Dostawa materiałów i akcesoriów do operacji rekonstrukcyjnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp.z o.o. (09/2019)

Termin składania ofert do dnia 17.04.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 17.04.2019r. godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 9 kwietnia 2019, 13:43
Ostatnia modyfikacja