Rejestratorka/rejestrator medyczny

 

Szpital Czerniakowski sp. z o.o.

00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

zatrudni na stanowisku:

 

REJESTRATORKI – REJESTRATORA MEDYCZNEGO

W SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ

 

Wymagania:

– Wykształcenie średnie;

– Dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, efektywność, rzetelność, terminowość;

– Umiejętność pracy pod presją czasu;

– Umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

–   doświadczenie zawodowe na stanowisku rejestratorki/rejestratora medycznego.

 Główne obowiązki:

– obsługa pacjentów Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej, a w szczególności:

  1. zakładanie kart pacjenta nowym pacjentom,
  2. umawianie wizyt pacjentów (w tym telefoniczne),
  3. udzielanie informacji dotyczących Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej,
  4. dbanie o dokumentację medyczną pacjentów i przekazywanie jej właściwym lekarzom i pielęgniarkom w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych;

– obsługa organizacyjno-administracyjna Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej.

Oferujemy:

– pakiet socjalny, a w nim m. in. dofinansowanie wypoczynku, pomoc finansową na święta;

– nawiązanie współpracy w ramach umowy o pracę;

– wsparcie zespołu i przyjazną atmosferę;

– pracę w energicznym zespole;

– możliwość rozwoju;

– niezbędne narzędzia do pracy.

Miejsce pracy:

Szpital Czerniakowski sp. z o.o. Warszawa, ul. Stępińska 19/25 (wejście do przychodni od ul. Górskiej)

 

Osoby zainteresowane prosimy składanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 Kodeksu Pracy) osobiście w kancelarii Szpitala lub w wersji elektronicznej z dopiskiem w temacie „REJESTRATORKA/REJESTRATOR MEDYCZNY DO SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ” na adres e-mail:

rekrutacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

 

Informacje dodatkowe – kontakt – tel. +48 22 31-86-285 (Kierownik Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej)

 

Nasz Szpital jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

 

Prosimy o zawarcie w przesłanej aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 „Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.”

lub:

 „Wyrażam zgodę Szpitalowi Czerniakowskiemu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na oferowane stanowisko oraz innych rekrutacji przez okres 12 miesięcy.”

 

Opublikowano 25 czerwca 2024, 13:54
Ostatnia modyfikacja