Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Termin składania ofert do dnia 22.10.2019r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 22.10.2019r. godz. 13:00

Załączniki

Opublikowano 27 września 2019, 14:04
Ostatnia modyfikacja