Konsultacje dietetyka – teraz także w trybie odpłatnym

 

 

 

Kierownikiem Działu Żywienia i dietetykiem w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o. jest mgr inż. Agnieszka Białkowska. Od niemalże 15 lat konsultuje z powodzeniem naszych pacjentów w szpitalu oraz w przyszpitalnej Poradni Chorób Metabolicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Oddziale Warszawskim oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Wykłada oraz prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

 

 

 

 

 

 

Opis konsultacji i pakietu:

 

1. Wizyta pierwszorazowa. Konsultacja z dietetykiem obejmuje m.in.:

  • Analizę składu ciała na profesjonalnym analizatorze medycznym wraz z omówieniem wyników
  • Pomiary antropometryczne
  • Wnikliwy wywiad zdrowotny i żywieniowy
  • Analizę dotychczasowych nawyków żywieniowych i wskazanie popełnianych błędów. Wskazanym jest prowadzenie dzienniczka  (tydzień przed pierwszą wizytą)
  • Indywidualne zalecenia dietetyczne
  • Jadłospis tygodniowy

Przewidywany czas trwania wizyty – ok. 60 minut

2. Wizyta kontrolna. Konsultacja z dietetykiem obejmuje m.in.:

  • Analizę składu ciała i omówienie wyników
  • Monitorowanie postępu dietoterapii
  • Ewentualne skorygowanie diety
  • Edukację żywieniową

Przewidywany czas trwania wizyty kontrolnej – ok. 30 minut. Zalecana częstotliwość wizyt – co 3 tygodnie.

3. Istnieje możliwość wykupienia pakietu 6 wizyt z rabatem. Pakiet obejmuje wizytę pierwszorazową oraz 5 wizyt kontrolnych

 

Cennik świadczeń komercyjnych

Opublikowano 23 stycznia 2020, 12:15
Ostatnia modyfikacja