Kontakt:
Ordynator: +48 22 31 86 386
Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich: +48 22 31 86 354
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr n. med. Jarosław Pniewski
Ordynator Oddziału

Teresa Palus
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej

Informacje o oddziale:

W skład Oddziału Neurologii wchodzą:
- Pododdział Udarowy z Salą Intensywnego Nadzoru Neurologicznego
- Pododdział Ogólnoneurologiczny
- Pracownia EEG
- Pracownia EMG

W oddziale Neurologii hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami układu nerwowego. Istotną grupę stanowią chorzy z udarem mózgu. Pacjenci ci są hospitalizowani i leczeni w pododdziale udarowym, w którym prowadzone jest leczenie udaru zgodnie z ogólnie przyjętymi na świecie standardami. Wśród metod leczenia stosujemy leczenie fibrynolityczne. Oddział nasz spełnia wymagania NFZ dotyczące oddziałów udarowych. Chorzy są także konsultowani i diagnozowani w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Dyżury w oddziale oraz SOR pełni dwóch lekarzy. Poza chorymi z udarem mózgu w oddziale są diagnozowani i leczeni chorzy z innymi schorzeniami układu nerwowego, między innymi ze stwardnieniem rozsianym, padaczką, chorobami zwyrodnieniowymi.
Pracownie diagnostyczne (EEG i EMG) wykonują badania dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu, a także dla chorych ambulatoryjnych.
Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z neurologii.
W odziale znajdują się 42 łóżka w tym 5 intensywnej opieki medycznej.

Zespół medyczny:
W oddziale pracują wysokowykwalifikowani lekarze, z których większość posiada specjalizacje z neurologii. W skład zespołu wchodzą także psycholodzy oraz legopeda. Współpracuje z nami doświadczona grupa fizjoterapeutów.
Istotną część personelu medycznego stanowi zespół doświadczonych pielęgniarek.
Zespół lekarski oddziału udziela porad w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej w Poradni Neurologicznej.

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 40.100.000,00 zł