Zastępca Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

Zastępca Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

w  Dziale Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

 

Główne obowiązki:

 • Zastępstwo kierownika działu;
 • Współorganizowanie pracy pracowników działu w realizacji zadań;
 • Aktualizacja danych w portalu świadczeniodawcy SZOI przy realizacji zawartych umów;
 • Rozliczanie umów zawartych z MOW NFZ, w tym: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, hemodializoterapia, program lekowy, pakiet onkologiczny;
 • Przygotowywanie postępowań/konkursów ofert ogłaszanych przez NFZ w aplikacji NFZ-KO;
 • Bieżąca analiza i weryfikacja aktów prawnych (Rozporządzeń MZ, Zarządzeń Prezesa NFZ);
 • Weryfikacja sprawozdawczości rozliczeniowej pod względem kompletności danych niezbędnych do rozliczeń;
 • Monitoring i przesyłanie harmonogramów przyjęć;
 • Pomoc personelowi medycznemu we właściwym zakodowaniu świadczeń;
 • Przygotowywanie analiz oraz zestawień/ raportów na potrzeby szpitala;
 • Sporządzanie sprawozdań lub udostępnianie danych do sprawozdań rocznych i okresowych z zakresu statystyki publicznej, oraz określonych odrębnymi przepisami np. GUS, MZ, Urzędu Miasta i inne;
 • Prowadzenie korespondencji z MOW NFZ oraz innymi instytucjami w zakresie zawartych umów;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość aktów prawnych z zakresu ochrony zdrowia;
 • Znajomość zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych z NFZ;
 • Znajomość zasad prowadzenia harmonogramów przyjęć, w tym list oczekujących;
 • Znajomość obsługi systemów informatycznych NFZ : np. SZOI, AP-KOLCE, DILO;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej: systematyczność, dokładność, terminowość oraz umiejętność pracy w zespole;</li?
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 2 lata;
 • Mile widziana znajomość systemu informatycznego Medicus On Line.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Pracę w stałych godzinach
 • Pełną wyzwań i ciekawą pracę w zgranym i ambitnym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „Zastępca Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Kierownik Działu Analiz i Rozliczeń Finansowych  : tel. 22 31-86-208.

Opublikowano 10 marca 2020, 14:09
Ostatnia modyfikacja