Specjalista ds. zamówień publicznych

Szpital Czerniakowski sp. z o.o.

00-739 Warszawa, ul. Stępińska19/25

zatrudni na stanowisko:

Specjalisty ds. zamówień publicznych

 

Wymagania:

 • roczne doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, uzyskane w ciągu ostatnich 3 lat, w tym doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowych;
 • dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych;
 • wykształcenie min. średnie;
 • biegła umiejętność obsługi Microsoft Office;
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań;
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej;
 • skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, kreatywność, zaangażowanie.

 

Mile widziane:

 • znajomość branży medycznej oraz doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań z branży medycznej;
 • ukończone szkolenia z zakresu stosowania ustawy Pzp obowiązującej od 01.01.2021 r.;
 • umiejętność obsługi platform zakupowych.

 

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w trybach przewidzianych w regulaminie oraz postępowań w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowanie i przekazanie do publikacji ogłoszeń i zawiadomień wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych oraz terminowa publikacja na stronie internetowej prowadzonych postępowań dokumentów postępowania w przypadkach przewidzianych w tych przepisach;
 • opracowywanie projektów umów i zamówień;
 • opracowywanie SWZ i innych niezbędnych dokumentów;
 • udział w pracach komisji przetargowych w tym w charakterze sekretarza;
 • prowadzenie prac komisji i postępowań na Platformie Zakupowej;
 • dokumentowanie prac komisji przetargowych i ewidencjonowanie prowadzonych postępowań, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie;
 • wprowadzanie danych i informacji do portali internetowych urzędu zamówień publicznych (ezamowienia.gov.pl);
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

 

Oferujemy:

 • pracę w energicznym zespole;
 • możliwość rozwoju;
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • dodatek za staż pracy;
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • niezbędne narzędzia do pracy;

 

Miejsce pracy:

Szpital Czerniakowski sp. z .o.o. Warszawa, ul. Stępińska 19/25

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22 [1] kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „Specjalista ds. zamówień publicznych” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dodatkowe – kontakt – tel. +48 22 318 62 28

 

Nasz Szpital jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

 

Prosimy o zawarcie w przesłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

lub:

„Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko oraz innych rekrutacji przez okres 12 miesięcy.”

Opublikowano 19 września 2023, 10:29
Ostatnia modyfikacja

OPTOMETRYSTA/KA

Szpital Czerniakowski sp. z o.o.

00-739 Warszawa, ul. Stępińska19/25

zatrudni na stanowisko:

 

OPTOMERTYSTY/KI

 

Wymagania:
–    wykształcenie wyższe;

–    znajomość przepisów dotyczących

–    bardzo dobrej organizacji pracy (sumienność, pracowitość, zaangażowanie);

–    umiejętność pracy pod presją czasu;

–    umiejętność pracy w zespole;

–    odporność na stres;

–    wysoka kultura osobista;

–    empatia w stosunku do pacjentów;

–    komunikatywność i otwartość;

–    znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

 

Mile widziane:

–   doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

 

 

Główne obowiązki:

–   Badania pola widzenia

–   Badania okulistyczne OCT

 

Miejsce pracy:

Szpital Czerniakowski sp. z o.o. Warszawa, ul. Stępińska 19/25

 

Osoby zainteresowane prosimy składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 Kodeksu Pracy) osobiście w kancelarii Szpitala lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „OPTOMETRYSTA/KA” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

 

Informacje dodatkowe – kontakt – tel. +48 22 318 62 85

Nasz Szpital jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

 

Prosimy o zawarcie w przesłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

 

lub:

„Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko oraz innych rekrutacji przez okres 12 miesięcy.”

 

Opublikowano 15 września 2023, 11:12
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Termin składania ofert: 19.09.23 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 19.09.23 godz. 12.00

Załączniki

Opublikowano 7 września 2023, 14:33
Ostatnia modyfikacja

Konkurs w zakresie udzielania świadczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (ZDO)

Termin składania ofert: 19.09.23 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 19.09.23 godz. 12.00

Załączniki

Opublikowano 1 września 2023, 14:35
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielania świadczeń w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza

Termin składania ofert: 14.09.23 godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 14.09.23 godz. 10.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 31 sierpnia 2023, 13:16
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza w OAiT oraz na blokach operacyjnych

Termin składania ofert: 14.09.23 godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 14.09.23 godz. 10.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 30 sierpnia 2023, 14:31
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń na stanowisku Zastępcy Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 19.09.23 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 19.09.23 godz. 12.00

Załączniki

Opublikowano 30 sierpnia 2023, 14:02
Ostatnia modyfikacja

Konkurs w zakresie udzielania świadczeń na stanowisku Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 19.09.23 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 19.09.23 godz. 12.00

Załączniki

Opublikowano 30 sierpnia 2023, 13:56
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w zakresie chirurgii kręgosłupa dotyczące schorzeń zwyrodnieniowych, nowotworów kręgosłupa oraz urazów

Termin składania ofert: 29 sierpnia 2023 r., godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 29 sierpnia 2023 r., godz. 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 28 sierpnia 2023, 09:35
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Stacji Dializ przez indywidualne lub indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie

Termin składania ofert: do 20 czerwca 2023 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 20 czerwca 2023 r., godz. 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 6 czerwca 2023, 14:05
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej

Termin składania ofert: do 20 czerwca 2023 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 20 czerwca 2023 r. godz. 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 5 czerwca 2023, 12:40
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na lekarzy (z I / II stopniem specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu) w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 23 maja 2023 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 23 maja 2023 r. godzina 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Opublikowano 18 maja 2023, 13:34
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii oraz prowadzenia Banku Krwi na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.

Termin składania ofert: 14 czerwca 2023 r. godzina 11.00

Termin otwarcia ofert: 14 czerwca 2023 r. godzina 11.30

 

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 28 kwietnia 2023, 13:40
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze zatrudniające indywidualne praktyki lekarskie dla pacjentów w Oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz sprawowania nadzoru nad rezydentami w trakcie wykonywania przez nich zabiegów operacyjnych (mentoring)

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2023 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2023 r. godzina 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 17 kwietnia 2023, 14:30
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na Zastępcę Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2023 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2023 r. godzina 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 12 kwietnia 2023, 13:16
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2023 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2023 r. godzina 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 12 kwietnia 2023, 13:03
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza w oait oraz instrumentariuszki/instrumentariusza na blokach operacyjnych

Termin składania ofert: do 18.04.2023 godz.10.00,

Termin otwarcia ofert: 18.04.2023 godz. 10.00.

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 27 marca 2023, 16:07
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza

Termin składania ofert: do 19.04.2023 godz.10.00,

Termin otwarcia ofert: 19.04.2023 godz. 10.00.

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 27 marca 2023, 16:03
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Termin składania ofert: do 14.03.2023 godz.10.00,

Termin otwarcia ofert: 14.03.2023 godz. 12.00.

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 6 marca 2023, 11:01
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chorób wewnętrznych

Termin składania ofert: 14.03.2023 do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 14.03.2023 godz. 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Opublikowano 27 lutego 2023, 14:24
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgii urazowo- ortopedycznej

Termin składania ofert: 14.03.2023 do godz. 10.00

Termin otwarcia konkursu: 14.03.2023 godz. 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 27 lutego 2023, 14:17
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin składania ofert: 26.01.2023 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 26.01.2023 r. godz. 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 20 stycznia 2023, 10:03
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na Zastępcę Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin składania ofert: 26.01.2023 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 26.01.2023 r. godz. 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 20 stycznia 2023, 10:03
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na lekarzy specjalistów z I i II stopniem specjalizacji oraz lekarzy posiadających otwartą specjalizację (minimum 2 lata) z zakresu: anestezjologii i intensywnej terapii

Termin składania ofert: 26.01.2023 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 26.01.2023 r. godz. 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 20 stycznia 2023, 10:02
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii

Termin składania ofert- 24.01.2023 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert- 24.01.2023 godz. 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 17 stycznia 2023, 15:05
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze zatrudniające indywidualne/ indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz sprawowania nadzoru nad lekarzami rezydentami w trakcie wykonywana przez nich zabiegów operacyjnych

Termin składania ofert- 23.01.2023 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert- 23.01.2023 godz. 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 17 stycznia 2023, 13:31
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na Kierownika ZDO

Termin składania ofert: 23.01.2023 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 23.01.2023 godz. 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 12 stycznia 2023, 10:56
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń w sor

Termin składania ofert-  23 stycznia 2023 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert- 23 stycznia 2023 r. do godz. 12.00

Konkurs odwołany

Załączniki

Opublikowano 10 stycznia 2023, 15:46
Ostatnia modyfikacja