Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Termin składania ofert do dnia 15.03.2019 do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 15.03.2019 godz. 13:00

Załączniki

Opublikowano 8 marca 2019, 14:10
Ostatnia modyfikacja