Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i/lub w czasie dyżuru przez lekarzy specjalistów z I i II stopniem specjalizacji oraz lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata) w zakresie medycyny ratunkowej, chirurgii, anestezjologii, chorób wewnętrznych oraz lekarzy systemu w rozumieniu  art. 57 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT-SOR.pdf)Ogłoszenie o wyborze ofert   130 Kb 16.02.2018 09:20
Zapisz ten plik (Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018.pdf)Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018r   162 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Ogłoszenie - Zał. Nr 1.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie   136 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Regulamin Pracy Komisji Konkursowej - Zał. Nr 2.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   318 Kb 01.02.2018 14:59
Zapisz ten plik (4. Formularz ofertowy - zał. nr 3.doc)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   55 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Zał Nr. 4.pdf)Załącznik nr 4 – SWKO   733 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Umowa - Zał. Nr 5.pdf)Załącznik nr 5 – Umowa   1314 Kb 01.02.2018 14:57

Termin składania ofert do dnia 11.01.2019 r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.01.2019 r. o godzinie 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 - Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf)Załącznik Nr 5 – Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf   1298 Kb 21.12.2018 08:19
Zapisz ten plik (Załacznik Nr 4 - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Załacznik Nr 4 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf   642 Kb 21.12.2018 08:19
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna.docx)Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna.docx   28 Kb 21.12.2018 08:18
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 2 - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf)Załącznik Nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf   305 Kb 21.12.2018 08:18
Zapisz ten plik (Ogłoszenie konkursu ofert na świadczena zdrowotne w SOR.pdf)Ogłoszenie konkursu ofert na świadczena zdrowotne w SOR.pdf   131 Kb 21.12.2018 08:17

Termin składania ofert: do 24 sierpnia 2018 do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 24 sierpnia 2018 o godz. 13.00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie Rozstrzygnięcie konkursu.pdf)Ogłoszenie Rozstrzygnięcie konkursu.pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 79 Kb 28.08.2018 13:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 - Wzór Umowy.pdf)Wzór umowy   888 Kb 07.08.2018 14:01
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4 - SWKO.pdf)SWKO   650 Kb 07.08.2018 14:00
Zapisz ten plik (Formularz ofertowy - wersja edytowalna.docx)Formularz ofertowy wersja edytowalna   26 Kb 07.08.2018 14:00
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy.pdf)Formularz ofertowy pdf   322 Kb 07.08.2018 14:00
Zapisz ten plik (Załacznik Nr 2- Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Regulamin pracy Komisji Konkursowej   311 Kb 07.08.2018 13:59
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.pdf)Ogłoszenie o konkursie   124 Kb 07.08.2018 13:59

Termin składania ofert do dnia 20.07.2018 do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 20.07.2017 o godz. 11:30

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego   301 Kb 25.07.2018 08:28
Zapisz ten plik (2018-07-20 pismo_info_otwarcie.pdf)Protokół z otwarcia ofert   194 Kb 20.07.2018 11:37
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o konkursie.pdf)Ogłoszenie o konkursie   553 Kb 05.07.2018 14:42
Zapisz ten plik (Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Regulamin pracy Komisji Konkursowej   522 Kb 05.07.2018 14:41
Zapisz ten plik (SWKO konkurs rezonans.pdf)SWKO konkurs rezonans   4811 Kb 05.07.2018 14:41
Zapisz ten plik (Zał. nr 1 do SWKO - formularz asor.-cen.doc)załącznik nr 1 do SWKO   66 Kb 05.07.2018 14:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 2 do SWKO- parametry tech.pdf)załącznik nr 2 do SWKO   568 Kb 05.07.2018 14:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 3 do SWKO - Projekt umowy.pdf)załącznik nr 3 do SWKO   694 Kb 05.07.2018 14:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 4 do SWKO - oferta.doc)załącznik nr 4 do SWKO   136 Kb 05.07.2018 14:40

Termin składania ofert do dnia 25.06.2018r. do godz: 11.00

Termin otwarcia ofert dnia 25.06.2018r. godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (konkurs2.pdf)ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   189 Kb 26.06.2018 14:00
Zapisz ten plik (Zał. 5 - Umowa na SOR.pdf)Załącznik nr 5 – umowa   1284 Kb 15.06.2018 12:38
Zapisz ten plik (Zał. 4 - SWKO.pdf)SWKO   645 Kb 15.06.2018 12:37
Zapisz ten plik (Zał. 3 - Formularz ofertowy.docx)Formularz ofertowy   26 Kb 15.06.2018 12:37
Zapisz ten plik (Zał. 2 - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf)Regulamin Pracy Konkursowej   308 Kb 15.06.2018 12:36
Zapisz ten plik (Ogłoszenie konkursu na świadczenia zdrowotne SOR.pdf)Ogłoszenie   133 Kb 15.06.2018 12:36

Termin składania ofert do dnia 11.06.2018r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 11.06.2018r godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (konkurs.pdf)ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   222 Kb 26.06.2018 13:59
Zapisz ten plik (ZaB_cznik do Umów.pdf)Załącznik do umów   69 Kb 24.05.2018 10:38
Zapisz ten plik (ZaB_cznik do umowy - specyfikacja - wersja do edycji.docx)Załącznik do umowy – specyfikacja   15 Kb 24.05.2018 10:37
Zapisz ten plik (Wzór Umowy - ZDO - ZaB. Nr 5.pdf)Wzór Umowy ZDO   1176 Kb 24.05.2018 10:37
Zapisz ten plik (Wzór Umowy - Stacja Dializ - ZaB. Nr 5a.pdf)Wzór Umów – Stacja Dializ   1219 Kb 24.05.2018 10:37
Zapisz ten plik (Wzór Umowy - OddziaB Chorób Wewn_trznych - ZaB. Nr 5b.pdf)Wzór umowy – Oddział Chorób Wewnętrznych   1237 Kb 24.05.2018 10:36
Zapisz ten plik (SzczegóBowe warunki konkursu ofert - ZaB. Nr 4.pdf)Szczegółowe warunki konkursu ofert   686 Kb 24.05.2018 10:35
Zapisz ten plik (Regulami pracy Komisji Konkursowej - zaB. Nr 2.pdf)Regulamin pracy Komisji Konkursowej   297 Kb 24.05.2018 10:34
Zapisz ten plik (OgBoszenie o konkursie ofert na [wiadczenia zdrowotne ZDO, Stacja Dializ, Oddzia)Ogłoszenie   232 Kb 24.05.2018 10:34
Zapisz ten plik (Formularz ofertowy - zaB. Nr 3.pdf)Formularz ofertowy   353 Kb 24.05.2018 10:33
Zapisz ten plik (Formularz ofertowy - zaB. nr 3 wersja do edycji.doc)Formularz ofertowy   65 Kb 24.05.2018 10:33

Termin składania ofert do dnia 19.04.2018r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 19.04.2018r godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie wyników konkursu.pdf)Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   260 Kb 25.04.2018 19:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie   123 Kb 13.04.2018 08:15
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 2 - Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin pracy Komisji Konkursowej   297 Kb 13.04.2018 08:14
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy (wersja do edycji)-1.doc)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (wersja do edycji)   63 Kb 13.04.2018 08:14
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy.pdf)Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy   404 Kb 13.04.2018 08:13
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4 - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Załącznik Nr 4 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert   683 Kb 13.04.2018 08:12
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 - Umowa OAIIT.pdf)Załącznik Nr 5 – Umowa OAIIT   1305 Kb 13.04.2018 08:12
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5a - Umowa Stacja Dializ.pdf)Załącznik Nr 5a – Umowa Stacja Dializ   1283 Kb 13.04.2018 08:11
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5b - Umowa ZDO.pdf)Umowa Nr 5b – Umowa ZDO   1282 Kb 13.04.2018 08:11
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5c - Umowa Tomografia Komputerowa.pdf)Załącznik Nr 5c – Umowa Tomografia Komputerowa   1211 Kb 13.04.2018 08:10
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5d - Umowa RTG.pdf)Załącznik nr 5d – Umowa RTG   1203 Kb 13.04.2018 08:07
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5e - Umowa USG.pdf)Załącznik Nr 5e- Umowa USG   1215 Kb 13.04.2018 08:07

Termin składania ofert: do dnia 19.03.2018r do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 19.03.2018r godz. 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chorób)Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu   92 Kb 23.03.2018 09:55
Zapisz ten plik (Zarządzenie Nr 8 z dnia 06.03.2018 r..pdf)Zarządzenie Nr 8 z dnia 06.03.2018r   153 Kb 06.03.2018 16:15
Zapisz ten plik (Zał. Nr 1 Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie ofert   134 Kb 06.03.2018 16:15
Zapisz ten plik (Zał. Nr 2 - Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   310 Kb 06.03.2018 16:14
Zapisz ten plik (Zał. Nr 3 Formularz ofertowy.pdf)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   294 Kb 06.03.2018 16:14
Zapisz ten plik (Zał. Nr 4 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Załącznik nr 4 – SWKO   694 Kb 06.03.2018 16:13
Zapisz ten plik (Zał. Nr 5 Umowa.pdf)Załącznik nr 5 – Umowa   1324 Kb 06.03.2018 16:13

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i/lub w czasie dyżuru przez lekarzy specjalistów z I i II stopniem specjalizacji oraz lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata) w zakresie medycyny ratunkowej, chirurgii, anestezjologii, chorób wewnętrznych oraz lekarzy systemu w rozumieniu  art. 57 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT-SOR.pdf)Ogłoszenie o wyborze ofert   130 Kb 16.02.2018 09:20
Zapisz ten plik (Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018.pdf)Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018r   162 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Ogłoszenie - Zał. Nr 1.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie   136 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Regulamin Pracy Komisji Konkursowej - Zał. Nr 2.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   318 Kb 01.02.2018 14:59
Zapisz ten plik (4. Formularz ofertowy - zał. nr 3.doc)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   55 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Zał Nr. 4.pdf)Załącznik nr 4 – SWKO   733 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Umowa - Zał. Nr 5.pdf)Załącznik nr 5 – Umowa   1314 Kb 01.02.2018 14:57

Termin składnia ofert do dnia 12.01.2018r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert 12.01.2018r. godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Rozstrzygnięcie konkursu.pdf)Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu   492 Kb 23.01.2018 08:11
Zapisz ten plik (4. Formularz ofertowy - zaB. nr 3.doc)Formularz ofertowy   51 Kb 22.12.2017 12:44
Zapisz ten plik (Zarz-dzenie Nr 23 z dnia 23 grudnia 2017.pdf)Zarządzenie Nr 23 Prezesa Zarządu   161 Kb 22.12.2017 12:43
Zapisz ten plik (ZaB-cznik Nr 1 do umowy na [wiadczenie usBug zdrowotnych.pdf)Załącznik nr 1 do projektu umowy   72 Kb 22.12.2017 12:42
Zapisz ten plik (Umowa na [wiadczenie usBug zdrowotnych - ZaB-cznik Nr 5 do Zarz-dzenia Nr 23.pdf)Projekt umowy   1263 Kb 22.12.2017 12:41
Zapisz ten plik (SzczegóBowe Warunki Konkursu Ofert - ZaB-cznik nr 4 do Zarz-dzenia Nr 23.pdf)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert   740 Kb 22.12.2017 12:41
Zapisz ten plik (Regulamin pracy Komisji Konkursowej - Zal-cznik Nr 2 do Zarz-dzenia Nr 23.pdf)Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   319 Kb 22.12.2017 12:41
Zapisz ten plik (OgBoszenie o konkursie ZaB-cznik Nr 1 do Zarz-dzenia Nr 23.pdf)Ogłoszenie o konkursie   139 Kb 22.12.2017 12:40

Termin składnia ofert do dnia: 30.01.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 30.01.2018r godz. 10:15

ZMIANA TERMINU:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA: DO DNIA 07.02.2018R DO GODZ. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT W DNIU: 07.02.2018R GODZ. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu - Przekazane.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – przekazane do publikacji   167 Kb 07.05.2018 14:31
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyborze p.2.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiet nr 2   578 Kb 13.04.2018 12:59
Zapisz ten plik (2018-03-16 Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru i ocenie ofert_pakt_2.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty- pak2   252 Kb 16.03.2018 12:50
Zapisz ten plik (2018-03-08 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   946 Kb 08.03.2018 15:03
Zapisz ten plik (2018-02-07 Protokół z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   523 Kb 07.02.2018 11:40
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_II_termin wadium.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_termin wadium   83 Kb 26.01.2018 16:14
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   84 Kb 26.01.2018 16:14
Zapisz ten plik (2018-01-26 Odpowiedzi na pytania + zmiana terminu.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   446 Kb 26.01.2018 16:11
Zapisz ten plik (2018-01-18 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   3012 Kb 18.01.2018 13:06
Zapisz ten plik (Ogłoszenie - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   179 Kb 21.12.2017 09:46
Zapisz ten plik (SIWZ 93.2017.pdf)SIWZ   523 Kb 21.12.2017 09:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.8.9 do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6,7,8,9 do SIWZ   122 Kb 21.12.2017 09:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 21.12.2017 09:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   109 Kb 21.12.2017 09:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   261 Kb 21.12.2017 09:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 21.12.2017 09:41

Termin składania ofert do dnia: 29.12.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 29.12.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   62 Kb 19.01.2018 13:29
Zapisz ten plik (2018-01-10 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   494 Kb 10.01.2018 13:56
Zapisz ten plik (2017-12-29 Protokół z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   320 Kb 29.12.2017 10:55
Zapisz ten plik (2017-12-22 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   1809 Kb 22.12.2017 12:56
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu-Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   113 Kb 19.12.2017 14:56
Zapisz ten plik (SIWZ 94.2017.pdf)SIWZ   490 Kb 19.12.2017 14:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   90 Kb 19.12.2017 14:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 19.12.2017 14:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Formularz a-c.strona.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   40 Kb 19.12.2017 14:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -projekt umowy_94.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   256 Kb 19.12.2017 14:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 19.12.2017 14:53

Termin składania ofert do dnia: 20.12.2017r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 20.12.2017r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   86 Kb 14.02.2018 13:01
Zapisz ten plik (2018-01-09 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   720 Kb 12.01.2018 11:42
Zapisz ten plik (2017-12-20 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   609 Kb 20.12.2017 11:23
Zapisz ten plik (2017-12-15 Odp. na pytania_II.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   426 Kb 15.12.2017 14:16
Zapisz ten plik (2017-12-14 Odp. na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   321 Kb 14.12.2017 14:50
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu-Zamieszczone.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   130 Kb 11.12.2017 14:43
Zapisz ten plik (SIWZ 92.2017.pdf)SIWZ   487 Kb 11.12.2017 14:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   94 Kb 11.12.2017 14:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   112 Kb 11.12.2017 14:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   45 Kb 11.12.2017 14:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   257 Kb 11.12.2017 14:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 11.12.2017 14:41

Termin składania ofert do dnia  21.12.2017r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 21.12.2017r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty   557 Kb 08.01.2018 13:28
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   471 Kb 21.12.2017 13:50
Zapisz ten plik (pismo pytania 1_18.12.pdf)Odpowiedzi na pytania   461 Kb 18.12.2017 11:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 07.12.2017 13:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - pdf.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy   593 Kb 07.12.2017 13:45
Zapisz ten plik (Załącznik 3.5.xls)Załącznik nr 3.5 do SIWZ   28 Kb 07.12.2017 13:44
Zapisz ten plik (Załącznik 3.4.xls)Załącznik nr 3.4 do SIWZ   25 Kb 07.12.2017 13:44
Zapisz ten plik (Załącznik 3.3.xls)Załącznik nr 3.3 do SIWZ   26 Kb 07.12.2017 13:44
Zapisz ten plik (Załącznik 3.2.xls)Załącznik nr 3.2 do SIWZ   39 Kb 07.12.2017 13:43
Zapisz ten plik (Załącznik 3.1.xls)Załącznik nr 3.1 do SIWZ   50 Kb 07.12.2017 13:43
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 07.12.2017 13:43
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1. 6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   93 Kb 07.12.2017 13:42
Zapisz ten plik (SIWZ 91.2017 PDF.pdf)SIWZ   922 Kb 07.12.2017 13:42
Zapisz ten plik (Ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   427 Kb 07.12.2017 13:42

Termin składania ofert: do dnia 01.12.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 01.12.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   57 Kb 05.01.2018 09:08
Zapisz ten plik (2017-12-11 Zawiadomie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   479 Kb 13.12.2017 14:53
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   336 Kb 01.12.2017 11:13
Zapisz ten plik (2017-11-27 Odp. na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   341 Kb 28.11.2017 14:15
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   119 Kb 21.11.2017 10:49
Zapisz ten plik (SIWZ.90.pranie.pdf)SIWZ   516 Kb 21.11.2017 10:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   111 Kb 21.11.2017 08:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   124 Kb 21.11.2017 08:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Formularz ilościowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3.1. do SIWZ   32 Kb 21.11.2017 08:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 do SIWZ - OPZ.doc)Załącznik nr 3.2. do SIWZ   64 Kb 21.11.2017 08:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - 90.Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   324 Kb 21.11.2017 08:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 21.11.2017 08:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   15 Kb 21.11.2017 08:32

Termin składania ofert do dnia 09.01.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 09.01.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-02-07 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   1100 Kb 07.02.2018 12:44
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   840 Kb 09.01.2018 12:17
Zapisz ten plik (2017-12-20 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   4098 Kb 20.12.2017 08:52
Zapisz ten plik (ZMIENIONY Zał. Nr 4_88 projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – ZMIANA   257 Kb 20.12.2017 08:52
Zapisz ten plik (ogłoszenie zamieszczone.pdf)Ogłoszenie   220 Kb 17.11.2017 10:23
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 17.11.2017 10:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - umowa pdf.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   516 Kb 17.11.2017 10:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   74 Kb 17.11.2017 10:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 17.11.2017 10:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   109 Kb 17.11.2017 10:21
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   699 Kb 17.11.2017 10:20

Termin składani ofert do dnia 27.11.2017r do godz: 10:00

Termin otwarcie ofert 27.11.2017r godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   487 Kb 08.12.2017 13:01
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   313 Kb 27.11.2017 12:26
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   1264 Kb 23.11.2017 12:30
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie BZP   419 Kb 17.11.2017 11:05
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 17.11.2017 11:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   516 Kb 17.11.2017 11:04
Zapisz ten plik (załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   39 Kb 17.11.2017 11:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 17.11.2017 11:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1. 6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ   88 Kb 17.11.2017 11:03
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   907 Kb 17.11.2017 11:02

Termin składania ofert do dnia 03.01.2018r do godz: 12:00

Termin otwarcia ofert dnia 03.01.2017r godz: 12:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   579 Kb 28.02.2018 11:51
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   528 Kb 03.01.2018 13:43
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   4639 Kb 27.12.2017 13:16
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   192 Kb 13.11.2017 09:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 13.11.2017 09:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ- projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   514 Kb 13.11.2017 09:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   74 Kb 13.11.2017 09:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 13.11.2017 09:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   101 Kb 13.11.2017 08:59
Zapisz ten plik (SIWZ PDF.pdf)SIWZ   697 Kb 13.11.2017 08:59

Termin składania ofert: do dnia 05.01.2018r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 05.01.2018r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (wyniki.pdf)Zawiadomienie wynikach postępowania – pakiet 1,2,5,6,7,8   601 Kb 23.01.2018 14:24
Zapisz ten plik (Zawiadomienie - unieważnione pakiety.pdf)Zawiadomienie o wynikach postępowania – pakiet 3,4,9 i 10   532 Kb 09.01.2018 11:59
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   572 Kb 05.01.2018 12:52
Zapisz ten plik (2017-12-20 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   1334 Kb 20.12.2017 08:23
Zapisz ten plik (ZMIENIONY Zał. nr 4 do SIWZ - 83projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ- ZMIANA   256 Kb 20.12.2017 08:22
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   117 Kb 10.11.2017 11:58
Zapisz ten plik (SIWZ 83.2017.pdf)SIWZ   526 Kb 10.11.2017 11:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ   109 Kb 10.11.2017 11:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 10.11.2017 11:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   80 Kb 10.11.2017 11:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - 83projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   164 Kb 10.11.2017 11:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 10.11.2017 11:55

Termin składania ofert: do dnia 30.11.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 30.11.2017r o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   57 Kb 05.01.2018 15:28
Zapisz ten plik (2017-12-14 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   468 Kb 14.12.2017 14:34
Zapisz ten plik (2017-11-30 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   284 Kb 30.11.2017 10:32
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   107 Kb 09.11.2017 14:35
Zapisz ten plik (SIWZ 87.2017.pdf)SIWZ   502 Kb 09.11.2017 14:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   100 Kb 09.11.2017 14:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 09.11.2017 14:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   65 Kb 09.11.2017 14:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   449 Kb 09.11.2017 14:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 09.11.2017 14:33

Termin składania ofert do dnia 03.01.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 03.01.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wynikach.pdf)zawiadomienie o wynikach.pdf   1055 Kb 24.01.2018 10:48
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)informacja z otwarcia   559 Kb 03.01.2018 13:06
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania_20.12.2017.pdf)Pytania i odpowiedzi   1034 Kb 20.12.2017 09:09
Zapisz ten plik (ZMIENIONY.Zał. nr 4 do SIWZ 85.projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ- ZMIANA   257 Kb 20.12.2017 09:09
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   240 Kb 08.11.2017 10:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załacznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 08.11.2017 10:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   515 Kb 08.11.2017 10:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   58 Kb 08.11.2017 10:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 08.11.2017 10:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   102 Kb 08.11.2017 10:46
Zapisz ten plik (SIWZ PDF.pdf)SIWZ   766 Kb 08.11.2017 10:46

Termin składania ofert do dnia: 08.12.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 08.12.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   58 Kb 10.01.2018 08:49
Zapisz ten plik (2017-12-14 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   479 Kb 14.12.2017 14:33
Zapisz ten plik (2017-12-08 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   291 Kb 08.12.2017 10:41
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   109 Kb 08.11.2017 15:46
Zapisz ten plik (SIWZ 80.2017.pdf)SIWZ   504 Kb 08.11.2017 15:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   93 Kb 08.11.2017 15:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 08.11.2017 15:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do SIWZ- Formularz.xls)Załącznik nr 3.1. do SIWZ   31 Kb 08.11.2017 15:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Parametry techniczne.doc)Załącznik nr 3.2. do SIWZ   87 Kb 08.11.2017 15:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   444 Kb 08.11.2017 15:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 08.11.2017 15:43

Termin składania ofert: do dnia 18.12.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 18.12.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   106 Kb 26.01.2018 14:29
Zapisz ten plik (2018-01-08 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   478 Kb 08.01.2018 13:43
Zapisz ten plik (2017-12-18 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   313 Kb 18.12.2017 11:02
Zapisz ten plik (2017-12-14 Odpowiedź na zmianę terminu.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   236 Kb 14.12.2017 14:43
Zapisz ten plik (2017-12-06 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   3081 Kb 06.12.2017 14:51
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   129 Kb 07.11.2017 09:43
Zapisz ten plik (SIWZ 81.2017.pdf)SIWZ   556 Kb 07.11.2017 09:43
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 3 do SIWZ - Druk oferty.doc)Załącznik nr 1 i 3 do SIWZ   97 Kb 07.11.2017 09:43
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 07.11.2017 09:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   328 Kb 07.11.2017 09:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 do Umowy.xls)Załącznik nr 1 do Umowy   489 Kb 07.11.2017 09:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do Umowy.doc)Załącznik nr 2 do Umowy   33 Kb 07.11.2017 09:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 07.11.2017 09:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ   15 Kb 07.11.2017 09:41

Termin składania ofert: do dnia 07.12.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 07.12.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   57 Kb 05.01.2018 15:14
Zapisz ten plik (2017-12-19 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   468 Kb 19.12.2017 12:23
Zapisz ten plik (2017-12-07 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   287 Kb 07.12.2017 11:09
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   108 Kb 07.11.2017 11:45
Zapisz ten plik (SIWZ 86.2017.pdf)SIWZ   457 Kb 07.11.2017 11:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   100 Kb 07.11.2017 11:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 07.11.2017 11:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   63 Kb 07.11.2017 11:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   426 Kb 07.11.2017 11:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 07.11.2017 11:43

Termin składania ofert: do dnia 14.11.2017r do godz. 10:00

Otwarcie ofert w dniu 14.11.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Wyniki.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   463 Kb 24.11.2017 14:23
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   306 Kb 14.11.2017 14:09
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu-Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   102 Kb 31.10.2017 15:46
Zapisz ten plik (SIWZ 82.2017.pdf)SIWZ   538 Kb 31.10.2017 15:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 do SIWZ   77 Kb 31.10.2017 15:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 31.10.2017 15:46
Zapisz ten plik (Załącznik NR 3 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   32 Kb 31.10.2017 15:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   254 Kb 31.10.2017 15:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 31.10.2017 15:45

Szacunkowe koszty realizacji zamówienia prosimy o przesłanie najpóźniej do 10 listopada 2017 r, do godz. 12.00 na adres:
zp@szpitalczerniakowski.waw.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
.

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Rozeznanie rynku.Szacownie wartości zamówienia_27.10.2017.pdf)Rozeznanie rynku 27.10.2017r.   651 Kb 27.10.2017 12:48

Termin składnia ofert do dnia 12.12.2017r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 12.12.202017r godz: 10:15

Termin składania ofert do dnia 19.12.2017r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 19.12.2017r godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   1151 Kb 24.01.2018 08:59
Zapisz ten plik (2017-12-19 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   728 Kb 19.12.2017 11:12
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania   2765 Kb 06.12.2017 08:32
Zapisz ten plik (odp. na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   499 Kb 01.12.2017 10:11
Zapisz ten plik (zmodyfikowany załącznik nr 3.6.xls)Zmodyfikowany załącznik nr 3.6 do SIWZ   30 Kb 01.12.2017 10:06
Zapisz ten plik (ogłoszenie wysłane do publikacji.pdf)Ogłoszenie wysłane do publikacji   1305 Kb 01.12.2017 10:05
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 26.10.2017 12:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 B do SIWZ - projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 B do SIWZ   165 Kb 26.10.2017 12:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 A do SIWZ - projekt umowy.doc)Załącznik nr 4A do SIWZ   161 Kb 26.10.2017 12:24
Zapisz ten plik (załącznik nr 3.8.xls)Załącznik nr 3.8 do SIWZ   33 Kb 26.10.2017 12:24
Zapisz ten plik (załącznik nr 3.7.xls)Załącznik nr 3.7 do SIWZ   35 Kb 26.10.2017 12:24
Zapisz ten plik (załącznik nr 3.6.xls)Załącznik nr 3.6 do SIWZ   30 Kb 26.10.2017 12:23
Zapisz ten plik (załącznik nr 3.5.xls)Załącznik nr 3.5 do SIWZ   28 Kb 26.10.2017 12:23
Zapisz ten plik (załącznik nr 3.4.xls)Załącznik nr 3.4 do SIWZ   29 Kb 26.10.2017 12:22
Zapisz ten plik (załącznik nr 3.3.xls)Załącznik nr 3.3 do SIWZ   28 Kb 26.10.2017 12:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2.xls)Załącznik nr 3.2 do SIWZ   29 Kb 26.10.2017 12:22
Zapisz ten plik (załącznik nr 3.1.xls)Załącznik nr 3.1 do SIWZ   46 Kb 26.10.2017 12:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 26.10.2017 12:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   106 Kb 26.10.2017 12:16
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   868 Kb 26.10.2017 12:16
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   5024 Kb 26.10.2017 12:16

Termin składania ofert do dnia 07.11.2017r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 07.11.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   60 Kb 17.11.2017 15:16
Zapisz ten plik (2017-11-16 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   495 Kb 16.11.2017 14:07
Zapisz ten plik (2017-11-07 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   301 Kb 07.11.2017 11:22
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   131 Kb 19.10.2017 08:15
Zapisz ten plik (SIWZ konserwacja budowlana.pdf)SIWZ   552 Kb 19.10.2017 08:14
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_1_oferta.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ   35 Kb 19.10.2017 08:14
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_2_osw_z_art_25_a_ust_1.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ   49 Kb 19.10.2017 08:13
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_3_Przedmiar robót.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ   161 Kb 19.10.2017 08:13
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_4_Projekt umowy konserwacja.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   284 Kb 19.10.2017 08:11
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_5_STWiORB konserwacja.pdf)Załącznik nr 5 do SIWZ   193 Kb 19.10.2017 08:10
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_6_oswiadczenie_Grupa_Kapitałowa.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ   34 Kb 19.10.2017 08:10
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_7_zobowiazanie_innego_Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   17 Kb 19.10.2017 08:10

Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert 30.10.2017r godz: 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Wyniki.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   465 Kb 14.11.2017 08:55
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   291 Kb 30.10.2017 12:54
Zapisz ten plik (ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   407 Kb 19.10.2017 09:10
Zapisz ten plik (SIWZ 78.2017.doc)SIWZ   383 Kb 19.10.2017 09:10
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   98 Kb 19.10.2017 09:10
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 19.10.2017 09:09
Zapisz ten plik (Załącznik 3 do SIWZ Parametry 78.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   125 Kb 19.10.2017 09:09
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   185 Kb 19.10.2017 09:09
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 19.10.2017 09:08

Termin składania ofert do dnia 24.10.2017r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert 24.10.2017r godz: 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zawaidomienie o wynikach.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   510 Kb 09.11.2017 14:24
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   105 Kb 24.10.2017 11:09
Zapisz ten plik (ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   419 Kb 13.10.2017 09:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 13.10.2017 09:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa dzierżawa ANALIZATOR.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   165 Kb 13.10.2017 09:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3B- pakiet nr 2.doc)Załącznik nr 3B do SIWZ – pakiet nr 2   61 Kb 13.10.2017 09:24
Zapisz ten plik (Załącznik 3B - pakiet 1.docx)Załącznik nr 3B do SIWZ- pakiet nr 1   25 Kb 13.10.2017 09:23
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3A do SIWZ -pakiet nr 2.xls)Załącznik nr 3A do SIWZ – pakiet nr 2   35 Kb 13.10.2017 09:23
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3A do SIWZ -pakiet nr 1.xls)Załącznik nr 3A do SIWZ – pakiet nr 1   29 Kb 13.10.2017 09:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 13.10.2017 09:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   101 Kb 13.10.2017 09:21
Zapisz ten plik (SIWZ dzierżawa analizatora.doc)SIWZ   372 Kb 13.10.2017 09:21

Termin składania ofert do dnia 23.10.2017r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 23.10.2017r godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   65 Kb 31.10.2017 12:51
Zapisz ten plik (2017-10-26 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   440 Kb 26.10.2017 15:14
Zapisz ten plik (2017-10-23 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   283 Kb 23.10.2017 10:10
Zapisz ten plik (2017-10-19 Odp. na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   524 Kb 19.10.2017 12:05
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr _4a_przejecie_pracow.Kadry.docx)Zalacznik_nr _4a_przejecie_pracow.Kadry.docx   21 Kb 13.10.2017 15:10
Zapisz ten plik (ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   430 Kb 13.10.2017 14:50
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_7 _wykaz_osob.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   25 Kb 13.10.2017 14:49
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_6_zobowiazanie_innego_Podmiotu.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ   17 Kb 13.10.2017 14:49
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_5_oswiadczenie_Grupa_Kapitałowa.docx)Załącznik nr 5 do SIWZ   37 Kb 13.10.2017 14:49
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_4_wzor_umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   385 Kb 13.10.2017 14:48
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_3_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ   149 Kb 13.10.2017 14:47
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_2_osw_z_art_25_a_ust_1.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ   47 Kb 13.10.2017 14:47
Zapisz ten plik (Zalacznik_nr_1_oferta.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ   33 Kb 13.10.2017 14:46
Zapisz ten plik (SIWZ Usługi informatyczne 77.2017.doc)SIWZ   492 Kb 13.10.2017 14:46

Termin składania ofert: do dnia 20.11.2017 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 20.11.2017 roku godz. 10:15

ZMIANA TERMINÓW:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 21.11.2017 ROKU DO GODZ. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT:W DNIU 21.11.2017ROKU GODZ. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- przesłane.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   95 Kb 05.01.2018 15:03
Zapisz ten plik (2017-12-07 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   466 Kb 07.12.2017 08:34
Zapisz ten plik (2017-11-21 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   286 Kb 21.11.2017 11:19
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie - wzór.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   72 Kb 14.11.2017 09:03
Zapisz ten plik (2017-11-14 Odp. na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   430 Kb 14.11.2017 09:02
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   132 Kb 12.10.2017 12:59
Zapisz ten plik (SIWZ .74.2017.pdf)SIWZ   464 Kb 12.10.2017 12:59
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ   97 Kb 12.10.2017 12:59
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 12.10.2017 12:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   229 Kb 12.10.2017 12:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   375 Kb 12.10.2017 12:58
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 12.10.2017 12:58

Termin składania ofert: do dnia 26.10.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 26.10.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-10-26 Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   256 Kb 26.10.2017 15:14
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu-Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   107 Kb 12.10.2017 13:40
Zapisz ten plik (SIWZ 75.2017.pdf)SIWZ   457 Kb 12.10.2017 13:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   100 Kb 12.10.2017 13:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 12.10.2017 13:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   64 Kb 12.10.2017 13:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa wózek.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   427 Kb 12.10.2017 13:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 12.10.2017 13:38

Termin składania ofert do dnia 18.10.2017r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 18.10.2017r. godz: 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (unieważnienie na stronę.pdf)Informacja o wyniku postępowania   258 Kb 19.10.2017 07:44
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   195 Kb 11.10.2017 13:19
Zapisz ten plik (ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   403 Kb 09.10.2017 11:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załacznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 09.10.2017 11:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   160 Kb 09.10.2017 11:01
Zapisz ten plik (Załącznik NR 3 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   31 Kb 09.10.2017 11:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 09.10.2017 11:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 do SIWZ   71 Kb 09.10.2017 11:00
Zapisz ten plik (SIWZ 73.2017.doc)SIWZ   384 Kb 09.10.2017 10:58

Termin składania ofert: do dnia 20.10.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 20.10.2017r godz. 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

SKŁADANIE DO DNIA 27.10.2017R DO GODZ. 10:00

OTWARCIE W DNIU 27.10.2017R GODZ. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   163 Kb 22.01.2018 15:29
Zapisz ten plik (2017-12-04 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   3341 Kb 04.12.2017 13:28
Zapisz ten plik (2017-11-08 Zawiadomienie oodrzuceniu oferty i unieważnieniu - pakiet 14.pdf)Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu – Pakiet 14   349 Kb 08.11.2017 16:10
Zapisz ten plik (2017-11-08 Zawiadomienie o unieważnieniu - pakiety.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu – Pakiety 2, 4, 5-7, 8, 11-13, 14A, 15-20, 21,22   310 Kb 08.11.2017 16:09
Zapisz ten plik (2017-10-27 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   369 Kb 27.10.2017 12:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Formularz ilościowo-cenowy - II.1 ZMIANA.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – II.1 ZMIANA   274 Kb 25.10.2017 12:32
Zapisz ten plik (2017-10-25 Sprostowanie załacznika nr 3.pdf)Sprostowanie Załącznika nr 3 do SIWZ   379 Kb 25.10.2017 12:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Formularz ilościowo-cenowy - II ZMIANA.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – II ZMIANA   274 Kb 23.10.2017 08:58
Zapisz ten plik (2017-10-23 Odpowiedzi na pytania_IV.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw IV   262 Kb 23.10.2017 08:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - Projekt Umowy - II ZMIANA.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – II ZMIANA   295 Kb 19.10.2017 14:05
Zapisz ten plik (2017-10-19 Sprostowanie odpowiedzi na pytania nr 10.pdf)Sprostowanie odpowiedzi z dn. 18.10.2017r   432 Kb 19.10.2017 14:05
Zapisz ten plik (2017-10-19 Pytania i odpowiedzi_III zestaw.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw III   858 Kb 19.10.2017 09:55
Zapisz ten plik (Załącznik do pytań- terminy przeglądów_pak_1,3,10,25,29.pdf)Załącznik do pytań – zestaw II   380 Kb 19.10.2017 09:53
Zapisz ten plik (2017-10-19 Odpowiedź na pytania 36 i 69.pdf)Pytania i odpowiedzi – (pytania: 36 i 69)   259 Kb 19.10.2017 09:51
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   50 Kb 18.10.2017 16:09
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - Projekt Umowy - MODYFIKACJA.docx)Załącznik nr 4 do SIWZ – ZMIANA   57 Kb 18.10.2017 16:08
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Formularz ilościowo-cenowy - ZMIANA.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – ZMIANA   272 Kb 18.10.2017 16:08
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6 do SIWZ - Druk oferty- MODYIKACJA.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ – ZMIANA   92 Kb 18.10.2017 16:08
Zapisz ten plik (2017-10-18 Pytania i odpowiedzi_I zestaw.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 1   6722 Kb 18.10.2017 15:53
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   177 Kb 05.10.2017 07:50
Zapisz ten plik (SIWZ.71.przeglady.pdf)SIWZ   502 Kb 05.10.2017 07:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6 do SIWZ - Druk oferty.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   92 Kb 05.10.2017 07:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   122 Kb 05.10.2017 07:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Formularz ilościowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   253 Kb 05.10.2017 07:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - Projekt Umowy 71.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   294 Kb 05.10.2017 07:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 05.10.2017 07:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   15 Kb 05.10.2017 07:44

Termin składania ofert do dnia 11.10.2017r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.10.2017r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamieszczone.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   66 Kb 04.12.2017 10:14
Zapisz ten plik (2017-10-26 Zawiadomienie o wyborze ofert-Pakiet_1.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania – Pakiet nr 1   449 Kb 26.10.2017 15:12
Zapisz ten plik (2017-10-25 Zawiadomienie o wyborze ofert-Pakiet_2_3_4.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania – Pakiet nr 2,3,4   126 Kb 25.10.2017 08:29
Zapisz ten plik (2017-10-11 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   322 Kb 11.10.2017 10:20
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   123 Kb 27.09.2017 08:22
Zapisz ten plik (SIWZ 65.2017.pdf)SIWZ   622 Kb 27.09.2017 08:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Druk oferty.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ   85 Kb 27.09.2017 08:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 27.09.2017 08:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1-3.4 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3.1-3.4. do SIWZ   59 Kb 27.09.2017 08:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   439 Kb 27.09.2017 08:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 27.09.2017 08:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - Ośw. dot. PN-P.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ   59 Kb 27.09.2017 08:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 -Logo Szpitala.jpg)Załącznik nr 7 do SIWZ   620 Kb 27.09.2017 08:13

Termin składania ofert do dnia 28 września 2017 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 28 września 2017 roku o godz. 10:30

Dokumenty do pobrania:
PlikOpisWielkość plikuOstatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-09-28 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego 303 Kb28.09.2017 13:59
Zapisz ten plik (ogłoszenie o konkursie -25.09.2017.pdf)Ogłoszenie o konkursie 313 Kb25.09.2017 12:58
Zapisz ten plik (SWKO.pdf)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) 865 Kb25.09.2017 12:57
Zapisz ten plik (Zał. nr 1 do SWKO - oferta.doc)Załącznik nr 1 do SWKO – Formularz oferty 78 Kb25.09.2017 12:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 2 do SWKO – Projekt umowy 303 Kb25.09.2017 12:57
Zapisz ten plik (Zał. nr 3 do SWKO - Oświadczenie.doc)Załącznik nr 3 do SWKO – Oświadczenie 52 Kb25.09.2017 12:55

Termin składania ofert do dnia 24.10.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 24.10.2017 godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   104 Kb 20.11.2017 12:04
Zapisz ten plik (2017-10-30- Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   478 Kb 30.10.2017 16:38
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   49 Kb 24.10.2017 11:08
Zapisz ten plik (2017-10-06 Odpowiedź na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   263 Kb 06.10.2017 10:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   32 Kb 13.09.2017 14:22
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   127 Kb 13.09.2017 08:30
Zapisz ten plik (SIWZ 68.2017.pdf)SIWZ   519 Kb 13.09.2017 08:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ   101 Kb 13.09.2017 08:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 13.09.2017 08:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   389 Kb 13.09.2017 08:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 13.09.2017 08:28

Termin składania ofert do dnia 26.09.2017r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 26.09.2017r. godz: 10:15

Termin składania ofert do dnia 29.09.2017r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 29.09.2017r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   84 Kb 25.10.2017 09:54
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   583 Kb 29.09.2017 11:02
Zapisz ten plik (pismo pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania   366 Kb 26.09.2017 10:36
Zapisz ten plik (20170921120928407.pdf)Odpowiedzi na pytania   420 Kb 21.09.2017 11:24
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie – zmiana BZP   236 Kb 21.09.2017 11:23
Zapisz ten plik (Ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   406 Kb 13.09.2017 10:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załacznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 13.09.2017 10:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa kardiomonitory.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   184 Kb 13.09.2017 10:12
Zapisz ten plik (Załącznik 3 do SIWZ Parametry 69.doc)Załacznik nr 3 do SIWZ   98 Kb 13.09.2017 10:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 13.09.2017 10:11
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1,6 do SIWZ   98 Kb 13.09.2017 10:11
Zapisz ten plik (SIWZ 69.2017.doc)SIWZ   383 Kb 13.09.2017 10:11

Termin składania ofert do dnia 18.10.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 18.10.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   101 Kb 24.11.2017 09:08
Zapisz ten plik (2017-10-30 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   485 Kb 30.10.2017 11:53
Zapisz ten plik (2017-10-18 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   290 Kb 20.10.2017 11:33
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   131 Kb 11.09.2017 10:16
Zapisz ten plik (SIWZ 67.2017.pdf)SIWZ   508 Kb 11.09.2017 10:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ   97 Kb 11.09.2017 10:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 11.09.2017 10:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   37 Kb 11.09.2017 10:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   375 Kb 11.09.2017 10:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 11.09.2017 10:14

Termin składania ofert do dnia 18.10.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 18.10.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   101 Kb 24.11.2017 09:08
Zapisz ten plik (2017-10-30 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   485 Kb 30.10.2017 11:53
Zapisz ten plik (2017-10-18 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   290 Kb 20.10.2017 11:33
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   131 Kb 11.09.2017 10:16
Zapisz ten plik (SIWZ 67.2017.pdf)SIWZ   508 Kb 11.09.2017 10:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ   97 Kb 11.09.2017 10:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 11.09.2017 10:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   37 Kb 11.09.2017 10:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   375 Kb 11.09.2017 10:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 11.09.2017 10:14

Termin składania ofert do dnia 13.09.2017r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert 13.09.2017r. godz: 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-09-22 Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   122 Kb 22.09.2017 13:14
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   313 Kb 13.09.2017 11:07
Zapisz ten plik (pismo pytania 1.pdf)Odpowiedzi na pytania   324 Kb 08.09.2017 10:58
Zapisz ten plik (Załącznik NR 3.1 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.1 do SIWZ   33 Kb 01.09.2017 13:07
Zapisz ten plik (Załącznik NR 3.2 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.2 do SIWZ   32 Kb 01.09.2017 13:07
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 01.09.2017 12:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   157 Kb 01.09.2017 12:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 01.09.2017 12:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1. 6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ   87 Kb 01.09.2017 12:41
Zapisz ten plik (SIWZ 63.2017.doc)SIWZ   393 Kb 01.09.2017 12:40
Zapisz ten plik (ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   412 Kb 01.09.2017 12:40

Termin składania ofert do dnia 13.09.2017r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert 13.09.2017r. godz: 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-09-22 Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   122 Kb 22.09.2017 13:14
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   313 Kb 13.09.2017 11:07
Zapisz ten plik (pismo pytania 1.pdf)Odpowiedzi na pytania   324 Kb 08.09.2017 10:58
Zapisz ten plik (Załącznik NR 3.1 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.1 do SIWZ   33 Kb 01.09.2017 13:07
Zapisz ten plik (Załącznik NR 3.2 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.2 do SIWZ   32 Kb 01.09.2017 13:07
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 01.09.2017 12:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   157 Kb 01.09.2017 12:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 01.09.2017 12:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1. 6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ   87 Kb 01.09.2017 12:41
Zapisz ten plik (SIWZ 63.2017.doc)SIWZ   393 Kb 01.09.2017 12:40
Zapisz ten plik (ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   412 Kb 01.09.2017 12:40

Termin składania ofert do dnia 12.09.2017r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 12.09.2017r do godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   464 Kb 13.09.2017 09:23
Zapisz ten plik (Informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   293 Kb 12.09.2017 11:12
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania   363 Kb 07.09.2017 07:37
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   201 Kb 05.09.2017 06:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   59 Kb 31.08.2017 08:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - 64 projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   163 Kb 31.08.2017 08:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   37 Kb 31.08.2017 08:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załacznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 31.08.2017 08:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   89 Kb 31.08.2017 08:32
Zapisz ten plik (SIWZ 64.2017.doc)SIWZ   397 Kb 31.08.2017 08:32
Zapisz ten plik (ogłoszenie BZP.pdf)ogłoszenie BZP   408 Kb 31.08.2017 08:30

Termin składania ofert do dnia 12.09.2017r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 12.09.2017r do godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   464 Kb 13.09.2017 09:23
Zapisz ten plik (Informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   293 Kb 12.09.2017 11:12
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania   363 Kb 07.09.2017 07:37
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   201 Kb 05.09.2017 06:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   59 Kb 31.08.2017 08:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - 64 projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   163 Kb 31.08.2017 08:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   37 Kb 31.08.2017 08:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załacznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 31.08.2017 08:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   89 Kb 31.08.2017 08:32
Zapisz ten plik (SIWZ 64.2017.doc)SIWZ   397 Kb 31.08.2017 08:32
Zapisz ten plik (ogłoszenie BZP.pdf)ogłoszenie BZP   408 Kb 31.08.2017 08:30

Termin składania ofert do dnia: 13.09.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 13.09.2017r o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   58 Kb 03.10.2017 11:46
Zapisz ten plik (2017-09-18 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   483 Kb 18.09.2017 14:15
Zapisz ten plik (2017-09-13 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   306 Kb 13.09.2017 09:39
Zapisz ten plik (2017-09-05 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   704 Kb 05.09.2017 14:01
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   127 Kb 30.08.2017 14:05
Zapisz ten plik (SIWZ zywienie.pdf)SIWZ   389 Kb 30.08.2017 14:05
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.do SIWZ - Druk oferty.doc)Załącznik nr 1 do Umowy   87 Kb 30.08.2017 14:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   137 Kb 30.08.2017 14:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   60 Kb 30.08.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   327 Kb 30.08.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 do Umowy.xls)Załącznik nr 1 do Umowy   473 Kb 30.08.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do Umowy.doc)Załącznik nr 2 do Umowy   33 Kb 30.08.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 5 do SIWZ   14 Kb 30.08.2017 14:02

Termin składania ofert do dnia: 13.09.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 13.09.2017r o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   58 Kb 03.10.2017 11:46
Zapisz ten plik (2017-09-18 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   483 Kb 18.09.2017 14:15
Zapisz ten plik (2017-09-13 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   306 Kb 13.09.2017 09:39
Zapisz ten plik (2017-09-05 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   704 Kb 05.09.2017 14:01
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   127 Kb 30.08.2017 14:05
Zapisz ten plik (SIWZ zywienie.pdf)SIWZ   389 Kb 30.08.2017 14:05
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.do SIWZ - Druk oferty.doc)Załącznik nr 1 do Umowy   87 Kb 30.08.2017 14:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   137 Kb 30.08.2017 14:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   60 Kb 30.08.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   327 Kb 30.08.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 do Umowy.xls)Załącznik nr 1 do Umowy   473 Kb 30.08.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do Umowy.doc)Załącznik nr 2 do Umowy   33 Kb 30.08.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 5 do SIWZ   14 Kb 30.08.2017 14:02

Termin składania ofert: do dnia 05.09.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 05.0.92017r o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   59 Kb 25.10.2017 14:09
Zapisz ten plik (2017-10-04 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   501 Kb 04.10.2017 13:22
Zapisz ten plik (2017-09-05 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   326 Kb 06.09.2017 10:43
Zapisz ten plik (2017-09-01 Pytania i odpowiedzi - zestaw 3.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 3   257 Kb 01.09.2017 11:14
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania 2.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   317 Kb 25.08.2017 08:25
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 1.pdf)Odpowiedzi na pytania   209 Kb 23.08.2017 13:12
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   110 Kb 21.08.2017 13:29
Zapisz ten plik (SIWZ 54.2017.pdf)SIWZ   459 Kb 21.08.2017 13:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   96 Kb 21.08.2017 13:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 21.08.2017 13:28
Zapisz ten plik (Załącznik 3 do SIWZ - Parametry techniczne.docx)Załącznik nr 3 do SIWZ   25 Kb 21.08.2017 13:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   372 Kb 21.08.2017 13:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 21.08.2017 13:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   14 Kb 21.08.2017 13:27

Termin składania ofert: do dnia 05.09.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 05.0.92017r o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   59 Kb 25.10.2017 14:09
Zapisz ten plik (2017-10-04 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   501 Kb 04.10.2017 13:22
Zapisz ten plik (2017-09-05 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   326 Kb 06.09.2017 10:43
Zapisz ten plik (2017-09-01 Pytania i odpowiedzi - zestaw 3.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 3   257 Kb 01.09.2017 11:14
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania 2.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   317 Kb 25.08.2017 08:25
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 1.pdf)Odpowiedzi na pytania   209 Kb 23.08.2017 13:12
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   110 Kb 21.08.2017 13:29
Zapisz ten plik (SIWZ 54.2017.pdf)SIWZ   459 Kb 21.08.2017 13:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   96 Kb 21.08.2017 13:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 21.08.2017 13:28
Zapisz ten plik (Załącznik 3 do SIWZ - Parametry techniczne.docx)Załącznik nr 3 do SIWZ   25 Kb 21.08.2017 13:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   372 Kb 21.08.2017 13:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 21.08.2017 13:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   14 Kb 21.08.2017 13:27

Termin składania ofert do dnia 04/10/2017 do godz: 10:00

termin otwarcia ofert dnia 04/10/2017 godz: 10:15

Termin składania ofert do dnia 16.10.2017r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 16.10.2017r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-11-06 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   538 Kb 06.11.2017 15:41
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   329 Kb 16.10.2017 11:22
Zapisz ten plik (załącznik - wyroby laryngologia - zmiana.xls)Zmodyfikowany załącznik nr 3 w zakresie pakietu nr 2   50 Kb 27.09.2017 12:37
Zapisz ten plik (zmiana ogłoszenia.pdf)zmiana ogłoszenia   807 Kb 27.09.2017 12:35
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   6886 Kb 27.09.2017 12:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do 3.3. do SIWZ.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   50 Kb 28.08.2017 11:36
Zapisz ten plik (SIWZ 56.2017.doc)SIWZ   429 Kb 18.08.2017 13:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 18.08.2017 13:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 18.08.2017 13:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - 56 projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   157 Kb 18.08.2017 13:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   100 Kb 18.08.2017 13:41
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   173 Kb 18.08.2017 13:40

Termin składania ofert do dnia 04/10/2017 do godz: 10:00

termin otwarcia ofert dnia 04/10/2017 godz: 10:15

Termin składania ofert do dnia 16.10.2017r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 16.10.2017r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-11-06 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   538 Kb 06.11.2017 15:41
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   329 Kb 16.10.2017 11:22
Zapisz ten plik (załącznik - wyroby laryngologia - zmiana.xls)Zmodyfikowany załącznik nr 3 w zakresie pakietu nr 2   50 Kb 27.09.2017 12:37
Zapisz ten plik (zmiana ogłoszenia.pdf)zmiana ogłoszenia   807 Kb 27.09.2017 12:35
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   6886 Kb 27.09.2017 12:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do 3.3. do SIWZ.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   50 Kb 28.08.2017 11:36
Zapisz ten plik (SIWZ 56.2017.doc)SIWZ   429 Kb 18.08.2017 13:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 18.08.2017 13:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 18.08.2017 13:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - 56 projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   157 Kb 18.08.2017 13:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   100 Kb 18.08.2017 13:41
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   173 Kb 18.08.2017 13:40

Termin składania ofert do dnia 28.08.2017 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 28.08.2017 rok godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   43 Kb 19.09.2017 11:47
Zapisz ten plik (2017-09-07 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   495 Kb 07.09.2017 13:13
Zapisz ten plik (2017-08-28 pismo_info_otwarcie_Zmiana.pdf)Informacja z otwarcia ofert – ZMIANA   317 Kb 28.08.2017 13:33
Zapisz ten plik (2017-08-28 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   316 Kb 28.08.2017 10:05
Zapisz ten plik (2017-08-22 Odpowiedzi na pytania 3.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 3   994 Kb 22.08.2017 09:03
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania   130 Kb 17.08.2017 13:15
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 1.pdf)Odpowiedzi na pytania   53 Kb 17.08.2017 13:15
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   131 Kb 10.08.2017 13:27
Zapisz ten plik (SIWZ 57.2017.pdf)SIWZ   559 Kb 10.08.2017 13:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   88 Kb 10.08.2017 13:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 10.08.2017 13:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   33 Kb 10.08.2017 13:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   342 Kb 10.08.2017 13:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 10.08.2017 13:26

Termin składania ofert do 29.08.2017r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 29.08.2017r godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   494 Kb 15.09.2017 12:13
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   308 Kb 29.08.2017 10:39
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   251 Kb 22.08.2017 12:46
Zapisz ten plik (zalacznik 3.1 - 3.2.xls)zalacznik 3.1 – 3.2.xls   50 Kb 11.08.2017 07:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 10.08.2017 14:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - 60 projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   158 Kb 10.08.2017 14:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 10.08.2017 14:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   98 Kb 10.08.2017 14:13
Zapisz ten plik (SIWZ 60.2017.doc)SIWZ   432 Kb 10.08.2017 14:13
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   176 Kb 10.08.2017 14:13

Termin składania ofert: do dnia 25.08.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 25.08.2017r godz. 10:15

termin składania ofert: do 31.08.2017r. do godz: 10:00

termin otwarcia ofert w dniu 31.08.2017r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   47 Kb 22.09.2017 14:18
Zapisz ten plik (2017-09-07 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   496 Kb 07.09.2017 15:11
Zapisz ten plik (2017-08-31 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   309 Kb 31.08.2017 09:47
Zapisz ten plik (ZMIANA_II.Załącznik nr 4 do SIWZ- Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – II ZMIANA   264 Kb 21.08.2017 14:23
Zapisz ten plik (2017-08-21 odpowiedzi na pytania_II.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   1223 Kb 21.08.2017 14:22
Zapisz ten plik (ogłoszenie zmiana.pdf)Ogłoszenie BZP – zmiana   247 Kb 17.08.2017 13:36
Zapisz ten plik (ZMIANA.Załącznik nr 4 do SIWZ- Projekt umowy.doc)Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ   181 Kb 17.08.2017 13:32
Zapisz ten plik (Zalacznik nr 3_ Formularz cenowy- ZMIANA.xls)Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ   35 Kb 17.08.2017 13:31
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 17.08.2017.pdf)Odpowiedzi na pytania   132 Kb 17.08.2017 13:31
Zapisz ten plik (Zalacznik nr 3_ Formularz cenowy.xls)Zalacznik nr 3_ Formularz cenowy.xls   34 Kb 10.08.2017 14:39
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   113 Kb 10.08.2017 14:31
Zapisz ten plik (SIWZ gazy 61.2017.pdf)SIWZ   490 Kb 10.08.2017 14:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   99 Kb 10.08.2017 14:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   110 Kb 10.08.2017 14:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - 61 Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   264 Kb 10.08.2017 14:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 10.08.2017 14:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   16 Kb 10.08.2017 14:26

Termin składania ofert do dnia 28.08.2017 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 28.08.2017 rok godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   43 Kb 19.09.2017 11:47
Zapisz ten plik (2017-09-07 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   495 Kb 07.09.2017 13:13
Zapisz ten plik (2017-08-28 pismo_info_otwarcie_Zmiana.pdf)Informacja z otwarcia ofert – ZMIANA   317 Kb 28.08.2017 13:33
Zapisz ten plik (2017-08-28 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   316 Kb 28.08.2017 10:05
Zapisz ten plik (2017-08-22 Odpowiedzi na pytania 3.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 3   994 Kb 22.08.2017 09:03
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania   130 Kb 17.08.2017 13:15
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 1.pdf)Odpowiedzi na pytania   53 Kb 17.08.2017 13:15
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   131 Kb 10.08.2017 13:27
Zapisz ten plik (SIWZ 57.2017.pdf)SIWZ   559 Kb 10.08.2017 13:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   88 Kb 10.08.2017 13:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 10.08.2017 13:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   33 Kb 10.08.2017 13:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   342 Kb 10.08.2017 13:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 10.08.2017 13:26

Termin składania ofert do 29.08.2017r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 29.08.2017r godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   494 Kb 15.09.2017 12:13
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   308 Kb 29.08.2017 10:39
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   251 Kb 22.08.2017 12:46
Zapisz ten plik (zalacznik 3.1 - 3.2.xls)zalacznik 3.1 – 3.2.xls   50 Kb 11.08.2017 07:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 10.08.2017 14:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - 60 projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   158 Kb 10.08.2017 14:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 10.08.2017 14:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   98 Kb 10.08.2017 14:13
Zapisz ten plik (SIWZ 60.2017.doc)SIWZ   432 Kb 10.08.2017 14:13
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   176 Kb 10.08.2017 14:13

Termin składania ofert: do dnia 25.08.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 25.08.2017r godz. 10:15

termin składania ofert: do 31.08.2017r. do godz: 10:00

termin otwarcia ofert w dniu 31.08.2017r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   47 Kb 22.09.2017 14:18
Zapisz ten plik (2017-09-07 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   496 Kb 07.09.2017 15:11
Zapisz ten plik (2017-08-31 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   309 Kb 31.08.2017 09:47
Zapisz ten plik (ZMIANA_II.Załącznik nr 4 do SIWZ- Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – II ZMIANA   264 Kb 21.08.2017 14:23
Zapisz ten plik (2017-08-21 odpowiedzi na pytania_II.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   1223 Kb 21.08.2017 14:22
Zapisz ten plik (ogłoszenie zmiana.pdf)Ogłoszenie BZP – zmiana   247 Kb 17.08.2017 13:36
Zapisz ten plik (ZMIANA.Załącznik nr 4 do SIWZ- Projekt umowy.doc)Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ   181 Kb 17.08.2017 13:32
Zapisz ten plik (Zalacznik nr 3_ Formularz cenowy- ZMIANA.xls)Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ   35 Kb 17.08.2017 13:31
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 17.08.2017.pdf)Odpowiedzi na pytania   132 Kb 17.08.2017 13:31
Zapisz ten plik (Zalacznik nr 3_ Formularz cenowy.xls)Zalacznik nr 3_ Formularz cenowy.xls   34 Kb 10.08.2017 14:39
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   113 Kb 10.08.2017 14:31
Zapisz ten plik (SIWZ gazy 61.2017.pdf)SIWZ   490 Kb 10.08.2017 14:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   99 Kb 10.08.2017 14:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   110 Kb 10.08.2017 14:28
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - 61 Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   264 Kb 10.08.2017 14:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 10.08.2017 14:27
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   16 Kb 10.08.2017 14:26

Termin składania ofert do dnia 24.08.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 24.08.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   43 Kb 18.09.2017 10:09
Zapisz ten plik (2017-08-28 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   497 Kb 28.08.2017 11:10
Zapisz ten plik (2017-08-24 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   296 Kb 24.08.2017 10:14
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   37 Kb 09.08.2017 15:27
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu-Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   119 Kb 09.08.2017 14:57
Zapisz ten plik (SIWZ 62.2017.pdf)SIWZ   556 Kb 09.08.2017 14:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   89 Kb 09.08.2017 14:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 09.08.2017 14:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.62.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   226 Kb 09.08.2017 14:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   383 Kb 09.08.2017 14:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 09.08.2017 14:53

Termin składania ofert do dnia 24.08.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 24.08.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   43 Kb 18.09.2017 10:09
Zapisz ten plik (2017-08-28 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   497 Kb 28.08.2017 11:10
Zapisz ten plik (2017-08-24 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   296 Kb 24.08.2017 10:14
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   37 Kb 09.08.2017 15:27
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu-Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   119 Kb 09.08.2017 14:57
Zapisz ten plik (SIWZ 62.2017.pdf)SIWZ   556 Kb 09.08.2017 14:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   89 Kb 09.08.2017 14:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 09.08.2017 14:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.62.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   226 Kb 09.08.2017 14:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   383 Kb 09.08.2017 14:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 09.08.2017 14:53

Termin składania ofert: do dnia 23.08.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 23.08.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   56 Kb 08.09.2017 09:28
Zapisz ten plik (2017-08-25 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   487 Kb 25.08.2017 08:20
Zapisz ten plik (2017-08-23 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   295 Kb 24.08.2017 13:20
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu_Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   133 Kb 03.08.2017 14:04
Zapisz ten plik (SIWZ 49.2017.pdf)SIWZ   525 Kb 03.08.2017 14:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   101 Kb 03.08.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   111 Kb 03.08.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik 3 do SIWZ Parametry 49.docx)Załącznik nr 3 do SIWZ   21 Kb 03.08.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4_Umowa_serwer.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   385 Kb 03.08.2017 14:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 03.08.2017 14:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   14 Kb 03.08.2017 14:02

termin składania ofert 21.08.2017r. godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 21.08.2017 godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (pismo koniec - wybór.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   1235 Kb 05.09.2017 08:47
Zapisz ten plik (pismo otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   134 Kb 21.08.2017 13:09
Zapisz ten plik (16.08.2017 Modyfikacja Zał nr 4 do SIWZ.doc)Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ   156 Kb 17.08.2017 13:05
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania   490 Kb 17.08.2017 13:03
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   361 Kb 10.08.2017 08:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 03.08.2017 14:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   156 Kb 03.08.2017 14:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załacznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 03.08.2017 14:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.9.xls)Załącznik nr 3.9 do SIWZ   29 Kb 03.08.2017 14:14
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.8.xls)Załacznik nr 3.8 do SIWZ   31 Kb 03.08.2017 14:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.7.xls)Załącznik nr 3.7 do SIWZ   30 Kb 03.08.2017 14:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.6.xls)Załacznik nr 3.6 do SIWZ   30 Kb 03.08.2017 14:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.5.xls)Załącznik nr 3.5 do SIWZ   28 Kb 03.08.2017 14:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.4.xls)Załącznik nr 3.4 do SIWZ   29 Kb 03.08.2017 14:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.3.xls)Załacznik nr 3.3 do SIWZ   40 Kb 03.08.2017 14:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2.xls)Załącznik nr 3.2 do SIWZ   34 Kb 03.08.2017 14:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1.xls)Załacznik nr 3.1 do SIWZ   54 Kb 03.08.2017 14:11
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1. 6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załacznik nr 1.6 do SIWZ   91 Kb 03.08.2017 14:10
Zapisz ten plik (SIWZ 59.2017.doc)SIWZ   405 Kb 03.08.2017 14:10
Zapisz ten plik (ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   430 Kb 03.08.2017 14:10

Termin otwarcia ofert: w dniu 16.08.2017r godz. 11:30

Termin składania ofert: do dnia 16.08.2017r do godz. 11:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-08-16 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego   440 Kb 16.08.2017 12:52
Zapisz ten plik (2017-08-08 pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   341 Kb 08.08.2017 14:26
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o konkursie.pdf)Ogłoszenie o konkursie   825 Kb 01.08.2017 15:30
Zapisz ten plik (SWKO.pdf)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO)   5375 Kb 01.08.2017 15:30
Zapisz ten plik (Zał. nr 1 do SWKO - oferta.doc)Załącznik nr 1 do SWKO – Formularz oferty   80 Kb 01.08.2017 15:07
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SWKO - Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 2 do SWKO – Projekt umowy   245 Kb 01.08.2017 15:06

Termin składania ofert: do dnia 18.08.2017r do godz. 10:00

termin otwarcia ofert: dnia 18.08.2017r o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (zatwierdzenie wyników.pdf)Zawiadomienie o wyniku potępowania w pakiecie nr 1 i 5   537 Kb 06.10.2017 10:29
Zapisz ten plik (uniważnienie pdf bez podpisu.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu wyniku postępowania – pakiet nr 5   386 Kb 25.09.2017 11:00
Zapisz ten plik (wyniki.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania w pakietach nr 2 – 18   1070 Kb 21.09.2017 09:55
Zapisz ten plik (inormacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   799 Kb 18.08.2017 13:16
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania   349 Kb 16.08.2017 09:05
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ. pakiet 1-18.xls)Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ   81 Kb 11.08.2017 08:31
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   8612 Kb 11.08.2017 08:31
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   343 Kb 28.07.2017 08:51
Zapisz ten plik (SIWZ 50.2017.pdf)SIWZ   516 Kb 28.07.2017 08:51
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ   101 Kb 28.07.2017 08:51
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 28.07.2017 08:51
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ. pakiet 1-18.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – pakiet 1-18   88 Kb 28.07.2017 08:50
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   298 Kb 28.07.2017 08:50
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 28.07.2017 08:49

Termin składania ofert: do dnia 11.08.2017r do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 11.08.2017r o godz. 11:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert do dnia 30.08.2017r do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 30.08.2017r godz. 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu - przesłane.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   116 Kb 18.10.2017 11:04
Zapisz ten plik (2017-09-26 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   501 Kb 26.09.2017 15:05
Zapisz ten plik (2017-08-30 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   321 Kb 30.08.2017 15:00
Zapisz ten plik (2017-08-22 odp. na pytania_II.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   3799 Kb 22.08.2017 08:47
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   72 Kb 10.08.2017 15:07
Zapisz ten plik (2017-08-10 Odp. na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   570 Kb 10.08.2017 15:05
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   134 Kb 28.07.2017 09:02
Zapisz ten plik (SIWZ 53.2017.pdf)SIWZ   513 Kb 28.07.2017 09:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ   90 Kb 28.07.2017 09:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 28.07.2017 09:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1-3.2. do SIWZ.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ – pakiet 1-2   67 Kb 28.07.2017 09:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   296 Kb 28.07.2017 09:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 28.07.2017 09:00

Termin składania ofert: 17.08.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.08.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   43 Kb 18.09.2017 12:51
Zapisz ten plik (2017-08-30 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   602 Kb 30.08.2017 07:30
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   301 Kb 17.08.2017 12:31
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   122 Kb 27.07.2017 14:18
Zapisz ten plik (SIWZ 55.2017.pdf)SIWZ   590 Kb 27.07.2017 14:18
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 do SIWZ   71 Kb 27.07.2017 14:18
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 27.07.2017 14:17
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   34 Kb 27.07.2017 14:17
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   344 Kb 27.07.2017 14:17
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 27.07.2017 14:17

Termin składania ofert: do dnia 07.08.2017r do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 07.08.2017r godz. 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   56 Kb 07.09.2017 14:01
Zapisz ten plik (2017-08-25 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   502 Kb 25.08.2017 08:21
Zapisz ten plik (2017-08-07 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   483 Kb 07.08.2017 11:01
Zapisz ten plik (2017-08-02 Zmiana udzielonej odp. na pyta. 1_13.pdf)ZMIANA odpowiedzi z dn. 31.07.2017 – pytanie 1 i 13   424 Kb 02.08.2017 16:04
Zapisz ten plik (2017-08-02 Pytania i odpowiedzi II zestaw.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   2287 Kb 02.08.2017 16:03
Zapisz ten plik (2017-07-31 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   2739 Kb 31.07.2017 12:05
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   124 Kb 24.07.2017 14:31
Zapisz ten plik (SIWZ 51.2017.pdf)SIWZ   472 Kb 24.07.2017 14:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   97 Kb 24.07.2017 14:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 24.07.2017 14:31
Zapisz ten plik (Załącznik 3 do SIWZ Parametry stol.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   114 Kb 24.07.2017 14:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa stól operacyjny.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   377 Kb 24.07.2017 14:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   59 Kb 24.07.2017 14:29

Termin składania ofert: do dnia 08.08.2017r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 08.08.2017r. o godz. 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   57 Kb 11.09.2017 12:58
Zapisz ten plik (2017-08-25 Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   486 Kb 25.08.2017 08:21
Zapisz ten plik (2017-08-08 pismo_info_otwarcie..pdf)Informacja z otwarcia ofert   463 Kb 08.08.2017 10:51
Zapisz ten plik (2017-08-02 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   1529 Kb 02.08.2017 16:15
Zapisz ten plik (Załącznik 3 do SIWZ Parametry wideolaparoskop- ZMIANA.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ- ZMIANA   77 Kb 02.08.2017 16:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa wideolaparoskop- ZMIANA.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ- ZMIANA   380 Kb 02.08.2017 16:15
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   124 Kb 24.07.2017 14:37
Zapisz ten plik (SIWZ 52.2017.pdf)SIWZ   472 Kb 24.07.2017 14:37
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   98 Kb 24.07.2017 14:37
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 24.07.2017 14:36
Zapisz ten plik (Załącznik 3 do SIWZ Parametry wideolaparoskop.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   77 Kb 24.07.2017 14:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa wideolaparoskop.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   379 Kb 24.07.2017 14:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   59 Kb 24.07.2017 14:36

Termin składania ofert: do dnia 03.08.2017r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 03.08.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-08-08 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   856 Kb 08.08.2017 14:50
Zapisz ten plik (informacfja z otwearcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   725 Kb 03.08.2017 13:37
Zapisz ten plik (2017-07-26 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   1593 Kb 26.07.2017 09:58
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   154 Kb 19.07.2017 09:43
Zapisz ten plik (SIWZ 43.2017.pdf)SIWZ   508 Kb 19.07.2017 09:43
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ   93 Kb 19.07.2017 09:43
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   188 Kb 19.07.2017 09:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.1. do SIWZ   34 Kb 19.07.2017 09:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.2. do SIWZ   34 Kb 19.07.2017 09:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.3 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.3. do SIWZ   34 Kb 19.07.2017 09:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   299 Kb 19.07.2017 09:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   59 Kb 19.07.2017 09:38

Termin składania ofert: do dnia 02.08.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 02.0.82017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-08-08 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   952 Kb 08.08.2017 14:51
Zapisz ten plik (2017-08-02 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   432 Kb 02.08.2017 10:26
Zapisz ten plik (2017-07-24 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   356 Kb 24.07.2017 13:07
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   126 Kb 19.07.2017 11:40
Zapisz ten plik (SIWZ 48.2017.pdf)SIWZ   550 Kb 19.07.2017 11:40
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   89 Kb 19.07.2017 11:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 19.07.2017 11:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.48.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   226 Kb 19.07.2017 11:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   382 Kb 19.07.2017 11:39
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 19.07.2017 11:38

Termin składania ofert: 26.07.2017r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 26.07.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   46 Kb 28.08.2017 14:36
Zapisz ten plik (2017-08-01 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   772 Kb 01.08.2017 14:28
Zapisz ten plik (2017-07-26-pismo inf. z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   458 Kb 26.07.2017 10:15
Zapisz ten plik (2017-07-24 Odp. na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   352 Kb 24.07.2017 10:46
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   119 Kb 14.07.2017 13:57
Zapisz ten plik (SIWZ 47.2017.pdf)SIWZ   595 Kb 14.07.2017 13:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   86 Kb 14.07.2017 13:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 14.07.2017 13:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   32 Kb 14.07.2017 13:57
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   339 Kb 14.07.2017 13:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 14.07.2017 13:56

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2017r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 27 lipca 2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   59 Kb 30.08.2017 13:19
Zapisz ten plik (2017-08-14 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   784 Kb 14.08.2017 08:12
Zapisz ten plik (2017-07-27 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   458 Kb 27.07.2017 09:56
Zapisz ten plik (Załącznik 3 do SIWZ Parametry - ZMODYFIKOWANY.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ-ZMIANA   116 Kb 25.07.2017 13:28
Zapisz ten plik (2017-07-24 Odp. na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   434 Kb 25.07.2017 13:23
Zapisz ten plik (2017-07-21 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   807 Kb 21.07.2017 13:02
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   120 Kb 13.07.2017 14:03
Zapisz ten plik (SIWZ 46.2017.pdf)SIWZ   468 Kb 13.07.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   104 Kb 13.07.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 13.07.2017 14:02
Zapisz ten plik (Załącznik 3 do SIWZ Parametry.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   149 Kb 13.07.2017 14:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa kardiomonitory.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   350 Kb 13.07.2017 14:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 13.07.2017 14:01

Termin składania ofert: do dnia 25.07.2017r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 25.07.2017r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   57 Kb 18.08.2017 10:46
Zapisz ten plik (2017-08-04 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   728 Kb 04.08.2017 08:51
Zapisz ten plik (2017-07-25 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   459 Kb 25.07.2017 10:32
Zapisz ten plik (2017-07-20 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   2680 Kb 20.07.2017 12:54
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   125 Kb 11.07.2017 07:42
Zapisz ten plik (SIWZ 45.2017.pdf)SIWZ   467 Kb 11.07.2017 07:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   98 Kb 11.07.2017 07:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 11.07.2017 07:42
Zapisz ten plik (Załacznik 3 do SIWZ.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ   96 Kb 11.07.2017 07:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa wózki.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   350 Kb 11.07.2017 07:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 11.07.2017 07:40

Termin składania ofert do dnia 01.08.2017r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 01.08.2017r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o ponownym wyborze.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ponowny wybór – pakiet nr 5   529 Kb 22.08.2017 12:36
Zapisz ten plik (zawiadomienie o wynikach.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   510 Kb 21.08.2017 13:31
Zapisz ten plik (20170802075112667.pdf)Informacja o wynikach postępowania w pakiecie nr 1,2,3,4,6 i 8   428 Kb 02.08.2017 07:09
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   147 Kb 01.08.2017 10:57
Zapisz ten plik (2017-07-24 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   360 Kb 26.07.2017 15:16
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   198 Kb 11.07.2017 09:35
Zapisz ten plik (SIWZ 42.2017.pdf)SIWZ   468 Kb 11.07.2017 09:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 i 6 i 7 do SIWZ   97 Kb 11.07.2017 09:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   203 Kb 11.07.2017 09:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.1. do SIWZ   32 Kb 11.07.2017 09:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.2. do SIWZ   36 Kb 11.07.2017 09:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.3 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.3. do SIWZ   34 Kb 11.07.2017 09:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.4 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.4. do SIWZ   31 Kb 11.07.2017 09:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.5 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.5. do SIWZ   31 Kb 11.07.2017 09:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.6 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.6. do SIWZ   34 Kb 11.07.2017 09:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.7 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.7. do SIWZ   31 Kb 11.07.2017 09:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.8 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.8. do SIWZ   31 Kb 11.07.2017 09:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   301 Kb 11.07.2017 09:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   58 Kb 11.07.2017 09:30

Termin składania ofert do dnia 24.07.2017r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 24.07.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   100 Kb 18.08.2017 10:29
Zapisz ten plik (2017-08-01 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   739 Kb 01.08.2017 14:19
Zapisz ten plik (2017-07-24 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   455 Kb 24.07.2017 11:08
Zapisz ten plik (2017-07-20 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   934 Kb 20.07.2017 12:50
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   122 Kb 10.07.2017 06:53
Zapisz ten plik (SIWZ 41.2017.pdf)SIWZ   473 Kb 10.07.2017 06:52
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ.doc)Załącznik nr 1 i 6 i 7 do SIWZ   91 Kb 10.07.2017 06:52
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   202 Kb 10.07.2017 06:52
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   36 Kb 10.07.2017 06:51
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   307 Kb 10.07.2017 06:51
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   58 Kb 10.07.2017 06:51

Termin składania ofert do dnia 11.08.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.08.2017r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-08-22 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   437 Kb 22.08.2017 08:37
Zapisz ten plik (2017-08-11-pismo inf. z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   472 Kb 11.08.2017 09:46
Zapisz ten plik (2017-07-26 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   408 Kb 27.07.2017 13:35
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu 07.07.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   117 Kb 07.07.2017 10:01
Zapisz ten plik (SIWZ 40.2017.pdf)SIWZ   470 Kb 07.07.2017 10:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ.doc)Załącznik nr 1 i 6 i 7 do SIWZ   90 Kb 07.07.2017 10:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   199 Kb 07.07.2017 10:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Formularz cenowo-asortymentowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   41 Kb 07.07.2017 10:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   299 Kb 07.07.2017 10:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   58 Kb 07.07.2017 09:59

Termin składania ofert do dnia 18.07.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 18.07.2017r godz. 10:15

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT:

Termin składania ofert do dnia 20.07.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 20.07.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   74 Kb 02.08.2017 15:48
Zapisz ten plik (2017-07-27 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   854 Kb 27.07.2017 12:50
Zapisz ten plik (2017-07-20 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   778 Kb 20.07.2017 09:47
Zapisz ten plik (2017-07-14 Odpowiedź na pytania - II zestaw.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   1695 Kb 14.07.2017 12:33
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   54 Kb 14.07.2017 08:15
Zapisz ten plik (2017-07-14 odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   1525 Kb 14.07.2017 08:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ   14 Kb 12.07.2017 12:57
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 A Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik nr 3A do SIWZ   285 Kb 12.07.2017 12:57
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   155 Kb 07.07.2017 14:16
Zapisz ten plik (SIWZ Transport .pdf)SIWZ   525 Kb 07.07.2017 14:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 - Druk oferty.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ   109 Kb 07.07.2017 14:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   167 Kb 07.07.2017 14:15
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3B. Zad nr 1-cz.P_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3B do SIWZ- Zad.1 cz.P   26 Kb 07.07.2017 14:15
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3B. Zad nr 1-cz.S_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3B do SIWZ- Zad.1 cz.S   25 Kb 07.07.2017 14:14
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3B. Zad nr 1-cz.T_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3B do SIWZ- Zad.1 cz.T   26 Kb 07.07.2017 14:14
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3B. Zad nr 2 -T dializowani_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3B do SIWZ- Zad.2   32 Kb 07.07.2017 14:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4a - Projekt Umowy. Zadanie nr 1.pdf)Załącznik nr 4a do SIWZ   348 Kb 07.07.2017 14:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4b - Projekt Umowy. Zadanie nr 2.pdf)Załącznik nr 4b do SIWZ   353 Kb 07.07.2017 13:59
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 07.07.2017 13:59

Termin składania ofert: do dnia 20.07.2017r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 20.07.2017r. godz. 11:30

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-07-24 Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego   713 Kb 24.07.2017 12:54
Zapisz ten plik (2017-07-20 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   406 Kb 20.07.2017 15:07
Zapisz ten plik (2017-07-14 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   1817 Kb 14.07.2017 08:47
Zapisz ten plik (ogłoszenie o konkursie.pdf)Ogłoszenie o konkursie   911 Kb 06.07.2017 10:36
Zapisz ten plik (SWKO.pdf)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO)   1043 Kb 06.07.2017 10:35
Zapisz ten plik (Zał. nr 1 do SWKO - formularz asor.-cen.doc)Załącznik nr 1 do SWKO – Szczegółowy zakres i rodzaj badań   66 Kb 06.07.2017 10:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SWKO- parametry tech.pdf)Załącznik nr 2 do SWKO – Minimalne parametry techniczne   262 Kb 06.07.2017 10:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SWKO - projekt umowy .pdf)Załącznik nr 3 do SWKO – Projekt umowy   406 Kb 06.07.2017 10:33
Zapisz ten plik (Zał. nr 4 do SWKO - oferta.doc)Załącznik nr 4 do SWKO – Formularz ofertowy   160 Kb 06.07.2017 10:32

Postępowanie prowadzone przez Brokera: Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A.

ul. Piotrkowska 233, 90-456 Łódź

dokumentacja postępowania dostępna na stronie internetowej Brokera pod adresem: www.merydian.pl

 

Termin składania ofert: 03.08.2017r. godz. 10:00,

termin otwarcia ofert: 03.08.2017r. godz. 10:30

Miejsce: Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A.

ul. Piotrkowska 233, 90-456 Łódź

Termin składania ofert 12.07.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 12.07.2017r godz. 10:30

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert 17.07.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 17.07.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   64 Kb 11.08.2017 12:09
Zapisz ten plik (2017-08-03 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   1322 Kb 03.08.2017 08:06
Zapisz ten plik (2017-07-17 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   1242 Kb 17.07.2017 10:37
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   223 Kb 05.07.2017 15:19
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia-ZMIANA.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ-ZMIANA   991 Kb 05.07.2017 15:08
Zapisz ten plik (2017-07-05 Informacja o zmianie SIWZ.pdf)Informacja o zmianie załącznika nr 3 do SIWZ   486 Kb 05.07.2017 15:06
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   129 Kb 28.06.2017 13:26
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   414 Kb 28.06.2017 13:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 - Druk oferty Koncepcja.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ   91 Kb 28.06.2017 13:17
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   135 Kb 28.06.2017 13:17
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik nr 3 do SIWZ   1968 Kb 28.06.2017 13:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 do OPZ - Szkic.pdf)Załącznik nr 1 do OPZ   884 Kb 28.06.2017 13:16
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   230 Kb 28.06.2017 13:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5- Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   58 Kb 28.06.2017 13:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 - Zobowiazanie innego Podmiotu.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ   29 Kb 28.06.2017 13:12

Termin składania ofert do dnia 12.07.2017 roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 12.07.2017 roku godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   59 Kb 14.08.2017 11:25
Zapisz ten plik (2017-07-27 Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   840 Kb 27.07.2017 13:11
Zapisz ten plik (2017-07-12 Zestawienie złożonych ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   495 Kb 12.07.2017 09:47
Zapisz ten plik (2017-07-03 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   1018 Kb 03.07.2017 14:18
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   123 Kb 27.06.2017 14:06
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   415 Kb 27.06.2017 14:06
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   130 Kb 27.06.2017 14:06
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 27.06.2017 14:06
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3A - Parametry techniczne załącznik Nr 3 A.pdf)Załącznik nr 3A do SIWZ   139 Kb 27.06.2017 14:05
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3B - Parametry techniczne załącznik Nr 3 B.pdf)Załącznik nr 3B do SIWZ   88 Kb 27.06.2017 14:05
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   157 Kb 27.06.2017 14:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   58 Kb 27.06.2017 14:03

Termin składania ofert do dnia 07.07.2017r. do godz: 10:00

termin otwarcia ofert dnia 07.07.2017r. godz: 10:15

Termin składania ofert do dnia 13.07.2017r. do godz: 10:00

termin otwarcia ofert dnia 13.07.2017r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   58 Kb 04.08.2017 12:22
Zapisz ten plik (2017-07-19 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   743 Kb 19.07.2017 13:13
Zapisz ten plik (2017-07-13 informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   494 Kb 13.07.2017 10:18
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Załacznik 3B do SIWZ.doc)Zmodyfikowny załącznik nr 3B do SIWZ   56 Kb 04.07.2017 11:58
Zapisz ten plik (Pismo pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania + modyfikacja   1350 Kb 04.07.2017 11:56
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie BZP   415 Kb 27.06.2017 13:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)załacznik nr 5 do SIWZ   58 Kb 27.06.2017 13:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa wideolaryngoskop.doc)Zalacznik nr 4 do SIWZ   194 Kb 27.06.2017 13:47
Zapisz ten plik (Załacznik 3B do SIWZ.doc)Załącznik nr 3B do SIWZ   63 Kb 27.06.2017 13:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3A do SIWZ - formularz cenowy.xls)Załącznik nr 3A do SIWZ   32 Kb 27.06.2017 13:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załacznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 27.06.2017 13:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Zalącznik nr 1 i 6 do SIWZ   94 Kb 27.06.2017 13:45
Zapisz ten plik (SIWZ 39.2017.doc)SIWZ   388 Kb 27.06.2017 13:45

Termin składania ofert do 04.07.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 04.07.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-07-04 Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   437 Kb 04.07.2017 11:49
Zapisz ten plik (2017-06-30 Odpowiedzi na pytania.III.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 3   844 Kb 30.06.2017 11:42
Zapisz ten plik (2017-06-22 Odp. na pytania.II.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   356 Kb 23.06.2017 07:21
Zapisz ten plik (2017-06-21- pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   732 Kb 21.06.2017 15:08
Zapisz ten plik (Zalacznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Zalacznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy.xls   30 Kb 16.06.2017 07:34
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   125 Kb 14.06.2017 07:32
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   404 Kb 14.06.2017 07:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 - Druk oferty i ośw. przedm..doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   96 Kb 14.06.2017 07:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 14.06.2017 07:31
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   185 Kb 14.06.2017 07:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5- Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   58 Kb 14.06.2017 07:30

Termin składania ofert do dnia 03.07.2017r do godz: 10:00

Otwarcie ofert dnia 03.07.2017r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (wyniki.pdf)Informacja o wyniku postępowania   477 Kb 03.07.2017 14:02
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 13.06.2017 11:30
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   157 Kb 13.06.2017 11:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   31 Kb 13.06.2017 11:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 13.06.2017 11:29
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1,6 7 do SIWZ   86 Kb 13.06.2017 11:28
Zapisz ten plik (SIWZ 35.2017.doc)SIWZ   420 Kb 13.06.2017 11:28
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   117 Kb 13.06.2017 11:28

Termin składania ofert do dnia 29.06.2017r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 29.06.2017r. godz: 10:15

Termin składania ofert do dnia 05.07.2017r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 05.07.2017r. godz: 10:15

Termin składania ofert do dnia 14.07.2017r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 14.07.2017r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-08-08 Zawiadomienie o wyniku postępowania_Pakiet 2,3,4,5.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania – Pakiet nr 2,3,4 i 5   1172 Kb 08.08.2017 14:50
Zapisz ten plik (2017-07-21 Zawiadomienie o wyniku postępowania_Pakiet 1.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania – Pakiet nr 1   810 Kb 21.07.2017 13:32
Zapisz ten plik (2017-07-14 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   749 Kb 14.07.2017 10:36
Zapisz ten plik (20170703143429098.pdf)Odpowiedzi na pytania   1094 Kb 03.07.2017 13:49
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Załącznik 3.1 - 3.5 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.1 – 3.5- Zmodyfikowany załącznik w zakresie pakietu 2   47 Kb 26.06.2017 09:28
Zapisz ten plik (ogłoszenie zmiana 2.pdf)ogłoszenie o zmianie – wysłane do publikacji   348 Kb 26.06.2017 09:27
Zapisz ten plik (Pismo pytania 2.doc)Odpowiedzi na pytania   117 Kb 26.06.2017 09:26
Zapisz ten plik (ogłoszenie o zmianie wysłane do publikacji.pdf)Ogłoszenie o zmianie – wysłane do publikacji   349 Kb 22.06.2017 09:41
Zapisz ten plik (zmiana terminu 1.pdf)Pismo o zmianie   359 Kb 22.06.2017 09:36
Zapisz ten plik (2017-06-16 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   942 Kb 16.06.2017 12:23
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   57 Kb 12.06.2017 10:53
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   162 Kb 12.06.2017 10:52
Zapisz ten plik (Załącznik 3.1 - 3.5 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3.1 – 3.5 do SIWZ   48 Kb 12.06.2017 10:52
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   185 Kb 12.06.2017 10:52
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ.doc)Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ   90 Kb 12.06.2017 10:51
Zapisz ten plik (SIWZ 25.2017.doc)SIWZ   421 Kb 12.06.2017 10:51
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   179 Kb 12.06.2017 10:51

Termin składania ofert do 28.06.2017r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert o godz. 11:30

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-06-28 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego   439 Kb 28.06.2017 14:30
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o konkursie.pdf)Ogłoszenie o konkursie   922 Kb 07.06.2017 11:01
Zapisz ten plik (SWKO_rezonans.pdf)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO)   1842 Kb 07.06.2017 11:00
Zapisz ten plik (Zał. nr 1 do SWKO - formularz asor.-cen.doc)Załącznik nr 1 do SWKO – Szczegółowy zakres i rodzaj badań   81 Kb 07.06.2017 10:58
Zapisz ten plik (Zał. nr 2 do SWKO- parametry tech.pdf)Załącznik nr 2 do SWKO – Minimalne parametry techniczne RM   47 Kb 07.06.2017 10:57
Zapisz ten plik (Zał. nr 3 do SWKO- umowa.pdf)Załącznik nr 3 do SWKO – Projekt umowy   190 Kb 07.06.2017 10:56
Zapisz ten plik (Zał. nr 4 do SWKO - oferta.doc)Załącznik nr 4 do SWKO – Formularz ofertowy   150 Kb 07.06.2017 10:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SWKO - umowa najmu.pdf)Załącznik nr 5 do SWKO – Projekt umowy najmu   92 Kb 07.06.2017 10:54
Zapisz ten plik (Zal 6 do SWKO- plan zagospodarowania.pdf)Załącznik nr 6 do SWKO – Plan zagospodarowania   14917 Kb 07.06.2017 10:54

Termin składania ofert: 14.06.2017r do godz.11:00

otwarcie ofert: 14.06.2017 godz. 11:15

ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Termin składania ofert: 19.06.2017r godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 19.06.2017r godz. 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   61 Kb 24.07.2017 13:54
Zapisz ten plik (2017-07-07 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   718 Kb 07.07.2017 13:29
Zapisz ten plik (2017-06-19 Zestawienie złożonych ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   513 Kb 19.06.2017 11:03
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogloszenia_termin.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   44 Kb 12.06.2017 12:58
Zapisz ten plik (2017-06-12 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   2787 Kb 12.06.2017 12:38
Zapisz ten plik (Zalacznik nr 3.1 -Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Zalacznik nr 3.1 -Formularz asortymentowo-cenowy.xls   36 Kb 07.06.2017 13:37
Zapisz ten plik (Zalacznik nr 3.2 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Zalacznik nr 3.2 – Formularz asortymentowo-cenowy.xls   33 Kb 07.06.2017 13:37
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   126 Kb 06.06.2017 13:37
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - część 2.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   45 Kb 06.06.2017 13:37
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   413 Kb 06.06.2017 13:37
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 - Druk oferty i ośw. przedm..doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   96 Kb 06.06.2017 13:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 06.06.2017 13:35
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   181 Kb 06.06.2017 13:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5- Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   57 Kb 06.06.2017 13:33

termin składania ofert do 14.06.2017r do godz. 12:00

termin otwarcia ofert 14.06.2017 godz. 12:15

ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Termin składania ofert: 19.06.2017r godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 19.06.2017r godz 12:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   61 Kb 24.07.2017 13:55
Zapisz ten plik (2017-07-07 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   1270 Kb 07.07.2017 13:30
Zapisz ten plik (2017-06-19 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   862 Kb 19.06.2017 11:55
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_termin.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   44 Kb 12.06.2017 13:06
Zapisz ten plik (2017-06-12 Odpowiedzi na pytania_II_zestaw.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   775 Kb 12.06.2017 12:38
Zapisz ten plik (2017-06-09 Odp. na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   1001 Kb 09.06.2017 11:53
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   125 Kb 06.06.2017 13:48
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   390 Kb 06.06.2017 13:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 - Druk oferty i ośw. przedm..doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   96 Kb 06.06.2017 13:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 06.06.2017 13:45
Zapisz ten plik (Załacznik 3.1.- Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3.1. do SIWZ   35 Kb 06.06.2017 13:45
Zapisz ten plik (Załącznik 3.2.-Formularz asortymentowo-asortymentowy.xls)Załącznik nr 3.2. do SIWZ   34 Kb 06.06.2017 13:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   181 Kb 06.06.2017 13:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5- Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   57 Kb 06.06.2017 13:42

Termin składania ofert do dnia 19.07.2017r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 19.07.2017r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   42 Kb 20.09.2017 10:06
Zapisz ten plik (wyniki.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   151 Kb 18.08.2017 07:51
Zapisz ten plik (wyniki pakiet nr 4.pdf)Wyniki postępownia w pakiecie nr 4   418 Kb 03.08.2017 07:36
Zapisz ten plik (2017-07-19 protokol z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   825 Kb 19.07.2017 10:06
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany załącznik nr 3.2.xls)Zmodyfikowany załącznik nr 3.2 do SIWZ   34 Kb 28.06.2017 13:26
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Załacznik nr 4 do SIWZ.doc)Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   169 Kb 28.06.2017 13:25
Zapisz ten plik (pismo pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   2390 Kb 28.06.2017 13:25
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   59 Kb 01.06.2017 11:49
Zapisz ten plik (Załacznik nr 4 do SIWZ.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   176 Kb 01.06.2017 11:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.6.xls)Załącznik nr 3.6 do SIWZ   33 Kb 01.06.2017 11:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.5.xls)Załącznik nr 3.5 do SIWZ   32 Kb 01.06.2017 11:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.4.xls)Załącznik nr 3.4 do SIWZ   33 Kb 01.06.2017 11:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.3.xls)Załącznik nr 3.3 do SIWZ   32 Kb 01.06.2017 11:47
Zapisz ten plik (załącznik nr 3.2.xls)Załącznik nr 3.2 do SIWZ   34 Kb 01.06.2017 11:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1.xls)Załącznik nr 3.1 do SIWZ   31 Kb 01.06.2017 11:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)załącznik nr 2 do SIWZ   182 Kb 01.06.2017 11:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ   88 Kb 01.06.2017 11:45
Zapisz ten plik (SIWZ 24.2017.doc)SIWZ   407 Kb 01.06.2017 11:45
Zapisz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   179 Kb 01.06.2017 11:45

Termin składania ofert 19.07.2017r. godz: 11:00

Termin otwarcia ofert 19.07.2017r. godz: 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-07-26 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   755 Kb 26.07.2017 09:46
Zapisz ten plik (2017-07-19 pismo_info_otwarcie.pdf)Informacja z otwarcia ofert   469 Kb 19.07.2017 14:23
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   59 Kb 01.06.2017 12:13
Zapisz ten plik (Załacznik nr 4 do SIWZ.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   169 Kb 01.06.2017 12:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   31 Kb 01.06.2017 12:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   182 Kb 01.06.2017 12:13
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ   86 Kb 01.06.2017 12:12
Zapisz ten plik (SIWZ 30.2017.doc)SIWZ   401 Kb 01.06.2017 12:12
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   169 Kb 01.06.2017 12:12

Termin składania ofert  do dnia 21.06.2017r. do godz: 10:00

termin otwarcia ofert dnia 21.06.2017r. godz: 10:15

Termin składania ofert do dnia 30.06.2017r. godz: 11:00

termin otwarcia ofert dnia 30.06.2017r. godz: 11:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-07-26 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   1701 Kb 26.07.2017 10:09
Zapisz ten plik (informacja otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   801 Kb 30.06.2017 13:42
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytani.pdf)Odpowiedzi na pytania   5152 Kb 13.06.2017 13:02
Zapisz ten plik (ogłoszenie wysłane.pdf)Ogłoszenie wysłane do publikacji   631 Kb 13.06.2017 11:56
Zapisz ten plik (Zmodyfikowany Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ.doc)Zmodyfikowany załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   91 Kb 13.06.2017 11:55
Zapisz ten plik (nowy załącznik nr 3.4.xls)Zmodyfikowany załącznik nr 3.4 do SIWZ   33 Kb 13.06.2017 11:53
Zapisz ten plik (nowy załącznik nr 3.4 A.xls)Nowy Załącznik nr 3.4A do SIWZ   32 Kb 13.06.2017 11:52
Zapisz ten plik (SIWZ 31.2017.doc)SIWZ   406 Kb 01.06.2017 13:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   59 Kb 01.06.2017 12:50
Zapisz ten plik (Załacznik nr 4 do SIWZ.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   170 Kb 01.06.2017 12:50
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.6.xls)Załącznik nr 3.6 do SIWZ   33 Kb 01.06.2017 12:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.5.xls)Załącznik nr 3.5 do SIWZ   32 Kb 01.06.2017 12:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.4.xls)Załącznik nr 3.4 do SIWZ   33 Kb 01.06.2017 12:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.3.xls)Załącznik nr 3.3 do SIWZ   33 Kb 01.06.2017 12:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2.xls)Załącznik nr 3.2 do SIWZ   34 Kb 01.06.2017 12:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1.xls)Załącznik nr 3.1 do SIWZ   37 Kb 01.06.2017 12:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   182 Kb 01.06.2017 12:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1,6 i 7 do SIWZ   92 Kb 01.06.2017 12:46
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   180 Kb 01.06.2017 12:46

Termin składania ofert: 14.06.2017r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.06.2017r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2017-06-22 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   798 Kb 22.06.2017 08:49
Zapisz ten plik (2017-06-14 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   495 Kb 14.06.2017 10:02
Zapisz ten plik (2017-06-09 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   1174 Kb 09.06.2017 09:48
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   116 Kb 31.05.2017 07:15
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   406 Kb 31.05.2017 07:15
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   130 Kb 31.05.2017 07:12
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   93 Kb 31.05.2017 07:09
Zapisz ten plik (Zad. Nr 1. Parametry techniczne załącznik Nr 3 A.doc)Załącznik 3A do SIWZ   99 Kb 31.05.2017 07:09
Zapisz ten plik (Zad. Nr 2. Parametry techniczne załącznik Nr 3 B.doc)Załącznik 3B do SIWZ   41 Kb 31.05.2017 07:08
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa aparatura dotacja.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   198 Kb 31.05.2017 07:08
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   58 Kb 31.05.2017 07:06

Termin składania ofert  do dnia 07.06.2017r. do godz: 09:00

Termin otwarcia ofert 07.06.2017r. godz: 09:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   61 Kb 20.07.2017 15:03
Zapisz ten plik (pismo koniec.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   822 Kb 23.06.2017 09:01
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   496 Kb 07.06.2017 10:21
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania   483 Kb 02.06.2017 09:42
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   1191 Kb 01.06.2017 13:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 7 do SIWZ   59 Kb 29.05.2017 08:38
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - OSWIADCZENIE PRZEDMIOTOWE.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ   72 Kb 29.05.2017 08:37
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   93 Kb 29.05.2017 08:37
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa dzierżawa hemodializy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   163 Kb 29.05.2017 08:36
Zapisz ten plik (Załacznik 3B do SIWZ.doc)Załącznik nr 3B do SIWZ   70 Kb 29.05.2017 08:36
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3A do SIWZ - formularz cenowy (2).xls)Załącznik nr 3A do SIWZ   36 Kb 29.05.2017 08:35
Zapisz ten plik (załącznik nr 2 do SIWZ - informacja o podwykonawcach.doc)Załacznik nr 2 do SIWZ   74 Kb 29.05.2017 08:26
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Druk oferty_2017.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ   34 Kb 29.05.2017 08:00
Zapisz ten plik (SIWZ dzierżawa hemodializy 28.2017.doc)SIWZ   370 Kb 29.05.2017 07:59
Zapisz ten plik (ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   405 Kb 29.05.2017 07:58

Termin składania ofert do dnia 05.06.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 05.06.2017r. o godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   61 Kb 29.06.2017 10:47
Zapisz ten plik (2017-06-09 Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   768 Kb 09.06.2017 09:48
Zapisz ten plik (Pismo info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   483 Kb 05.06.2017 10:26
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   112 Kb 24.05.2017 13:49
Zapisz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ   401 Kb 24.05.2017 13:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 - Druk oferty.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ   79 Kb 24.05.2017 13:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   118 Kb 24.05.2017 13:48
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo- ilościowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   18 Kb 24.05.2017 13:47
Zapisz ten plik (Załacznik nr 4_Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   168 Kb 24.05.2017 13:47
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5- Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   57 Kb 24.05.2017 13:47

Termin składania ofert:do dnia 29.06.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:w dniu 29.06.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   101 Kb 08.08.2017 11:44
Zapisz ten plik (2017-07-11 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   522 Kb 11.07.2017 09:01
Zapisz ten plik (2017-06-29 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   469 Kb 29.06.2017 10:04
Zapisz ten plik (2017-05-22 Informacja o przekształceniu.pdf)Informacja o przekształceniu Zamawiającego   350 Kb 24.05.2017 07:42
Zapisz ten plik (Ogłoszenie - opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   59 Kb 22.05.2017 07:21
Zapisz ten plik (SIWZ bip.pdf)SIWZ   626 Kb 22.05.2017 07:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 i 6 i 7 do SIWZ   95 Kb 22.05.2017 07:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   202 Kb 22.05.2017 07:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3- Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   27 Kb 22.05.2017 07:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4_Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   173 Kb 22.05.2017 07:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   57 Kb 22.05.2017 07:20

Termin składania ofert 30.05.2017r. godz: 09:00

Termin otwarcia ofert 30.05.2017r. godz: 09:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Pismo koniec.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   743 Kb 02.06.2017 10:25
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   472 Kb 30.05.2017 09:11
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania 2.pdf)Odpowiedzi na pytania   334 Kb 25.05.2017 07:54
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   387 Kb 23.05.2017 07:05
Zapisz ten plik (2017-05-22 Informacja o przekształceniu.pdf)Informacja o przekształceniu Zamawiającego   351 Kb 22.05.2017 14:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 7 do SIWZ   59 Kb 18.05.2017 11:23
Zapisz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - OSWIADCZENIE PRZEDMIOTOWE.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ   72 Kb 18.05.2017 11:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   92 Kb 18.05.2017 11:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa dzierżawa hemodializy.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ   158 Kb 18.05.2017 11:21
Zapisz ten plik (Załacznik 3B do SIWZ.doc)Załącznik nr 3B do SIWZ   51 Kb 18.05.2017 11:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3A do SIWZ - formularz cenowy.xls)Załącznik nr 3A do SIWZ   31 Kb 18.05.2017 11:20
Zapisz ten plik (załącznik nr 2 do SIWZ - informacja o podwykonawcach.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   74 Kb 18.05.2017 11:20
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Druk oferty_2017.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ   34 Kb 18.05.2017 11:20
Zapisz ten plik (SIWZ_dzierżawa uzdatniania wody 26.2017.doc)SIWZ   632 Kb 18.05.2017 11:19
Zapisz ten plik (ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   405 Kb 18.05.2017 11:19