Personel pomocniczy do Działu Żywienia

Szpital Czerniakowski sp. z o.o.

00-739 Warszawa, ul. Stępińska19/25

zatrudni na stanowisku:

 

Personel pomocniczy do Działu Żywienia

 

Wymagania:
–    wykształcenie podstawowe;

–    bardzo dobrej organizacji pracy (sumienność, pracowitość, zaangażowanie);

–    umiejętność pracy pod presją czasu;

–    umiejętność pracy w zespole;

–    odporność na stres;

–    wysoka kultura osobista;

–    empatia w stosunku do pacjentów;

–    komunikatywność i otwartość;

 

Mile widziane:

–   doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

–    praca w kuchni, dystrybucja posiłków

 

Główne obowiązki:

–    rozdawanie posiłków;

–    mycie naczyń, dbanie o czystość w Dziale Żywienia

 

Miejsce pracy:

Szpital Czerniakowski sp. z o.o. Warszawa, ul. Stępińska 19/25

 

Osoby zainteresowane prosimy składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 Kodeksu Pracy) osobiście w kancelarii Szpitala lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „Personel pomocniczy do Działu Żywienia” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

 

Informacje dodatkowe – kontakt – tel. +48 (22) 31 86 275

 

Nasz Szpital jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

 

Prosimy o zawarcie w przesłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

lub:

„Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko oraz innych rekrutacji przez okres 12 miesięcy.”

Opublikowano 16 lutego 2024, 08:16
Ostatnia modyfikacja