INFORMACJA DOT. OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ODWIEDZIN PACJENTÓW W SZPITALU

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. informuje, że odwiedziny pacjentów w oddziałach Szpitala pozostają w dalszym ciągu ograniczone.

Odwiedziny pacjentów są dopuszczalne wyjątkowo na następujących zasadach:

  • każdorazowo termin odwiedzin musi być uzgodniony telefonicznie lub mailowo z ordynatorem/kierownikiem oddziału lub osobą przez niego wyznaczoną,
  • osoba odwiedzająca musi być w pełni zaszczepiona przeciwko COVID -19 i posiadać dokument potwierdzający ten fakt oraz okazać go pracownikowi medycznemu oddziału (w wyjątkowych incydentalnych sytuacjach, uzasadniających potrzebę bezpośredniego osobistego kontaktu pacjenta z osobą bliską ordynator / kierownik oddziału może wyrazić zgodę na odwiedziny pacjenta przez osobę niezaszczepioną),
  • po wejściu do Szpitala osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować dłonie oraz założyć jednorazową maskę – przez cały czas odwiedzin obowiązuje zakrywanie ust i nosa,
  • ogranicza się przemieszczanie osoby odwiedzającej po oddziale – do przejścia do sali pacjenta oraz powrotu,
  • w trakcie odwiedzin wszyscy pacjenci w sali muszą mieć założone maski,
  • czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15 minut,
  • w sali wieloosobowej może przebywać w danym czasie wyłącznie jedna osoba odwiedzająca,
  • przed wyjściem z sali osoba odwiedzjąca dezynfekuje ręce,
  • kontakt bezpośredni pacjenta z odwiedzającym poza salą pacjentów – jest niedopuszczalny.

Za koordynację odwiedzin odpowiadają ordynatorzy/kierownicy oddziałów.

Opublikowano 30 lipca 2021, 15:24
Ostatnia modyfikacja