Centrum Leczenia Otyłości

Kadra

 • dr n. med. Michał Lis

  dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

  Kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej

 • dr n. med. Tomasz Rusinowicz

  Zastępca Kierownika Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej

 • mgr Iwona Wołos-Kołota

  Koordynator Pacjenta Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej

Informacje ogólne

Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej Szpitala Czerniakowskiego (WCKLOiChB), powstało w odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczne w zakresie leczenia nadwagi i otyłości o różnym stopniu zaawansowania.

Centrum jest miejscem, w którym osoby z nadwagą i chorujące na otyłość mają możliwość wielospecjalistycznego leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w oparciu o indywidualny plan diagnostyczno-terapeutyczny. Leczone są tu osoby z najbardziej zaawansowanymi postaciami choroby otyłościowej, które kwalifikują się do operacji bariatrycznej, jak również chorzy z nadwagą i otyłością, u których może być stosowane leczenie zachowawcze. W skład zespołu terapeutycznego Centrum wchodzą lekarze różnych specjalności oraz psycholog, dietetyk kliniczny i fizjoterapeuta. Ponadto, w ramach działalności WCKLOiChB, organizowane są spotkania edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin.

Szpital Czerniakowski posiada akredytację w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji i Akredytacji Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (PTBO), a lekarze zajmujący się leczeniem tej grupy chorych posiadają certyfikaty PTBO.

Do Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej mogą zgłaszać się pacjenci ze skierowaniem lekarskim w celu kwalifikacji do hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego w poradniach Szpitala Czerniakowskiego. Pacjent powinien uzyskać skierowanie, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z rozpoznaniem ICD-10: E 66.0: „Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii”.

Kontakt dla pacjentów:

tel.: +48 514 869 490
e-mail: otylosc@szpitalczerniakowski.waw.pl

Opublikowano 26 kwietnia 2022, 15:53 przez programista_mediahealth

Ostatnia modyfikacja przez Jacek Pszonka