Dostawa produktu leczniczego – Ranibizumab na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. ( sprawa 80/2019)

Termin składania ofert do dnia 10.01.2020r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 10.01.2020r. o godz: 10:15

UWAGA!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 13.01.2020r. do godz: 12:00

Termin otwarcia ofert dnia 13.01.2020r. o godz: 12:15

Załączniki

Opublikowano 31 grudnia 2019, 13:13
Ostatnia modyfikacja