Świadczenie usług żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o. Sprawa nr 8/2019

Termin składania ofert do dnia 11.04.2019roku do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 11.04.2019roku o godz. 10:15

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert do dnia 15.04.2019 roku do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 15.04.2019 roku o godz. 11:15

Załączniki

Opublikowano 25 marca 2019, 16:36
Ostatnia modyfikacja