie gratulujemy!

 


Szpital Czerniakowski SP ZOZ

z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25 uprzejmie informuje,
że z dniem 1 października 2016 r.
uruchomiona została działalność całodobowej Stacji Dializ.
Wykonujemy świadczenia zdrowotne z zakresu hemodializoterapii przewlekłej pacjentom wymagającym leczenia nerkozastępczego.
Usługi realizowane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
lek. Magdalena Parys  
tel. 694 428 050 lub 22 31 86 361

 

 

Ultrasonografia jest coraz częściej wykorzystywana w anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycynie ratunkowej. Nieinwazyjne badanie ultrasonograficznie point-of-care pozwala na kompleksową, przyłóżkową ocenę stanu pacjenta w stanie zagrożenia życia, a tym samym na szybkie wdrożenie ukierunkowanej terapii.

Czytaj więcej...

Komunikat - Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie (plik .pdf)

31 października 2014 r. w Szpitalu Czerniakowskim odbyło się uroczyste otwarcie nowego oddziału chorób wewnętrznych.
Nowy posiada 18 łóżek, składa się z 9 sal chorych z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi wyposażonymi w natryski, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, pokoju lekarskiego, pokoju pielęgniarki oddziałowej, zaplecza socjalnego. Oddział powstał w pomieszczeniach dawnej kuchni szpitalnej.

Redakcja miesięcznika "Forbes" przeprowadziła konkurs, który polegał na wyłonieniu najlepszych specjalistów spośród pięciu grup zawodowych: adwokatów, aktorów, lekarzy, architektów oraz radców prawnych.

Otwarcie zmodernizowanego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (plik .pdf)

Higiena rąk. Normy Europejskie a praktyka szpitalna” (plik .pdf)

Dni walki z cukrzycą (plik .pdf)

Szkolenie pielęgniarek z zakresu cukrzycy i samokontroli (plik .pdf)

„Warsztaty dla lekarzy rodzinnych i innych praktykujących w lecznictwie otwartym (plik .pdf)

„Bezpieczne stosowanie środków kontrastowych” (plik .pdf)

Zakres usług medycznych świadczonych w ramach NFZ w roku 2012 (plik .pdf)

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 10.942.000,00 zł