Pielęgniarka/Pielęgniarz do Przychodni Przyszpitalnej

Szpital Czerniakowski sp. z o.o.

00-739 Warszawa, ul. Stępińska19/25

zatrudni na stanowisku:

 

Pielęgniarka/Pielęgniarz do Przychodni Przyszpitalnej

 

Wymagania:
–    wykształcenie pielęgniarskie;

–    posiadanie ważnego Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/arza;

–    bardzo dobra organizacja pracy (sumienność, pracowitość, zaangażowanie);

–    umiejętność pracy pod presją czasu;

–    umiejętność pracy w zespole;

–    odporność na stres;

–    wysoka kultura osobista;

–    empatia w stosunku do pacjentów;

–    komunikatywność i otwartość

 

Mile widziane:

–   doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

–   ukończony kurs EKG;

–   ukończony kurs szczepień

 

Główne obowiązki:

–   wykonywanie czynności zawodowych pielęgniarki/arza w przychodni Przyszpitalnej w tym:

–   wykonywanie badań EKG;

–   wykonywanie szczepień;

– utrzymanie w należytym porządku sprzętu, urządzeń, narzędzi oraz środków opatrunkowych.

 

Miejsce pracy:

Szpital Czerniakowski sp. z o.o. Warszawa, ul. Stępińska 19/25

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (preferowana) lub umowa zlecenie lub kontrakt

 

Osoby zainteresowane prosimy składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 Kodeksu Pracy) osobiście w kancelarii Szpitala lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „Pielęgniarka/arz do Przychodni Przyszpitalnej” na adres e-mail: rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

 

Informacje dodatkowe:

kontakt – Naczelna Pielęgniarka Małgorzata Skibińska tel. 602 672 469 lub 223188209

 

Nasz Szpital jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

 

Prosimy o zawarcie w przesłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

lub:

„Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko oraz innych rekrutacji przez okres 12 miesięcy.”

Opublikowano 24 maja 2024, 15:10
Ostatnia modyfikacja