Dostawa wraz z montażem/instalacją wyposażenia audio-wizualnego w sali konferencyjnej Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. (ZPU 11-2024)

Termin składania ofert – 26.02.2024 r.

Opublikowano 21 lutego 2024, 09:29
Ostatnia modyfikacja