Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2020 roku, do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: dnia 29 maja 2020 roku, o godz. 11.30

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert!

Nowy termin składania ofert: do dnia 4 czerwca 2020 roku, do godz. 11.00

Nowy termin otwarcia ofert: dnia 4 czerwca 2020 roku, o godz. 11.30

Odpowiedzi na pytania!!!

Odpowiedzi na pytania2!!!

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert!

Nowy termin składania ofert: do dnia 8 czerwca 2020 roku, do godz. 11.00

Nowy termin otwarcia ofert: dnia 8 czerwca 2020 roku, o godz. 11.30

Załączniki

Termin składania ofert: 26 lutego 2020 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 26 lutego 2020 r. o godz. 11.30

Zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert: 2 marca 2020 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 2 marca 2020 r. o godz. 11.30

Odpowiedzi na pytania!!!

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku Konkursu!!!

Załączniki

Aktualnie brak konkursów