SEKRETARKA ZARZĄDU

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

SEKRETARKĘ ZARZĄDU

Opis stanowiska:

 • Operacyjne wsparcie codziennej pracy Zarządu Spółki,
 • Organizacja spotkań i delegacji Zarządu Spółki,
 • Prowadzenie rejestru obiegu dokumentów
 • Zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą
 • Obsługa spotkań organizowanych przez sekretariat zarządu

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe
 • Samodzielność
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy
 • Komunikatywność i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne

Oferujemy:c

 • Pełną wyzwań i ciekawą pracę
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do doświadczenia i wyników pracy.
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu
Miejsce pracy: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „SEKRETARKA ZARZĄDU” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:
Dyrektor ds. administracyjno-technicznych : tel. +48 22 31-86-201

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 21 lipca 2021, 11:09
Ostatnia modyfikacja

PIELĘGNIARKI DO PRACY W SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE

Wymagania:
– Dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki
– Ukończony kurs szczepień
– Odporność na stres
– Dyspozycyjność

Oferujemy:
– Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę, umowa cywilno- prawna)
– Bardzo atrakcyjne warunki finansowe
– Praca zmianowa (możliwość indywidualnego czasu pracy)

Miejsce pracy: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „PIELĘGNIARKA” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Naczelna Pielęgniarka tel. +48 22 31 86 209
Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 24 lutego 2021, 10:41
Ostatnia modyfikacja

KOORDYNATOR ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH w ODDZIALE NEUROLOGICZNYM

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

KOORDYNATORA ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH w ODDZIALE NEUROLOGICZNYM

Wymagania:
– Dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki
– Doświadczenie minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym (w tym rok na Oddziale Neurologicznym)
– Odporność na stres
– Dyspozycyjność

Oferujemy:
– Forma zatrudnienia umowa do pracy
– Atrakcyjne warunki finansowe
– Praca jednozmianowa

Mile widziane:
– Kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej
– Specjalizacja zachowawcza.

Miejsce pracy: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „KOORDYNATOR” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Naczelna Pielęgniarka tel. +48 22 31 86 209
Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 23 lutego 2021, 11:49
Ostatnia modyfikacja

PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNE

Wymagania:
– Dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki
– posiadanie specjalizacji lub ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
– Odporność na stres
– Dyspozycyjność

Oferujemy:
– Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę, umowa cywilno- prawna)
– Bardzo atrakcyjne warunki finansowe
– Praca zmianowa (możliwość indywidualnego czasu pracy)

Miejsce pracy: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „PIELĘGNIARKA” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Naczelna Pielęgniarka tel. +48 22 31 86 209
Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 23 lutego 2021, 11:46
Ostatnia modyfikacja

PIELĘGNIARKI

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

PIELĘGNIARKI

Wymagania:

– Dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki
– Odporność na stres
– Dyspozycyjność

Oferujemy:

– Forma zatrudnienia do uzgodnienia
– Atrakcyjne warunki finansowe
– Praca zmianowa

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „PIELĘGNIARKA” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Naczelna Pielęgniarka tel. +48 22 31 86 209

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 19 stycznia 2021, 14:47
Ostatnia modyfikacja

PIELĘGNIARKI

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

PIELĘGNIARKI

Wymagania:

– Dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki
– Odporność na stres
– Dyspozycyjność

Oferujemy:

– Forma zatrudnienia do uzgodnienia
– Atrakcyjne warunki finansowe
– Praca zmianowa

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „PIELĘGNIARKA” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Naczelna Pielęgniarka tel. +48 22 31 86 209

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 20 października 2020, 14:07
Ostatnia modyfikacja

KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLINGU FINANSOWEGO

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

KIEROWNIKA DZIAŁU KONTROLINGU FINANSOWEGO

Wymagania:
– wykształcenie wyższe
– umiejętność pracy pod presją czasu
– umiejętność pracy w zespole
– odporność na stres
– dyspozycyjność
– bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
– wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
– umiejętność myślenia analitycznego

Mile widziane:
– doświadczenie na stanowisku kierowniczym w placówce ochrony zdrowia

Główne obowiązki:
– Opracowywanie rocznego Planu Gospodarczego, prognozowanie, bieżąca i cykliczna analiza odchyleń.
– Przygotowanie/opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Spółki, z działalności Zarządu.
– Przygotowanie/opracowanie kwartalnych sprawozdań z wykonania Planu Gospodarczego.
– Przygotowanie/opracowanie półrocznych sprawozdań z realizacji Planu Naprawczego Spółki.
– Bieżąca analiza ekonomiczna działalności Spółki.

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLINGU FINANSOWEGO” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: tel. +48 22 31 86 201

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 7 października 2020, 14:20
Ostatnia modyfikacja

DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

Wymagania:

– wykształcenie wyższe medyczne
– tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia
– umiejętność pracy pod presją czasu
– odporność na stres
– dyspozycyjność
– znajomość pakietu Microsoft Office

Mile widziane:

– doświadczenie na stanowisku dyrektora ds. medycznych w placówce ochrony zdrowia
– studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami medycznymi
– wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: tel. +48 22 31 86 201

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 24 września 2020, 14:08
Ostatnia modyfikacja

TECHNIK FARMACJI

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

TECHNIKA FARMACJI

Wymagania:

– Dyplom Technika farmacji
– Ukończony 2- letni staż
– Mile widziane doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „TECHNIK FARMACJI” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:

Katarzyna Włodarczyk – Zawadzka – tel. +48 22 31 86 216

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 22 września 2020, 09:48
Ostatnia modyfikacja

Specjalista ds. Płac

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

SPECJALISTĘ DS. PŁAC

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Opis stanowiska:
• Naliczanie wynagrodzeń oraz przygotowywanie list płac
• Przygotowywanie bieżących dokumentów rozliczeniowych do ZUS
• Przygotowywanie korekt do dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS
• Kontrola oraz zapewnienie poprawności danych płacowych
• Sporządzanie deklaracji i sprawozdań do ZUS, US, GUS
• Sporządzanie raportów oraz zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy

Oczekiwania:
• Wykształcenie: minimum średnie
• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum dwuletnie
• Dobra znajomość przepisów prawa pracy, ZUS, i podatków
• Bardzo dobra znajomość programu Płatnik
• Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office
• Umiejętność pracy zespołowej
• Odporność na stres

Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia
• Umowę o pracę
• Wsparcie zespołu i przyjazną atmosferę
• Możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22 [1] kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „Specjalista ds. Płac” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Prosimy o zawarcie w przesłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

Opublikowano 16 września 2020, 08:58
Ostatnia modyfikacja

Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

KIEROWNIK Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Wymagania:
– tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty z zakresu Medycyny Ratunkowej

 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia
 • Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22 [1] kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „Lekarz specjalista medycyna ratunkowa” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Prosimy o zawarcie w przesłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

Opublikowano 31 sierpnia 2020, 14:49
Ostatnia modyfikacja

Specjalista / Starszy specjalista w Dziale Zamówień Publicznych

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

Specjalista / Starszy specjalista

Miejsce pracy: Dział Zamówień Publicznych, Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

WARUNKI PRACY:

 • praca biurowa,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin.
 • praca w siedzibie Szpitala,
 • Umowa o pracę, pełny etat,

ZAKRES ZADAŃ:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych,
 • koordynacja obiegu dokumentów wynikających z realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych według zasad obowiązujących w Szpitalu,
 • opracowywanie rocznych planów zamówień,
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projektu umowy,
 • prowadzenie korespondencji związanej z postępowaniami przetargowymi, w tym również korespondencji wynikającej z procedur odwoławczych,
 • ocena formalno-prawna składanych ofert oraz udział w weryfikacji ich prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzanej w postępowaniach przetargowych,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji przetargowej, w tym zapewnienie obsługi organizacyjno – kancelaryjnej prac Komisji,
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów z dostawcami materiałów i usług oraz umów dotyczących robót budowlanych,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz ewidencji postępowań i umów, dla których nie są stosowane przepisy ustawy Pzp,
 • koordynacja udzielonych zamówień pod względem obowiązujących limitów kwotowych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 • staż pracy min. 3 lata w zamówieniach publicznych dla specjalisty, staż pracy min. 5 lat w zamówieniach publicznych dla starszego specjalisty,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu,
 • umiejętność samodzielnego planowania czasu pracy,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z nowelizacjami oraz wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej,
 • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, dokładność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV oraz list motywacyjny,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia oraz stażu pracy.

Dokumenty do dnia 14.07.2019 r. prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres jacek.klimek@szpitalczerniakowski.waw.pl lub pocztą z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja- Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych ” lub składać osobiście w kancelarii Szpitala, pok. 106 parter budynku administracyjnego.

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

 

Opublikowano 30 czerwca 2020, 14:05
Ostatnia modyfikacja

SZWACZKA / GONIEC

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

SZWACZKA / GONIEC

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

 

Opis stanowiska:

Zadania:

 • naprawa bielizny i pościeli szpitalnej
 • naprawa mundurków pracowniczych
 • obsługa magazynu rzeczy pacjentów
 • obsługa korespondencji pocztowej
 • nadawanie listów i przesyłek
 • wykonywanie dodatkowych poleceń zleconych przez przełożonego i Zarząd  Szpitala

 Wymagania :

 • wykształcenie zawodowe
 • umiejętność szycia
 • dokładność, sumienność
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „SZWACZKA/GONIEC” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:

Kierownik Działu Zaopatrzenia: tel. 22 31-86-228,

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 5 maja 2020, 08:21
Ostatnia modyfikacja

TECHNIK FARMACJI

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

TECHNIKA FARMACJI

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Komórka organizacyjna: Apteka Szpitalna

 

Wymagania:

 • Dyplom technika farmacji;
 • Minimum roczne doświadczenie  pracy w Aptece Szpitalnej;
 • Mile widziana znajomość pracy w pracowni leku jałowego;
 • Dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, efektywność, rzetelność, terminowość;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie: „TECHNIK FARMACEUTYCZNY” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Kierownik Apteki Szpitalnej: tel. 22 31-86-314,

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 11 marca 2020, 09:41
Ostatnia modyfikacja

SEKRETARKA ZARZĄDU

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

SEKRETARKĘ ZARZĄDU

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Opis stanowiska:

 • Operacyjne wsparcie codziennej pracy Zarządu Spółki,
 • Organizacja spotkań i delegacji Zarządu Spółki,
 • Prowadzenie rejestru obiegu dokumentów
 • Zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą
 • Obsługa spotkań organizowanych przez sekretariat zarządu

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe
 • Samodzielność
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy
 • Komunikatywność i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne

Oferujemy:

 • Pełną wyzwań i ciekawą pracę
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do doświadczenia i wyników pracy.
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „SEKRETARKA ZARZĄDU” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:

Dyrektor ds. administracyjno-technicznych : tel. 22 31-86-201,

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 11 marca 2020, 09:34
Ostatnia modyfikacja

Zastępca Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

Zastępca Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

w  Dziale Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

 

Główne obowiązki:

 • Zastępstwo kierownika działu;
 • Współorganizowanie pracy pracowników działu w realizacji zadań;
 • Aktualizacja danych w portalu świadczeniodawcy SZOI przy realizacji zawartych umów;
 • Rozliczanie umów zawartych z MOW NFZ, w tym: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, hemodializoterapia, program lekowy, pakiet onkologiczny;
 • Przygotowywanie postępowań/konkursów ofert ogłaszanych przez NFZ w aplikacji NFZ-KO;
 • Bieżąca analiza i weryfikacja aktów prawnych (Rozporządzeń MZ, Zarządzeń Prezesa NFZ);
 • Weryfikacja sprawozdawczości rozliczeniowej pod względem kompletności danych niezbędnych do rozliczeń;
 • Monitoring i przesyłanie harmonogramów przyjęć;
 • Pomoc personelowi medycznemu we właściwym zakodowaniu świadczeń;
 • Przygotowywanie analiz oraz zestawień/ raportów na potrzeby szpitala;
 • Sporządzanie sprawozdań lub udostępnianie danych do sprawozdań rocznych i okresowych z zakresu statystyki publicznej, oraz określonych odrębnymi przepisami np. GUS, MZ, Urzędu Miasta i inne;
 • Prowadzenie korespondencji z MOW NFZ oraz innymi instytucjami w zakresie zawartych umów;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość aktów prawnych z zakresu ochrony zdrowia;
 • Znajomość zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych z NFZ;
 • Znajomość zasad prowadzenia harmonogramów przyjęć, w tym list oczekujących;
 • Znajomość obsługi systemów informatycznych NFZ : np. SZOI, AP-KOLCE, DILO;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej: systematyczność, dokładność, terminowość oraz umiejętność pracy w zespole;</li?
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 2 lata;
 • Mile widziana znajomość systemu informatycznego Medicus On Line.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Pracę w stałych godzinach
 • Pełną wyzwań i ciekawą pracę w zgranym i ambitnym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „Zastępca Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Kierownik Działu Analiz i Rozliczeń Finansowych  : tel. 22 31-86-208.

Opublikowano 10 marca 2020, 14:09
Ostatnia modyfikacja

SPECJALISTA DS. PŁAC

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

SPECJALISTĘ DS. PŁAC

Miejsce pracy: Dział Kadr i Płac Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

OPIS STANOWISKA:

 • Naliczenie wynagrodzeń oraz przygotowywanie list płac.
 • Przygotowywanie bieżących dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 • Przygotowywanie korekt do dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS
 • Kontrola oraz zapewnienie poprawności danych płacowych
 • Sporządzanie deklaracji i sprawozdań ZUS, US, GUS
 • Tworzenie raportów oraz zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy
 • Przygotowywanie dokumentacji dla zewnętrznych organów kontrolujących
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie w systemie deklaracji dotyczących głoszenia/rezygnacji/wysokości składek Uczestników PPK
 • Kontrola poprawności oraz dokonywaniu korekt naliczania wpłat od osób objętych PPK
 • Monitorowaniu terminów wynikających z ustawy o PPK
 • Przekazywaniu plików składkowych i przelewów do instytucji finansowej
 • Kontakt z instytucją finansową/dostawcą PPK
 • Spełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o PPK

Oczekiwania:

 • Wykształcenie: minimum średnie.
 • Doświadczenie zawodowe: minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w zakresie płac dużej firmy
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ZUS i podatków
 • Bardzo dobra znajomość programu Płatnik
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy oraz wdrażania się w nowe obowiązki
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy oraz skuteczność działania
 • Odporność na stres, odpowiedzialność, samodzielność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Word i MS Excel

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Umowę o pracę
 • Wsparcie zespołu i przyjazną atmosferę

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „SPECJALISTA DS. PŁAC” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:

Kierownik Działu Kadr i Płac: tel. 22 31-86-212, 22 31-86-272

 Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

 

Opublikowano 28 lutego 2020, 12:30
Ostatnia modyfikacja

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

SPECJALISTĘ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Opis stanowiska:

 • Samodzielne prowadzenie postępowań o udzielanie zamówienia publicznego.
 • Zbieranie podpisów członków komisji przetargowej na przygotowywanej dokumentacji.
 • Sporządzanie etapowych protokołów z posiedzeń komisji.
 • Tworzenie dokumentów towarzyszących procedurze tj.: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zestawień z otwarcia ofert, sprawdzanie i poprawianie w ofertach błędów rachunkowych.
 • Bieżące wykonywanie zleconych zadań przez przełożonego.

Wymagania: 

 • Mile widziane wykształcenie wyższe, preferowane kierunki – ekonomia, prawo.
 • Kursy potwierdzające znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wysokie zdolności interpersonalne, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność kreatywnego myślenia, komunikatywność, dobra organizacja pracy.
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów towarzyszących.

Oferujemy: 

 • Pełną wyzwań i ciekawą pracę, dającą możliwość realnego rozwoju zawodowego
 • Pracę w zespole kompetentnych i doświadczonych specjalistów
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do doświadczenia i wyników pracy.
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu bądź inne formy zatrudnienia.
 •  Praca wykonywana w siedzibie firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych : tel. 22 31-86-201,

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 31 stycznia 2020, 12:30
Ostatnia modyfikacja

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

SPECJALISTĘ DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Opis stanowiska:

 • Analiza dostępnych źródeł finansowania projektów oraz przygotowywania na tej podstawie ofert skierowanych do potencjalnych klientów.
 • Pozyskiwanie danych niezbędnych do napisania projektu.
 • Samodzielne przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych (np. EFS, ERDF).
 • Przygotowanie studiów wykonalności, biznes planów i innych niezbędnych załączników do wniosków o dofinansowanie.
 • Koordynowanie procesu realizacji projektów w zakresie oferowanych usług
 • Rozliczanie projektów poprzez składanie wniosków o płatność, opisywanie dokumentów finansowych itp.
 • Sprawny kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi, klientami i partnerami projektów
 • Analiza i ocena projektów pod kątem możliwości otrzymania wsparcia
 • Monitoring informacji o nowych naborach wniosków w ramach środków pomocowych
 • Opracowywanie i przeprowadzanie zamówień opartych o zasadę konkurencyjności
  i rozeznania rynku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe.
 • Minimum półroczne doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektów finansowanych z funduszy UE, w tym regionalnych lub krajowych
 • Dobra znajomość programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2014-2020
 • Znajomość Wytycznych w zakresie realizacji projektów UE, w tym w szczególności
  w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • Znajomość procedur związanych z księgowaniem wydatków, w tym podstawowych zasad rachunkowości
 • Biegła obsługa komputera, pakietu MS Office, w tym w szczególności MS Excel
 • Umiejętność prowadzenia rozmów biznesowych, komunikatywność
 • Umiejętność współpracy z Klientem
 • Skrupulatność, sumienność, systematyczność
 • Samodzielność
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy

Oferujemy:

 • Pełną wyzwań i ciekawą pracę, dającą możliwość realnego rozwoju zawodowego
 • Pracę w zespole kompetentnych i doświadczonych specjalistów
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do doświadczenia i wyników pracy.
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu bądź inne formy zatrudnienia.
 •  Praca wykonywana w siedzibie firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych : tel. 22 31-86-201,

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 31 stycznia 2020, 12:28
Ostatnia modyfikacja

MAGISTER FARMACJI

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

MAGISTRA FARMACJI

Komórka organizacyjna: Apteka Szpitalna

Wymagania:

 • Dyplom magistra farmacji;
 • Minimum 1 roczne doświadczenie w pracy w Aptece Szpitalnej;
 • Mile widziana znajomość pracy w pracowni leku jałowego;
 • Dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, efektywność, rzetelność, terminowość;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Szkolenia
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin.

Miejsce pracy:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie: „MAGISTER FARMACJI” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Kierownik Apteki Szpitalnej: tel. +48 22 31-86-314,

Opublikowano 22 stycznia 2020, 15:08
Ostatnia modyfikacja

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert do dnia 22.10.2019r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 22.10.2019r. godz. 13:00

Załączniki

Opublikowano 27 września 2019, 14:04
Ostatnia modyfikacja

KIEROWNIK SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

KIEROWNIKA SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej
 • Kierowanie, planowanie, organizowanie pracy podległego personelu.
 • Nadzór nad utrzymaniem wysokich standardów jakości udzielanych świadczeń i obsługi pacjenta.
 • Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez podległy personel świadczeń medycznych zgodnie z wymogami przepisów prawa i aktów wewnętrznych.
 • Optymalizacja kosztów w zakresie realizowanych usług.
 • Nadzór nad stanem wyposażenia medycznego.
 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie administrowania udzielaniem świadczeń medycznych.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.
 • Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym będzie mile widziane.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata „Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Miejsce pracy:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „LEKARZ SPECJALISTA ( podać nazwę specjalizacji)” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Dyrektor ds. medycznych : tel. +48 22 31 86 201,  kom. +48 506 506 850

Opublikowano 10 września 2019, 07:54
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie czynności pielęgniarki/pielęgniarza na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Termin składania ofert do dnia 02.08.2019r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 02.08.2019r. godz. 13:00

Załączniki

Opublikowano 19 lipca 2019, 15:15
Ostatnia modyfikacja

SPECJALISTA DS. PŁAC

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

SPECJALISTĘ DS. PŁAC

Komórka organizacyjna: Dział Kadr i Płac

 

Opis stanowiska:

 • Naliczenie wynagrodzeń oraz przygotowywanie list płac.
 • Przygotowywanie bieżących dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 • Przygotowywanie korekt do dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS
 • Kontrola oraz zapewnienie poprawności danych płacowych
 • Sporządzanie deklaracji i sprawozdań ZUS, US, GUS
 • Tworzenie raportów oraz zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy
 • Przygotowywanie dokumentacji dla zewnętrznych organów kontrolujących

Oczekiwania:

 • Wykształcenie: minimum średnie.
 • Doświadczenie zawodowe: minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w zakresie płac dużej firmy
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ZUS i podatków
 • Bardzo dobra znajomość programu Płatnik
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy oraz wdrażania się w nowe obowiązki
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy oraz skuteczność działania
 • Odporność na stres, odpowiedzialność, samodzielność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Word i MS Excel

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Umowę o pracę
 • Wsparcie zespołu i przyjazną atmosferę


Miejsce pracy: Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie: „SPECJALISTA DS. PŁAC” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:

Kierownik Działu Kadr i Płac: tel. +48 22 31-86-212

Opublikowano 12 czerwca 2019, 06:04
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin składania ofert do dnia 16.04.2019r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 16.04.2019r. godz. 13:00

Załączniki

Opublikowano 3 kwietnia 2019, 08:41
Ostatnia modyfikacja

TECHNIK FARMACJI

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

TECHNIKA FARMACJI

Komórka organizacyjna: Apteka Szpitalna

Wymagania:

 • Dyplom technika farmacji;
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w Aptece Szpitalnej;
 • Mile widziana znajomość pracy w pracowni leku jałowego;
 • Dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, efektywność, rzetelność, terminowość;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin.

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie: „TECHNIK FARMACEUTYCZNY” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:
Kierownik Apteki Szpitalnej: tel. +48 22 31-86-314,

Opublikowano 22 marca 2019, 15:14
Ostatnia modyfikacja

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Termin składania ofert do dnia 15.03.2019 do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 15.03.2019 godz. 13:00

Załączniki

Opublikowano 8 marca 2019, 14:10
Ostatnia modyfikacja

PIELĘGNIARKI

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni
PIELĘGNIARKI

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Stępińska 19/25
PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „PIELĘGNIARKA” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl
Informacje dodatkowe: kontakt: Naczelna Pielęgniarka: tel. +48 22 31 86 209

Opublikowano 22 grudnia 2018, 14:40
Ostatnia modyfikacja