Zapytanie ofertowe – Opracowanie koncepcji projektowo-architektonicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w Warszawie

Termin składania oferty – 19.06.2020 r. godzina 13:00

Wizja lokalna została przewidziana na dzień 16.06.2020 r. na godzinę 10:00

Zmiana terminu wykonania zamówienia zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego.

Opublikowano 10 czerwca 2020, 12:19
Ostatnia modyfikacja