Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie czynności pielęgniarki/pielęgniarza na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Termin składania ofert do dnia 02.08.2019r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 02.08.2019r. godz. 13:00

Załączniki

Opublikowano 19 lipca 2019, 15:15
Ostatnia modyfikacja