Dostawa manometrów do pomiaru ciśnienia wraz z drenami przedłużającymi na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. (ZPU 31-2024)

Termin składania ofert – 10.06.2024 r.

Załączniki

Opublikowano 4 czerwca 2024, 09:45
Ostatnia modyfikacja