Specjalista ds. Zamówień publicznych

Szpital Czerniakowski sp. z o.o.

00-739 Warszawa, ul. Stępińska19/25

zatrudni na stanowisko:

 

Specjalisty ds. Zamówień publicznych

 

Wymagania:

 • roczne doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, uzyskane w ciągu ostatnich 3 lat, w tym doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowych;
 • dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych;
 • wykształcenie min. średnie;
 • biegła umiejętność obsługi Microsoft Office;
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań;
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej;
 • skrupulatność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, kreatywność, zaangażowanie.

 

Mile widziane:

 • znajomość branży medycznej oraz doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań z branży medycznej;
 • ukończone szkolenia z zakresu stosowania ustawy Pzp obowiązującej od 01.01.2021 r.;
 • umiejętność obsługi platform zakupowych.

 

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w trybach przewidzianych w regulaminie oraz postępowań w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowanie i przekazanie do publikacji ogłoszeń i zawiadomień wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych oraz terminowa publikacja na stronie internetowej prowadzonych postępowań dokumentów postępowania w przypadkach przewidzianych w tych przepisach;
 • opracowywanie projektów umów i zamówień;
 • opracowywanie SWZ i innych niezbędnych dokumentów;
 • udział w pracach komisji przetargowych w tym w charakterze sekretarza;
 • prowadzenie prac komisji i postępowań na Platformie Zakupowej;
 • dokumentowanie prac komisji przetargowych i ewidencjonowanie prowadzonych postępowań, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie;
 • wprowadzanie danych i informacji do portali internetowych urzędu zamówień publicznych (ezamowienia.gov.pl);
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

 

Oferujemy:

 • pracę w energicznym zespole;
 • możliwość rozwoju;
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • dodatek za staż pracy;
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • niezbędne narzędzia do pracy.

 

Miejsce pracy:

Szpital Czerniakowski sp. z .o.o. Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22 [1] kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „Specjalista ds. Zamówień publicznych” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje dodatkowe – kontakt – tel. +48 22 318 62 28

 

Nasz Szpital jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

 

Prosimy o zawarcie w przesłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

„Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

lub:

„Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko oraz innych rekrutacji przez okres 12 miesięcy.”

Opublikowano 19 maja 2023, 11:01
Ostatnia modyfikacja

Pielęgniarki

Szpital Czerniakowski sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

Pielęgniarki

Wymagania:
– 2 lata stażu pracy w pracowni endoskopowej- kolonoskopia, bronchoskopia.
– ukończony kurs endoskopowy.

Miejsce pracy:
Szpital Czerniakowski sp. z o.o. Warszawa, ul. Stępińska 19/25, Pracownia Endoskopowa

Osoby zainteresowane prosimy składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 Kodeksu Pracy) osobiście w kancelarii Szpitala lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „PIELĘGNIARKA” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt – tel. +48 22 318 62 09, +48 602 672 469 (Pielęgniarka Naczelana)

Prosimy o zawarcie w przesłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

Opublikowano 19 października 2022, 12:59
Ostatnia modyfikacja

MAGISTRA FARMACJI

Szpital Czerniakowski sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

MAGISTRA FARMACJI

Wymagania:
-Dyplom magistra farmacji;
– Minimum roczne doświadczenie w pracy w Aptece Szpitalnej;
– Mile widziana znajomość pracy w pracowni leku jałowego;
– Dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, efektywność, rzetelność, terminowość;
– Umiejętność pracy pod presją czasu;
– Umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
– doświadczenie zawodowe w pracowni leku jałowego

Główne obowiązki:
– przyjmowanie i realizacja zamówień komórek organizacyjnych na leki i wyroby medyczne
– nadzór nad prawidłowością i ciągłością dostaw do magazynu aptecznego
– udzielanie informacji o lekach
– wykonywanie mieszanin do żywienia pozajelitowego

Miejsce pracy:
Szpital Czerniakowski sp. z o.o. Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 Kodeksu Pracy) osobiście w kancelarii Szpitala lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „MAGISTER FARMACJI” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt – tel. +48 22 31-86-216 (Apteka) lub +48 22 31-86-212 (Kadry)

Prosimy o zawarcie w przesłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

Opublikowano 12 października 2022, 08:39
Ostatnia modyfikacja

TECHNIK EKG

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

TECHNIKA EKG

Wymagania:

 • wykształcenie średnie;
 • znajomość obsługi aparatury do wykonywania EKG, spirometrii;
 • umiejętność zakładania holtera ciśnieniowego i EKG;
 • znajomość programów do obsługi w/w czynności;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na w/w stanowisku;

Główne obowiązki:

 • wykonywanie EKG;
 • wykonywanie spirometrii;
 • zakładanie aparatów holter ciśnieniowy;
 • zakładanie aparatów holter EKG;
Miejsce pracy: Szpital Czerniakowski sp. z .o.o. Warszawa, ul. Stępińska 19/25, Zakład Diagnostyki Obrazowej

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „Technik EKG” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt – tel. +48 792 252 729

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 27 maja 2022, 08:41
Ostatnia modyfikacja

LEKARZ SPECJALISTA Z DZIEDZINY NEFROLOGII

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

LEKARZA SPECJALISTY Z DZIEDZINY NEFROLOGII

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza;
 • tytuł specjalisty w dziedzinie nefrologii;

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt);
 • atrakcyjne warunki finansowe
Miejsce pracy: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25 (wejście od ul. Górskiej)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „LEKARZ SPECJALISTA Z DZIEDZINY NEFROLOGII DO SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 14 grudnia 2021, 12:49
Ostatnia modyfikacja

PIELĘGNIARKI OPERACYJNE (INSTRUMENTARIUSZKI)

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

PIELĘGNIARKI OPERACYJNE (INSTRUMENTARIUSZKI)

Wymagania:
– Dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki
– posiadanie specjalizacji lub ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
– Odporność na stres
– Dyspozycyjność

Oferujemy:
– Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę, umowa cywilno- prawna)
– Bardzo atrakcyjne warunki finansowe
– Praca zmianowa (możliwość indywidualnego czasu pracy)

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „PIELĘGNIARKA” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Naczelna Pielęgniarka tel. +48 22 31 86 209
Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 23 lutego 2021, 11:34
Ostatnia modyfikacja

LEKARZ Z DZIEDZINY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNE TERAPII

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

LEKARZA Z DZIEDZINY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNE TERAPII

Wymagania:

– Tytuł zawodowy lekarza
– Tytuł specjalisty lub w trakcie specjalizacji
– Odporność na stres

Oferujemy:

– Forma zatrudnienia do uzgodnienia
– Atrakcyjne warunki finansowe

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „LEKARZ Z DZIEDZINY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNE TERAPII” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Dyrektor ds. medycznych tel. +48 22 31 86 201

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 20 października 2020, 14:09
Ostatnia modyfikacja

LEKARZ Z DZIEDZINY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

LEKARZA Z DZIEDZINY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Wymagania:

– Tytuł zawodowy lekarza
– Tytuł specjalisty lub w trakcie specjalizacji
– Odporność na stres

Oferujemy:

– Forma zatrudnienia do uzgodnienia
– Atrakcyjne warunki finansowe

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „Lekarz specjalista z dziedziny Chorób Zakaźnych” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Dyrektor ds. medycznych tel. +48 22 31 86 201

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 20 października 2020, 14:03
Ostatnia modyfikacja

LEKARZ Z DZIEDZINY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

LEKARZA Z DZIEDZINY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Wymagania:

– Tytuł zawodowy lekarza
– Tytuł specjalisty lub w trakcie specjalizacji
– Odporność na stres

Oferujemy:

– Forma zatrudnienia do uzgodnienia
– Atrakcyjne warunki finansowe

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „Lekarz specjalista z dziedziny Chorób Wewnętrznych” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt: Dyrektor ds. medycznych tel. +48 22 31 86 201

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 20 października 2020, 14:00
Ostatnia modyfikacja

LEKARZ SPECJALISTA Z DZIEDZINY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

LEKARZA SPECJALISTĘ Z DZIEDZINY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

Wymagania:

– Tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty
– Forma zatrudnienia do uzgodnienia
– Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „LEKARZ SPECJALISTA Z DZIEDZINY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:

Ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – tel. +48 22 31 86 218

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 22 września 2020, 09:45
Ostatnia modyfikacja

LEKARZ SPECJALISTA Z DZIEDZINY NEUROLOGII

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

LEKARZA SPECJALISTĘ Z DZIEDZINY NEUROLOGII

Wymagania:

– Tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty
– Forma zatrudnienia do uzgodnienia
– Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe

Miejsce pracy:  Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „LEKARZ SPECJALISTA Z DZIEDZINY NEUROLOGII” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:

Ordynator Oddziału Neurologii – tel. +48 22 31 86 386

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Opublikowano 22 września 2020, 09:43
Ostatnia modyfikacja

LEKARZE SPECJALIŚCI

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Zatrudni

LEKARZY SPECJALISTÓW Z ZAKRESU:

 1. ORTOPEDII
 2. OTOLARYNGOLOGII
 3. CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
 4. NEFROLOGII
 5. OKULISTYKI
 6. NEUROLOGII
 7. CHORÓB ZAKAŹNYCH
 8. ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
 9. RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Wymagania:
– tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty
· Forma zatrudnienia do uzgodnienia
· Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe

Miejsce pracy:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.,
Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „LEKARZ SPECJALISTA ( podać nazwę specjalizacji)” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:
Dyrektor ds. medycznych : tel. +48 22 31-86-201, +48 515 346 329

Opublikowano 4 lipca 2019, 13:59
Ostatnia modyfikacja

SPECJALISTA Z DZIEDZINY RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

LEKARZA SPECJALISTĘ Z DZIEDZINY RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia
 • Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „LEKARZ SPECJALISTA RADIOLOG” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl


Miejsce pracy: Warszawa, ul. Stępińska 19/25

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie: „SPECJALISTA DS. PŁAC” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:

Dyrektor ds. medycznych : tel. +48 22 31-86-201

 

Opublikowano 29 czerwca 2019, 21:48
Ostatnia modyfikacja

OPIEKUN MEDYCZNY

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Stępińska 19/25

OPIS STANOWISKA:

 • współpraca z pielęgniarką w zakresie realizowania planu opieki nad osobami chorymi  i niesamodzielnymi,
 • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • wykonywanie zabiegów higienicznych u osób niesamodzielnych i chorych,

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku mile widziane
 • empatia, wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • umowę o pracę
 • wsparcie zespołu i przyjazną atmosferę

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 22¹ kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „OPIEKUN MEDYCZNY” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Informacje dodatkowe – kontakt:

Naczelna Pielęgniarka: tel. +48 22 31 86 209,

Opublikowano 14 lutego 2019, 22:18
Ostatnia modyfikacja

PRACOWNICY POMOCNICZY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA ODDZIAŁACH SZPITALA

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25
zatrudni

PRACOWNIKÓW POMOCNICZYCH
DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA ODDZIAŁACH SZPITALA

Praca w systemie zmianowym

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Stępińska 19/25
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny i składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) osobiście lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „PRACOWNIK POMOCNICZY” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl
Informacje dodatkowe – kontakt: Naczelna Pielęgniarka: tel. +48 22 31 86 209

Opublikowano 22 grudnia 2018, 14:43
Ostatnia modyfikacja