Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. przez podmioty lecznicze w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Termin składania ofert do dnia 05.11.2021r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu 05.11.2021r. godz. 12:00

Konkurs rozstrzygnięty

Załączniki

Opublikowano 3 listopada 2021, 19:08
Ostatnia modyfikacja