Konkurs Nr ZP-KO-04/2019

Termin składania ofert: 27 grudnia 2019 roku do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 27 grudnia 2019 roku o godz. 11.30

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert: 31 grudnia 2019 roku do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 31 grudnia 2019 roku o godz. 11.30

Info z otwarcia

Informacja o unieważnieniu konkursu!

Załączniki

Termin składania ofert: 29 listopada 2019 roku do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2019 roku o godz. 11.30

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 25.10.2019 r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert dnia 25.10.2019 r., godz. 11:30

Unieważnienie konkursu!!!

Załączniki

Termin składania ofert do dnia 19.07.2019r do godz: 11:00

Termin otwarcia ofert dnia 19.07.2019r godz: 11:30

 

 

Załączniki