Zgromadzenie wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Bieżący nadzór właścicielski w imieniu Prezydenta sprawuje – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy –Biuro Ładu Korporacyjnego Urzędu.

Opublikowano 17 grudnia 2018, 16:14 przez admin

Ostatnia modyfikacja przez Marcin Wiśniewski