KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLINGU FINANSOWEGO

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

KIEROWNIKA DZIAŁU KONTROLINGU FINANSOWEGO

Wymagania:
– wykształcenie wyższe
– umiejętność pracy pod presją czasu
– umiejętność pracy w zespole
– odporność na stres
– dyspozycyjność
– bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
– wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
– umiejętność myślenia analitycznego

Mile widziane:
– doświadczenie na stanowisku kierowniczym w placówce ochrony zdrowia

Główne obowiązki:
– Opracowywanie rocznego Planu Gospodarczego, prognozowanie, bieżąca i cykliczna analiza odchyleń.
– Przygotowanie/opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Spółki, z działalności Zarządu.
– Przygotowanie/opracowanie kwartalnych sprawozdań z wykonania Planu Gospodarczego.
– Przygotowanie/opracowanie półrocznych sprawozdań z realizacji Planu Naprawczego Spółki.
– Bieżąca analiza ekonomiczna działalności Spółki.

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „KIEROWNIK DZIAŁU KONTROLINGU FINANSOWEGO” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: tel. +48 22 31 86 201

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 7 października 2020, 14:20
Ostatnia modyfikacja