Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i/lub w czasie dyżuru przez lekarzy specjalistów z I i II stopniem specjalizacji oraz lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata) w zakresie medycyny ratunkowej, chirurgii, anestezjologii, chorób wewnętrznych oraz lekarzy systemu w rozumieniu  art. 57 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT-SOR.pdf)Ogłoszenie o wyborze ofert   130 Kb 16.02.2018 09:20
Zapisz ten plik (Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018.pdf)Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018r   162 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Ogłoszenie - Zał. Nr 1.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie   136 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Regulamin Pracy Komisji Konkursowej - Zał. Nr 2.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   318 Kb 01.02.2018 14:59
Zapisz ten plik (4. Formularz ofertowy - zał. nr 3.doc)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   55 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Zał Nr. 4.pdf)Załącznik nr 4 – SWKO   733 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Umowa - Zał. Nr 5.pdf)Załącznik nr 5 – Umowa   1314 Kb 01.02.2018 14:57

Termin składania ofert do dnia 11.01.2019 r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.01.2019 r. o godzinie 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 - Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf)Załącznik Nr 5 – Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf   1298 Kb 21.12.2018 08:19
Zapisz ten plik (Załacznik Nr 4 - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Załacznik Nr 4 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf   642 Kb 21.12.2018 08:19
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy - wersja edytowalna.docx)Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna.docx   28 Kb 21.12.2018 08:18
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 2 - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf)Załącznik Nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf   305 Kb 21.12.2018 08:18
Zapisz ten plik (Ogłoszenie konkursu ofert na świadczena zdrowotne w SOR.pdf)Ogłoszenie konkursu ofert na świadczena zdrowotne w SOR.pdf   131 Kb 21.12.2018 08:17

Termin składania ofert: do 24 sierpnia 2018 do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 24 sierpnia 2018 o godz. 13.00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie Rozstrzygnięcie konkursu.pdf)Ogłoszenie Rozstrzygnięcie konkursu.pdf Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 79 Kb 28.08.2018 13:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 - Wzór Umowy.pdf)Wzór umowy   888 Kb 07.08.2018 14:01
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4 - SWKO.pdf)SWKO   650 Kb 07.08.2018 14:00
Zapisz ten plik (Formularz ofertowy - wersja edytowalna.docx)Formularz ofertowy wersja edytowalna   26 Kb 07.08.2018 14:00
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy.pdf)Formularz ofertowy pdf   322 Kb 07.08.2018 14:00
Zapisz ten plik (Załacznik Nr 2- Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Regulamin pracy Komisji Konkursowej   311 Kb 07.08.2018 13:59
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.pdf)Ogłoszenie o konkursie   124 Kb 07.08.2018 13:59

Termin składania ofert do dnia 20.07.2018 do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 20.07.2017 o godz. 11:30

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania konkursowego   301 Kb 25.07.2018 08:28
Zapisz ten plik (2018-07-20 pismo_info_otwarcie.pdf)Protokół z otwarcia ofert   194 Kb 20.07.2018 11:37
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o konkursie.pdf)Ogłoszenie o konkursie   553 Kb 05.07.2018 14:42
Zapisz ten plik (Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Regulamin pracy Komisji Konkursowej   522 Kb 05.07.2018 14:41
Zapisz ten plik (SWKO konkurs rezonans.pdf)SWKO konkurs rezonans   4811 Kb 05.07.2018 14:41
Zapisz ten plik (Zał. nr 1 do SWKO - formularz asor.-cen.doc)załącznik nr 1 do SWKO   66 Kb 05.07.2018 14:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 2 do SWKO- parametry tech.pdf)załącznik nr 2 do SWKO   568 Kb 05.07.2018 14:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 3 do SWKO - Projekt umowy.pdf)załącznik nr 3 do SWKO   694 Kb 05.07.2018 14:40
Zapisz ten plik (Zał. nr 4 do SWKO - oferta.doc)załącznik nr 4 do SWKO   136 Kb 05.07.2018 14:40

Termin składania ofert do dnia 25.06.2018r. do godz: 11.00

Termin otwarcia ofert dnia 25.06.2018r. godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (konkurs2.pdf)ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   189 Kb 26.06.2018 14:00
Zapisz ten plik (Zał. 5 - Umowa na SOR.pdf)Załącznik nr 5 – umowa   1284 Kb 15.06.2018 12:38
Zapisz ten plik (Zał. 4 - SWKO.pdf)SWKO   645 Kb 15.06.2018 12:37
Zapisz ten plik (Zał. 3 - Formularz ofertowy.docx)Formularz ofertowy   26 Kb 15.06.2018 12:37
Zapisz ten plik (Zał. 2 - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.pdf)Regulamin Pracy Konkursowej   308 Kb 15.06.2018 12:36
Zapisz ten plik (Ogłoszenie konkursu na świadczenia zdrowotne SOR.pdf)Ogłoszenie   133 Kb 15.06.2018 12:36

Termin składania ofert do dnia 11.06.2018r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 11.06.2018r godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (konkurs.pdf)ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   222 Kb 26.06.2018 13:59
Zapisz ten plik (ZaB_cznik do Umów.pdf)Załącznik do umów   69 Kb 24.05.2018 10:38
Zapisz ten plik (ZaB_cznik do umowy - specyfikacja - wersja do edycji.docx)Załącznik do umowy – specyfikacja   15 Kb 24.05.2018 10:37
Zapisz ten plik (Wzór Umowy - ZDO - ZaB. Nr 5.pdf)Wzór Umowy ZDO   1176 Kb 24.05.2018 10:37
Zapisz ten plik (Wzór Umowy - Stacja Dializ - ZaB. Nr 5a.pdf)Wzór Umów – Stacja Dializ   1219 Kb 24.05.2018 10:37
Zapisz ten plik (Wzór Umowy - OddziaB Chorób Wewn_trznych - ZaB. Nr 5b.pdf)Wzór umowy – Oddział Chorób Wewnętrznych   1237 Kb 24.05.2018 10:36
Zapisz ten plik (SzczegóBowe warunki konkursu ofert - ZaB. Nr 4.pdf)Szczegółowe warunki konkursu ofert   686 Kb 24.05.2018 10:35
Zapisz ten plik (Regulami pracy Komisji Konkursowej - zaB. Nr 2.pdf)Regulamin pracy Komisji Konkursowej   297 Kb 24.05.2018 10:34
Zapisz ten plik (OgBoszenie o konkursie ofert na [wiadczenia zdrowotne ZDO, Stacja Dializ, Oddzia)Ogłoszenie   232 Kb 24.05.2018 10:34
Zapisz ten plik (Formularz ofertowy - zaB. Nr 3.pdf)Formularz ofertowy   353 Kb 24.05.2018 10:33
Zapisz ten plik (Formularz ofertowy - zaB. nr 3 wersja do edycji.doc)Formularz ofertowy   65 Kb 24.05.2018 10:33

Termin składania ofert do dnia 19.04.2018r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 19.04.2018r godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie wyników konkursu.pdf)Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert   260 Kb 25.04.2018 19:50
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o konkursie.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie   123 Kb 13.04.2018 08:15
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 2 - Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin pracy Komisji Konkursowej   297 Kb 13.04.2018 08:14
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy (wersja do edycji)-1.doc)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (wersja do edycji)   63 Kb 13.04.2018 08:14
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy.pdf)Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy   404 Kb 13.04.2018 08:13
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 4 - Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Załącznik Nr 4 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert   683 Kb 13.04.2018 08:12
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5 - Umowa OAIIT.pdf)Załącznik Nr 5 – Umowa OAIIT   1305 Kb 13.04.2018 08:12
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5a - Umowa Stacja Dializ.pdf)Załącznik Nr 5a – Umowa Stacja Dializ   1283 Kb 13.04.2018 08:11
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5b - Umowa ZDO.pdf)Umowa Nr 5b – Umowa ZDO   1282 Kb 13.04.2018 08:11
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5c - Umowa Tomografia Komputerowa.pdf)Załącznik Nr 5c – Umowa Tomografia Komputerowa   1211 Kb 13.04.2018 08:10
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5d - Umowa RTG.pdf)Załącznik nr 5d – Umowa RTG   1203 Kb 13.04.2018 08:07
Zapisz ten plik (Załącznik Nr 5e - Umowa USG.pdf)Załącznik Nr 5e- Umowa USG   1215 Kb 13.04.2018 08:07

Termin składania ofert: do dnia 19.03.2018r do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 19.03.2018r godz. 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chorób)Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu   92 Kb 23.03.2018 09:55
Zapisz ten plik (Zarządzenie Nr 8 z dnia 06.03.2018 r..pdf)Zarządzenie Nr 8 z dnia 06.03.2018r   153 Kb 06.03.2018 16:15
Zapisz ten plik (Zał. Nr 1 Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie ofert   134 Kb 06.03.2018 16:15
Zapisz ten plik (Zał. Nr 2 - Regulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   310 Kb 06.03.2018 16:14
Zapisz ten plik (Zał. Nr 3 Formularz ofertowy.pdf)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   294 Kb 06.03.2018 16:14
Zapisz ten plik (Zał. Nr 4 Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Załącznik nr 4 – SWKO   694 Kb 06.03.2018 16:13
Zapisz ten plik (Zał. Nr 5 Umowa.pdf)Załącznik nr 5 – Umowa   1324 Kb 06.03.2018 16:13

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i/lub w czasie dyżuru przez lekarzy specjalistów z I i II stopniem specjalizacji oraz lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata) w zakresie medycyny ratunkowej, chirurgii, anestezjologii, chorób wewnętrznych oraz lekarzy systemu w rozumieniu  art. 57 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08 września 2006 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT-SOR.pdf)Ogłoszenie o wyborze ofert   130 Kb 16.02.2018 09:20
Zapisz ten plik (Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018.pdf)Zarządzenie Nr 4 z dnia 01.02.2018r   162 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Ogłoszenie - Zał. Nr 1.pdf)Załącznik nr 1 – Ogłoszenie   136 Kb 01.02.2018 15:00
Zapisz ten plik (Regulamin Pracy Komisji Konkursowej - Zał. Nr 2.pdf)Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   318 Kb 01.02.2018 14:59
Zapisz ten plik (4. Formularz ofertowy - zał. nr 3.doc)Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy   55 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - Zał Nr. 4.pdf)Załącznik nr 4 – SWKO   733 Kb 01.02.2018 14:58
Zapisz ten plik (Umowa - Zał. Nr 5.pdf)Załącznik nr 5 – Umowa   1314 Kb 01.02.2018 14:57

Termin składnia ofert do dnia 12.01.2018r. do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert 12.01.2018r. godz: 13:00

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Rozstrzygnięcie konkursu.pdf)Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu   492 Kb 23.01.2018 08:11
Zapisz ten plik (4. Formularz ofertowy - zaB. nr 3.doc)Formularz ofertowy   51 Kb 22.12.2017 12:44
Zapisz ten plik (Zarz-dzenie Nr 23 z dnia 23 grudnia 2017.pdf)Zarządzenie Nr 23 Prezesa Zarządu   161 Kb 22.12.2017 12:43
Zapisz ten plik (ZaB-cznik Nr 1 do umowy na [wiadczenie usBug zdrowotnych.pdf)Załącznik nr 1 do projektu umowy   72 Kb 22.12.2017 12:42
Zapisz ten plik (Umowa na [wiadczenie usBug zdrowotnych - ZaB-cznik Nr 5 do Zarz-dzenia Nr 23.pdf)Projekt umowy   1263 Kb 22.12.2017 12:41
Zapisz ten plik (SzczegóBowe Warunki Konkursu Ofert - ZaB-cznik nr 4 do Zarz-dzenia Nr 23.pdf)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert   740 Kb 22.12.2017 12:41
Zapisz ten plik (Regulamin pracy Komisji Konkursowej - Zal-cznik Nr 2 do Zarz-dzenia Nr 23.pdf)Regulamin Pracy Komisji Konkursowej   319 Kb 22.12.2017 12:41
Zapisz ten plik (OgBoszenie o konkursie ZaB-cznik Nr 1 do Zarz-dzenia Nr 23.pdf)Ogłoszenie o konkursie   139 Kb 22.12.2017 12:40

Termin składnia ofert do dnia: 30.01.2018r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 30.01.2018r godz. 10:15

ZMIANA TERMINU:

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA: DO DNIA 07.02.2018R DO GODZ. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT W DNIU: 07.02.2018R GODZ. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu - Przekazane.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – przekazane do publikacji   167 Kb 07.05.2018 14:31
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wyborze p.2.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiet nr 2   578 Kb 13.04.2018 12:59
Zapisz ten plik (2018-03-16 Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru i ocenie ofert_pakt_2.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty- pak2   252 Kb 16.03.2018 12:50
Zapisz ten plik (2018-03-08 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   946 Kb 08.03.2018 15:03
Zapisz ten plik (2018-02-07 Protokół z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   523 Kb 07.02.2018 11:40
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_II_termin wadium.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_termin wadium   83 Kb 26.01.2018 16:14
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   84 Kb 26.01.2018 16:14
Zapisz ten plik (2018-01-26 Odpowiedzi na pytania + zmiana terminu.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   446 Kb 26.01.2018 16:11
Zapisz ten plik (2018-01-18 Odpowiedzi na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   3012 Kb 18.01.2018 13:06
Zapisz ten plik (Ogłoszenie - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   179 Kb 21.12.2017 09:46
Zapisz ten plik (SIWZ 93.2017.pdf)SIWZ   523 Kb 21.12.2017 09:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7.8.9 do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1,6,7,8,9 do SIWZ   122 Kb 21.12.2017 09:45
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 21.12.2017 09:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   109 Kb 21.12.2017 09:44
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   261 Kb 21.12.2017 09:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 21.12.2017 09:41

Termin składania ofert do dnia: 29.12.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 29.12.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   62 Kb 19.01.2018 13:29
Zapisz ten plik (2018-01-10 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   494 Kb 10.01.2018 13:56
Zapisz ten plik (2017-12-29 Protokół z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   320 Kb 29.12.2017 10:55
Zapisz ten plik (2017-12-22 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   1809 Kb 22.12.2017 12:56
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu-Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   113 Kb 19.12.2017 14:56
Zapisz ten plik (SIWZ 94.2017.pdf)SIWZ   490 Kb 19.12.2017 14:56
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   90 Kb 19.12.2017 14:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   102 Kb 19.12.2017 14:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 - Formularz a-c.strona.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   40 Kb 19.12.2017 14:55
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -projekt umowy_94.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   256 Kb 19.12.2017 14:54
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 19.12.2017 14:53

Termin składania ofert do dnia: 20.12.2017r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu: 20.12.2017r. godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   86 Kb 14.02.2018 13:01
Zapisz ten plik (2018-01-09 Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   720 Kb 12.01.2018 11:42
Zapisz ten plik (2017-12-20 Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert   609 Kb 20.12.2017 11:23
Zapisz ten plik (2017-12-15 Odp. na pytania_II.pdf)Pytania i odpowiedzi – zestaw 2   426 Kb 15.12.2017 14:16
Zapisz ten plik (2017-12-14 Odp. na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   321 Kb 14.12.2017 14:50
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu-Zamieszczone.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   130 Kb 11.12.2017 14:43
Zapisz ten plik (SIWZ 92.2017.pdf)SIWZ   487 Kb 11.12.2017 14:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6. do SIWZ - Druk oferty i ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   94 Kb 11.12.2017 14:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   112 Kb 11.12.2017 14:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   45 Kb 11.12.2017 14:42
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ -projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   257 Kb 11.12.2017 14:41
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 11.12.2017 14:41

Termin składania ofert do dnia  21.12.2017r do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert 21.12.2017r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty   557 Kb 08.01.2018 13:28
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   471 Kb 21.12.2017 13:50
Zapisz ten plik (pismo pytania 1_18.12.pdf)Odpowiedzi na pytania   461 Kb 18.12.2017 11:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 07.12.2017 13:46
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - pdf.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy   593 Kb 07.12.2017 13:45
Zapisz ten plik (Załącznik 3.5.xls)Załącznik nr 3.5 do SIWZ   28 Kb 07.12.2017 13:44
Zapisz ten plik (Załącznik 3.4.xls)Załącznik nr 3.4 do SIWZ   25 Kb 07.12.2017 13:44
Zapisz ten plik (Załącznik 3.3.xls)Załącznik nr 3.3 do SIWZ   26 Kb 07.12.2017 13:44
Zapisz ten plik (Załącznik 3.2.xls)Załącznik nr 3.2 do SIWZ   39 Kb 07.12.2017 13:43
Zapisz ten plik (Załącznik 3.1.xls)Załącznik nr 3.1 do SIWZ   50 Kb 07.12.2017 13:43
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 07.12.2017 13:43
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1. 6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   93 Kb 07.12.2017 13:42
Zapisz ten plik (SIWZ 91.2017 PDF.pdf)SIWZ   922 Kb 07.12.2017 13:42
Zapisz ten plik (Ogłoszenie BZP.pdf)Ogłoszenie BZP   427 Kb 07.12.2017 13:42

Termin składania ofert: do dnia 01.12.2017r do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 01.12.2017r godz. 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia   57 Kb 05.01.2018 09:08
Zapisz ten plik (2017-12-11 Zawiadomie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   479 Kb 13.12.2017 14:53
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   336 Kb 01.12.2017 11:13
Zapisz ten plik (2017-11-27 Odp. na pytania.pdf)Pytania i odpowiedzi   341 Kb 28.11.2017 14:15
Zapisz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu- Opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu   119 Kb 21.11.2017 10:49
Zapisz ten plik (SIWZ.90.pranie.pdf)SIWZ   516 Kb 21.11.2017 10:49
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ - Druk Oferty i Ośw.doc)Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ   111 Kb 21.11.2017 08:34
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25 a ust 1.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   124 Kb 21.11.2017 08:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Formularz ilościowo-cenowy.xls)Załącznik nr 3.1. do SIWZ   32 Kb 21.11.2017 08:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3.2 do SIWZ - OPZ.doc)Załącznik nr 3.2. do SIWZ   64 Kb 21.11.2017 08:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 - 90.Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   324 Kb 21.11.2017 08:33
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   62 Kb 21.11.2017 08:32
Zapisz ten plik (Załącznik nr 7 - Zobowiazanie innego Podmiotu.docx)Załącznik nr 7 do SIWZ   15 Kb 21.11.2017 08:32

Termin składania ofert do dnia 09.01.2018r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 09.01.2018r. godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (2018-02-07 Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf)Zawiadomienie o wyniku postępowania   1100 Kb 07.02.2018 12:44
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   840 Kb 09.01.2018 12:17
Zapisz ten plik (2017-12-20 Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi   4098 Kb 20.12.2017 08:52
Zapisz ten plik (ZMIENIONY Zał. Nr 4_88 projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – ZMIANA   257 Kb 20.12.2017 08:52
Zapisz ten plik (ogłoszenie zamieszczone.pdf)Ogłoszenie   220 Kb 17.11.2017 10:23
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 17.11.2017 10:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - umowa pdf.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   516 Kb 17.11.2017 10:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   74 Kb 17.11.2017 10:22
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   187 Kb 17.11.2017 10:21
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   109 Kb 17.11.2017 10:21
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   699 Kb 17.11.2017 10:20

Termin składani ofert do dnia 27.11.2017r do godz: 10:00

Termin otwarcie ofert 27.11.2017r godz: 10:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   487 Kb 08.12.2017 13:01
Zapisz ten plik (info z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   313 Kb 27.11.2017 12:26
Zapisz ten plik (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   1264 Kb 23.11.2017 12:30
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie BZP   419 Kb 17.11.2017 11:05
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5_Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   61 Kb 17.11.2017 11:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy   516 Kb 17.11.2017 11:04
Zapisz ten plik (załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   39 Kb 17.11.2017 11:04
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2_OSWIADCZENIE Z ART. 25 a UST. 1..doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   92 Kb 17.11.2017 11:03
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1. 6 do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6 do SIWZ   88 Kb 17.11.2017 11:03
Zapisz ten plik (SIWZ pdf.pdf)SIWZ   907 Kb 17.11.2017 11:02

Termin składania ofert do dnia 03.01.2018r do godz: 12:00

Termin otwarcia ofert dnia 03.01.2017r godz: 12:15

Dokumenty do pobrania:
Plik Opis Wielkość pliku Ostatnio modyfikowany
Zapisz ten plik (Zawiadomienie o wynikach.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   579 Kb 28.02.2018 11:51
Zapisz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia ofert   528 Kb 03.01.2018 13:43
Zapisz ten plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania   4639 Kb 27.12.2017 13:16
Zapisz ten plik (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie   192 Kb 13.11.2017 09:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie_Grupa Kapitałowa.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ   60 Kb 13.11.2017 09:01
Zapisz ten plik (Załącznik nr 4 do SIWZ- projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ   514 Kb 13.11.2017 09:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz a-c.xls)Załącznik nr 3 do SIWZ   74 Kb 13.11.2017 09:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ   186 Kb 13.11.2017 09:00
Zapisz ten plik (Załącznik nr 1.6.7. do SIWZ - Druk oferty i ośw..doc)Załącznik nr 1.6.7 do SIWZ   101 Kb 13.11.2017 08:59
Zapisz ten plik (SIWZ PDF.pdf)SIWZ   697 Kb 13.11.2017 08:59