Zakup i dostawa wyrobów medycznych – drobnego sprzętu jednorazowego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego ( sprawa 57/2019)

Termin składania ofert do dnia 21.10.2019r. do godz: 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 21.10.2019r godz: 10:15

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 24.10.2019 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 24.10.2019 r. godz: 10:15

Załączniki

Opublikowano 11 października 2019, 12:13
Ostatnia modyfikacja