Przyjęcie do oddziału może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze w medycznie uzasadnionych przypadkach.

ZASADY PRZYJĘĆ DO SZPITALA – PRZYPADKI NAGŁE


Dotyczą: urazów, wypadków oraz nagłego pogorszenia stanu zdrowia jak np. ostre bóle brzucha, bóle zamostkowe, duszność, stany bezpośredniego zagrożenia życia.
• Miejscem przyjęć jest Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) mieszczący się na parterze w budynku Szpitala– wejście od ul. Stępińskiej.

ZASADY PRZYJĘĆ DO SZPITALA – PRZYJĘCIA PLANOWE


Warunkiem przyjęcia jest skierowanie do szpitala oraz wcześniejsze uzgodnienie przyjęcia z Ordynatorem/ Kierownikiem Oddziału bądź z osobą przez niego do tego upoważnioną.
• W celu planowego przyjęcia należy zgłosić się do Izby Przyjęć znajdującej się na parterze budynku Szpitala – wejście od ulicy Stępińskiej.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do Szpitala:
• skierowanie do szpitala,
• dokumenty potwierdzające tożsamość (np. dowód osobisty, paszport),
• dokumenty ubezpieczeniowe.

Co zabrać ze sobą do Szpitala:
• przybory toaletowe, ręcznik
• kapcie
• bieliznę osobista,
• piżamę i szlafrok,
• stale przyjmowane lekarstwa (w tym przypadku należy poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych medykamentach i przekazać je personelowi pielęgniarskiemu),
• dokumenty z poprzedniego leczenia, konsultacji wraz z posiadanymi wynikami badań.

Personel Szpitala NIE ODPOWIADA za przyniesione przez pacjenta do szpitala przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria itp.) jeżeli nie zostaną oddane do depozytu!

Magazyn rzeczy pacjentów czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00
Depozyt rzeczy wartościowych mieści się w SOR.
 

ZASADY PRZYJĘĆ DO LEKARZA W SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI PRZYSZPITALNEJ

 

W celu umówienia wizyty u lekarza przyjmującego w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej należy posiadać aktualne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie).
Zapisu można dokonać w rejestracji przychodni: osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie.

Rejestracja Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej

 

• wejście od ul. Górskiej (na czas remontu przewidzianego na wrzesień-październik 2018 r. rejestracja oraz wejście do przychodni zostają przeniesione od ul. Stępińskiej) 

 

Tel: +48 22 31 86 213

 

Godziny pracy rejestracji:

Poniedziałek, Środa: 7.30-18.00

Wtorek, Czwartek: 7.30-15.00

Piątek: 7.30-16.00NA TERENIE CAŁEGO SZPITALA OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PICIA ALKOHOLU I PALENIA TYTONIU

Szpital Czerniakowski sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,
NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 10.942.000,00 zł