Dostawa endoprotez do operacji pierwotnych i rewizyjnych oraz akcesoriów na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. (61/2019)

Termin składania ofert do dnia 31.10.2019r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert dnia 31.10.2019r., godz. 10:15

Załączniki

Opublikowano 22 października 2019, 09:08
Ostatnia modyfikacja