Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez lekarzy z I / II stopniem specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Termin składania ofert – 25.03.2024 do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert – 25.03.2024  godz. 12.00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 13 marca 2024, 15:09
Ostatnia modyfikacja